Nov 19, 2020

Posted by in Giáo điển | 75 Comments

Mật gia Song Nguyễn đối luận với những luận điểm cực đoan của hòa thượng Tuyên Hóa qua kênh Nhân Quả Luân Hồi (kênh NQLH): Bài 1: ĐỐI LUẬN THEO TINH THẦN SÁCH TẤN CỦA ĐỨC PHẬT QUA KINH “KALAMA” ( Bài mở)

Hòa thượng Tuyên Hóa là bậc danh tăng Trung Quốc, người sáng lập Vạn Phật Thánh Thành tại nước Mỹ (sau đây viết tắt là VPTT). Chúng tôi ngưỡng mộ, tôn kính Ngài nhưng chúng tôi luôn tự mình nhắc nhở tinh thần tự do lập luận mà Đức Phật khuyến cáo “Tin ta mà không hiểu ta tức là phỉ báng ta vậy!”. Là những người con Phật, chúng tôi không để niềm tin và sự tôn kính của mình rơi vào chủ nghĩa Bổn sư; cần minh định lại chân lý tối thượng là mục đích cứu cánh của người học Phật, tu Phật, là con đường tĩnh thức để giải thoát; nên chúng tôi cần lên tiếng phản đối lại những quan điểm cực đoan, tư duy khắc kỷ của hòa thượng Tuyên Hóa đã “khai thị”, “phát biểu”, “giáo huấn” trên những văn đàn Phật học trong và ngoài nước, được VPTT ghi lại toàn bộ trong tàng thư của họ.

Nguyên nhân của cuộc đối luận này là trong thời gian hơn 1 năm nay, một kênh gọi là Nhân Quả Luân Hồi (NQLH) không rõ nguồn gốc từ đâu, chủ trang là ai, địa chỉ chính thức là gì…, tự xưng là học trò của Tịnh Không hòa thượng, rồi là đệ tử của sư ông Thích Thanh Từ nhưng lại chuyên đăng tải những clip bài giảng của hòa thượng Tuyên Hóa (Trung Quốc), và biểu hiện những hành vi trục lợi kinh doanh thực dưỡng mà chúng tôi đề cập trong bài “Thư Tiền Giang “Đục nước béo cò”. Chúng tôi không cần tìm hiểu mục đích chính của kênh này là gì nhưng những gì họ đăng tải bài giảng của hòa thượng Tuyên Hóa mang tính chủ quan, tự ý lập ngôn, trái với thánh giáo lượng, nên chúng tôi nghĩ rằng cần thiết phải đối luận để bảo vệ sự trong sáng và cốt tủy đạo Phật, vốn là con đường Tĩnh thức, không phải như những gì hòa thượng Tuyên Hóa cổ súy và áp đặt.

Kênh “nhân quả luân hồi ” đăng tải bài giảng của hòa thượng Tuyên Hóa mang tính chủ quan, tự ý lập ngôn, trái với thánh giáo lượng

Tuy chỉ hơn 10 năm nghiêm túc tìm hiểu và thực hành Phật pháp, nhưng với tinh thần “phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật”, Cao Diệu Mật Từ là học trò Mật gia Song Nguyễn, đã như lý tác ý mà tác pháp chiếu quang theo lời dạy của Thánh đức trong phẩm Chuyển sanh, kinh Đại bát nhã ba la mật đa ” “Có Bồ tát Ma ha tát thường vì chúng sanh hữu tình bị tà kiến mù quáng mà tác pháp chiếu quang để được an trụ trong bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Ba la mật; cũng vậy thường hồi quang tự kỷ cho đến khi đạt Giác ngộ tối thượng”. Sau đây là những gì chúng tôi muốn thể hiện tinh thần đó…

————————————————————————

Gửi Ban biên tập Vạn Phật Thánh Thành,

Gửi admin kênh Nhân quả Luân hồi,

Gần đây, trong một lần theo dõi các bài giảng pháp trên trang youtube, tôi phát hiện kênh youtube Nhân quả luân hồi đăng tải các bài giảng với tựa đề kèm theo “Hoà thượng Tuyên Hoá giảng”, bên dưới video đăng nguồn của bài giảng từ Vạn Phật Thánh Thành. Chưa đi vào nội dung mà mới đọc tên của bài giảng, ví dụ như “Quỷ cổ độc và quỷ ác thắng quấy rối người tu hành”, “Lệ quỷ tấn công người tu hành”, “Yêu ma quỷ quái dâng nước cho ngập lụt nhấn chìm”, “Hiện nay yêu quái lớn nhất là máy tính”, vv, tôi cảm nhận là những bài giảng này nhuốm màu sắc bi quan, không mang tinh thần nhập thế, quan trọng hơn cả là không rõ có phải lời giảng của bậc thánh nhân không hay là do những kẻ lợi dụng câu views, likes để trục lợi cá nhân. Tôi tình cờ đọc được nhiều comment phản hồi từ nhiều người xem có suy nghĩ tương tự, thậm chí đi sâu hơn về phần nội dung trái với tinh thần của đạo Phật, khó có thể tin được đó là những lời được giảng từ một bậc cao tăng, thạc đức nổi tiếng thế giới. Một mặt suy nghĩ và chứng kiến như vậy, mặt khác tôi nhớ lại lời Đức Phật dạy trong kinh Kalama, Tăng chi bộ kinh I rằng:

Đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy từng được nghe nói đến.

Đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy được quảng bá rộng rãi.

Đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy do truyền thống để lại.

Đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy được kinh điển truyền tụng.

Đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy do một vị giáo chủ nói ra.

Đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ do suy đoán, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ do suy luận”.

Do đó, tôi quyết định nghiêm túc tìm hiểu kỹ càng và hệ thống lại xem thực hư ra sao, để không rơi vào chiếc bẫy của những gì là “được truyền bá rộng rãi”, “do truyền thống để lại”, “được kinh điển truyền tụng”, “do một vị giáo chủ nói ra”; thêm nữa để tôi không rơi vào sai lầm do tin vào điều chỉ do “suy đoán, suy luận” của mình trong khi Đức Phật đã dạy “Chưa đắc thánh quả đừng tin vào tâm ý của mình”.

(https://www.drba.org/)

Đầu tiên, để tìm hiểu các bài giảng của HT Tuyên Hoá, tôi truy cập vào trang chủ chính thống của Vạn Phật Thánh Thành (https://www.drba.org/) với 4 ngôn ngữ chính là tiếng Anh, Trung Quốc, tiếng Việt và Tây Ban Nha. Tôi khá ngạc nhiên khi một trong bốn ngôn ngữ ở đây là tiếng Việt, chứng tỏ số lượng người Việt chiếm đa số. Dựa vào điểm này, trang thông tin chính thức của VPTT tại Việt Nam là nguồn đáng tin cậy đối với người muốn tìm hiểu về những lời dạy của HT Tuyên Hoá (https://www.dharmasite.net/).

Từ trang chủ của VPTT tại Việt Nam, có thể thấy dữ liệu bao gồm cả bản gốc và bản dịch ngoài những bài giảng về kinh điển của Đức Phật như kinh Lăng Nghiêm, kinh Địa tạng bổn nguyện, kinh Lục tổ pháp bảo đàn,vv; một số quyển được viết lại dưới dạng tổng hợp các câu hỏi đáp trong các chuyến pháp sự, giảng thuyết của HT Tuyên Hoá như quyển “Ngữ lục”, “Gậy Kim cang hét 1”, “Gậy Kim cang hét 2”, hay các mẩu chuyện do đệ tử xuất gia và tại gia kể lại từ những lần được HT Tuyên Hoá dạy như “Pháp nhũ Thâm Ân”; phần chính được coi là “tinh hoa” trong thư viện giáo điển trong suốt cuộc đời của HT Tuyên Hoá có thể là các quyển Khai thị từ 1 đến 6 trong đó HT Tuyên Hoá khai thị ngắn gọn nhiều mục nhỏ, được đánh số thứ tự, ví dụ quyển Khai thị 1 gồm 51 tiểu mục, Khai thị 2 gồm 80 tiểu mục, Khai thị 3 gồm 64 tiểu mục, Khai thị 4 gồm 82 tiểu mục, Khai thị 5 gồm 47 tiểu mục, Khai thị 6 gồm 108 tiểu mục. Các tiểu mục này được khai thị theo đề tài ngẫu nhiên, ví dụ trong quyển Khai thị 6, một số tiểu mục liên tiếp nhau như sau: số 12 – Xin Quý vị bố thí cho tôi, số 13 – Quý vị muốn biết quỷ là gì không? Số 14 – Tiền có khả năng thần thông – chớ sai lầm nhân quả, số 15 – phước huệ song tu, vv.

https://www.dharmasite.net

Đi vào nội dung chi tiết trong các tiểu mục được HT Tuyên Hoá khai thị, tôi bất ngờ đến mức độ bàng hoàng như một tiếng sấm thét kinh thiên động địa bên tai khi đọc những lời giảng đi ngược lại với tinh yếu giáo pháp, tức những lời Đức Phật dạy trong các quyển Khai thị này. Để chứng minh cho lời nói của mình, tôi sẽ đưa ra những luận điểm chính, cùng những minh hoạ được trích dẫn từ những lời dạy của HT Tuyên Hoá từ trang chủ và trang tiếng Việt của Vạn Phật Thánh Thành, kết hợp liên hệ đến lời dạy của Đức Phật, các bậc thánh đức được ghi lại trong kinh điển, các tác phẩm Phật học.

Cách đặt vấn đề cực đoan, từ ngữ mang tính bạo lực, không đúng chuẩn mực thông thường chứ chưa kể là trên tinh thần từ bi của đạo Phật. Quan trọng hơn hết, những lời giảng của HT Tuyên Hoá hầu hết đều do ngài ấy tự nói dựa trên suy nghĩ chủ quan của bản thân, hoặc dựa trên những gì là truyền thống, văn hoá (người xưa), chứ hiếm thấy (hầu như không có) trích dẫn kinh điển làm luận chứng để hỗ trợ cho luận điểm của mình. Trong khi Đức Phật đã khuyến cáo trong kinh Tứ thập nhị chương rằng “Này các tỳ kheo, các ông đừng tin vào tâm ý của mình! Tâm ý của mình không đáng tin cậy, trừ phi đắc thánh quả A la hán mới được tin vào tâm ý của mình”.

