Dec 7, 2020

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES, SONG NGỮ ANH VIỆT | 22 Comments

Letter from India: PURE MIND YOGA IN PERSPECTIVE OF PROF. DR. AVINASH KUMAR SRIVASTAVA (NOW IS TANTRA SUTRA DAKA) (Yoga Thanh Trí từ cảm niệm của Giáo sư Tiến sĩ Avinash Kumar Srivastava, nay là Tantra Sutra Daka)

Letter from India: PURE MIND YOGA IN PERSPECTIVE OF PROF. DR. AVINASH KUMAR SRIVASTAVA (NOW IS TANTRA SUTRA DAKA)

Revered Guru Jee
Om Mani Padme Hum

Song Nguyen Tantra House

For a good span of time I was doing nothing not because of some heavy workload or hectic routines, but because of my social and family engagements.  I too was in enjoying consciousness as situational circumstances provided me an opportunity to live with my wife, relatives, and other near and dears in a beautiful city, full of natural beauty and vegetation. Park museum, lake and very many items for fun  and amusement made me lost in the oblivion of earthly happiness, which are transitory  in nature and resulting is fiasco.  Academically I am in know of this brut fact, but practically I indulged into these mundane pleasure. Even after coming back to Patna I could not come out of the hangover of the past pleasant experiences. At the same time a new pleasure of being with my granddaughter and play with her as a child made me to forget the Buddha’s teachings regarding the dark side of the mundane happiness.  I woke up of these hypnotic slumbers of the worldly pleasure because of the two letters of the Guru sent by my friend as amidst all these I never forget to check the messages of my friends in the Facebook and Messenger and bid them good morning. Thus the present letter of Chanhtuduy.com pulled me from worldly pleasure to spiritual craving.

I am thankful to my Guru and my friend (Kalyan Mitra), Rose Tran by the grace and instrumentality, respectively, of whom I am regularly receiving the blessings of the Guru in shape of the letters. Since commenting on it is also a holy work culminating in the accumulation of merits, I consider this letter as their favour to me.

Today Yoga has become a high sounding word in this busy, hectic and complicated life. Out every 5 persons one is doing or undergoing the yoga classes. And there are a number of meaning and concepts of yoga in the mind of modern man. For some Asana( different  Yogic postures) are the Yoga, to some regulated breathing, (Pranayama) and to some the regulation in life  (Niyama)  Kanji Bhai of Japan may be supposed to be the representative of such modern men. Guru has explained him the proper meaning of the yoga in a congenial way, easy to understand and follow. Guru’s letter addresses three points raised by Kanji. (a) Has any one attained Nirvana? (b) Should yoga be made mandatory for all? and (d) What is the Nature of the Yoga?

* Yoga has been considered as the path to liberation in every religion, but for each the concept of the Liberation varies. For Buddhism it is not only emancipation from suffering but also happiness in this life and hereafter. It is a fact, not a fiction. This was attained by the Buddha and and his disciples even after His Mahaparinibbana. The text and the tradition say that after passing away of Buddha about one thousand disciples attained Liberation. Secondly, according to the Mahayana tradition Buddha has taken a vow to help all the sentient beings attain this stage and strive for it. This is the reason guru has asked to pray for all the sentient beings uplift in every of our actions, including eating, sleeping and walking. This creates Bodhicitta in every individual practicing the Bodhi Path and helps one not only achieve one’s spiritual goal, but also for other sentient beings.

 

* Guru is of the firm opinion that Yoga is mandatory for all the aspirants of emancipation. Without its practice it cannot be achieved. He further clarifies that earlier it was thought to be achieved after enumerable lives of rigorous practices. Now with the rise of Tibetan Yoga or Pure land Yoga it has become easy and can be achieved by any one sincerely practicing it, even in this life. By the merit of this Yoga one can be reborn in the Pure land, as Avalokitesvara Bodhisattva offers practitioners a chance to get the Western Buddha land through his Twelve Great Pledge by practicing under his instructions like chanting mantra, visualizing the Guru and Yidam.

