Sep 22, 2020

Posted by | 24 Comments

Bài 6: Đệ nhất tâm pháp Thanh Trí là Bát pháp Quy...

Tùy theo trình độ tâm linh của mỗi người mà họ được vị Thầy chấp nhận nội Quy y, ngoại Quy y hay huyền môn  Quy y. Tuy nhiên, dù ở mức độ hay loại Quy y nào mỗi hành giả đều phải tác pháp Quy y mỗi ngày bởi vì đó là lời tuyên bạch xác tín nơi an trú tâm linh của mình từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng. Tuyên bạch này mang ý nghĩa như sau: 1/ Khẳng định mình là có danh vị Thái...

Read More
Sep 22, 2020

Posted by | 31 Comments

Letter to Disciples No. 117: DON’T BE A BUDDHIST...

Dear disciples, One day, while I was totally focused on driving, I heard the melody of an English song from the back seat. As an unwilling listener, I felt a bit uncomfortable. The same melody sounded again when we were in Osland apartment, Vung Tau city; which made me feel annoying. I happened to recall one incident in which I made a call to one disciple who stayed in Nhat Nguyet...

Read More
Sep 21, 2020

Posted by | 2 Comments

Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên...

http://chanhtuduy.com/wp-content/uploads/2020/09/Bat-pháp-quy-1.mp3...

Sep 21, 2020

Posted by | 20 Comments

Letter to Disciples No.124: WHO...

Dear disciples! I am writing this letter in response to the question of a...

Sep 19, 2020

Posted by | 31 Comments

DOUBTS & REGRETS (AFTER-DOUBT...

There is a Tibetan proverb that said “A needle with two points will not sew...

Sep 15, 2020

Posted by | 68 Comments

THANH TRI – THE 1ST MIND DHARMA:...

This is the third path that leads to the true nature of mind in the 1st Mind...

Sep 15, 2020

Posted by | 37 Comments

Bài 5: Đệ nhất tâm pháp Thanh Trí...

Đây là lối về Chân tâm thứ 3 trong Bát pháp Quy y thuộc đệ nhất tâm pháp...

Sep 15, 2020

Posted by | 37 Comments

NEAR-DEATH KARMA ( Cận tử nghiệp)

NEAR-DEATH KARMA Recently there is one query from [email protected] who...

Sep 14, 2020

Posted by | 54 Comments

THANH TRI – THE 1ST MIND DHARMA:...

Compassion is the combination of two words empathy (Tu) and sympathy (Bi) (In...

Sep 14, 2020

Posted by | 34 Comments

Bài 4: Đệ nhất tâm pháp Thanh Trí...

  Từ là thông cảm, bi là thương xót, vậy ý nghĩa khái quát của từ bi là...

Sep 10, 2020

Posted by | 66 Comments

LETTER TO DISCIPLES No.316: TWO...

LETTER TO DISCIPLES No.316: TWO MONTHS, ONE HAPPINESS Dear disciples, Today,...

Sep 10, 2020

Posted by | 21 Comments

Letter to Disciples No.32: PRAISING...

Letter to Disciples No.32: PRAISING THE GREAT VOW OF AVALOKITESHVARA...

Sep 7, 2020

Posted by | 65 Comments

Letter to disciples No. 27: WISE...

Dear disciples, There was one story in which one monk came to pay homage to...

Sep 3, 2020

Posted by | 54 Comments

THANH TRI – THE 1ST MIND DHARMA,...

The prince is the person who was born into samsara as sharing collective...

Sep 3, 2020

Posted by | 36 Comments

Bài 3 : Đệ nhất tâm pháp Thanh Trí...

DANH PHẬN MỘT THÁI TỬ Thái tử mang thân phận làm người cộng nghiệp trong cõi...

Sep 2, 2020

Posted by | 138 Comments

Thư gửi các trò 315: TÌM HIỂU VỀ...

Thư gửi các trò 316: TÌM HIỂU VỀ THẦN CHÚ QUA LUẬN GIẢNG CỦA CỐ HÒA THƯỢNG...

Sep 1, 2020

Posted by | 71 Comments

THANH TRI – THE 1ST MIND DHARMA,...

I have recently presented a brief on the true meaning of taking refuge in...

Sep 1, 2020

Posted by | 44 Comments

Bài 2 về đệ nhất tâm pháp Thanh Trí...

Vừa rồi tôi đã luận giải tổng quan về thực nghĩa Quy y trong đạo Phật và giới...

Sep 1, 2020

Posted by | 11 Comments

Letter to disciples No. 152: When...

Dear disciples, Within one day (23 April 2016), I was put under two...

Aug 31, 2020

Posted by | 138 Comments

THANH TRI – THE 1ST MIND DHARMA:...

It is well-known by all Buddhist practitioners that taking refuge in the...

Aug 30, 2020

Posted by | 52 Comments

Bài 1: Tổng quan về đệ nhất tâm...

Đã từ lâu người tu Phật được biết là cần quy y Tam bảo như là một bảo chứng...

Aug 29, 2020

Posted by | 16 Comments

WHEN DEVOTION BECOMES...

Dear Guru, I am happy to be granted a precious teaching by Guru which is very...

Aug 25, 2020

Posted by | 3 Comments

음식에 대한 이야기

오늘 아침에도 맛있는 밥상이 준비되어 있었다.  하지만 내 베트남 친구들은 그 아침 밥상에 더 이상 먹을 수 없을 정도로 질렸다. 그들이...

DMCA.com Protection Status