“Này các tỳ kheo, các ông đừng tin vào tâm ý của mình! Tâm ý của mình không đáng tin cậy, trừ phi đắc thánh quả A la hán mới được tin vào tâm ý của mình”.

Từ những điểm tham chiếu này, tôi kết luận rằng những lời “khai thị” của ngài Tuyên Hóa chưa phải là khuôn vàng thước ngọc bởi sự phiến diện và cục bộ phái. Tôi sẽ đề cập đến chủ đề riêng biệt trong Bài 2 sắp tới, mời bạn đọc theo dõi.

Thụy Điển ngày 21/10/2020

Cao Diệu Mật Từ


Các bài liên quan:

1, Mật gia Song Nguyễn đối luận với những luận điểm cực đoan của hòa thượng Tuyên Hóa qua kênh Nhân Quả Luân Hồi (kênh NQLH): Bài 1: ĐỐI LUẬN THEO TINH THẦN SÁCH TẤN CỦA ĐỨC PHẬT QUA KINH “KALAMA” ( Bài mở)

2, Bài 2: NGÀI TUYÊN HÓA GIẢNG LUẬN BẰNG SỰ TỰ Ý LẬP NGÔN, TIỀN HẬU BẤT NHẤT, DÙNG “THIỀN NGỮ” KHÔNG ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG ( Bài mở)

3, Bài 3: PHẬT GIÁO “THAM LAM”, “NÓNG GIẬN”, “NGU SI” – MỘT CÁCH PHÂN LOẠI GÀN RỠ

4, Bài 4: CỔ SÚY THẦN THÔNG, PHÔ DIỄN THẦN THÔNG, HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA LÀM TRÁI THÁNH GIÁO PHẬT MÔN

5, Bài 5: PHẬT GIÁO LÀ NGHỆ THUẬT LÀM NGƯỜI?


Các bài liên quan khác:

1THƯ GỬI “NGƯỜI DẠO MẠNG”

2, CAO DIỆU MẬT TỪ PHẢN LUẬN “NGƯỜI DẠO MẠNG”

3, Thư Tiền Giang: “ĐỤC NƯỚC BÉO CÒ” ( Bài mở)

4, ĐÁNH CẮP THÔNG TIN CÁ NHÂN, CHIẾM ĐOẠT FACEBOOK CỦA NGƯỜI TỐ CÁO – KÊNH NHÂN QUẢ LUÂN HỒI VI PHẠM ĐIỀU 6 LUẬT AN NINH MẠNG

 1. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Từ đến Vạn Phật Thánh Thành. Con cầu nguyện cho những ai đọc được bài viết này sẽ không bị mê lầm bởi những quan kiến sai lầm, đi trái lời dạy của Đức Phật và các bậc Thánh Đức.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng.
  Cầu nguyện dịch bệnh covid 19 được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 2. Admin
  Cao Diệu Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với thiện hạnh và công đức tác pháp chiếu quang của huynh Cao Diệu Mật Từ đã noi theo tấm gương đả tà xây chánh vì lợi lạc của hữu tình của vị Thầy.
  Con thật bất ngờ khi biết giảng luận của hòa thượng Tuyên Hóa đều tin theo tâm ý mình mà không hề trích dẫn kinh điển, điều này trái với lời dạy của đức Thế Tôn trong kinh Tứ thập nhị chương. Con hiểu rằng đã là người con Phật, đi theo con đường tĩnh thức của đức Thế Tôn thì cần theo thánh giáo lượng, nếu chỉ lập luận theo tâm ý chủ quan của bản thân thì không khác gì ngoại đạo, rơi vào ngã mạn vi tế. Người hay luận giảng kinh điển như hòa thượng Tuyên Hóa chắc chắn biết rõ điều này nhưng có lẽ sự biết và sự hành không được hợp nhất.
  Con hoan hỷ với tinh thần “y pháp bất y nhân”, theo tinh thần kinh Kalama và sự dũng mãnh đả phá tà kiến của Mật gia Song Nguyễn, của vị Thầy và của huynh Cao Diệu Mật Từ cùng các huynh đệ kim cang khác. Con cầu nguyện cho tất cả Phật tử có được trạch pháp nhãn trong quá trình học Phật để không rời xa quỹ đạo chánh pháp.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện nạn dịch covid 19 nhanh chóng tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho đất nước tránh thảm họa lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Om ah hum.

 3. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ, đã noi theo gương Thầy tác pháp chiếu quang đả phá tà kiến, minh định lại Chánh kiến của nhà Phật, nhằm giúp cho chúng sanh hữu tình thức tĩnh mà lìa mê về giác.
  Nhờ vậy mà chúng con mới thấy được, những lời luận giảng của Hòa thượng Tuyên Hóa hóa ra cũng chỉ là những lời luận giải theo tâm ý cá nhân, trái với thánh giáo lượng, trái với Chánh kiến Phật đà. Vậy mà bấy lâu nay chúng con ngộ nhận ngài là danh tăng thạc đức vì chúng sanh mà hoằng dương Phật pháp, suy ngẫm lại lời khai thị của Đại sĩ Liên Hoa Sanh:” Bật trí hiện thân với hình dáng bất định, kẻ lừa dối đội lớp tu hành là bọn đạo đức giả, các con đừng nhầm lẫn cạn là vàng” mới thấy được hình thức chỉ là vỏ bọc che đậy cái xấu, ác bên trong.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tĩnh với trạng thái giác ngộ.
  Om ah hum.

  • Mật Tuyết Mai says:

   Kính bạch Thầy.
   Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã noi theo gương vị Thầy tác pháp chiếu quang, đả tà xây chánh để làm lợi lạc cho chúng sanh. Qua bài viết con cũng thấy được những gì HT Tuyên Hoá giảng cũng là dự trên tâm ý của minh chứ không có minh chúng hay trích dẫn từ kinh nào. Qua trích dẫn của huynh Cao Diệu Mật Từ về kinh Kalama mà Đức Phật chỉ dạy thì con thấy những gì HT Tuyên Hoá đang giảng là không đúng với quỹ đạo chánh pháp, trái với Chánh kiến Phật đà. Ngài cũng đang làm trái với lời dạy của Đức thế tôn trong kinh Tứ thập nhị chương là “ Đừng tin vào tâm ý mình khi chưa đắc thánh quả”.Con nhận ra rằng không phải cứ nhìn thấy cái gì đẹp đều tốt, không phải cứ thấy có màu vàng thì cho đó là vàng vì bây giờ thật giả lẫn lộn, già có khi nhìn còn đẹp hơn thật. Vì thế nên, để có thể nhận biết được đâu là thật, đâu là giả, đâu mới là giáo lý đúng thì chúng con nguyện noi theo gương vị Thầy chỉ dạy để tác pháp chiếu quang, làm lợi lạc cho chúng sanh vô minh không bị lừa và u mê mà tin nhầm đối tượng.
   Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trụ thế lâu dài của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
   Cầu nguyện tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ tối thượng.
   Cầu nguyện đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
   Om Mani Padme Hum.

 4. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài “ Mật Gia Song Nguyễn đối luận với những luận điểm cực đoan của Hoà thượng Tuyên Hoá qua kênh Nhân Quả Luân Hồi. Bài 1: Đối luận theo tinh thần sách tấn của Đức Phật qua kinh “Kalama”” rồi ạ.
  Những bài giảng của Hoà thượng Tuyên Hoá được đăng trên kênh Nhân Quả Luân hồi, mà chưa biết được chủ kênh là ai, trụ sở ở đâu, những gì không rõ ràng luôn tạo cho người khác cảm giác nghi ngờ, không tin tưởng. Điều đó chẳng khác nào làm gì đó mờ ám, sợ người khác biết nên cứ mập mờ, đăng bài của người khác để trục lợi cá nhân.
  Qua bài viết trên con hiểu được, trên kênh youtube đó đăng tải một loạt những bài giảng đều gắn liền với chữ “ quỷ” mang vẻ tiêu cực, trái lại với chánh kiến nơi Phật pháp. Một bậc danh tăng tại Trung Quốc, người sáng lập Vạn Vật Thánh Thành được nhiều người kính nể lại tự ý lập ngôn, lợi dụng sự sợ hãi của con người mà đánh thẳng vào, chứ không phải khai sáng, chỉ dẫn đường lối tiến tới con đường giải thoát, mục đích của việc tu Phật. Điều đó nghĩa là Ngài ấy đang phỉ báng nặng nề Đức Phật bởi Đức Phật đã khuyến cáo “ Tin ta mà không hiểu ta tức là phỉ báng ta”. Đức Phật đã dạy trong kinh Kalama, Tăng chi bộ rằng:
  “ Đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy từng được nhắc đến.
  Đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều đó được quảng bá rộng rãi.
  Đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy do truyền thống để lại.
  Đừng tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy được kinh điển truyền tụng.
  Đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy do vị giáo chủ nói ra.
  Đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ do suy đoán, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ do suy luận.”
  Vậy nên kinh lâu đời cũng có thể là kinh nguỵ tạo, truyền thống lâu đời cũng do những kẻ lừa đảo mà ra. Chính bản thân ta cũng không đáng tin vì đã bị xâm chiếm bởi sự vô minh bẩm sinh, vô minh truyền thống. Điều duy nhất có thể nhận biết là chúng ta nương tựa Bậc Tuệ tri thức, có đủ trí huệ để khai thị, vẽ lối toả hương hoa cho chúng ta đi.
  Trang chủ chính thống Vạn Vật Thánh Thành của Ngài ấy có ngôn ngữ chính là tiếng Việt, cho thấy số lượng người Việt theo dõi đông đảo, bởi từ xa xưa người dân Việt Nam hàng ngàn năm bị xâm chiếm bởi Trung Quốc, nên bị ảnh hưởng nặng nề những phong tục tập quán do người Trung Quốc truyền lại mà không biết hư hay thực. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc số lượng người đang đi sai đường trên hành trình tu tập là rất nhiều, những cõi thấp thì cứ ngày càng “ đắt hàng” hơn. Những điều Ngài nói đều dựa trên tâm ý mình mà không hề trích dẫn trong kinh nào, của ai dạy, nên không thể xác thực, không hề có chút gì đáng tin cậy với người đọc, người nghe có chánh kiến. Rồi Ngài cũng sẽ trở thành “ khách hàng” của những cõi đoạ đày mà thôi nếu cứ tiếp tục như vậy.
  Con cầu nguyện cho vị Thầy sức khoẻ trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 5. Mật Thuận Nguyên
  Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỉ với tinh thần đả tà xây chánh noi theo tấm gương vị Thầy của huynh Cao Diệu Mật Từ đã tác pháp chiếu quang cho trang web Vạn Phật Thánh Thành cùng đồng bọn là kênh Nhân quả Luân hồi. Con cảm thấy ngạc nhiên khi một vị hoà thượng nổi tiếng được bao người kính trọng của Trung Quốc làu thông kinh sách, am tường giáo điển nhưng lại có thể làm trái lời Đức Phật đã dạy ” Đừng tin vào tâm ý mình khi chưa đắc thánh quả” mà tự ý lập ngôn tự tin vào tâm ý mình có lẽ ngài ấy đã và đang tự nhận mình đắc thánh quả điều đó cũng đồng nghĩa với việc ngài tu Phật như lại phỉ báng Đức Phật. Hoà thượng Tuyên Hoá là một minh chứng cụ thể cho những điều Đức Phật đã dạy trong kinh Kalama:
  ” Đừng tin bất cứ điều gì chỉ vì điều đó được nghe nói đến
  Đừng tin bất kì điều gì chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển hay sách vở
  Đừng tin bất cứ điều gì chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống
  Đừng tin bất cứ điều gì chỉ vì điều đó hợp với lý luận của mình
  Đừng tin bất cứ điều gì chỉ vì điều đó phù hợp với định kiến của mình
  Tất cả những sự thật theo suy nghiệm của riêng mình sau khi xác nhận rõ ràng phù hợp với lẽ phải tạo thành hạnh phúc cho riêng mình và tất cả chúng sanh thì đó chính là sự thật và ta luôn cố gắng sống theo sự thật ấy” . Một vị hoà thượng có tầm ảnh hưởng lớn đến giới Phật tử thế giới nhưng lại tự cao tự đại cho mình cái quyền luôn đúng, tự ý lập ngôn sẽ khiến biết bao thân căn huệ mạng của không chỉ chúng sanh trong kiếp này mà còn bao thế hệ tiếp theo sẽ đi về đâu trong sáu lẻo luân hồi khi mà những lời nói giúp chúng sanh giải thoát lại được bóp méo thay thế bằng lời nói của chính mình . Đúng thật là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá bên trong được khi thanh danh lợi dưỡng luôn được đặt lên hàng đầu ngay cả kinh điển còn có thể làm giả lợi dụng trên chính niềm tin của chúng sanh đặt vào sự thiêng liêng , linh thánh trong Đạo Phật thì trên thế gian này không có gì là không thể nếu chúng sanh không có đủ kiến thức, trí tuệ để thẩm định thật giả chân nguỵ thì sẽ trở thành mồi con cho những con quỷ đội lốt người. Thật đáng buồn cho biết bao chúng sanh thật sự mong cầu giải thoát nhưng lại đặt niềm tin sai chỗ bởi những người tu luôn coi mình là cao nhất và cũng buồn cho những người biết đến chánh pháp nhưng lại một phút bất cẩn để rồi lệch khỏi quỹ đạo chánh pháp tại cơ hội cho những con quỷ ẩn láu trong người xuất hiện.
  Cầu nguyện vị Thầy sức khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Thực ra cũng chẳng âm tường hay uyên bác gì! Chẳng qua người Tàu thường cường điệu!