Steps of awareness

* So far as the question of the nature of the Yoga is concerned all the traditions are unanimous that synchronization of mind, body action and speech is the yoga. But this synchronization must be pure and pious. That is why yoga has been defined as concentration of pure and pious mind (Kusal cittassa ekaggata samadhi,Buddha) Concentration of mind is yoga, Yogasutra of Patanjali (Yogahschittavritti nirodah). The unity of mind body and speech is a must. It provides skill in all sorts of action and keeps the mind balanced. Reverend Guru further says” all activities like physical training and sports, technology, medicine need the unity of body, speech and mind”. Even crane have this synchronization for catching the fish in the river, the thief for stealing others property. But in the yoga this psyco-physical unity must be pious. Guru is of the opinion that this mind, body and speech is a prerequisite of Japanese martial art and in the enlightenment also this rule also works with the same intensity. But in doing so one must have firm belief in the Buddha and His teachings. Belief includes two things, hearing and thinking the the Buddh vacana. Further our respected guru points out that, ” There are two other factors: believe in Dharma and believe in the enlightenment. The belief in Dharma without in the existence of enlightenment is not enough”

This much I have understood.
Om Mani Padme Hum

Reverently Yours
Tantra Sutra Daka

——————————————-
Bản dịch tiếng Việt (bởi Mật Huệ Pháp)

Kính bạch Thầy
Om Mani Padme Hum

Đã lâu con không comment không phải vì khối lượng công việc quá nhiều mà bởi con đang tận hưởng cơ hội hân thưởng cuộc sống cùng người phối ngẫu của con và họ hàng thân thiết tại một thành phố có nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Công viên, bảo tàng, hồ nước và rất nhiều trò chơi giải trí đã khiến con mải miết tận hưởng hạnh phúc thế gian vốn chỉ là giả tạm. Dù con hiểu như vậy về mặt lý thuyết nhưng trong thực tế con vẫn không thể cưỡng lại khiến bản thân đắm chìm trong thú vui dục lạc. Thậm chí ngay sau khi con trở lại Patna, con vẫn không thể quên những kinh nghiệm lạc thú ấy. Đồng thời con lại phát sinh niềm vui khi chơi đùa với cháu gái của con và con đã quên mất lời dạy của Đức Phật về mặt trái của hạnh phúc thế gian. Con chợt tỉnh khỏi giấc mộng dục lạc thế gian khi đọc hai bức thư Thầy gửi học trò mà người bạn gửi cho con. Con có thói quen luôn check các tin nhắn của bạn bè trên Facebook và Mesenger và gửi lời chào buổi sáng tới họ. Vì vậy, bức thư này trên trang chanhtuduy.con đã kéo con ra khỏi thú vui dục lạc trở lại quỹ đạo tâm linh. Con cảm tạ ơn Thầy và cảm ơn đạo hữu Rose Tran đã từ bi dùng phương tiện mang ơn phước gia trì của bậc Đạo sư tới con thông qua hình thức Thư gửi học trò. Vì bày tỏ cảm nhận khi đọc bài cũng là một cách tích tập công đức nên con luôn cảm niệm ơn phước khi được đọc thư này.

Guru Thinley Nguyen Thanh

Ngày nay, Yoga trở nên phổ biến hơn trong thế giới sôi động và đầy phức tạp này. Cứ 5 người lại có 1 người đang theo học các lớp yoga. Con người hiện đại có khá nhiều các khái niệm về yoga. Đối với một số, Asana (những động tác Yoga khác nhau) là Yoga, liên quan đến điều hoà hơi thở
(Pranayama) và với một số khác, sự điều hoà trong cuộc sống (Niyama)  Kanji Bhai của Nhật Bản mới chính là đại diện cho thế giới hiện đại. Thầy đã  luận giảng cho đạo hữu ấy về ý nghĩa đúng đắn của yoga một cách rõ ràng, dễ hiểu và dễ hành. Bức thư của Thầy giải thích ba điểm đạo hữu Kanji nêu ra:
(a) Đã có người nào đạt được Niết Bàn chưa?
(b) Có nên biến bộ môn yoga trở thành bắt buộc đối với mọi người không?
và (c) Bản chất Yoga là gì?

