Thư Canada: CHẮC NHƯ ĐINH ĐÓNG CỘT

Kính bạch Thầy, Sau khi con đọc được bài viết vô cùng lợi lạc “Thư gửi các trò 285: vài đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh” của vị Thầy và bài “Nghiên cứu: Vì sao những người thường xuyên cầu nguyện có sức khỏe tốt hơn?” của tác giả … Continue reading Thư Canada: CHẮC NHƯ ĐINH ĐÓNG CỘT