Dec 8, 2020

Posted by in BÀI MỞ, Lá thư người tâm đạo | 19 Comments

MẬT GIA SONG NGUYỄN Đối luận THƯ VIỆN HOA TÂM SEN VÀNG MÀ TRÁI TIM ĐEN ĐỦA, BIẾT THÌ THƯA THỐT, KHÔNG BIẾT THÌ DỰA CỘT MÀ NGHE!

MẬT GIA SONG NGUYỄN Đối luận THƯ VIỆN HOA TÂM SEN VÀNG MÀ TRÁI TIM ĐEN ĐỦA, BIẾT THÌ THƯA THỐT, KHÔNG BIẾT THÌ DỰA CỘT MÀ NGHE!

Đối luận với phatgiao.org.vn và phản biện Nguyễn Thị Trang Khuyên

Ngăn chặn những nọc độc tà kiến lây lan đến người tu đạo Phật

TÂM SEN VÀNG MÀ TRÁI TIM ĐEN ĐỦA, BIẾT THÌ THƯA THỐT, KHÔNG BIẾT THÌ DỰA CỘT MÀ NGHE!

Kính gửi : Thư viện Hoa sen Mỹ Quốc

Gửi đến:  Hoàng Liên Tâm

Gửi đến : Nguyễn Thị Trang Khuyên

Tôi là Mật Diệu Hằng, thế danh Nguyễn Thị Thúy Nga, là Phật tử đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi đã đọc bài viết  công kích Lạt ma Thinley Nguyên Thành của tác giả Hoàng Liên Tâm trên trang điện tử thuvienhoasen.org. Tôi viết vài dòng với bạn, rất mong bạn tĩnh tâm đón nhận để mình định chánh tà chân ngụy theo lời dạy của đức Thế Tôn.

1/ Tôi lấy làm lạ, tác giả Hoàng Liên Tâm chỉ mới đọc hai lá thư không luận chứng, luận cứ của hai người có tên là Đỗ Mai Hạnh và Nguyễn Thị Trang Khuyên nhưng Hoàng Liên Tâm không điều tra xem sự việc thật hư, phải trái như thế nào mà vội vàng đưa ra bài viết này?

Tác giả Hoàng Liên Tâm viết: “Vị này chuyên thóa mạ những bậc Thầy giảng sư có uy tín trong cộng đồng Phật tử, như thầy Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuận, Thích Phước Tiến…và phổ biến những bài viết không phù hợp với giáo lý nhà Phật.” Vậy sao không đưa ra bằng chứng là sự thóa mạ và phổ biến những bài không phù hợp với giáo lý nhà Phật?

Và ngay trong đoạn trích của tác giả Hoàng Liên Tâm có viết: “Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ 14 đã nói rằng: “Động lực giảng dạy (của một vị Thầy) phải trong sạch – không bao giờ vì một ước muốn danh tiếng hay lợi lạc vật chất…Trong thế giới, nếu không có một nhà lãnh đạo chân chính thì chúng ta không thể cải thiện xã hội được. Cũng vậy, trừ phi vị thầy có phẩm chất đúng đắn, thì mặc dù đức tin của bạn có mạnh mẽ đến đâu, việc theo học vị thầy có thể làm hại bạn nếu bạn được dẫn dắt theo một đường hướng sai lầm. Vì thế, trước khi thực sự coi ai là thầy, điều quan trọng là phải khảo xét họ…” …