Tantra Sutradaka – Giáo sư tiến sĩ Phật học Ấn Độ tham dự pháp hội Biển Nhớ 2019

* Yoga được coi là con đường dẫn đến giải thoát trong mọi tôn giáo, nhưng mỗi tôn giáo lại có cách giải thích khác nhau về sự Giải thoát. Trong đạo Phật, đó không chỉ là sự giải thoát khỏi khổ đau mà còn là hạnh phúc miên viễn. Đây là thực tế, không phải điều viển vông. Đức Phật đã đạt được điều này và các đệ tử của Ngài cũng vậy cho dù Ngài đã nhập diệt (Kinh Đại bát niết bàn). Bản kinh và truyền thống nói rằng sau khi Ngài nhập Niết Bàn, một nghìn đệ tử của Ngài cũng đạt giải thoát. Cùng với đó, theo truyền thống Đại thừa, đức Phật đã nguyện độ chúng sinh đạt được giải thoát. Đây là lý do Thầy đã dạy chúng con cầu nguyện chúng sanh đạt giải thoát trong các động tác sinh hoạt hàng ngày khi ăn, ngủ hoặc bước đi. Điều này giúp chúng con phát khởi Bồ đề tâm trong mọi động tác thường ngày, tiến bước trên con đường Bồ tát đạo, thực hành tự lợi, lợi tha.

* Thầy đã xác quyết rằng thực hành Yoga là điều bắt buộc đối với những ai muốn tầm cầu giải thoát.  Sẽ không thể đạt giải thoát nếu không thực hành Yoga. Trước đây, hành giả phải trải qua vô số kiếp thực hành miên mật mới có thể đạt giải thoát. Giờ đây, với sự xuất hiện của Yoga Tây Tạng hay còn gọi là Du già Thanh trí, cơ hội giải thoát trở nên dễ dàng hơn, có thể đạt ngay trong hiện kiếp với điều kiện thực hành với lòng chí tâm, chí thành. Công đức tích tập từ việc thực hành Yoga giúp hành giả vãng sanh về cõi Tây phương cực lạc bởi Đức Quán âm Tứ thủ đã hứa khả tiếp dẫn họ về miền cực lạc thông qua 12 Đại nguyện của Ngài nếu họ thực hành theo lời Ngài dạy như niệm thần chú, quán tưởng Đạo sư và Bổn tôn

Studying Pure mind Yoga at Song Nguyen Tantra House

* Hiện nay, khái niệm về yoga trong các truyền thống là sự hợp nhất hành vi thân, ngữ, tâm.  Tuy nhiên, sự hợp nhất đó phải được thực hành nghiêm túc và với sự thanh tịnh. Đó là lý do yoga được định nghĩa là sự tập trung tâm thức thanh tịnh. Sự định tâm là yoga (theo bản Kinh Yoga của Patanjali). Sự hợp nhất thân, ngữ, tâm là điều bắt buộc vì nó giúp ích cho ta trong mọi hành động, giữ cho tâm trí ta được quân bình. Vị Thầy tôn quý cũng dạy rằng “tất cả các hoạt động như thể dục thể thao, công nghệ, y khoa đều cần sự hợp nhất thân ngữ tâm”. Ngay cả con cò cũng cần sự phối hợp này để bắt cá trên sông, một tên trộm cũng cần khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Nhưng trong yoga, sự hợp nhất thân tâm cần được thực hiện một cách chú tâm. Như lời Thầy dạy rằng sự hợp nhất là điều kiện tiên quyết trong võ thuật Nhật Bản. Nguyên tắc tập trung này cũng đúng đối với những ai mong muốn đạt giác ngộ. Để làm được điều này, hành giả cần có niềm tin kiên cố vào Đấng giải thoát và những giáo huấn của Ngài. Niềm tin gồm hai phần: lắng nghe và suy gẫm giáo pháp của đức Phật. Hơn nữa vị Thầy tôn quý còn chỉ ra rằng:” Có hai yếu tính khác: tin là có Đạo và tin có chứng Đạo. Nếu tin có Đạo mà không tin có người chứng Đạo là niềm tin không đầy đủ.” Con đã hiểu lời dạy của Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy về bài pháp lợi lạc này.

