Sep 28, 2020

Posted by | 7 Comments

Bài 7: Đệ nhất tâm pháp tức là Bát pháp Quy y...

Nhờ Quy y ở nhiều hoạt động khác nhau trong đời thường mà tôi đã nêu ở những bài trước, lối về Chân tâm lần này được ứng dụng là “xả ly những cảm thức phàm tục”. Theo định nghĩa về khái niệm, “cảm thức” nghĩa là “cảm nhận và phân biệt theo khuynh hướng thường tình. Đó là những hủ tục về văn hóa, nghệ thuật, xã hội gọi là “truyền thống vô minh” là những nguyên nhân gây đau khổ về...

Read More
Sep 28, 2020

Posted by | 14 Comments

Letter to disciples No.291: LECTURING BUDDHIST...

Dear disciples, In lesson 2, we have explored the samsara effect that originated from the cause of samsara topics or wrong view topics that were presented by lecturers who were meant to “gossip”, rather than to become true and respectable teachers. Why? As I have already explained, they showed a huge lack of the science of Medicine, so that they wrongly identified the nature and...

Read More
Sep 28, 2020

Posted by | 20 Comments

Letter to Disciples No.291:...

Dear disciples, The instruction in lecturing Buddhist teachings (both written...

Sep 26, 2020

Posted by | 45 Comments

Letter to disciples No. 291:...

Dear disciples, It can be seen that every teacher (religious teachers of...

Sep 22, 2020

Posted by | 54 Comments

THANH TRI – THE 1ST MIND DHARMA:...

Depending on the difference of spiritual competence, one will be approved by...

Sep 22, 2020

Posted by | 3 Comments

Bài 6: Đệ nhất tâm pháp Thanh Trí...

Tùy theo trình độ tâm linh của mỗi người mà họ được vị Thầy chấp nhận nội Quy...

Sep 22, 2020

Posted by | 31 Comments

Letter to Disciples No. 117: DON’T...

Dear disciples, One day, while I was totally focused on driving, I heard the...

Sep 21, 2020

Posted by | 0 Comments

Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên...

http://chanhtuduy.com/wp-content/uploads/2020/09/Bat-pháp-quy-1.mp3...

Sep 21, 2020

Posted by | 20 Comments

Letter to Disciples No.124: WHO...

Dear disciples! I am writing this letter in response to the question of a...

Sep 19, 2020

Posted by | 31 Comments

DOUBTS & REGRETS (AFTER-DOUBT...

There is a Tibetan proverb that said “A needle with two points will not sew...

Sep 15, 2020

Posted by | 68 Comments

THANH TRI – THE 1ST MIND DHARMA:...

This is the third path that leads to the true nature of mind in the 1st Mind...

Sep 15, 2020

Posted by | 11 Comments

Bài 5: Đệ nhất tâm pháp Thanh Trí...

Đây là lối về Chân tâm thứ 3 trong Bát pháp Quy y thuộc đệ nhất tâm pháp...

Sep 15, 2020

Posted by | 35 Comments

NEAR-DEATH KARMA ( Cận tử nghiệp)

NEAR-DEATH KARMA Recently there is one query from [email protected] who...

Sep 14, 2020

Posted by | 54 Comments

THANH TRI – THE 1ST MIND DHARMA:...

Compassion is the combination of two words empathy (Tu) and sympathy (Bi) (In...

Sep 14, 2020

Posted by | 8 Comments

Bài 4: Đệ nhất tâm pháp Thanh Trí...

  Từ là thông cảm, bi là thương xót, vậy ý nghĩa khái quát của từ bi là...

Sep 10, 2020

Posted by | 66 Comments

LETTER TO DISCIPLES No.316: TWO...

LETTER TO DISCIPLES No.316: TWO MONTHS, ONE HAPPINESS Dear disciples, Today,...

Sep 10, 2020

Posted by | 21 Comments

Letter to Disciples No.32: PRAISING...

Letter to Disciples No.32: PRAISING THE GREAT VOW OF AVALOKITESHVARA...

Sep 7, 2020

Posted by | 51 Comments

Letter to disciples No. 27: WISE...

Dear disciples, There was one story in which one monk came to pay homage to...

Sep 3, 2020

Posted by | 54 Comments

THANH TRI – THE 1ST MIND DHARMA,...

The prince is the person who was born into samsara as sharing collective...

Sep 3, 2020

Posted by | 8 Comments

Bài 3 : Đệ nhất tâm pháp Thanh Trí...

DANH PHẬN MỘT THÁI TỬ Thái tử mang thân phận làm người cộng nghiệp trong cõi...

Sep 2, 2020

Posted by | 138 Comments

Thư gửi các trò 315: TÌM HIỂU VỀ...

Thư gửi các trò 316: TÌM HIỂU VỀ THẦN CHÚ QUA LUẬN GIẢNG CỦA CỐ HÒA THƯỢNG...

Sep 1, 2020

Posted by | 70 Comments

THANH TRI – THE 1ST MIND DHARMA,...

I have recently presented a brief on the true meaning of taking refuge in...

Sep 1, 2020

Posted by | 12 Comments

Bài 2 về đệ nhất tâm pháp Thanh Trí...

Vừa rồi tôi đã luận giải tổng quan về thực nghĩa Quy y trong đạo Phật và giới...

Page 20 of 122« First...10...1819202122...304050...Last »
DMCA.com Protection Status