   • Mật Thuận Nguyên
    Mật Thuận Nguyên says:

    Kính bạch Thầy
    Người Tàu từ xưa đến nay luôn có bản chất thích nổ và làm hàng nhái hàng giả nên thích khoe khoang thường hay nhiều chiêu trò đánh bóng tên tuổi để thoả mãn bản ngã của mình . Con cảm tạ vị Thầy đã giúp chúng con được khai mở tâm thức ạ.
    Om mani padme hum

 6. Cao Diệu Mật Hải
  Mật Hải says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này.
  Con hoan hỷ với công hạnh đăng bài đối luận “y pháp bất y nhân” của vị Thầy. Con hiểu rằng dù cho có ngưỡng mộ, tôn kính hòa thượng Tuyên Hóa nhưng nếu ngài ấy giảng sai, giảng luận cực đoan, chủ quan, trái thánh giáo lượng thì không thể vì vậy mà chạy theo “chủ nghĩa Bổn sư” để bao che, bênh vực hòa thượng, làm sai lệnh cứu cánh giải thoát, chân lý Phật đà. Con hoan hỷ với công đức của đạo hữu Cao Diệu Mật Từ đã nương theo lời Phật dạy trong kinh Đại Bát nhã Ba la Mật đa mà tác pháp chiếu quang vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ và không bị nhầm lẫn cặn bẩn là vàng rồng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong đại dịch COVID-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua! Om àh hum!

  Đệ tử Cao Diệu Mật Hải.

 7. Cao Diệu Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với tinh thần tác pháp chiếu quang noi gương vị Thầy của đạo hữu Cao Diệu Mật Từ để làm rõ chánh – tà, giúp chúng sanh tránh mê lầm, nô lệ tâm linh mà đọa lạc. Từ lâu con đã được nghe danh HT Tuyên Hóa cùng Vạn Phật Thánh Thành, nhưng hôm nay con giật mình với những lời giảng của HT Tuyên Hóa đa phần là những suy nghĩ chủ quan không dựa trên thánh giáo lượng, hoặc dựa trên những gì thuộc về truyền thống, văn hóa của Trung Quốc (?!) Tâm lý ngưỡng mộ, tôn kính các vị danh tăng là tâm lý chung, tuy nhiên không vì vậy mà chúng con, những người con Phật rơi vào chủ nghĩa Bổn sư, bỏ qua tinh thần “y pháp bất y nhân” cũng như lời khuyến cáo của đức Phật trong kinh Kalama.
  Con thật hoan hỷ với loạt bài đối luận này, cũng như những bài đối luận khác của Mật gia Song Nguyễn, đã và đang gỡ những quả bom nguyên tử (những chất nổ tà kiến nguy hại ngấm ngầm bên trong). Từ đây con càng tán thán lời dạy, lời khuyến cáo của đức Phật trong kinh Kalama và kinh Tứ thập nhị chương “đừng tin vào tâm ý mình khi chưa đắc thánh quả” mà vị Thầy thường nhấn mạnh.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh!
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ!
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua! Om ah hum!

 8. Mật Chân Tính
  Mật Chân Tính says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết của huynh Cao Diệu Nhật Từ rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của huynh ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum

 9. Cao Diệu Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này ạ.
  Con hoan hỷ tán thán Bồ đề tâm nơi vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh mà không khoan nhượng với tà kiến,luôn giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh tác pháp chiếu quang theo lời dạy của Đức Phật trong kinh Đại Bát nhã ba la mật đa, phẩm Chuyển sanh. Con hoan hỷ tán thán Bồ đề tâm nơi vị Thầy đã theo tinh thần của kinh Kalama vì lợi lạc chúng sanh mà không ngăn ngại trước những đối tượng tà cho dù đối tượng ấy là một bậc danh tăng lừng lẫy nhưng giảng bài không tuân theo thánh giáo lượng, giảng luận tự ý lập ngôn trái với quỹ đạo chánh pháp, con hiểu rằng dù có thể sẽ phải hứng chịu lưỡi giáo của những kẻ nhóm tà nhưng ngọn cờ chánh pháp sẽ vẫn mãi giương cao bởi tà không thể thắng chánh.
  Con hoan hỷ tán thán công đức của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã noi theo tấm gương vị Thầy trên con đường lợi tha. Cầu nguyện huynh thành tựu mọi ước nguyện thầm kín.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa lũ lụt, mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Cầu nguyện khổ đau của tất cả chúng sanh được lắng dịu.
  Om Mani Padme Hum

 10. Mật Diễm says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã noi theo gương vị Thầy mà tác pháp chiếu quang nhầm minh định lại Chánh _ Tà theo thánh giáo lượng nhà Phật vì lợi lạc chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Con cầu nguyện cho bệnh dịch  corona sớm được tiêu trừ .
  OM AH HUM

 11. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ, đã nôi gương vị Thầy trong việc tác pháp chiếu quang, giúp cho hữu tình phân biệt những luận giảng không đúng theo lời dạy của Đức Phật.

  Qua những phân tích và trích dẫn của huynh Cao Diệu Mật Từ con cũng thật ngỡ ngàng với những luận giảng của HT Tuyên Hóa chỉ dựa vào tâm ý của mình, tự ý lập ngôn, không có trích dẫn kinh sách, thánh ngôn hay từ những gì Đức Phật chỉ dạy. Trong khi Đức Phật khuyến cáo trong kinh tứ nhị thập chương rằng “Này các tỳ kheo, các ông đừng tin vào tâm ý của mình! Tâm ý của mình không đáng tin cậy, trừ phi đắc thánh quả A la hán mới được tin vào tâm ý của mình”. Trong khi đó kênh Youtube lấy tên Nhân Quả Luân Hồi không biết của ai, ai là admin lại trích dẫn bài giảng của HT Tuyên Hóa, nhằm câu view câu like, bán thực dưỡng với mục đích tư lợi riêng. Mong rằng nhiều hữu tình xóm nhận ra và làm đúng theo con đường Đức Phật đã chỉ dạy.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 12. Admin
  Cao Diệu Mật Viễn says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán công đức của Cao Diệu Mật Từ noi theo tấm gương vị Thầy mà tác pháp chiếu quang HT. Tuyên Hóa được coi là thánh tăng của Trung Quốc nhưng giảng sai với thánh giáo lượng, tự ý lập ngôn trái với quỹ đạo chánh pháp. Công đức ấy càng nhiều hơn bởi sự dũng cảm bảo vệ chánh pháp, không chịu là nô lệ tâm linh đặc biệt giúp chúng sanh lìa mê về giác theo kinh Kalama và kinh Tứ thập nhị chương: “đừng tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả” với một đối tượng được coi là Thánh tăng mà chắc không ai dám tác pháp vì sợ tội lỗi bởi sự nô lệ tâm linh.
  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe, sự trường thọ và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của Thầy được thành tựu viên mãn vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đất nước sớm thoát khỏi thảm họa của thiên tai lũ lụt và vượt qua mọi khó khăn.
  Cầu nguyện dịch Covid -19 sớm được tiêu trừ.
  OM MA NI PAD ME HUM

 13. Mật Mai says:

  Kính Bạch Thầy !
  Con đã đọcbaif viết này rồi ạ.
  Con hoanhyr tán thán thiện hạnh của huynh Cao Diệu Mật Từ đã noi theo gương vị Thầy mà đã tác pháp chiếu quang để minh định đâu là chánh kiến, đau là tà kiến để giúp cho chúng sanh hiểu được những lời dạy của Đức Phật và các Bậc Thánh Đức để lại để lìa mê về giác .
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ. Om Mani Padme Hum!

