Jan 2, 2013

Posted by | 50 Comments

Thư gửi các trò số 8: Gửi Trọng

Thân gửi Trọng! Thầy được Mật Linh gửi đến 2 quyển tập, trong đó Trọng có viết tôn hiệu A mi đà Phật và thần chú Om mani padme hum. Thầy thật hoan hỷ khi thấy đầy ắp những dòng chữ nén nót, dễ thương và đầy tâm thành của Trọng. Đây là 1 trong 10 hoạt động tâm linh gọi là chép kinh, đem lại công đức cho người viết vô cùng tận. Tại sao gọi là chép kinh trong khi chỉ có duy tôn hiệu...

Read More
Dec 29, 2012

Posted by | 22 Comments

The meaning of Mantra “OM MANI PADME...

Om mani padme hum is the most important mantra in Buddhism.It is the six syllable mantra of the Bodhisattva of compassion Avalokiteshvara. Om mani pad me hum is an ancient mantra that is related to the bodhisattva of compassion, Avalokiteshvara, and with therefore the Dalai Lama, who is considered to be an incarnation of Avalokiteshvara who has a very special connection with...

Read More
Dec 26, 2012

Posted by | 27 Comments

Tung bụi ngược chiều gió

Thầy nhận thấy comment của đạo huynh Mật Hải mang ý nghĩa sâu sắc và thiết...

Dec 25, 2012

Posted by | 115 Comments

Thư gửi các trò số 7: VƯỢT QUA,...

Phước Thành ngày 24/12/2012 Thư gửi các trò Con đường tu tập không phải lúc...

Dec 23, 2012

Posted by | 45 Comments

Thực hành Pháp không như ta nghĩ

Hôm nay, Tôi đã có một ngày thực hành Pháp cùng với vị Thầy tâm linh của...

Dec 18, 2012

Posted by | 30 Comments

MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT CÂU THẦN CHÚ...

– Phật Phổ Hiền: “Bậc mãi mãi trọn hảo”. 1/ Phật Pháp thân nguyên thuỷ;...

Dec 18, 2012

Posted by | 35 Comments

MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT CÂU THẦN CHÚ...

I.   BÀI CẦU NGUYỆN BẢY DÒNG   “ Ở biên giới tây bắc xứ Oddiyana  Trên nhụy...

Dec 18, 2012

Posted by | 30 Comments

MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT CÂU THẦN CHÚ...

 – Kinh Pháp Hoa  – Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Mật...

Dec 18, 2012

Posted by | 84 Comments

MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT CÂU THẦN CHÚ...

        Đời người ngắn ngủi, bất quá chỉ được 100 năm, trong đó thời gian...

Dec 18, 2012

Posted by | 92 Comments

MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT CÂU THẦN CHÚ...

         Nhiều hành giả Mật giáo suốt đời trì niệm một câu thần chú sáu âm...

Dec 18, 2012

Posted by | 106 Comments

MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT CÂU THẦN CHÚ...

        Ngày nay, hầu như những người theo đạo Phật đều nghe đến thuật ngữ...

Dec 18, 2012

Posted by | 89 Comments

MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT CÂU THẦN CHÚ...

           Chuyện kể rằng thuở xưa có một bà lão nghèo, sống đơn độc trên một...

Dec 18, 2012

Posted by | 114 Comments

MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT CÂU THẦN CHÚ...

         Vùng cao nguyên Ladakh, thuộc đất nước Nepal hôm ngày 04.03.2009...

Dec 18, 2012

Posted by | 200 Comments

MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT CÂU THẦN CHÚ...

MỤC LỤC  1. Dẫn nhập 2. Thần chú là gì? 3. Chuyên kể về thần chú  4. Chỉ một...

Dec 18, 2012

Posted by | 104 Comments

Thư gửi các trò số 5: hậu quả do mê...

Phước Thành ngày 18/12/2012 Thư gửi các trò Sáng nay, tình cờ ghé mắt vào một...

Dec 13, 2012

Posted by | 19 Comments

Rely on the spiritual teacher (Niềm...

Last topic, I mentioned about my happiness when practice Dharma. But I don’t...

Dec 12, 2012

Posted by | 43 Comments

Con đã có việc làm

Kính bạch Thầy! Kính bạch Đức Bổn Tôn! Trong thời gian vừa qua, con là Mật...

Dec 12, 2012

Posted by | 12 Comments

THE FIVE PRECEPTS (Ngũ giới)

This morning I find out an English document and it’s a pleasure that...

Dec 10, 2012

Posted by | 31 Comments

Thầy tôn kính

                  Thầy là Liên Hoa Sanh đạo sư hiện xuống bên con. Thầy là...

Dec 7, 2012

Posted by | 20 Comments

How I practice Buddhism? (Tôi thực...

I know “Hanabia” will laugh when reading my words but I still write. Because...

Dec 6, 2012

Posted by | 38 Comments

Who am I? (Tôi là ai?)

Who am I? I’m a religion teacher. If I’m in India, I’m a Guru. What do I...

Dec 6, 2012

Posted by | 24 Comments

PHƯƠNG PHÁP HỌC NGOẠI NGỮ

                  Ngoại ngữ là một môn học đặc trưng về ngôn ngữ. Học ngoại...

Dec 4, 2012

Posted by | 225 Comments

Thư gửi các trò số 3: người bạn Huế

Phước Thành ngày 4/12/2012 Thư gửi các trò Sáng nay một cuộc điện thoại từ...

Dec 3, 2012

Posted by | 69 Comments

Thư gửi các trò số 2: xe con

Phước Thành ngày 03/12/2012 Thư gửi các trò. Cuối tháng này Thầy hoàn thành...

DMCA.com Protection Status