Nov 28, 2018

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES | 32 Comments

THE MODERN SPIRITUAL TECHNOLOGY (Công nghệ tâm linh hiện đại)

Respected Guruji,

I bow my head at your lotus feet.

In Song Nguyen Tantra House Spiritual factory also Guruji has  introduced a new technology of Buddha Dharma practices to suit the modern times and people, which is an amalgamation of old and new techniques like :

* Eight Dharma methods of taking refuge in the Three Jewels

* Meditation on Bodhicitta

*Uninterrupted Charity

*Samyagdrishti prabha samadhi

*Lotus walking Dharani

*5 degrees of Chenrezing of meditation and Dharani etc.  Which lead to Enlightenment.

Guruji’s wish to become a Guard is fulfilled in becoming a Spiritual ‘ Guard ‘ for ‘ Triple Gem’ and Right View.!

Guruji’s patriotism for his mother land is highly appreciated by reading his quotes:

” Vietnamese love Vietnamese goods.”

“Foreigners love Vietnamese goods ”

Lotus Flower Estrade at Song Nguyen Tantra House

It is a pleasure to see the Guruji and his disciples in anticeptic white uniform dress to enter inside the Industrial factory which has introduced Japanese technology for a large scale production of it’s produce just like large scale production of bodhisattvas every year in Song Nguyen Tantra House Spiritual factory by the introduction of New technology by Guruji. What a similarity indeed!

I prostrate before him, such an esteemed, versatile Guru ji who is loved by one and all.!

Om Mani Padme Hum.

Dr C H Lakshminarayan.

(Tantra Nirvadeva)

………………………………………………………………………………….

Bản dịch tiếng Việt

Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

Con xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen của Thầy.

“Nhà máy tâm linh” của Mật gia Song Nguyễn được vị Thầy cho trình làng sản phẩm công nghệ tâm linh thực hành Phật pháp mới, phù hợp tính thời đại và phù hợp với con người trong thời hiện đại này. Sản phẩm công nghệ tâm linh này là sự kết hợp của các chất liệu cũ và công nghệ hiện đại, bao gồm:

– Bát pháp Quy y

– Bồ đề tâm định quán

– Cúng dường bất khả gián đoạn

– Chánh kiến quang minh tam muội

– Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni

– Thiền quán Bổn tôn ngũ thứ đệ.

Từ đó giúp chúng sanh đạt đến giác ngộ tối thượng.

Ước mơ trở thành người bảo vệ của Thầy đã thành hiện thực. Và trong thực tế, trên con đường tâm linh,  hoằng dương chánh pháp, Thầy là người  bảo vệ Tam bảo, bảo vệ chánh kiến Phật đà.

Tấm lòng với tổ quốc của vị Đạo sư được thể hiện rõ bằng hai câu trong bài: “người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” và ” người nước ngoài nghiền hàng Việt Nam”

Con hoan hỷ khi nhìn hình ảnh Thầy và các đạo hữu mặc đồng phục khử trùng vào thăm nhà máy, thăm xưởng sản xuất hiện đại với dây chuyền sản xuất  công nghệ Nhật Bản. Nhà máy sản xuất ra nhiều sản phẩm với quy mô lớn. Tịnh tiến qua đạo pháp, con thấy rõ sự tương đồng; đó là công nghệ tâm linh mới tại Mật gia Song Nguyễn do vị Thầy phát kiến và trình làng Phật học cùng với sự hoạt dụng bồ đề tâm của vị Đạo sư Bồ tát mà hàng năm nhiều học trò, đệ tử trong và ngoài nước, khắp nơi trên thế giới được quy tụ về Mật gia.

Con xin cúi đầu đảnh lễ Thầy, một vị Đạo sư tôn kính, tài ba, linh hoạt được trời và người kính trọng.

Om Mani Padme Hum.

Con – C H Lakshminarayan

(Tantra Nirvadeva)

Việt dịch bởi Mật Diệu Hằng


Thư Ấn Độ: CÔNG NGHỆ TÂM LINH HIỆN ĐẠI

Letter to disciples No.269: HOW COULD I BECOME A “GUARD”? (Thầy được làm “bảo vệ” như thế nào?)

 1. Dr. C H Lakshmi narayan. says:

  Respected Guruji, and my Kalyanmithra Mat Dieu Hang,

  Thanks for publishing my comments as an article  and translating into Vietnamese language too.