Trong số những đệ tử sắp lên đường đi ăn cắp thì vị thầy người Bà la môn nhận thấy một đệ tử đứng im lặng cúi đầu xuống. Thầy hỏi anh tại sao không đi. Người học trò nói: “Điều thầy dạy chúng con bây giờ trái nghịch với Pháp, vì vậy con không nghĩ rằng con có thể làm được điều đó. “ Lời nói này làm vui lòng người Bà la môn, ông nói: “Ta đã trắc nghiệm các con. Mặc dù các con đều là đệ tử của ta và trung thành với ta, nhưng sự khác biệt giữa các con là sự phán đoán. Ta là thầy của các con, nhưng các con phải xem xét lời chỉ dạy của ta, và bất kỳ lúc nào lời chỉ dạy chống trái với Pháp thì các con chớ nên theo.” …” (*) Dalai Lama Thứ 14, Con Đường Đến Tự Do Vô Thượng, nguyên tác Anh ngữ: The Way To Freedom, Việt dịch: Liên Hoa, Nhà xuất bản Thiện Tri

Rõ ràng, tôi là Phật tử, tôi có quyền khảo xét các thầy giảng sư xem các thầy ấy có giảng đúng theo chánh pháp hay không. Vậy việc tôi chỉ ra những điểm sai lệch với quỹ đạo chánh pháp trong bài giảng của các thầy ấy sao lại gọi là thóa mạ? Sựu thuyết pháp của thầy ấy chống trái với Pháp thì đương nhiên tôi sẽ không nghe theo và đối luận để minh định chánh tà, chân ngụy nhằm giúp cho bản thân tôi và tha nhân hiểu được chánh pháp Phật đà.

2/ Tôi tự hỏi Hoàng Liên Tâm là ai? Có phải là Phật tử hay không và lấy tư cách gì để đưa ra những chất vất về danh xưng “Đạo sư”? Đạo sư có nghĩa là thầy dạy đạo. Như Hoàng Liên Tâm trích dẫn lời Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ 14: “Động lực giảng dạy (của một vị Thầy) phải trong sạch – không bao giờ vì một ước muốn danh tiếng hay lợi lạc vật chất” và “vị thấy có phẩm chất đúng đắn” vậy thì liên quan gì đến việc “Các ngài thường tự xưng là bần Tăng hay bần Ni. Hiện nay một vị trưởng lão vô cùng quý kính, đó là Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, năm nay 100 tuổi, đương kim Pháp chủ GHPGVN cũng chỉ xưng mình là “Nông Tăng”. Ngay cả Đức Đạt Lai Lạt Ma, ngài cũng chỉ nói ngài là một vị Tỳ Kheo tầm thường.”?

Kinh “Bát đại nhân giác” xác quyết rằng “Duy tuệ thị nghiệp”

Đức Đạt lai Lạt ma 14 cho rằng ai giảng rõ và đúng theo quỹ đạo Chánh pháp về BỐN CHÂN LÝ TỐI THƯỢNG (TỨ DIỆU ĐẾ), người đó đủ tư cách làm thầy. Kinh “Bát đại nhân giác” xác quyết rằng “Duy tuệ thị nghiệp” (chỉ có trí tuệ mới thẩm định được đạo nghiệp của người tu). Một khi ai đó đã đạt  trí huệ ( trong phạm trì trí tuệ chia thành 6 loại (1) pháp huệ (2) diệu huệ (3) đại huệ (4) minh huệ (5) tài vô ngại biện huệ (6) trí huệ tổng hợp), sẽ đủ phẩm chất làm thầy dạy đạo. Trong “Thánh nữ kinh” đại sĩ Liên Hoa Sanh khẳng định vị thầy Mật giáo phải là người tu tâm, từ bi, thông tuệ (thông minh và sáng suốt), đặc biệt là vị ấy có khả năng chuyển biến được tâm thức học trò mình. Đại sỹ Liên Hoa sanh dạy:  “Những tính cách của một Đạo sư là: Ngài đã tu hành tâm thức mình, Ngài phải có nhiều giáo lý khẩu truyền, Ngài phải học rộng và có kinh nghiệm trong thực hành và trong thiền định. Ngài phải có tâm an định và thiện xảo trong những phương tiện làm thay đổi tâm thức của những người khác. Ngài phải có trí tuệ lớn và chăm sóc những người khác với lòng đại bi. Ngài phải có lòng tin và sự sùng mộ vĩ đại đối với Pháp.”

