Nov 9, 2020

Posted by in Giáo điển | 133 Comments

Thư gửi các trò 319: QUỶ MANG THÂN NGƯỜI CÓ CHÁNH KIẾN KHÔNG?

Các trò thân mến! Vừa qua, có những trò ở Mật gia X comment với cụm từ “con quỷ có chánh kiến”, Thầy chỉnh sửa lại rằng đã là loại quỷ dù là quỷ oai đức cũng không có chánh kiến. Trước tiên, các trò nên hiểu quỷ gồm hai loại, quỷ đói (ngạ quỷ) và quỷ sung túc gọi là quỷ oai đức hoặc là quỷ thần Quỷ đói Quỷ oai đức (Quỷ thần) Thế nào gọi là những người mang quỷ tính? Người mang tính quỷ có những biểu hiện sau đây: – Tham lam vô độ – Keo kiệt bỏn xẻn – Hèn nhát (chấp nhận và thỏa thuận những gì mà trước đó không tán thành vì sợ hãi, vì tham danh, hám lợi) – Không chịu xả ly những gì đáng xả ly (truyền thống vô minh, thân bằng quyến thuộc…) – Cố chấp – CáiĐối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status