Om Mani Padme Hum
Kính thư
Tantra Sutra Daka
(Việt dịch bởi Mật Huệ Pháp)


Thư từ Ấn Độ: YOGA THANH TRÍ TỪ CẢM NIỆM CỦA GIÁO SƯ TIẾN SĨ AVINASH KUMAR SRIVASTAVA (NAY LÀ TANTRA SUTRA DAKA)

Related post: Letter No.151: To be a true “spiritual” artist!

 1. Avinash Kumar srivastava says:

  Revered Guru Jee

  Om Mani Padme Hum

  The publication of my comment on the letter No. 151 is a pleasant surprise for me. I am so glad to see it, one cannot imagine. As a farmer’s pleasure after seeing his faster growing crops, father’s happiness after seeing his son’s progress by lips and bounds and teacher ‘ s satisfaction watching his student ‘s getting well placed in in life, so is my joy today.

  I am thankful to my Guru and my friend for being benevolent to me and creating this occasion for me.

  I had been  very a poor student  but the publication of my comments in a very esteemed organizations, Chanhtuduy.com is generating in me unspeakable pride and pressure on this occasion.

  I bow my head before my Guru in gratitude, express my extremely thankful feelings for my friendship and to my family members as well as my all Dhamma friends.

  Om mani padme hum

  Tantra Sutra Daka

  • Mật Diệu Hằng says:

   Kính bạch Thầy!

   Con xin phép dịch comment của đạo hữu Tantra Sutra Daka (Avinash Kumar Srivastava) sang tiếng Việt như sau:

   “Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

   Om Mani Padme Hum.

   Con hoan hỷ và ngạc nhiên trong sự vui mừng khi comment của con cho bài viết thư gửi các trò 151 của Thầy được đăng thành bài. Điều này quả là một niềm vui bất ngờ đối với con. Niềm vui đó tựa như người nông dân nhìn thấy mùa màng được bội thu, tựa như niềm vui của người cha nhìn thấy sự tiến bộ vượt bậc của con mình, như người thầy giáo nhìn thấy học trò của mình có được cuộc sống tốt đẹp. Đó là niềm vui con đã cảm nhận được trong ngày hôm nay.

   Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho con có được niềm vui này.

   Con là một học trò không hiểu biết nhiều về Phật pháp nhưng con được Thầy đăng bài comment của con thành một bài viết trên trang mạng uy tín, trang trọng như chanhtuduy.com, con cảm nhận một sự tự hào không thể diễn tả bằng lời khởi phát trong con.

   Con cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy!

   Con cảm ơn các đạo hữu, thành viên trong gia đình con đã sách tấn con trong con đường đạo pháp.

   Om Mani Padme Hum.

   Con – Tantra Sutra Daka.”

 2. Tantra Mahavita says:

  Querido Santo Guru : Inclino mi cabeza a los pies del Guru en señal de Gratitud y profundo agradecimiento. El concepto de yoga en las tradiciones , es la integracion de cuerpo, el habla y la mente. Es por eso que el yoga se  define como la concentracion de la conciencia pura. La fusion del cuerpo, el habla y la mente. es obligatoria porque nos ayuda en todas las acciones , manteniendo nuestras mentes en equilibrio . El Maestro nos enseña este principio para aquellos que desean alcanzar la iluminacion . Para hacer esto uno debe tener una fe solida en su Maestro y sus enseñanzas . La fe consiste en dos partes , escuchar y meditar en las enseñanzas de Buda . Y los dos elementos esenciales son creer en el Tao y creer en el camino. Sinceramente , ahora entiendo , que es el yoga. Que nuestro Maestro viva feliz , para beneficio de todos los seres sintientes. Que todos los seres sintientes disfruten de la felicidad y la raiz de la felicidad. Puedan ser libres de sufrimiento y de la raiz de sufrimiento . Que no esten separados de la felicidad carente de sufrimiento. Que habiten en la ecuanimidad , libre de pasion , agresion y prejuicios. Que la bondad y la compasion de la sabiduria de la no dualidad. Que la preciosa Bodhichita haya nacido en aquellos donde no lo es. Puede que Bodhichita una vez que nazca no decaiga y se expanda mas y mas. Que el precioso espiritu del despertar nazca en aquellos donde no esta. Que una vez que nazca , no se deteriore y aumente cada vez mas . OM AMNI PADME HUM