  Sincerely yours.

  Dr C H Lakshminarayan.

  (Nirvadeva)

  • Kính bạch Thầy!

   Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Nirvadeva (C H Lakshminarayan) sang tiếng Việt như sau:

   Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

   Con cảm tạ ơn Thầy đã cho đăng comment của con thành bài. Cảm ơn đạo hữu Mật Diệu Hằng đã Việt dịch.

   Con – C H Lakshminarayan.

   (Tantra Nirvadeva)

 2. Ahmed Khan says:

  Dear Guru,

  Thank you for sharing these comments by Tantra Nirvadeva as an article.

  I like it and I agree with what Tantra Nirvadeva has said.

  I am happy about the growth of Song Nguyen Tantra House and the success of it’s spiritual technology.

  May all sentient beings be free from suffering and become enlightened.

  Om Mani Padme Hum.

  Tantra Sagovana

  • Kính bạch Thầy!

   Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Sagovana (Ahmed Khan) sang tiếng Việt như sau:

   Kính bạch Thầy!

   Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con đọc những dòng chia sẻ của đạo hữu Tantra Nirvadave trong bài viết này. Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva. Và cũng như đạo hữu ấy, con hoan hỷ với sự phát triển của Mật Gia Song Nguyễn và sự thành công của công nghệ tâm linh hiện đại của Mật gia Song Nguyễn đã được minh chứng rõ ràng.

   Cầu nguyện tất cả chúng sanh đoạn trừ phiền não và đạt được giác ngộ tối thượng

   Om Mani Padme Hum.

   Con – Tantra Sagovana.

 3. Dear Tantra Nirvadeva,

  I am delighted to read your thinking about the modern spiritual technology invented by Guru in Song Nguyen Tantra House. I am also happy to the benefit of this spiritual technology for human beings at modern time and it supports to end their sufferings and brings them the inner happiness, success in life and social achievement.

  I highly appreciate your treasuring the dharma and your devotion towards Guru and treasuring him from the bottom of your heart. It is such an esteemed, versatile Guru who is respected and loved by all and brings us the temporary happiness this life  and everlasting bliss next life.

  May Guru and his consort have a good health, live long to uphold the Dharma for the sake of all sentient beings.

  Thank you so much for your sharing.

  I hope to read more of your writting.

  May you get progress on the path to liberation.

  May all sentient beings achieve the happiness of Buddha’s nature.

  Om Mani Padme Hum.

   

 4. Dear Tantra Nirvadeva,
  I am delighted to read your comments. In fact thanks to the Holy Guru’s a new technology of Buddha Dharma practices – Yoga Thanh Tri, lots of people all over the world could get benefits including me. They are 6 methods are very simple but extremely beneficial what we can apply to busy daily lives.
  The Holy Guru became a guard, not a guard of a real factory, he is a Spiritual Guard who protects the right view, right dharma the Buddha taught.
  Thank you for sharing your thoughts.
  May Guru and his consort live long for benefit of sentient beings.
  May all sentient beings achieve the happiness of Buddhahood.
  Om mani pad me hum.

 5. Mật Kính says:

  Dear Tantra Nirvadeva

  Im delighted to read your comment about “ The modern  spiritual technology” that created by Guru , and that suits  in the modern times  nowadays such as : Eight Dharma methods of taking refuge in the Three Jewels, Meditation on Bodhicitta, Uninterrupted Charity, Samyagdrishti prabha samadhi, Lotus walking Dharani, 5 degree of Chenrezing of meditations . And with this methods can brings them have to the inner happiness , achieve the successful life, as well as social achievement

  May Guru and his consort have the good health and live long for the sake of all sentient being

  Thanks you for your sharing and may you more the progress on the path of the liberation

  May all being be free from suffering and get enlightened.

  Om Ah Hum

 6. tantraupatissa says:

  Dear Guru thanks for sharing this article.

  I felt very happy seeing our Guru’s wish getting fulfilled. As Guru is working as spiritual guard for Avlokiteshwara division by teaching all beings Meditation of Avlokiteshwara. His disciples in factory wearing white dresses can be seen as boddhisatvas putting their best efforts to get enlightened.

  Thanks to Guru for teaching us various methods of meditation. It’s good to see Guru having patroism for his country.