 14. Cao Diệu Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này.
  Con hoan hỷ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ với tinh thần “phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật”.
  Khi nghe đến hòa thượng Tuyên Hóa thì nhiều người điều biết đến Ngài là một danh tăng nhiều người tôn trọng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, ngưỡng mộ không ngưỡng mộ tuyệt đối, phủ định không phủ định sạch trơn, theo tinh thần kinh Kalama cần tìm hiểu thấu đáo “đừng vội tin” để tránh rơi vào chủ nghĩa Bổn sư. Ở MGSN dưới sự chỉ dạy của vị Thầy: luôn hoan hỷ với công hạnh của các bậc Thánh đức, hoan hỷ thiện hạnh của tất cả chúng sanh đúng chánh pháp. MGSN đã bao lần tác pháp chiếu quang “như lý tác ý” không vì danh vì lợi đem ánh sáng chánh pháp đến nơi nơi. Một lần nữa chúng con được bài học cần nhìn sự vật hiện tượng một cách thấu đáo đúng bản chất để tránh rơi vào cạm bẫy mà đức Liên Hoa Sanh đã cảnh báo “người tu tập đúng chánh pháp thật hiếm như sao buổi sớm, các ông đừng lầm tưởng cặn là vàng”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành có được ánh sáng trí tuệ.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Con cầu nguyện cho đất nước tránh được nạn lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ được vượt qua.
  Om ah hum!

 15. Cao Diệu Giác Đăng says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh và công đức của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã noi theo gương Thầy, dũng mãnh tác pháp chiếu quang cho những quan điểm cực đoan, tư duy khắc kỷ của hòa thượng Tuyên Hóa, theo đúng tinh thần kinh Kalama và “y pháp bất y nhân” như Phật dạy.

  Qua đây con càng thêm hiểu về “tin mà không hiểu tức là đang phỉ báng”. Đông đảo chúng sanh, qua thời gian dài đã nghe, tin vào những lời giảng giải kinh Phật được xem như “khuôn vàng thước ngọc” của hòa thượng nhưng lại chưa hiểu được những điểm sai lệch, chủ quan trong đó, dẫn đến sự hiểu sai, ngộ nhận về đạo Phật, vô tình trở thành phỉ báng đạo Phật vốn đề cao chánh kiến, hướng đến mục đích giải thoát, cũng chính là cô phụ tấm lòng của Đức Thế Tôn. Nay sự đăng đàn đối luận của Mật gia chính là vì lợi ích của chúng sanh, trả lại một niềm tin toàn vẹn vào giá trị giải thoát cao tột của đạo Phật, con đường tĩnh thức đấng Từ phụ đã chỉ ra. Con thật hoan hỷ, con cầu nguyện ánh sánh chánh kiến từ đây sẽ lan tỏa khắp nơi.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid19 sớm được tiêu trừ. Cầu nguyện cho đất nước tránh được nạn lũ lụt, mọi khó khăn sẽ vượt qua.

  Cầu nguyện chúng sanh đều tĩnh thức trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 16. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với thiện hạnh noi gương vị Thầy “tác pháp chiếu quang” của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ, nhằm sáng tỏa chân lý, giúp chúng sanh nhận ra hư ngụy mà lìa mê về giác.
  Sự thật bất ngờ nhưng không thể chối cãi, khi nhận ra những gì mà hòa thượng Tuyên Hóa “khai thị”; “phát biểu”; “giáo huấn” chỉ dựa trên suy nghĩ chủ quan của bản thân, dựa vào truyền thống, áp đặt văn hóa để truyền dạy, trái với thánh giáo mà Đức Phật đã khuyến cáo trong kinh Tứ Thập Nhị Chương rằng :”Này các tỳ kheo, các ông đừng tin vào tâm ý của mình! Tâm ý của mình không đáng tin cậy, trừ phi đắc thánh quả A la hán mới được tin vào tâm ý của mình”. Do đó sẽ là sai lầm và nguy hại cho thân căn huệ mạng khi người Phật tử chỉ chú trọng đến danh tiếng; nhãn mác; hình thức bên ngoài để tin theo mà bỏ qua “Tứ y cứ” (Y pháp bất y nhân) Đức Phật đã chỉ dạy người tu dùng để thẩm định và nhận ra bản chất bên trong của sự vật, sự việc và hiện tượng.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm tiêu tan.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 17. Cao Diệu Hồng Tuyến says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và tinh thần vô úy của vị Thầy vì đã không ngần ngại đả tà xây chánh, vạch trần những phát ngôn tà kiến bất kể đối tượng ấy là người được nhiều người ca tụng ngưỡng mộ. Con cũng hoan hỷ tán thán công đức noi gương vị Thầy mà tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ. Con thật bất ngờ khi biết được HT Tuyên Hóa lại làm trái với lời dạy của Đức Phật. Đó là giảng pháp theo tâm ý mình trong khi Đức Phật đã khuyến cáo: ” Chưa đắc Thánh quả đừng tin vào tâm ý mình”. Điều này chẳng khác nào phạm vào lỗi mà Đức Phật đã nhắc nhở trước là: “Tin ta mà không hiểu ta là phỷ báng tay vậy”. Con hoan hỷ với bài tác pháp chiếu quang này bởi qua đó con càng khắc sâu bài học “y pháp bấy y nhân” cùng bài học tránh rơi vào chủ nghĩa Bổn sư. Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đất nước sớm vượt qua những khó khăn về thiên tai lũ lụt.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 18. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với công đức của huynh Cao Diệu Mật Từ, noi gương vị Thầy đã viết bài đối luận “tác pháp chiếu quang”
  theo lời dạy của Thánh đức trong phẩm chuyển sanh kinh Đại bát nhã ba la mật đa vì lợi lạc chúng sanh chỉ ra những quan điểm cực đoan, tư duy khắc kỷ với những lời “khai thị” tự ý lập ngôn của hòa thượng Tuyên Hóa mang tính chủ quan trái với thánh giáo lượng với những lời giảng đi ngược lại với tinh yếu giáo Pháp những lời Đức Phật dạy, không tuân theo thánh giáo lượng, trích dẫn kinh điển làm luận chứng cho luận điểm của hoà thượng.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe, trụ thế dài lâu của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đất nước sớm thoát khỏi thảm họa của thiên tai lũ lụt và vượt qua khắc phục mọi khó khăn.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ.
  OM MANI PADME HUM!?

 19. Mật Thiệu says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy.
  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã noi gương vị Thầy mà có bài tác pháp chiếu quang nhằm lợi lạc cho chúng sanh. Qua bài này, con thật bàng hoàng khi biết được hầu hết các bài giảng của Ngài Tuyên Hóa dựa trên suy nghĩ chủ quan của mình, tự ý lập ngôn hay dựa trên những gì là truyền thống, văn hóa. Điều này đã đi ngược lại với lời dạy của Đức Phật trong kinh Kalama và kinh Tứ thập nhị chương.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum.

 20. Cao Diệu Nguyên Tánh
  Cao Diệu Nguyên Tánh says:

  Kính bạch Thầy,

  Đệ tử hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã theo gương vị Thầy mà có bài mở đầu cho loạt bài tác pháp chiếu quang đối với những “khai thị” của HT. Tuyên Hóa, vốn xưa nay được không ít người cho là khuôn vàng thước ngọc nhưng hầu hết lại là tự ý lập ngôn, không có bảo chứng từ kinh điển và giáo huấn của các bậc Thánh đức.

  Cầu nguyện cho chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh nCovid-19 sớm được tiêu trừ.

  Đệ tử hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy.

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của vị Thầy vì hạnh phúc cho chúng sanh.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 21. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công đức tác pháp chiếu quang của huynh Cao Diệu Mật Từ làm lợi lạc cho chúng sanh.
  Con bất ngờ khi biết rằng Hoà thượng Tuyên Hoá đã có những lời giảng đi ngược lại với lời dạy của Đức Phật. Cầu nguyện bạn đọc khắp nơi đọc được bài viết để phân biệt rõ đâu là chánh, đâu là tà. Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được nạn lũ lụt, mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Cầu nguyện nạn dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum!

 22. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công đức tác pháp chiếu quang của đạo huynh noi theo gương vị Thầy, theo tinh thần của Kinh Kalama, kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa, “y pháp bất y nhân”. Con hiểu rằng dù tôn kính hòa thượng Tuyên Hóa nhưng không vì danh tiếng của Ngài mà bỏ qua những luận điểm trái chánh kiến, đi ngược lại lời Phật dạy của Ngài. Bởi vì Ngài quá nổi tiếng, được nhiều người tôn sùng như bậc Thánh nên chúng sanh càng tin vào những gì Ngài nói, coi rằng lời Ngài là “khuôn vàng thước ngọc” rồi nên không cần phải xét lại. Vì vậy khi Ngài nói, giảng trái lời Phật dạy thì hậu quả cho hiện tại và tương lai của chúng sanh vô minh thật sự khôn lường. Dù Ngài có giảng 99% chánh kiến mà 1% tà kiến cũng cần phải tác pháp chiếu quang để bảo vệ chân lý Phật đà.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã đăng bài viết.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Đệ cầu nguyện đạo huynh Cao Diệu Mật Từ tinh tấn hành Pháp và thành tựu những ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ. Cầu nguyện đất nước sớm vượt qua khó khăn bởi thiên tai lũ lụt.
  Om Mani Padme Hum.