 3. Tantra Mahadeva says:

  Om Mani Padme Hum

  Perhaps the greatest fortune for all beings is access to pure dharma, the ability to understand, appreciate and apply in ones daily life. Buddha’s wisdom and goodness is so deep that it percolates it’s essence through generations and eons.

  Grateful for this article

  May all beings apply the wisdom of Buddha in their daily lives

  Gratitude !

 4. Dr.C H Lakshmi narayan says:

  Buddha is my life

  Dharma is my way

  Sangha is my Spirit

  I am Tantra Nirvadeva.

  Respected Guruji, I bow my head at the lotus feet of Guruji.

  It is to be highly appreciated that Guruji has pulled up the professor (Tantra Sutra Daka) from being involved in worldly pleasures  with his kith and kin for a long time forgetting Buddha’s teachings as narrated by the proffessor himself to Spiritual Craving as is the duty and responsibility of any Guruji !

  In my opinion as I have studied the Science of Yoga  and a certificate holder of Mysore University, Yoga comprises the following eight factors as taught by the Indian Maharishi, pathanjali who is known as the Father of Yoga Science :

  1. Yamaha

  2. Niyama

  3. Asana

  4. Pranayama

  5.prathyahara

  6. Dharana

  7. Dhyana (Meditation)

  8. Samadhi

  All these components practiced tovtoget constitute Yoga Science and  not any only one  or two of them.

  If those eight components practiced together with pure mind, body and speech, that is the path of Yoga  for Nirvana and Liberation!

  I make it clear:

  1. Anybody  may attain the state of Nirvana by following and practicing sincerely the above path of Pure Mind Yoga with purity and unity of body, mind and speech.

  2. Many Indian and Tibetan Yogis like Padmasambhava and Gompopa have attained Nirvana  living in the present life itself.! What was possible for them is also possible for any body who sincerely practices Pure mind Yoga with purity and unity of body mind and speech all the eight factors of yoga ( Astanga yoga of Pathanjali)

  3.Yoga sciScie, if made mandatory it is good for all. Many UniverctUniv all over the world have introduced yoga Science as one of the subjects in their curriculum for students for studies and Practice.

  I think this is the answer for, in my opinion, to the questions raised by Mr. Kanji.

  Though, Tantra Sutra Daka is a visiting professor and gives lectures on Buddha’s   teachings in various Universities, his respects and regards shown in this article to Guruji  with out any ego and pride is highly commended.!

  Om Mani Padme Hum.

  Long live our beloved Guruji for upholding Dharma.

  Dr C H Lakshminarayan.

   

   

   

   

   

 5. Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép dịch comment của đạo hữu Tantra Amishuta sang tiếng Việt  như sau:

  “Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con được đọc bài chia sẻ này của đạo hữu trong Mật gia. Con đồng ý với đạo hữu ấy rằng mỗi khi chúng con bị cuốn vào niềm vui thế sự thì chúng con sẽ quên đi mục đích thực sự của chúng con trong cuộc đời này là gì và chúng con cũng quên rằng niềm vui thế tục là giả tạm, ngắn ngủi. Thực hành pháp mới chính là điều chúng con nên chú trọng để có được niềm hạnh phúc miên viễn.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt được giác ngộ tối thượng trong đời này.

  Om Mani Padme Hum.”

 6. Tantra Upatissa says:

  Dear Guru thanks for sharing this article.

  Even many thanks to Tantra Sutradaka for writing this article. By reading this article we understand the importance of bringing the body, speech and mind together for purpose of enlightenment and benefiting to others.