Tựu trung, Đức Phật dạy “Tòa kim cang của Ta không có ai sở hữu ngoài những người đầy đủ từ bi và trí tuệ”. Tác giả Hoàng Liên Tâm vào chanhtuduy.com để đọc các bài viết trước khi phát ngôn nhé.

Trong kinh Ưu bà tắc giới có thuyết: “Thiện nam tử! Phước đức của bọn ngoại đạo đoạn được tâm tham dục, thù thắng hơn phước đức của chúng sinh trong cõi dục giới; Tu đà hoàn thù thắng hơn bọn ngoại đạo dị kiến; Tư đà hàm thù thắng hơn Tu đà hoàn; A na hàm thù thắng hơn Tư đà hàm; A la hán thù thắng hơn A na hàm; Bích chi phật thù thắng hơn A la hán; người tại gia phát tâm Bồ đề, lại thù thắng hơn Bích chi phật. Người xuất gia phát tâm Bồ đề không khó, người tại gia phát tâm Bồ đề, quả thật không thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì người tại gia bị nhiều ác duyên ràng buộc. Lúc người tại gia phát tâm Bồ đề, thì từ cõi trời Tứ thiên vương, cho đến cõi trời Sắc cứu cánh, tất cả đều kinh ngạc vui mừng, nói như thế nầy: “Hôm nay chúng ta đã có được vị Thầy của trời người!”. (Ưu bà tắc giới kinh – phẩm một: Tập hội – Tam tạng pháp sư Đàm Vô Sấm dịch Phạn- Hán, Thích Tịnh Nghiêm dịch Hán-Việt)

3/ Tôi đối luận theo tinh thần “y pháp bất y nhân” mà đức Phật đã dạy trong tứ ý  cứ, đâu phải vì các thầy ấy nối tiếng mà chúng tôi không có quyền bày tỏ quan điểm và ý kiến của mình. Là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi có quyền tự do ngôn luận. Trong bài viết của tôi, tôi đã y theo kinh điển nhà Phật mà phản bác những luận điểm sai với chánh kiến Phật đà mà các thầy ấy thuyết giảng. Đã là người tu đạo Phật thì không theo thánh giáo lượng, tự ý lập ngôn, giảng luận tiền hậu bất nhất như vậy liệu có xứng đáng với chiếc áo cà sa thanh tịnh? Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, đức Phật đã dạy: “Tỳ kheo giữ pháp thấy có người phá giới hủy hoại chánh pháp, bèn nên khu khiển, quở trách, cử tội. Tỳ kheo này là đệ tử của Như Lai, là chơn thật thanh văn. Nếu thấy mà bỏ qua, thời nên biết tỳ kheo này là người hại Phật pháp” (Kinh Đại bát Niết bàn, phẩm Trường thọ-Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch).

Sự tạo luận của tôi tuân theo lời dạy của ngài Long Thọ trong tác phẩm “Luận phương tiện tâm“: “Nay tạo luận này không phải vì hơn thua, vì danh lợi, chỉ muốn làm rõ các tướng thiện ác nên tạo luận này. Đời nếu không có luận, người mê lầm đông, bị tà trí biện luận xảo quyệt của thế gian lừa dối làm mê hoặc, khởi các nghiệp bất thiện, luân hồi ác thú mất lợi ích chân thật. Nếu thấu đạt luận thì tự mình phân biệt tướng không của thiện ác. Các ma ngoại đạo, người tà kiến không thể quấy nhiễu phá hoại làm chướng ngại.”. Sao lại gọi là thóa mạ? Có chăng chỉ có Hoàng Liên Tâm dùng từ “thóa mạ” các thầy ấy.