 23. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con rất hoan hỷ và tán thán đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã nói gương chánh kiến của vị Thầy, tác pháp chiếu quang và luận chứng, luận cứ cho chúng sanh hiểu được HT Tuyên Hóa chỉ tự ý lập ngôn, và tự mình nghĩ ra,không đi đúng con đường tránh kiến của đức Phật dạy, qua những luận chứng của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ cho thấy HT Tuyên Hóa đã rơi vào lỗi không tuân theo lời Phật dạy. Đệ tạ ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã chia sẻ bài viết thật là sâu sắc và lợi lạc.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh .
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh 19 mau chóng được tiêu trừ.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padem Hum

 24. Cao Diệu Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này.
  Con hoan hỷ tán thán công đức tác pháp chiếu quang noi giương vị Thầy của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã minh định chánh tà giúp chúng sanh. HT Tuyên Hoá cùng Vạn Phật Thánh Thành đã nổi tiếng từ lâu nhưng nếu đưa ra những suy nghĩ chủ quan, không dựa trên thánh giáo lượng thì chúng con vẫn “Y Pháp bất y nhân” và như lời dạy của Đức Phật trong kinh Kalama.
  Con hoan hỷ tán thán Bồ đề tâm nơi vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh, bảo vệ chánh pháp nên không khoan nhượng, không cúi luồn mà đăng loạt bài viết này giúp chúng sanh, chúng con không rơi vào chủ nghĩa Bổn sư, rơi vào nô lệ tâm linh mà đoạ lạc. Đồng thời qua đó con hiểu rằng không phải cái gì lấp lánh đều là vàng mà nhầm lẫn. Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy sức khoẻ, sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện đất nước sớm chấm dứt lũ lụt, các khó khăn sẽ sớm vượt qua.
  Om Mani Padme Hum.

 25. Cao Diệu Mật Hòa says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh luôn nêu cao ngọn cờ đả tà xây chánh, tác pháp chiếu quang giúp chúng sanh lìa mê về giác của Thầy và thiện hạnh noi gương vị Thầy của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ với loạt bài này.
  Con hiểu rằng, nếu như không có ngọn đèn soi đường là lời dạy của Đức Phật và các bậc Thánh đức, thì chúng sanh chúng con dễ dàng rơi vào những chiếc bẫy tâm thức của những gì “được quảng bá rộng rãi”, “do truyền thống để lại”, “được giáo chủ nói ra”, “do suy đoán, suy luận”,… như được đề cập của kinh Kalama. Vậy nên, con cũng hiểu lời dạy của Đức Phật chính là năng lượng thắp lên ngọn lửa của tinh thần vô úy, giúp người hành giả dám cất lên tiếng nói bảo vệ chánh pháp, dù cho đối tượng được tác pháp chiếu quang là ai đi chăng nữa.
  Qua đây, con càng thêm cảm thấy may mắn khi được Thầy chỉ dạy và ghi nhớ ngay từ những ngày đầu tiên bước trên con đường thực hành Tâm pháp Thanh Trí về việc “không được tin vào tâm ý mình khi chưa đắc Thánh quả” (Kinh Tứ Thập Nhị chương).
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy chúng con.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh!
  Đệ cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Từ với bài viết! Cầu nguyện huynh sớm thành tựu những ước nguyện chính đáng!
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ!
  Cầu nguyện nạn dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Om ah hum!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Hay

   • Cao Diệu Mật Hoà says:

    Kính bạch Thầy!
    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con.
    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh!
    Om mani padme hum!

 26. Mật Đức says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc được bài viết này rồi thưa Thầy.
  Con hoan hỷ và tán thán công đức của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã noi gương vị Thầy mà tác pháp chiếu quang nhằm bảo vệ chân lý Phật đà và lợi lạc cho chúng sanh.
  Con thật bất ngờ trước sự thật
  các bài giảng của Ngài Tuyên Hóa là danh tăng của Trung Quốc lại dựa trên suy nghĩ chủ quan của mình mà tự ý lập ngôn và còn đi ngược lại với tinh yếu giáo pháp.
  Qua bài viết này chúng con có thêm được bài học trạch pháp nhãn, cần nhận định đúng bản chất của sự vật hiện tượng một cách thấu đáo dựa trên nền tảng giáo lý Phật đà.
  Cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã chia sẻ bài viết này.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đạo huynh Cao Diệu Mật Từ vạn sự kiết tường.
  Cầu nguyện cho đất nước sớm vượt qua thiên tai dịch họa.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid -19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 27. Mật Huệ Như says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Sau khi đọc và nghe một số “khai thị”, “phát biểu”, “giáo huấn” của HT Tuyên Hóa mà kênh NQLH đã đăng tải, con thực sự ngỡ ngàng vì những điều trong đó hoàn toàn trái ngược với chánh lý Phật đà. Và con tự hỏi rằng, liệu những ai chưa được trang bị trạch pháp nhãn sẽ suy nghĩ như thế nào về đạo Phật. Một số người sẽ mù quáng tin theo và cũng không ít người sẽ khởi tâm nghi hối về con đường tỉnh thức của Đức Phật khi mà một bậc cao tăng, thạc đức nổi tiếng thế giới lại nêu lên những luận điểm cực đoan, tư duy khắc kỷ, từ ngữ mang tính bạo lực, không đúng tinh thần từ bi của đạo Phật… Con xin tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã dũng mãnh giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh, giữ gìn chân lý Phật đà, bảo vệ vận mệnh tâm linh của chúng sanh trước những khai thị”, “phát biểu”, “giáo huấn” mang tính chủ quan, tự ý lập ngôn, trái với thánh giáo lượng của HT Tuyên Hóa.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con hoan hỷ tán thán công đức của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã noi theo tấm gương vị Thầy, tác pháp chiếu quang với những luận điểm cực đoan của hòa thượng Tuyên Hóa qua kênh Nhân Quả Luân Hồi.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện đất nước sớm vượt qua thiên tai, địch họa.
  Om Mani Padme Hum.

 28. Mật Bích Thủy. says:

  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh cũng như công đức tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã noi theo tấm gương thân giáo của vị Thầy trong công cuộc đả tà xây chánh vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .
  Bằng những trích dẫn cụ thể theo thánh giáo lượng của nhà Phật ,đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã chỉ ra những luận điểm sai lầm mang đậm sắc màu tà kiến khi mà Hòa Thượng Tuyên Hóa quá đỗi tự tin vào tâm ý của mình mà tự ý lập ngôn , tùy tiện biện giải không đúng với quỹ đạo chánh pháp .
  Cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Từ viết bài phản luận .
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đạo huynh Cao Diệu Mật Từ hanh thông thế sự viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong mọi trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho thiên tai dịch bệnh sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 29. Mật Bình says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm và trí huệ vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh mà tác pháp chiếu quang. Thiện hạnh của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã noi gương vị Thầy trên mặt trận đả tà xây chánh. Như huynh Mật Từ đã chia sẻ “chúng tôi ngưỡng mộ, kính trọng Ngài nhưng chúng tôi luôn tự mình nhắc nhở tinh thần tự do lập luận mà Đức Phật khuyến cáo “Tin ta mà không hiểu ta tức là phỉ báng ta vậy”. Là những người con Phật chúng tôi không để niềm tin và sự tôn kính của mình rơi vào chủ nghĩa Bổn sư, cần minh định lại chân lý tối thượng, là mục đích cứu cánh của người học Phật, tu Phật…”. Con không khỏi bàng hoàng trước những quan điểm cực đoan, lối tư duy khắc kỷ, những phát ngôn mang tính bạo lực, trái với tinh thần từ bi trong đạo Phật, thông qua những “khai thị”, “phát biểu”, “giáo huấn” của Ngài Hòa thượng. Qua đây để chúng con thấy rằng, nếu không được trang bị trạch pháp nhãn, chúng sanh rất dễ rơi vào cái bẫy của những định kiến sai lầm khi đặt trọn niềm tin vào chức danh, giáo phẩm của một ai đó.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cảm ơn huynh Mật Từ với bài viết ý nghĩa, nhiều lợi lạc. Cầu nguyện huynh viên thành những ước nguyện thầm kín chính đáng.
  Cầu cho dịch bệnh Covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!

  • Nguyễn Thanh Xuân says:

   Kính bạch Thầy!
   Con Mật Tấn Lực đã đọc bài này rồi ạ.
   Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh, công đức tác pháp chiếu quang của huynh Cao Diệu Mật Từ đã noi theo gương của vị Thầy dũng mãnh dương cao ngọn cờ tác pháp chiếu quang, đả tà, xây chánh để mang lại lợi lạc cho chúng sanh hữu tình. Theo đó, bằng những phân tích chi tiết và trích dẫn những luận chứng, luận cứ thuyết phục từ giáo điển Phật đà, huynh Cao Diệu Mật Từ đã chỉ ra những sai lầm của Hòa thượng Tuyên Hóa (HTTH) qua những thuyết giảng, giáo huấn, khai thị…” mang tính chủ quan, tự ý lập ngôn, trái với Thánh giáo lượng…”; Đặc biệt HTTH không trích dẫn được kinh điển để bảo vệ cho luận điểm của mình. Rõ ràng HTTH đang làm trái với lời dạy của Đức Phật trong kinh Tứ thập nhị chương: “Này các tỳ kheo các ông đừng tin vào tâm ý của mình! tâm ý của mình không đáng tin cậy, trừ phi đắc thánh quả A la hán mới được tin vào tâm ý của mình”. Con nghĩ, có lẽ HT Tuyên Hóa đã tự coi mình là Thánh tăng thì không có ai dám tác pháp chiếu quang vì họ sợ phạm lỗi bất kính với Ngài chăng???.
   Con cảm tạ ơn vị Thầy và cảm ơn huynh Cao Diệu Mật Từ đã đăng bài viết lợi lạc.
   Con nguyện cầu cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp.
   Cầu nguyện dịch bệnh covid – 19 nhanh chóng tiêu trừ. Cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa thiên tai và nhanh chóng khắc phục hậu quả lũ lụt.
   Cầu nguyên tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
   Om Msni Padme Hum!