  If we practice under guidance of Guru by visualising Avlokiteshwara or reciting one life one mantra, even that will be helpful in our journey towards liberation.

  Thanks for our Dharma connected friends who constantly remind us of Dharma practice even in times when we are surrounded by day to day work and family life.

  May Guru and his consort live long and protected and get enlightened.

  May all beings be free from suffering and get enlightened.

  Om Mani Padme Hum..

  • Kính bạch Thầy!

   Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Upatissa sang tiếng Việt như sau:

   “Kính bạch Thầy!

   Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con được đọc bài viết này.

   Con cảm ơn đạo hữu Tantra Sutra Daka đã viết bài viết này.

   Đọc bài này chúng con hiểu được tầm quan trọng của sự hợp nhất thân ngữ tâm vì mục tiêu giác ngộ và làm lợi lạc cho tha nhân.

   Nếu chúng con được thực hành theo sự hướng dẫn của Thầy như thiền quán Bổn tôn Quán Âm Tứ Thủ, trì niệm thần chú Mani cả đời (một đời người  một câu thần chú) thì sẽ giúp chúng con bước đi trên hành trình giác ngộ.

   Nhờ Thầy mà huynh đệ Mật gia chúng con được kết nối với nhau và nhờ đó chúng con sách tấn nhau thực hành Pháp ngay khi chúng con bủa vây bởi công việc thế sự hay gia đình.

   Con cầu nguyện Thầy Cô khỏe mạnh, thân tâm an tịnh.

   Cầu nguyện tất cả chúng sanh thoát khỏi khổ đau và đạt được giác ngộ tối thượng.

   Om Mani Padme Hum.”

    

 7. Dr.C H Lakshmi narayan says:

  Respected Guruji,

  I am greatful for apprecating  my comments. Thanking you,

  Sincerely your’s,

  Dr C H Lakshminarayan.

 8. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bản dịch ngử từ tiến anh sang tiếng việt của huynh Mật Huệ Pháp rồi ah.

  Mật thúy cầu nguyện cho huynh luôn tin tấn thực hành pháp để được tha lực hộ trì con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum

 9. Ahmed Khan says:

  Dear Guru,

  Thank you for sharing this article by Tantra Sutra Daka.

  Unity of the mind, body and speech is important to becoming enlightened.

  Om Mani Padme Hum.

 10. Tantra Sagovana says:

  Dear Guru,

  My name is Tantra Sagovana.

  Thank you for sharing this article.

  In this article Tantra Sutradaka explains some things about Yoga.

  We followers of Song Nguyen Tantra House are practicing the Yoga to get the enlightenment and happiness.

  Lord Buddha, his disciples and many other people after them (eg. Milarepa) have attained the enlightenment. Reality of enlightenment is a fact which we must believe along with our belief in the Dharma.

  We followers of Song Nguyen Tantra House practice Yoga for spiritual and worldly success in this lifetime, and aim to be reborn in Western Pure Land of Amitabha Buddha in next life.

  Yoga means unity of body, speech and mind, which we try cultivate in our daily life.

  Also as Buddhist practitioners we must have firm belief in the Buddha, his teachings (Dharma) and his words (Buddha vacana). We should study using process of listen/read, contemplate and practice.

  May all sentient beings be healthy and well and be free from suffering.

  May Guru be healthy and well and live long for the benefit of all beings.

  Om Mani Padme Hum.

  Tantra Sagovana (Ahmed Khan)

   

 11. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết cảm niệm của đạo hữu Tantra Sutradaka về Yoga sau khi đọc Thư gửi các trò của vị Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã phát kiến nên bộ môn Yoga Thanh Trí giúp chúng sanh đạt được an lạc đời này và Cực lạc đời sau.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe, thân tâm an tịnh và trường thọ vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 12. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutradaka. Con cũng hoan hỷ tán thán thiện Việt dịch bài viết của đạo huynh Mật Huệ Pháp.