4/ Hơn nữa, tôi đối luận xuất phát từ tâm từ, bồ đề tâm, theo thánh giáo lượng; chứ không phải là lời nói đầu môi chót lưỡi, không phải là lời nói hoa mỹ cốt sao cho đẹp lòng người nghe, một cách không thực rồi cùng nhau trôi lăn trong ngục tù sinh tử. Tôi viết đúng theo quý đạo Chánh pháp, lợi mình lợi người. Trong kinh Pháp cú, đức Phật đã dạy: “Dù nói hàng ngàn lời vô ích, không bằng chỉ nói một lời đúng Chánh Pháp”. Đồng thời, trong Kinh Hoa Nghiêm, Ðức Phật có dạy: “Không nên nói lời vô nghĩa. Phải giữ gìn lời nói. Lời nói phải chân thật, đúng lúc, hợp Chính Pháp, ích lợi cho mình cho người”.

Minh chứng là, trong kinh Trung Bộ tập I trang 300, kinh Dụ Con Rắn có thuyết như sau:

“Này Arittha, có phải chăng, ông khởi lên ác tà kiến như sau: “Theo tôi hiểu thật sự không có chướng ngại gì?”.

Thật sự là vậy, bạch Thế Tôn theo như con biết. Thật sự không có chướng ngại gì?

“ – Kẻ ngu si kia! Sao ông lại hiểu pháp ta thuyết như vậy? Này kẻ ngu si kia, có phải chăng…”.

Tác giả Hoàng Liên Tâm có tư duy rằng đức Phật là bậc toàn giác sao lại dùng những từ ác ngữ vậy? Đó là lời chỉ thẳng thực chất của vấn đề mà không tư vị ai cả.

Do đó, đức Phật đã dạy trong kinh Pháp Cú:

“Bậc tỳ kheo đích thực

Không phải đi khất thực.

Bậc tỳ kheo đích thực.

Là sống theo giới luật”

Chính vì vậy mà Phật trước khi nhập diệt Niết Bàn, Phật khuyến cáo: “… Nếu biết rõ vị tỳ kheo nào đó trong Tăng đoàn phá giới, đừng vì lẽ người ấy mặc áo cà sa mà cung kính lễ bái…” (kinh Đại bát Niết bàn, phẩm Như lai tánh, quyển 1)

5/ Các thầy ấy nếu thấy những luận điểm nào của tôi chưa đúng theo quỹ đạo chánh pháp thì các thầy ấy có thể đăng đàn đối luận. Các thầy ấy là giảng sư, hàng ngày thuyết giảng cho hàng nghìn đồ chúng, tại sao khi có ý kiến về bài giảng của các thầy ấy, các thầy ấy không trực tiếp lên tiếng mà cần những người như Nguyễn Thị Trang Khuyên và Đỗ Mai Hạnh viết tâm thư?

Nếu là tỳ kheo đích thực, nếu các thầy ấy giảng đúng theo quỹ đạo chánh pháp thì các thầy ấy phải chỉ rõ cho Phật tử như tôi hiểu rõ những điều các thầy ấy luận giảng theo đúng quỹ đạo chánh pháp để giúp một chúng sanh như tôi có được cơ hội thực hành theo đúng quỹ đạo chánh pháp mà lìa mê về giác theo đúng tinh thần “phục vụ chúng sanh là cúng dường Tam Bảo”, chứ không phải im lặng rồi tự nhiên mọc ra hai người Đỗ Mai Hạnh và Nguyễn Thị Trang Khuyên với hai lá thư mang tính quy chụp, không luận chứng, luận cứ. Đỗ Mai Hạnh thì “không biết thực hư như thế nào”; còn Nguyễn Thị Trang Khuyên thì “theo học đạo Phật từ lâu” và “rất kính trọng những bậc trưởng lão như: Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuận, Thích Phước Tiến, vv.. Mấy ngày hôm nay trên trang chanhtuduy.com đã đăng nhiều bài bài thóa mạ ác ngữ tới các danh tăng” mà lên tiếng bênh vực và còn viết: “Hôm nay tôi xin viết 1 bài cho mục đích Đối luận và làm rõ về tính trung thực về quan kiến giữa đạo và đời” những không trích được một câu kinh điển nào.

Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

Om Mani Padme Hum

 1. Mô Phật,

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng đến bài viết của Hoàng Liên Tâm trên trang điện tử thuvienhoasen.org. Qua những liệt kê của đạo huynh đã cho thấy sự chủ quan, tự tin vào tâm ý mình khi chỉ mới có 2 lá thư không luận chứng luận cứ, chưa điều tra đã vội vàng đăng bài. Không biết có phải vì  đụng chạm đến thầy của họ hay là quyền lợi của họ mà có sự dễ dàng đăng bài như thế.

  Tuy nhiên những câu chữ của Hoàng Liên Tâm đã cho các bạn đọc và chúng đệ thấy được trình độ của Hoàng Liên Tâm ra sao. Vội vàng đưa ra những câu chữ vu khống nhưng không hề có một dòng trích dẫn nào thể hiện sự “thóa mạ” mà đạo huynh đã dốc tâm trí vào để “chiếu quang” những luận điểm đầy tà kiến của những vị mang danh sứ giả Như Lai. Trong khi đó Hoàng Liên Tâm cũng chẳng xưng pháp danh, vị trí của bản thân, chỉ dựa vào hai bức “tâm thư” của 2 người chỉ mới “yêu mến” Phật pháp, chẳng là Phật tử thì sao có thể dựa vào xách mé, vu khống? Cả Hoàng Liên Tâm và hai người Đỗ Mai Hạnh, Nguyễn Thị Trang Khuyên có biết Tứ Y Cứ trong đó có “Y pháp bất y nhân không” lại cứ cho rằng đầu tròn áo vuông sẽ luôn nói đúng chánh pháp? Đại sĩ Liên Hoa Sanh đã khai thị rằng “Bậc giác ngộ hiện thân với hình dạng bất định, kẻ hạ trí lừa dối trong hình dạng tu hành. Các ngươi đừng nhầm cặn là vàng”.

  Vì  thế, nếu như những lời giảng của các vị đại đức, thượng tọa, hòa thượng mà Hoàng Liên Tâm ca ngợi là đúng chánh pháp thì các vị ấy tự biết có thể đối luận như thế nào. Bằng ngược lại thì Hoàng Liên Tâm chắc cũng biết được đâu là “Cặn” đâu là “ Vàng” rồi. Giả sử như Hoàng Liên Tâm có không biết thì các bạn đọc và các Phật tử khác cũng nhìn ra được

  Pháp đệ cảm ơn bài viết lợi lạc của đạo huynh. Nguyên cầu cho đạo huynh luôn tinh tấn vui tu, đời đạo hanh thông.

  Nguyên cầu Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyên cầu tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 2. Mật Bích Đào says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.  Con hoan hỉ với bài tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng đối với Hoàng Liên Tâm.

  Qua bài những lập luận của đạo huynh Mật Diệu Hằng đưa ra cho thấy sự ngông cuồng của Hoàng Liên Tâm.  Con thiết nghĩ Hoàng Liên Tâm là ai mà sao lại đăng bài cho rằng vị Thầy “thoá mạ” các bậc thầy như Thích Thiện Thuận, Thích Nhật Từ,..và các bài viết không đúng với giáo lí Phật đà. Chỉ qua hai bức “tâm thư” của Đỗ Mai Hạnh và Nguyễn Thị Trang Khuyên không có căn cứ,  quan điểm xác đáng liền viết bài vu khống vị Thầy và các học trò Mật Gia Song Nguyễn mà chưa biết thực hư thế nào.  Nếu như Thích Thiện Thuận, Thích Nhật Từ,…thấy sai lệch với giáo lí Phật đà thì có thể đăng  bài đối luận lại các bài tác pháp chiếu quang của Mật Gia Song Nguyễn thì đâu đến lượt cho một Hoàng Liên Tâm không rõ lai lịch lên tiếng.  Nhưng không, chưa có sự đối luận nào của họ mà toàn những kẻ “chưa biết thực hư”,  “học đạo đã lâu” và”rất kính trọng những bậc  trưởng lão như Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuận,.. ” như đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chi ra. Con mong rằng họ có thể sớm nhận ra những lỗi lầm để hối lỗi kịp thời vì luật tắc nhân quả không chừa  một ai.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum

 3. Mật Chi says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Ấn. Con hoan hỷ với bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã tác pháp chiếu quan

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có được đức tính khiêm tốn và hồ thẹn

  Om mani padme hum

 4. Mô Phật !

  Pháp đệ hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã có bài tác pháp chiếu quang cho Hoàng Liên Tâm . Đọc bài này, đạo huynh đã vạch trần bộ mặt thật của những kẻ vu khống, xuyên tạc Mật Gia Song Nguyễn. Chỉ dựa vào 2 lá thư của Trang Khuyên và Mai Hạnh mà thuvienhoasen.org đã chứng tỏ mình ngày càng ” tanh mùi bùn”. Làm theo lời Phật dạy, Mật Gia Song Nguyễn tác pháp chiếu quang cho các thế lực tà sư tuyên truyền tà kiến gây hại cho chúng sanh. Có kẻ thì ” dìm hàng cư sĩ” cho rằng cư sĩ không tu được chỉ làm công quả, có kẻ thì nói là không có địa ngục, phủ nhận cõi Tây phương Cực lạc, có kẻ thì gây chia rẽ tăng đoàn. Có ai lên tiếng bảo vệ chánh pháp không? Có ai dám đối đầu với các tiến sĩ Phật học, thượng tọa, đại đức đó không? Có ai, nơi nào vì thấy chúng sanh mê muội bị các tà sư trục lợi mà lôi kéo họ ra khỏi vũng lầy tà kiến không? Có hơn 80% tu tập bên Tịnh độ tông sao không có ai bảo vệ tông mình khi bị xuyên tạc? Chỉ có Mật Gia Song Nguyễn noi gương vị Thầy làm theo lời Phật dạy để chánh pháp trường tồn, sẵn sàng đối mặt với các thế lực tà dù họ là ai thượng tọa, đại đức, tiến sĩ này kia kia nọ. Ấy vậy mà có những kẻ ngu si, không biết ơn mà ” cõng rắn cắn gà nhà”, thật ngao ngán thay.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng cùng gia đình nhiều sức khỏe, viên thành mọi ước nguyện.

  Om Ah Hum.

 5. Mô Phật!

  Mật Ngã hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của Mật Diệu Hằng.

  Hiện tại có nhiều người vẫn lên tiếng nói rằng thời buổi mạt pháp nhiều tà sư đội lớp tu hành lắm! Vậy mà khi có người (vị Thầy và các huynh đệ) “điểm mặt chỉ tên” những tà sư đó thì họ lại phản kháng không chấp nhận sự thật, mà ngược lại họ còn bao che, bênh vực cho những tà sư đó mà chống lại người “tìm ra sự thật phơi bày ra ánh sáng chân lý”. Trách sao họ cứ bị tà sư lừa gạt mãi!

  Thư viện hoa sen biết rõ sự thật (đã biết rõ sản phẩm trí tuệ của vị Thầy) nhưng vẫn cố tình “dìm hàng” vị Thầy, quả là không hổ danh là “Tâm sen vàng mà trái tim đen đủa”.

  Cầu nguyện cho đau khổ chúng sanh được lắng dịu. Om Ah Hum!