  May Guru and his consort live long and protected and get enlightened.

  May all beings and Guru’s disciples be free from suffering and get enlightened.

  Om Mani Padme Hum..

 7. Mật thúy says:

  Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bản dịch này rồi ah. Mật thúy rất hoan hỉ với thiện hạnh dịch bài viết , công nghệ Tâm Linh hiện đại của đạo hữu Tantra Nirvadeva , từ tiến Anh sang  tiếng Việt của đạo huynh Mật Diệu Hằng cầu nguyện cho huynh luôn tin tấn thực hành pháp để được tha lực hộ trì. Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum.

 8. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ với thiện hạnh và những cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva trong bài viết này, sau khi đạo hữu ấy đọc bài viết của vị Thầy (Thư gửi các trò 269: Thầy được làm “bảo vệ” như thế nào?). Những lời tán thán của đạo hữu Nirvadeva thể hiện lòng sùng kính Đạo sư, trân quý giáo pháp mà bản thân con cũng cần trưởng dưỡng mỗi ngày. Con hoan hỷ với thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chuyển ngữ bài viết này sang tiếng Việt, giúp con thấy được tấm lòng trân quý giáo pháp, sùng kính Đạo sư của các đạo hữu, bạn đọc nước ngoài. Qua đó, con cảm nhận hơn sự may mắn của mình vì được theo học vị Thầy bằng ngôn ngữ chính của mình, ít nhiều không bị ảnh hưởng bởi những rào cản ngôn ngữ như các đạo hữu, bạn đọc nước ngoài có thể gặp phải.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Nirvadeva và đạo huynh Mật Diệu Hằng hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 9. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con hoan hỷ thiện hạnh đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chuyễn ngữ bài viết của đạo hữu Tantra Nirvadeva sang tiếng Việt để chúng con có thể đọc được dễ dàng .

  Con cảm ơn đạo hữu Tantra Nirvadeva đã viết bài . Con cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Nirvadeva và đạo huynh  Mật Diệu Hằng luôn được hạnh phúc tự tâm, thế sự hanh thông, thành đạt xã hội .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng.

  Om Mani Padme Hum !

 10. Dear Tantra Nirvadeva,

  I am delighted to read your sharing with a title of “The Modern Spiritual Technology” regarding a special similarity between Pure Mind Yoga invented by the Guru and the modern spiritual technology. Everyone may know that modern technology is of great benefits to humans thanks to shorter time and easy-to-operate mechanism while ensures the best quality of the product/service. Similarly, the performance of six spiritual inventions of the Guru is not impeded by space, time, location and at the same time, easy to be learnt and practiced as well as bring in highest results, specifically three main goals: self-happiness, life happiness and social achievements. From this point, we can see the “modern spiritual technology” of Song Nguyen Tantra House focuses on the factors of Time, Nationality and Ethnicity which is suitable with every social classes in Vietnam and other countries as well. That’s the reason why I totally agree with you that “…just like large scale production of Bodhisattvas every year in Song Nguyen Tantra House Spiritual factory by the introduction of New Technology by Guruji.” Thanks for your interesting sharing.

  May Guru and his consort live long for the sake of all sentient beings

  May Tantra Nirvadeva have health and achieved all legitimate wishes

  May all sentient beings be surrounded by the blessings of Trinity

  Om Ah Hum

 11. Dear Tantra Nirvadeva,

  I am delighted to read your sharing at ” The modern spiritual technology”. You linked from the huge and modern industrial factory with Japanese technology to large scale production of Bodhisattva in Song Nguyen Tantra House Spiritual factory. Thanks to Guru because he has introduced “new technology product” which is convenient for people around the world practice Buddha Dharma to become enlightened.

  May Guru and his consort have good health and live long for the sake of all sentient beings.

  May Tantra Nirvadeva good health and achieved all legitimate wishes.

  May all sentient beings achieve the happiness of Buddha’s nature.

  Om Mani Padme Hum!

   

 12. Dear Tantra Nirvadeva,

  I deeply rejoice your comment about the modern spiritual technology invented by Holy Guru.

  With six methods such as Eight Dharma methods of taking refuge in the Three Jewels, Meditation on Bodhicitta, Uninterrupted Charity, Samyagdrishti Prabha samadhi, Lotus walking Dharani, 5 degrees of Chenrezing of meditation will bring us the inner happiness, success in life and social achievement. I am very happy with your devotion towards Holy Guru. Thank you so much for your sharing and thank you brother Mat Dieu Hang for her translation.