 30. Hà Thị Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang đả tà xây chánh của huynh Mật Từ đến VPTT nhằm giúp chúng sanh hữu tình tĩnh thức mà lìa mê về xác. Qua bài viết con hiểu thêm được đừng tin vào tâm ý mình khi mình chưa đắc thành thánh quả, đừng tin những gì chỉ do là suy đoán , suy luận
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và trụ đế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh
  Con cầu nguyện cho chúng sanh hạnh phúc thành tựu Phật tánh
  Cầu nguyện cho dịch corona sớm tiêu trừ
  Om mani padme hum

 31. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính bạch Thầy
  Con hoan hỷ với bài viết của huynh Cao Diệu Mật Từ đã tác pháp chiếu quang, đả tả xây chánh tới các trang mạng tuy với vẻ ngoài là Phật học nhưng lại tà kiến, bài viết đậm màu huyền hoặc, bi quan, reo rắc nỗi lo sợ cho bạn đọc,… Tuy các bài giảng được trích dẫn từ HT Tuyên Hoá là danh tăng Trung Quốc “khai thị”, “giáo huấn” nhưng lại toàn tự ý lập ngôn, tuỳ tiện biện giải không theo kinh điển, không đúng quỹ đạo chánh pháp. Điều này đem lại hậu quả thật to lớn khi đang reo rắc tà kiến cho vô vàn chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cảm ơn huynh Cao Diệu Mật Từ với bài viết ý nghĩa, sâu sắc với đầy đủ dẫn chứng. Cầu nguyện huynh viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 32. Mật Huệ Liên
  Mật Huệ Liên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Cao Diệu Mật Từ đã noi gương vị Thầy tác pháp chiếu quang, đả tà xây chánh.
  Qua bài viết con đã thấy được những gì HT Tuyên Hoá giảng là dựa trên tâm ý của mình, không đúng quỹ đạo chánh pháp.
  Trong thời kỳ thật giả khó phân minh,khó phân biệt được đâu mới là đúng quỹ đạo chánh pháp, nhằm lợi lạc chúng sanh thoát khỏi u mê tà kiến, con nguyện noi theo tấm gương vị Thầy tác pháp chiếu quang những hành vi trái giáo lý nhà Phật.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trụ thế lâu dài của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm hoạ lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Om Mani Padme Hum.

 33. Mật Ngữ says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con tán thán thiện hạnh của Cao Diệu Mật Từ đã noi theo gương Thầy đã tà xây chánh.
  Qua những dẫn chứng từ lời dạy của Đức Phật trong kinh Kalama, kinh Tứ thập nhị chương, mới thấy lời của hoà thượng Tuyên Hóa đều tin theo tâm ý mình mà không trích từ kinh điển.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện dịch Covid-19 được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 34. Cao Diệu Tịnh Như
  Cao Diệu Tịnh Như says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ , noi theo tinh thần đã tà xây chánh, ngõ hầu giúp chúng sanh minh định được chánh – tà của vị Thầy.
  Qua bài này con thấy được, hoà thượng Tuyên Hoá tuy là được xưng là danh tăng , danh tiếng vang rộng nhưng vẫn còn nhiều lổ hỏng, tự ý lập ngôn, đi ngược lại với lời dạy của Đức Phật trong kinh “ Tứ thập nhị chương” “ Đừng tin vào tâm ý của mình , khi chưa đắc thánh quả” ,
  Qua bài tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Từ con càng tự hào về Mật Gia Song Nguyễn , mà vị Thầy luôn là người ban cho chúng con tinh thần vô uý, làm đúng theo lời dạy của Đức Phật, việc gì lợi lạc cho chúng sanh đều không quản ngại, cho dù đó là ai, danh tăng hay đại đức nếu giảng luận sai lệch , cứ theo tinh thần trong kinh Đại bát nhã ba la mật đa , mà tác pháp chiếu quang, bảo vệ chánh pháp.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cảm tạ đạo huynh Mật Từ đã viết bài giảng luận lợi lạc.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum!

 35. Mật Khả Tuệ says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ thiện hạnh của huynh Cao Diệu Mật Từ noi gương vị Thầy mà tác pháp chiếu quang, giương cao ngọn cờ chánh pháp làm lợi lạc cho chúng sanh.

  Đọc bài viết này, chúng con mới thấy được hoá ra những gì mà HT Tuyên Hoá luận giảng đều phát ra từ tâm ý của HT, không dựa trên thánh giáo lượng, không được trích từ kinh điển nào của nhà Phật. Trong khi đó, Đức Phật dạy rằng “Đừng tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả”.

  Cầu nguyện cho những ai đọc được bài viết này mà tránh xa những quan kiến sai lầm này, lìa mê về giác.

  Con cầu nguyện sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện đại dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum!

 36. Mật Phụng says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã noi gương vị Thầy tác pháp chiếu quang qua những loạt bài ,qua bài viết con hiểu được những luận điểm cực đoan của Hòa Tượng Tuyên Hóa qua kênh của Nhân Qủa Luân Hồi là không chính thống , tự tin vào tâm ý của mình không trích dẫn được ở các kinh điển nào mà tự ý lập ngôn , còn đi trái với quỹ đạo chánh pháp.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con vũ khí tỉnh thức và chánh niệm để chúng con phòng hộ tâm trước những điều bất thiện .
  Con xin tán thán công hạnh, bồ đề tâm của vị Thầy đã giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh , làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh .
  Cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã viết bài phản luận.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 37. Mật Giác Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ rồi ạ. Qua bài viết, con càng thấm thía rằng người tu chân chánh hiếm như sao buổi sớm, người biết giảng kinh và luật là một trong ba hạng người khó gặp.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giáo hoá chúng con.

  Đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ.

  Con cầu nguyện Thầy luôn mạnh khoẻ và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua.

  Om mani padme hum.

 38. Mật Lưu Ly
  Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Cao Diệu Mật Từ đã noi theo tấm gương vị Thầy tác pháp chiếu quang, đả tà xây chánh vì lợi lạc của chúng sanh hữu tình. Chúng sanh vô minh dễ nhầm lẫn “vàng thau lẫn lộn”, họ dễ dàng rơi vào những chiếc bẫy của những gì là “được truyền bá rộng rãi”, “do truyền thống để lại”, “được kinh điển truyền tụng”, “do một vị giáo chủ nói ra”. Lợi dụng vào những điều đó mà hoà thượng Tuyên Hoá đã làm trái lời Đức Phật dạy: “Đừng tin vào tâm ý mình khi chưa đắc Thánh quả” mà tự ý lập ngôn, lời nói dựa trên suy nghĩ chủ quan của bản thân, hay dựa trên truyền thống, văn hoá chứ không trích dẫn Kinh điển làm luận chứng. Thật may mắn cho chúng con, nếu không có được ánh sáng chánh kiến do vị Thầy thắp sắng thì con vẫn đang lầm đường lạc lối như bao chúng sanh kia. Con cảm tạ ơn vị Thầy đã luôn thắp lên ngọn đuốc chánh kiến giúp cho những người hành giả cất lên tiếng nói bảo vệ chánh pháp, dù đối tượng có là ai đi nữa.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trụ thế dài lâu của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 39. Mật Huệ Bích (8 tuổi) says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum .

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trò còn nhỏ sao đọc được hay là người khác đọc dùm?

   • Mật Huệ Bích (8 tuổi) says:

    Kính Bạch Thầy,

    Con tự đọc bài này ạ ,

    Om Mani Padme Hum .

 40. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán tấm gương thân giáo của vị Thầy, tinh thần bi, trí, dũng của Mật Gia Song Nguyễn cùng tán thán thiện hạnh, công đức tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ và các huynh đệ kim cang đã noi theo tấm gương vị Thầy trong công cuộc đả tà xây chánh vì lợi ích chúng sanh hữu tình.
  Con bất ngờ khi biết những giảng luận của hòa thượng Tuyên Hóa là chủ quan tin theo tâm ý mình không hề có trích dẫn từ kinh điển , trái lời đức Phật dạy trong kinh Tứ thập nhị chương.
  Đức Phật đã dạy “Tin ta mà không hiểu ta tức là phỉ báng ta” đã là người con Phật thì phải nói và làm theo lời Đức Phật dạy hướng tới mục tiêu tối thượng là giải thoát , giúp chúng sanh lìa mê về giác, chứ không phải là những tư duy cực đoan xa rời tinh thần từ bi, trí tuệ của đạo Phật .
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy trang bị trạch pháp nhãn để chúng con biết nhìn nhận bản chất sự vật hiện tượng mà không bị nhầm lẫn cặn là vàng, từ chánh kiến chúng con được học nơi vị Thầy, cùng những thông tin và phân tích của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã giúp cho chúng con, chúng sanh có thể thấy được “lời giảng” “khai thị” “phát biểu” ” giáo huấn” của hoà thượng Tuyên Hóa không phải là khuôn vàng thước ngọc.
  Con cầu nguyện cho tất cả Phật tử đều được trang bị trạch pháp nhãn để biết phân định chân- ngụy, chánh-tà không ổng phí thân người, kiếp người dùng để tu tập giải thoát.
  Đệ cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Từ về bài viết lợi lạc.
  Con cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

  • Mật Chánh Cần says:

   Kính bạch Thầy.
   Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
   Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh công đức của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã noi theo tấm gương của vị Thầy tác pháp chiếu quang giúp con thấy được dù là danh tăng nổi tiếng nhưng nói và làm trái lời đức Phật dậy thì không nên tin theo.
   Con cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã viết bài chia sẻ lợi lạc.
   Con cầu nguyện cho sức khỏe sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
   Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona sớm được tiêu trừ.
   Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
   Om Mani Padme Hum!

 41. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với bài tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ noi theo tấm gương sáng của vị Thầy đã nêu cao ngọn cờ đả tà xây chánh, dẹp bè lũ tà kiến giúp chúng sanh hữu tình được thoát khỏi tư duy sai lệch, khoing tin nhầm những kẻ thầy tu đột nốt quỷ sự.
  Qua bài phân tích của đạo huynh con hiểu và khai thị được thêm nhiều điều hơn. Vị hoà thượng Tuyên Hoá mà trước nay đều được mọi người kính trọng và sùng bái hoá ra chỉ là cái mác. Việc HTTH làm đi ngược với giáo Pháp và kinh Phật chính thống, tự ý lập ngôn để truyền bá đến chúng sanh mà không có trích dẫn cụ thể từ kinh Phật. Chúng sanh vô minh thì không thể nhận biết đâu là thật đâu là giả mà mù quáng tin theo. Ở cái thời loạn lạc nhìn thật giả lẫn vào nhau, giá còn đẹp hơn là hàng thật thì khong thể tin ngay vào cái nhìn đầu tiên mà đánh giá được bản chất. Kênh tâc pháp chiếu quang của HTTH mang tên NQLH còn đăng tải những thông tin không chính thống khiến chúng sanh tiếp xúc với những điều sai có thể trở thành nô lệ tâm linh.
  Thật may mắn khi chúng con được biết đến chánh tư duy, được tu tập và trang bị chánh kiến quang minh tam muội và nhờ ơn Phước Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy mà có thể chống lại những điều tà kiến, thoát khỏi sự vô minh mù quáng.
  Con cảm tạ Thầy vì bài tác pháp chiếu quang lợi lạc bày ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đạo huynh Cao Diệu Mật Từ sẽ có thêm nhiều bài tâc pháp chiếu quang để đệ và các đạo huynh đạo hữu có thể khai thị, huynh hanh thông và viên thành những ước nguyện thầm kín chính đáng.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum

 42. Mật Hạnh
  Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài 1: ĐỐI LUẬN THEO TINH THẦN SÁCH TẤN CỦA ĐẠO PHẬT QUA KINH ” KALAMA ” của đạo hữu Cao Diệu Mật Từ.
  Con hoan hỷ và tán thán công đức đạo hạnh bồ đề tâm từ bi của Thầy đã vì chúng sanh hữu tình mà vẫn luôn không ngần ngại giương cao ngọn cờ tác pháp chiếu quang , đả tà xây chánh, cho dù đó là một vị cao tăng danh tiếng chăng nữa, Thầy vẫn luôn một lòng ” Phụng sự chúng sanh là cúng dường Chư Phật ” , ngõ hầu giúp họ sớm lìa mê về giác .
  Con cũng hoan hỷ và tán thán công đức thiện hạnh của đạo hữu Cao Diệu Mật Từ, đã dũng mãnh tiếp bước theo chân vị Thầy trên con đường phục vụ chúng sanh, đả tà xây chánh , bằng những kiến thức am tường sâu sắc về kinh điển nhà Phật, về Thánh giáo lượng , đạo hữu đã nêu rõ những dẫn chứng xác thực , những lời dạy của Thánh Đức , trong tác phẩm Chuyển Sanh , kinh Đại bát nhã ba la mật đa nhằm phản bác những lời thuyết giảng tự ý lập ngôn của hòa thượng Tuyên Hóa , một danh tăng nổi tiếng tại Trung Quốc.
  Kính bạch Thầy! Con nghĩ cũng lạ , một hòa thượng như Tuyên Hóa , bao lâu nay chúng sanh thường trọng vọng tin tưởng , vậy mà giờ đây khi rao giảng về đạo Phật, lại nghiêng hẳn về những loại ” Quỹ ” , quỹ cổ độc , quỹ ác , rồi iêu quái , nhất là máy tính ..v..v, nghe là biết ông ta tự cổ súy , tự làm theo ý mình , không dựa trên nền tảng chánh kiến của Đức Phật chỉ dạy , không trích dẫn được lời dạy trong kinh điển nhà Phật, toàn là gieo rắc những hoang mang , những nỗi niềm lo sợ đến với chúng sanh , không thể ngờ được hòa thượng Tuyên Hóa lại như vậy .
  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy luôn trường thọ vì sự nghiệp Hoằng dương chánh pháp.
  Con cảm ơn đạo hữu Cao Diệu Mật Từ đã viết bài lợi lạc và ý nghĩa đến với chúng sanh hữu tình. Cầu mong mọi ước nguyện của đạo hữu được viên thành mỹ mãn.
  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Con cầu cho đại dịch COVID 19 sớm được tiêu trừ.
  OM MANI PADME HUM.

 43. Mật Hoàng Như
  Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã dày công tra cứu và tác pháp chiếu quang với những luận điểm mang tính suy diễn của HT Tuyên Hoá. Qua đây mới thấy rằng chúng con thật may mắn vì được vị Thầy chỉ bảo theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Con cảm tạ ơn Thầy
  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu cho tất cả chúng sanh uống được tinh tuý Cam lồ
  Cầu cho dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ
  Cầu cho đất nước tránh được thảm hoạ lũ lụt
  Om Mani Padme Hum.

 44. Mật Quỳnh Nguyên
  Mật Quỳnh Nguyên says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với bài viết này của huynh Cao Diệu Mật Từ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Cao Diệu Mật Từ đã giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh, nương theo vị Thầy từ bi tác pháp chiếu quang thiêu rụi bóng đen tà kiến vì lợi lạc chúng sanh và vì chúng con.
  Qua bài viết này của huynh Cao Diệu Mật Từ đã giúp cho con hiểu và thấy được rằng những lời giảng của Hoà Thượng Tuyên Hoá đều do ngài ấy tự nghĩ, tự nói dựa trên suy nghĩ của bản thân, trái với giáo lý Phật đà, không có luận chứng rõ ràng hay trích trong kinh điển để làm nền tảng cho luận chứng của mình. Điều này cho thấy rằng Hoà Thượng Tuyên Hoá đã tự tin vào tâm ý của mình, tự ý lập ngôn, đi trái với quỹ đạo chánh pháp trong khi Đức Phật đã dạy rằng “Chưa đắc thánh quả đừng tin vào tâm ý của mình”.
  Con thật bất ngờ khi thấy rằng ở các bài giảng của Hoà Thượng Tuyên Hoá trên kênh “Nhân Quả luân hồi” nguồn trang Vạn Phật Thánh Thành mang màu sắc bi quan, mang tính “giật gân”, câu view và khó có thể tin được đây là lời dạy của bậc thánh nhân hay là không.
  Con hiểu được rằng không nên nhầm lẫn giữa “Đồng là vàng” và không phải ai đầu tròn mặc áo vuông, nhìn vào vẻ bên ngoài mà vội tin là người Phật tử chân chánh mà phải dựa trên trí tuệ, hành động đi đúng quỹ đạo chánh pháp và được trang bị trạch pháp nhãn tránh rơi vào những vũng bùn tà kiến như lời Đức Phật dạy trong kinh Kalama, Tăng chi bộ kinh I rằng:
  “ Đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy được nghe nói đến.
  Đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy được quảng bá rộng rãi.
  Đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy do truyền thống để lại.
  Đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy được kinh điển truyền tụng.
  Đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy do một vị giáo chủ nói ra.
  Đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ do suy đoán, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ do suy luận”.
  Đệ cảm ơn huynh Cao Diệu Mật Từ đã chia sẻ bài viết ý nghĩa và lợi lạc này.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho đại dịch virus Covid 19 được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 45. Mật Hồng Liên says:

  Kính Bạch Thầy
  Bài này con đã đọc rồi ạ
  Con xin hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của huynh Cao Diệu Mật Từ đã noi theo gương vị Thầy tác pháp chiếu quang đến Vạn Phật Thánh Thành. Qua đó huynh đã cho mọi người thấy được sai lầm khi tự ý lập ngôn, tin vào tâm ý của
  mình khi chưa đắc thánh quả của HT Tuyên Hóa
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ
  Om mani padme hum

 46. Mật Định Kiên
  Mật Định Kiên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này ạ. Con hoan hỷ tán thán tinh thần tác pháp chiếu quang noi gương vị Thầy của huynh Cao Diệu Mật Từ ạ. Huynh ấy đã phần nào chỉ ra lỗi sai của HT Tuyên Hoá góp phần minh định chánh tà. Qua bài viết con nhận thấy mình may mắn được chỉ dạy bởi vị Thầy chân chính và đó là ơn phước to lớn trong kiếp này.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 47. Mật Ly says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ,tác pháp chiếu quang Vạn Phật Thánh Thành. Qua bài viết con hiểu được,tự tin vào tâm ý của mình khi chưa đắt thánh quả gây ra sai lầm nghiêm trọng đến chúng sanh,
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ vị Thầy,vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 48. Mật Thanh Ngân says:

  Kính bạch Thầy
  Con hoan hỉ tình thần tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đến VPTT. Cho dù giảng sư có vị trí như thế nào trong Phật giáo nhưng nếu không làm đúng theo lời Phật dạy thì cũng không thể vì vị đó là danh tăng hay được nhiều người ngưỡng mộ mà nhắm mắt làm ngơ, mặc những điều sai chánh pháp ảnh hưởng xấu đến chúng sanh.
  Con cũng thật bất ngờ khi một vị danh tăng như Hoà thượng Tuyên Hóa lại có những bài giảng áp đặt từ tâm ý mình như vậy.
  Con hoan hỉ tán thán công hạnh của vị Thầy luôn là động lực cho chúng con có đủ chánh kiến và dũng khí ngăn chặn những điều đi ngược chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho Thầy sức khỏe và trụ thế lâu dài vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 49. Mật Chánh Hưng
  Mật Chánh Hưng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tinh thần noi gương vị Thầy của huynh Cao Diệu Mật Từ tác pháp chiếu quang đến VPTT. Con hoan hỷ cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi sách tấn chúng con, dẫn dắt chúng con đến với chánh kiến thông qua trang mang chanhtuduy.com.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyên cho huynh Cao Diệu Mật Từ ngày càng tinh tấn.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 50. Mật Nhã Nguyệt
  Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với thiện hạnh của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã noi gương Vị Thầy tác pháp chiếu quang, giương cao ngọn cờ chánh kiến trên mọi mặt trận đả phá tà kiến vì lợi lạc của chúng sanh. Nếu nhắc đến Hoà thượng Tuyên Hoá, người ta sẽ nghĩ đến bậc danh tăng nổi tiếng ở Trung Quốc ai ai cũng kính trọng, kèm với đó là sự ra đời của Vạn Phật Thánh Thành- căn cứ địa để hoằng dương Phật pháp tại Mỹ. Chúng con không khỏi sững sờ bởi một người mang trên mình sứ mệnh hoằng truyền Phật pháp cứu độ chúng sanh lại có thể đưa ra những bài giảng trái với thánh giáo lượng, mang tính chủ quan và tự ý lập ngôn, những quan điểm trình bày không dựa trên những trích dẫn kinh điển của nhà Phật, nếu chỉ dựa vào những suy nghĩ của bản thân thì những gì được truyền giảng đều là áp đặt quan điểm cá nhân tới chúng sanh, trong khi Đức Phật đã khuyến cáo trong kinh Tứ thập nhị chương rằng “ Này các tỳ kheo, các ông đừng tin vào tâm ý của mình, Tâm ý của mình không đáng tin cậy, trừ phi đắc thánh quả A la hán mới được tin vào tâm ý của mình”. Dù Hoà thượng Tuyên Hoá là người nổi tiếng và được kính trọng nhưng những bài giảng luận cực đoan theo tâm ý mình cần được minh bạch và đưa ra trước ánh sáng chánh kiến, giúp chúng sanh lìa mê về giác theo như những gì Đức Phật đã dạy trong kinh Kalama.
  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 51. Mật Bảo Châu says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã noi theo gương vị Thầy tác pháp chiếu quang, đả tà xây chánh để làm lợi lạc chúng sanh.
  Qua bài viết của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ giúp con thấy được rằng những lời giảng của Ngài Tuyên Hoá chỉ dựa vào tâm ý mình, tự ý lập ngôn, không có trích dẫn từ kinh sách, tuỳ tiện biện giải không đúng với quỹ đạo chánh pháp. Đức Phật dạy rằng “Đừng tin vào tâm ý mình, khi chưa đắc thánh quả”.
  Con cảm tạ ơn Thầy. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trụ thế lâu dài của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Đệ cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Từ về bài viết lợi lạc.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 52. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này ạ. Con hoan hỷ với thiện hạnh của huynh Cao Diệu Mật Từ đã noi theo tấm gương vị Thầy tác pháp chiếu quang, đả tà xây chánh đối với Hoà Thượng Tuyên Hoá, là bậc danh tăng Trung Quốc nhưng có quan điểm cực đoan, gieo rắc tà kiến trong nhiều bài giảng được kênh Nhân quả luân hồi đăng tải trên Youtube, việc HT Tuyên Hoá tự ý lập ngôn “khai thị”, “giáo huấn” là trái với thánh giáo lượng và chánh kiến Phật đà.
  Con cảm tạ ơn Thầy, con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện huynh Cao Diệu Mật Từ sức khoẻ, hanh thông thế sự.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid- 19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm hoạ lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Om ah hum!