 6. Mật Thái Xuyên says:

  Mô Phật

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Diệu Hằng đã tác pháp chiếu quang cho Hoàng Liên Tâm với bài viết trên thuvienhoasen.org và Trang Khuyên với bài viết trên phatgiao.org . Bằng những lập luận chính xác, rõ ràng huynh đã chỉ ra cho hai người họ biết những chỗ sai lầm của mình nhưng họ vẫn không lên tiếng nhận lỗi. Thật đáng buồn với họ khi không được trang bị kiến thức Phật giáo một cách đúng quỹ đạo chánh pháp để phân biệt đâu là tà sư.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh

  Om mani padme hum

 7. Mật Khả Tuệ says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài tác pháp chiếu quang của huynh Mật Diệu Hằng.

  Qua bài này, con không biết Hoàng Liên Tâm là ai mà khi chỉ mới đọc hai lá thư không có luận chứng của Đỗ Mai Hạnh và Nguyễn Thị Trang Khuyên lại đi viết bài vu khống, cho rằng vị Thầy thoá mạ những bạc Thầy giảng sư có uy tín trong cộng đồng Phật tử như Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuận, Thích Phước Tiến mà đâu biết rằng họ chỉ là những kẻ đầu tròn áo vuông nhưng lại đi giảng những bài pháp sai lệch với lời dạy của Đức Phật.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có ý thức hổ thẹn.

  Om mani padme hum!

 8. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy.

  Mô Phật.

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng đến bài viết của Hoàng Liên Tâm trên trang điện tử thuvienhoasen. org.  Bài viết của đạo huynh đã nói lên sự yếu kém về trình độ tâm linh, không có trạch pháp nhãn để nhìn nhận đâu là cặn, đâu là vàng của Hoàng Liên Tâm, cũng như sự tự tin vào tâm ý của mình, vội vàng viết những điều vu khống không đúng sự thật dựa vào hai lá thư của Đỗ Mai Hạnh và Nguyễn Thị Trang Khuyên.

  Pháp đệ cảm ơn bài viết lợi lạc của đạo huynh. Cầu nguyện đạo huynh đời đạo song hành thành tựu đạo Pháp.

  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức kiêm tốn và Ý thức biết hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum!

 9. Mật Giu Se says:

  Mô Phật !
  Đệ hoan hỷ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của huynh Mật Diệu Hằng . Qua bài đối luận của huynh và những câu chữ của Hoàng Liên Tâm , đã phơi bày bộ mặt thật của hắn cho mọi người biết .
  Cầu nguyện chúng sanh biết khiêm cung và hổ thẹn !
  Om mani padme hum !

 10. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy

  Con rất hoan hỷ và tán thán bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã tác pháp chiếu quang cho thư viện hoa sen biết khiêm tốn và ý thức hổ thẹn với trạng thái giác ngộ Phật tánh ạ

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om MaNi Padme Hum

 11. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết đối luận, tác pháp chiếu quang của huynh Mật Diệu Hằng đến thuvienhoasen và Nguyễn Thị Trang Khuyên. Qua luận điểm với những luận chứng, luận cứ huynh Mật Diệu Hằng đã làm nổi bật việc câu kết của những tên tội phạm tâm linh: Hoàng Liên Tâm, Trang Khuyên và Mai Hạnh để giương đông kích tây, bảo vệ bè lũ tà sư, huỷ hoại chánh pháp của chúng.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện huynh Mật Diệu Hằng và gia đình sức khoẻ, hanh thông thế sự.

  Cầu nguyện cho đại dịch Covid- 19 sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Con xin hồi hướng công đức này cho bố con được thác sanh vào cõi lành.

  Om mani padme hum.

