Thư gửi các trò 323: GỬI ĐẾN NHỮNG KẺ “NÓI NGƯỢC”, BÀI 3: HEO CON XINH ĐẸP HƠN MẶT NGƯỜI TÍNH QUỶ

Lại cũng trên zalo Trương Thanh Long hiện nay tức là Mật Huấn ngày xưa, khi mà con dại bị quỷ nhập, bản thân Mật Huấn bộc bạch đến cầu pháp Thầy sau khi đọc 13 bài quỷ sự. Thôi thì vô thường là lẽ tự nhiên, hợp tan là chuyện tất yếu, nhưng họ … Continue reading Thư gửi các trò 323: GỬI ĐẾN NHỮNG KẺ “NÓI NGƯỢC”, BÀI 3: HEO CON XINH ĐẸP HƠN MẶT NGƯỜI TÍNH QUỶ