  May our Guru and his consort live long for the sake of all sentient beings.

  May you have good health and make progress on the path to enlightenment

  May all sentient beings achieve the happiness of Buddha’s nature.

  Om Mani Padme Hum.

 13. Tantra Mikaya says:

  dear holy guru and tantra nirvadeva. Thank you for your great article the modern spiritual technology. It is interesting and instructive how technology in modern times also includes spirituality for the benefit of all. When new technology makes life easier or more helpful. When technologies support and facilitate everyday life. Like gears meshing with one another, spirituality is an important and effective component in modern technology as well. It makes sense to study the Dharma if, for example, we want to know why we should treat other people with compassion and loving affection. The real motivation should always come from us. If we take our experience as the basis of our actions. then we also realize that we are responsible for our fellow human beings. That we can give meaning to our lives and learn from mistakes and spirituality helps us to do that. Spirituality gives us courage instead of asking ourselves what Buddha can teach us, should we better ask what reality can teach us. Buddha and Dharma help us make reality our teacher. Despite different cultures or religions, all people want to be free from suffering. Technologies can help, but the basic idea should be spiritual. Many people believe that religions are old-fashioned in the age of technology. We have developed technically in big steps as we look at phones and the technology for example. Our desire has grown bigger and when we look at our environment we feel that we should be more attentive and compassionate again. We remember the old values ​​and the wisdom that is in her. By desiring we became unfree and ran in the wrong direction. With Dharma and faith, we will find our way back to ourselves and make better use of technology. Progress is good and useful but inner satisfaction depends on ourselves. How we train our mind and shape our daily lives for the benefit of all. May all beings be without suffering. May our holy Guru life long for the sake of all sentient beings. May all beings achieve the happiness of Buddha s nature. happy new year for all. OM MANI PADME HUM

 14. Ashu Shah says:

  Thank you for such a nice article.  I feel like technology can be helpful as long as it is used in moderation.  Of course too much is not good either.  But small amounts can be very helpful.  For example, medical technology is better now than it ever has been in history.  More diseases are curable and treatable than ever before.  But too much technology, like genetically modified food and too many pesticides, can end up hurting our health.

   

 15. Ignacio Sanchez Gentile says:

  Dear guru

  Thank you for sharing this comments by tantra nirvadeva.

  I enjoy it a lot.

 16. Tantra Sagovana says:

  Dear Guru,

  My name is Tantra Sagovana.

  Thank you for sharing this article by Dharma brother Tantra Nirvadeva.

  In this article the Dharma brother explains his appreciation for the modern spiritual technology developed by Guru, the six Dharma practice methods of Song Nguyen Tantra House, which lead to large-scale production of Bodhisattvas every year.

  May all sentient beings be healthy and well and be free from suffering.

  May Guru be healthy and live long for the benefit of all beings.

  Om Mani Padme Hum.

  Tantra Sagovana (Ahmed Khan)

   

 17. Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Sagovana (Ahmed Khan) sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con là Tantra Sagovana.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con đọc những chia sẻ của huynh Tantra Nirvadeva.

  Trong bài viết này,  huynh Tantra Nirvana đã thể hiện sự hoan hỷ tán thán công nghệ tâm linh hiện đại do Thầy phát kiến, lục diệu pháp môn của Mật gia Song Nguyễn sẽ giúp rất nhiều Phật tử trở thành hành giả thực hành con đường Bồ tát đạo với quy mô lớn hàng năm.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh khỏe mạnh, đoạn trừ khổ đau.

  Om Mani Padme Hum.

  Con – Tantra Sagovana (Ahmed Khan)

 18. Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Ignacio Sanchez Gentile sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con đọc những dòng cảm niệm chia sẻ của huynh Tantra Nirvana.

  Con vô cùng hoan hỷ và thích thú khi đọc bài viết này.

 19. Tantra Ashihata (Simon Michael) says:

  Dear holy Guru,

  my name is Tantra Ashihata.