   

 12. Mật Chân Tính(13 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 13. Mật Tích says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã được đọc bài viết này rồi ạ

  Con thật hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác Pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng đổi với Hoàng Liên Tâm đã vạch trần bộ mặt thật của kẻ vu khống không đúng sự thật

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí tỏa khắp muôn nơi

  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức kiêm tốn và Ý thức hổ thẹn

  Om mani padme hum

 14. Mật Tường.Nguyễn Văn Mười says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om Mani padme hum

 15. Mật Giác Đăng says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này.

  Đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh và công đức của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã tác pháp chiếu quang, vạch trần bên trong đen đủa, thối nát của kẻ mang cái tên thật kêu – Hoàng Liên Tâm – Tâm sen vàng, kẻ a dua nhiệt tình. Bài đối luận khúc chiết, đầy đủ luận cứ, luận chứng của huynh giúp càng thấy rõ mối dây liên hệ giữa những kẻ tung người hứng này – cùng một giuộc những kẻ không chịu nổi ánh sáng chánh kiến chói ngời từ vị Thầy và Mật gia Song Nguyễn nên rắp tăm công kích, dìm hàng nhằm hạ bệ. Và, từ đây thì cũng dễ hiểu được thế nào về những cái tên được liệt vào danh sách “danh tăng” mà bọn họ ra sức bảo vệ. Cầu nguyện chúng sanh có được đức tính khiêm cung và ý thức hổ thẹn.

  Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài. Cầu nguyện cho huynh được viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 16. Mât Ngữ says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng gủi đến Hoàng Liên Tâm và Nguyễn Thị Trang Khuyên, nhằm minh định chánh tà, chân ngụy để bạn đọc thấy bộ mặt thật vì lợi ích nhóm bị đụng chạm quyền lợi, họ sẵn sàng xuyên tạc sự thật, nói theo tâm ý mình.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có ý thức khiêm tốn và một ý thức hỗ then.
  Cầu nguyện dịch Covid – 19 được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 17. Mật Hoa Pháp ( 9 tuổi ) says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con Mật Hoa Pháp đã đọc xong bài này rồi ạ!
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được triêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 18. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên hoan hỷ và tán thán công đức tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Qua đó, con cảm nhận một bên đối luận để làm rõ chánh – tà, chân – ngụy và dựa trên thánh giáo lượng nên đầy sức thuyết phục, một bên đối luận vì tư thù cá nhân, nói theo tâm ý mình nên đầy sơ hở trong luận kiến. Con đã hiểu vì sao Mật Gia Song Nguyễn đối luận bao nhiêu bài mà Thư viện hoa sen, ông Hoàng Liên Tâm và hội tà sư cấu kết chẳng viết được bài đối luận nào đúng chánh pháp, đẩy 2 người đàn bà xông pha trận mạc. Cũng dễ hiểu vì vị Thầy và các đạo huynh viết bài đối luận theo Thánh giáo lượng, có đầy đủ luận cứ, luận chứng là lời Phật dạy, Kinh điển. Còn bè lũ tà sư làm sao dùng lời Phật dạy, Kinh điển để phản bác lại được, nếu vậy chánh pháp chống trái lại chánh pháp sao, không bao giờ có chuyện đó. Vì vậy những kẻ tà sư chỉ có thể dùng thủ đoạn, câu từ lắt léo để lừa gạt chúng sanh.

  Đệ cảm ơn huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Đệ cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng và gia đình tinh tấn thực hành Pháp và thong dong trên đạo lộ Giải thoát.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 19. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con rất hoan hỷ và tán thán thiện hạnh, bài viết tác pháp chiếu quang và luận chứng, luận cứ của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng thật là sát thực,và vạch trần những bộ mặt thật của những kẻ kêu căng, tà kiến của Hoàng Liên Tâm, Nguyễn Thị Trang Khuyên,qua bài viết cho thấy những con mọt, con vòi, (Hoàng Liên Tâm, Nguyễn Thị Trang Khuyên) họ còn kéó theo bọn tà sư và tà linh chuyên ăn những chất dơ bẩn cho nên họ chống phá nhà nước, và công kích, dìm hàng các cư sĩ. Đệ cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã chia sẻ bài viết.
  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh ạ
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padem Hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status