 53. Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy .
  Con hoan hỷ với thiện hạnh và công đức tác pháp chiếu quang của huynh Cao Diệu Mật Từ đã noi theo tấm gương đả tà xây chính giúp cho lợi lạc chúng sanh của vị Thầy .
  Qua bài viết con thật bất ngờ khi thấy được những luận giảng của HT Tuyên Hoá đều tin theo tâm ý mình không hề trích dẫn kinh điển . Điều đó hoàn toàn đi ngược với lời dạy của đức Phật đã khuyến cáo trong kinh Tứ Thập Nhị Chương rằng : “ Này các tỳ kheo các ông đừng tin vào tâm ý mình , tâm ý mình không đáng tin cậu , trừ khi đắc thánh quả A LA Hán mới được tin vào tâm ý mình”
  Bài tác Pháp chiếu quang của huynh Cao Diệu Mật Từ đã giúp chúng con chánh xa được vũng bùn tà kiến như lời Đức Phật dạy trong kinh KaLaMa , Tăng chi bộ kinh I rằng :
  “ Đừng nên tin bất kì điều gì chỉ vì điều ấy được nghe đến
  Đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy được quảng bá rộng rãi
  Đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy do truyền thông để lại
  Đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy được kinh điển truyền tụng
  Đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy do một vị giáo chủ nói ra
  ĐỪng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy chỉ do suy đoán , đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ do suy luận .”
  Việc HT Tuyên Hoá tự ý lập ngôn là trái với thánh giáo lượng và chánh kiến Phật đà .
  Đệ cảm hơn huynh Cao Diệu Mật Từ đã chia sẻ bài tác pháp chiếu quang ý nghĩa và lợi lạc .
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế dài lâu của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh .
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ
  Om Mani Padme Hum .

 54. Mật Thanh Quang
  Mật Thanh Quang says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Hoan hỷ với huynh Cao Diệu Mật Từ đã noi theo tấm gương vị Thầy tác pháp chiếu quang, dương cao ngọn cờ đả tà xây chánh.

  Bài viết căn cứ trên dẫn chứng cụ thể, bằng chứng rõ ràng và xuất phát từ những lời Phật dạy đã chỉ ra rằng HT Tuyên Hóa không theo tinh thần Phật giáo, kinh sách mà tự tin vào tâm ý mình. Nếu đã là tự lập ngôn theo tâm ý mình trên phương diện tâm linh thì HT Tuyên Hóa không khác người ngoại đạo, vậy cái danh và cái thực tế hoàn toàn trái ngược nhau. Không những vậy, những ngôn từ xử dụng còn mang tính chất kích động, giật tít mà nếu trên bình diện tâm linh quả thực tâm sao thì thấy vậy.

  Cảm ơn huynh Cao Diệu Mật Từ vì tác pháp chiếu quang HT Tuyên Hóa.
  Cầu nguyện cho huynh Cao Diệu Mật Từ luôn hanh thông thế sự.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện đại dịch corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 55. Cao Diệu Bích Liên
  Cao Diệu Bích Liên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài 1 ” Đối luận theo tinh thần sách tấn của Đức Phật qua kinh Kalama ” rồi ạ.
  Qua bài viết của huynh Cao Diệu Mật Từ đã giúp con hiểu rằng những lời giảng của HT Tuyên Hoá dù là 1 bậc cao tăng thạc đức nổi tiếng thế giới, người sáng lập ra ” Vạn Phật Thánh Thành ” nhưng Hòa thượng đã có những quan kiến, tự ý lập ngôn trái với nhà Phật, lệch qũy đạo chánh pháp thì chúng ta không vì niềm tin, tôn kính Hòa thượng của mình rơi vào chủ nghĩa Bổn sư mà cần phải minh định, bảo vệ sự trong sáng và cốt tủy của đạo Phật để giúp chúng sanh lìa mê về giác theo như Đức Phật đã dạy trong kinh Kalama. Con hoan hỉ và tán thán công đức của huynh Cao diệu Mật Từ đã noi theo gương vị Thầy mà tác pháp chiếu quang vì lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện cho mọi ước nguyện chính đáng của huynh được viên thành.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn tĩnh thức trong trạng thái giác ngộ. Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm tiêu trừ. Om mani padme Hum.

 56. Mật Chi says:

  Kính bạch Thầy
  Con xin tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Từ đã tác pháp chiếu quang đến Vạn Phật Thánh Thành minh định lại chánh kiến Phật đà,để cho bạn đọc có thể trang bị được trạch pháp nhãn nhận biết được những bài giảng bài viết lệch chánh pháp, không dựa vào thánh giáo lượng tin vào tâm ý mình .
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani pedme hum

 57. Cao Diệu Chánh Hoa says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh và công đức tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã noi theo tấm gương đả tà xây chánh của vị Thầy nhằm giúp chúng sanh lìa mê về giác.
  Con bất ngờ khi biết hòa thượng Tuyên Hóa giảng luận sai mang tính chủ quan, tự ý lập ngôn, trái với thánh giáo lượng. Qua đó con hiểu rằng dù là bậc danh tăng nếu giảng sai chánh pháp thì cũng không nên tin và phải minh định Chánh – Tà dựa vào lời Đức Phật dạy trong kinh Kalama và kinh Tứ thập nhị chương.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương Chánh pháp.
  Cảm ơn huynh Cao Diệu Mật Từ về bài viết lợi lạc. Cầu nguyện cho huynh hanh thông thế sự, viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Om ah hum!

 58. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!
  Con Mật Tấn Lực đã đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh, công đức tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Mật Từ đã noi theo gương của vị Thầy dũng mãnh dương cao ngọn cờ tác pháp chiếu quang – đả tà, xây chánh để mang lại lợi lạc cho chúng sanh hữu tình. Theo đó, bằng những phân tích chi tiết và trích dẫn những luận chứng, luận cứ thuyết phục từ giáo điển nhà Phật, huynh Cao Diệu Mật Từ đã chỉ ra những sai lầm của Hòa thượng Tuyên Hóa(HTTH) qua những thuyết giảng, giáo huấn, khai thị…”mang tính chủ quan, tự ý lập ngôn, trái với Thánh giáo lượng…”, không trích dẫn được kinh điển để bảo vệ cho luận điểm của mình. HT Tuyên Hóa đang làm trái lời dạy của Đức Phật trong kinh Tứ thập nhị chương: “Này các tỳ kheo các ông đừng tin vào tâm ý của mình! tâm ý của mình không đáng tin cậy, trừ phi đắc thánh quả A la hán mới được tin vào tâm ý của mình”. Con nghĩ, có lẽ HT Tuyên Hóa đã tự coi mình là Thánh tăng thì không có ai dám tác pháp chiếu quang bởi họ sợ phạm lỗi bất kính với Ngài chăng???.
  Con tạ ơn vị Thầy đã đăng bài. Con nguyện cầu cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện dịch bệnh covid – 19 nhanh chóng tiêu trừ. Cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa thiên tai và khắc phục hậu quả lũ lụt thời gian qua.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!

 59. Mật Minh Nguyện says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Cầu nguyện Thầy khỏe mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 60. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ!
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Từ đã noi gương vị Thầy tác pháp chiếu quang đến Vạn Phật Thánh Thành. Qua bài viết con thấy được lời giảng của hoà thượng Tuyên Hoá đều tin theo tâm ý của mình, tự ý lập ngôn trái với quỹ đạo chánh pháp.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid-19 nhanh bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 61. Mật Tuệ Tín
  Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với thiện hạnh của đạo hữu Cao Diệu Mật Từ đã noi gương vị Thầy tác pháp chiếu quang, đả tà xây chánh nhằm giúp chúng sanh phân biệt được chân nguỵ, chánh tà mà lìa mê về giác.
  Con được biết hoà thượng Tuyên Hoá là người sáng lập Vạn Phật thánh thành (Hoa Kỳ), được xưng là danh tăng và nổi tiếng trên thế giới nhưng lại giảng luận trái với tinh thần của đạo Phật, tự ý lập ngôn và tuỳ tiện biện giải khiến cho chúng sanh hiểu sai về chánh pháp. Qua đó con hiểu rõ hơn rằng thời mạt pháp người tu hành đúng pháp hiếm như sao buổi sớm đừng nói chi đến vị đạo sư chân chính biết giảng kinh và luật, vốn dĩ thuộc ba hạng người khó gặp mà Đức Phật đã dạy. (Kinh “Ba hạng người khó gặp”).
  Con cảm tạ ơn Thầy đã giáo hoá, cảnh tỉnh đệ tử chúng con từ khi bước vào cổng chánh pháp rằng “Chưa đắc thánh quả đừng tin vào tâm ý của mình” (Kinh Tứ thập nhị chương) và nương theo thánh giáo lượng (một trong ngũ lượng phương tiện biện giải) để có trạch pháp nhãn chiếu soi, tránh rơi vào bẫy tâm thức mà kinh Kalama đã chỉ rõ.
  Cầu nguyện vị Thầy khoẻ mạnh & an tịnh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 62. Mật Tấn Sơn
  Mật Tấn Sơn says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của Cao Diệu Mật Từ đã noi theo tấm gương của Thầy xua đuổi tà kiến, xây dựng chánh kiến.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn chúng con.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện người dân miền Trung sớm vượt qua thiên tai.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 63. Mật Huệ Bích (8 tuổi) says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ ,

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status