  I love you for this wonderful article you have given to us.morden technology that is what even made me to know about Buddahism because in my country there is nothing as such but because Internet I found buddahism the religion that make sentient to be free from  suffering. I appreciate Guru for creating such a website to be reading article and commenting through the Internet

  May Guru live long for the seek of happiness of all sentient being.

  May all sentient being free from suffering

  Om mani padme hum.

 20. Tantra Sagovana says:

  Dear Guru,

  My name is Tantra Sagovana.

  Thank you for sharing this article by Tantra Nirvadeva.

  In this article Tantra Nirvadeva shows his appreciation and gratitude for Guru and his teachings.

  He shows his appreciation for Guru’s six spiritual inventions including Samyagdrsti-Prabha Samadhi, Guru’s role as a guardian of Buddhism Right View, and Guru’s love for his homeland Vietnam. Also Tantra Nirvadeva shows his appreciation for spiritual factory of Song Nguyen Tantra House producing Bodhisattvas every year.

  May Mat Tinh Phap overcome the difficulties at present and get successful in the future.

  May all sentient beings be healthy and well and be free from suffering.

  May Guru be healthy and live long for the benefit of all beings.

  Om Mani Padme Hum.

  Tantra Sagovana (Ahmed Khan)

 21. Tantra Mashinaga says:

  Dear Guru,

  Thank you for sharing this article. This article discusses the modern spiritual path that the Guru has set before us. I look forward to learning directly from Guru during the conference in January.

  May guru live a long and happy life

  May all beings be free of suffering and attain happiness

  Om Mani Padme Hum

  Tantra Mashinaga (Mark Hamilton)

 22. Momen Mohamed says:

  Dear holy and respected guru,

  I bow my head down for you !

  Thank you so much for sharing this article with us. It gave me a general and clear vision about the modern spiritual teachings.

  May you have good health and live long for the benefit of all sentient beings.

  May all sentient beings attain the happiness of Buddha’s nature.

  May the pandemic caused by corona virus soon end

  Om Mani Padme Hum

 23. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc những dòng cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva. Con hoan hỷ với sự liên hệ ý nghĩa của đạo hữu ấy, từ công nghệ sản xuất dây chuyền hiện đại của thế gian đến công nghệ tâm linh trong đạo pháp. Công nghệ tâm linh “Yoga Thanh Trí” của vị Thầy sử dụng những chất liệu cũ là tinh túy giáo Pháp Phật đà nhưng qua công nghệ hiện đại là khoa học biện chứng tâm linh, tạo nên các “sản phẩm tâm linh” là Lục diệu pháp môn. Và “người tiêu dùng” là những hội viên/bạn đọc khi được tiếp cận, sử dụng 6 “sản phẩm tâm linh” đều được lợi lạc: hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội, an lạc đời này, Cực lạc đời sau. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã tạo nên công nghệ tâm linh hiện đại, đem đến lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Con hoan hỷ được thấy lại hình ảnh “bác bảo vệ” của vị Thầy. Vị Thầy cũng là người bảo vệ chánh Pháp, bảo vệ chúng con khỏi vòng xoáy luân hồi, tránh xa tà kiến và thoát khỏi vô minh.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe và trụ thế dài lâu.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 24. Tantra Pramitdhita (Josh Hacker) says:

  Holy Guru,

  I bow my head before your lotus feet!! Thank you for sharing “The Modern Spiritual Technology” written by our Dharma brother Tantra Nirvadeva. It is so nice to see his great devotion shine through his writings.

  May our Guru and his consort live a long and healthy life for the sake of all sentient beings

  May all sentient beings achieve the happiness of Buddha’s nature

  May the global pandemic caused by the Corona virus soon end

  Om Mani Padme Hum

 25. Tantra Mashita says:

  Dear compassionate guru,

  Thank you so much for sharing this article with us, I really admired it,
  Day after day I become more and more convinced that your precious teachings and methods should be available in many different languages so the people can understand and take advantage of them, I’m highly thinking to start translate these teachings in French and then in german after I finish the level b1, but I really don’t know from where should I started and I don’t know if that’s acceptable for you or not many thoughts in my mind but I don’t know which one is right ! thank you so much again

  I bow my head down for you
  I devote myself to you
  I express my gratitude for you

  May you have a good health and live long for the benefit of the sentient beings
  May all the sentient beings attain the happiness of Buddha’s nature
  May the pandemic caused by corona virus soon end
  Om Mani padame hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status