  Qua bài viết, con được tư duy thêm về ý nghĩa và lợi lạc của Yoga Thanh trí. Con cảm tạ Thầy đã cho đăng tải bài viết.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe và trường thọ.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 13. Mật Hồng Tuyến says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài cảm niệm của đạo hữu Tantra Sutra Daka rồi ạ. Bài viết giúp con nhớ đến những luận giải của vị Thầy về 3 điều khúc mắc của Kanji
  1. Đã có người đạt được Niết Bàn rồi và Đức Phật cùng các đệ tử của Ngài là những minh chứng sống động.
  2. Yoga Thanh Trí (Tâm pháp Thanh trí) là con đường dành cho những ai muốn tầm cầu giải thoát.
  3. Trong Yoga Thanh trí sự hợp nhất thân, ngữ, tâm cần được thực hiện một cách chú tâm. Để được như vậy thì phải có “niềm tin kiên cố vào đấng giải thoát và các giáo huấn của Ngài. Niềm tin gồm 2 phần: lắng nghe và suy ngẫm giáo pháp của Đức Phật”.
  Con hoan hỷ với thiện hạnh của đạo hữu Tantra Sutra Daka vì bài chia sẻ lợi lạc này giúp con phần nào nhớ đến những lời dạy của vị Thầy. Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sang.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 14. Đinh Thị Loan says:

  Con kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài cảm niệm của giáo sư tiến sĩ Tantra Suka Daka.
  Qua bài đọc con thấy việc thực hành yoga là giúp hợp nhất thân, ngữ, tâm vì nó giúp ích cho ta trong mọi hành động và giữ cho tâm trí ta được cân bằng. Con cũng thích môn yoga ạ.
  Con cầu nguyện cho Thầy sức khỏe, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu cho đại dịch corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu cho chúng sanh thành tựu Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 15. Mật Quảng Lượng says:

  Bạch Thầy, con hoan hỉ tán thán đạo hạnh của huynh Tantra Suka Daka – một giáo sư tiến sĩ qua Bài cảm niệm về Yoga Thanh Trí ạ!
  Những lời chia sẻ của đạo huynh đã nhắc nhở học trò chúng con cách thực hành Yoga Thanh Trí theo các cách thức của những công việc, kỹ thuật khác một cách dễ hiểu!
  Con cảm tạ ơn phước Bổn tôn, đạo sư Dakini thông qua kênh vận chuyển vị Thầy từ bi và trí huệ ạ!
  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sinh!
  Con cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Om Mani Pahme Hum!

 16. Mật Ngữ says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài cảm niệm của đạo hữu Tantra Sutradaka.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã phát kiến ra bộ môn Yoga Thanh Trí, để chúng con dễ dàng bước đi trên con đường giải thoát.
  Con hoan hỷ với dòng chia sẻ này, hành giả cần có niềm tin kiên cố vào Đấng giải thoát và những giáo huấn của Ngài.
  Con xin tán thán thiện hạnh huynh Mật Huệ Pháp dịch bài viết sang tiếng Việt.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch Covid-19 được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 17. Tantra Yashami says:

  Respected Guruji Namaskar
  The above Article has inspired me a lot.The importance of Yoga and Enlightenment in our life is very important.The lesson of Meditation is too important for human beings for mental peace.Meditation leads to Enlightenment.Yoga Sutras also helps a lot in meditation. I bow my head in the lotus feet of my Guruji.
  Om mani padme hum.
  Om mani padme hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Yes! Please read more to understand about Pure Mind yoga, you will expand your understanding about meditation.

 18. Mật Mai says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài chia sẽ cảm niệm về Yoga Thanh Trí của Tantra Sutadaka.
  Con cảm tạ Thầy đã sáng lập và phát kiến ra bộ môn Yoga Thanh Trí dễ dàng ứng dụng trong đời sống hằng ngày, rất phù hợp thời đại, dân tộc và quốc độ, mặc dù trong cuộc sống với nhiều bộn bề mà chúng con vẫn có thể ứng dụng, diễn tập và thực hành được.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho đất nước vượt qua khó khăn và dịch bệnh. Om Mani Padme Hum!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status