Apr 25, 2021

Posted by in BÀI MỞ | 292 Comments

Thư gửi các trò 61: AI LÀ TUỆ TRI THỨC?

Thư gửi các trò 61: AI LÀ TUỆ TRI THỨC?

Thư gửi các trò 61: AI LÀ TUỆ TRI THỨC?

Các trò thân mến!

Trong trước tác “Ba mươi bảy pháp hành Bồ tát đạo” thánh giả Thogme Zangpo viết: ” Nương cậy nơi tuệ tri thức thì lỗi lầm của ta sẽ dần tiêu trừ, và đức hạnh của ta sẽ dần hoàn thiện. Hãy quý trọng những vị đạo sư hơn cả thân mạng của mình. Đó là pháp hành Bồ tát đạo”. Tuệ tri thức là ai mà đóng vai trò quan trọng như thế?

Trước hết Thầy muốn nhấn mạnh thực nghĩa của vai trò tuệ tri thức trong phạm trù đạo pháp. “Tuệ tri thức là gì”? Theo định nghĩa đạo Phật, tuệ tri thức tiếng Phạn là “Kalianamitra”, có nghĩa là người am tường tri kiến giải thoát, và thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình, và giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh. Theo lẽ đó, bất luận là tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di nếu hội đủ tiêu chí đó gọi là “tuệ tri thức”.

Hay nói tóm lại, ai có được trí tuệ được gọi là “tuệ tri thức”. Còn nếu không chỉ là những người bình thường, bất quá được khoác áo thầy tu, nhưng “chiếc áo không làm nên thầy tu”! Đạo Phật là đạo trọng thực lực tâm linh nên Thầy khuyên các trò hướng sự tôn kính của mình theo chiều hướng đó! Điều này, không phải Thầy tự nói ra mà Đức Phật chúng ta đã khẳng định trong kinh Pháp cú:

Đích thực bậc tỳ kheo

Không phải đi khất thực

Bậc tỳ kheo đích thực

Là sống theo giới luật

Chính vì vậy mà Phật trước khi nhập diệt Niết Bàn, Phật khuyến cáo: “… Nếu biết rõ vị tỳ kheo nào đó trong Tăng đoàn phá giới, đừng vì lẽ người ấy mặc áo cà sa mà cung kính lễ bái… (kinh Đại bát Niết bàn, phẩm Như lai tánh, quyển 1). Ngoài ra, muốn hiểu thêm về lẽ thật của một bậc tuệ tri thức đích thực, hãy đọc thêm quyển “Khung cửa giải thoát” trang 117-120; hoặc “Quy Sơn cảnh sách”.

Liên Hoa Sanh Đại sĩ

Phật đã tiên đoán, thời mạt pháp không ít quyến thuộc ma Ba tuần hoá hiện thành thầy tu đạo Phật làm những điều tà vạy, nên người học Phật, tu Phật cần cảnh giác, không nên thấy hình thức bên ngoài mà vội tin theo. Cũng đừng thấy người tu là bạch y mà xem thường! Đây là điều mà đại sĩ Liên Hoa Sanh đã khẳng định: “Bậc giác ngộ hiện thân với hình dạng bất định, kẻ hạ trí lừa dối  là bọn đạo đức giả, đội lốt tu hành, đừng lầm đồng là vàng”. (Khai thị của Liên Hoa Sanh về Đại toàn thiện). Tất cả phải được nhìn nhận trên lăng kính của trạch pháp nhãn với nền tảng của “Tứ y cứ” ( Y pháp bất y nhân; Y nghĩa bất y ngữ; Y trí bất y thức; Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa).

Giờ đây, các trò nên hiểu thế nào là người tu có trí huệ. Trí huệ gồm 6 loại: 1. Đại huệ, 2. Minh huệ, 3. Pháp huệ, 4. Diệu huệ, 5. Tài vô ngại biện huệ, 6. Trí huệ tổng hợp. Trong trí huệ thứ 6 này có 2 dạng trí tuệ hiển bày: một là giảng thuyết kinh điển (kinh và luật); hai là trước tác những tác phẩm về Phật pháp (nôm là là viết sách về Phật pháp, có hiệu ứng trong giới học thuật).

Các trò thân mến!

Tranh vẽ Đại sĩ Duy Ma Cật

Tranh vẽ Đại sĩ Duy Ma Cật

Nữ thành tựu giả Machig Labdron

Sẵn đây Thầy cho các trò một ít về các bậc thầy, đạo sư, thành tựu giả, trong đó có không ít vị là Cư sĩ. Thưở xưa, ngược dòng thời gian vào thời Đức Phật tại thế có Cư sĩ Duy Ma Cật ngụ tại thành Tỳ xá ly. Ngài có vợ và nhiều thê thiếp kể cả tôi tới, thụ hưởng ngũ dục của hàng trưởng giả, nhưng Đức Phật tán thán công hạnh của Ngài siêu xuất trước hội chúng bao gồm các bậc đại Bồ tát và Thánh tăng. Vào thế kỷ từ thứ III đến thứ VII, nhiều thành tựu giả Ấn Độ là Cư sĩ, chẳng hạn như ngài Saraha. Ngài sống đời ẩn sĩ du già, có một người vợ trẻ mà về sau tên tuổi Ngài nổi danh với giai thoạt bát canh củ cải. Có lẽ vĩ đại hơn nữa là đại sĩ Liên Hoa Sanh, Ngài là vị Tổ sáng lập ra Phật giáo Mật tông Tây Tạng, Ngài có 2 Minh phi trong đó có thành tựu giả nữ là Tsogyal Yeshe. Vào thế kỷ thứ 14 ở Tây Tạng nổi tiếng thành tựu giả nữ là Machig Labdron, người thực hành pháp Chod lẫy lừng trong giới Mật tông Tây Tạng và cả Ấn Độ. Ngài Machig Lapdron sống đời sống người vợ có 3 người con.

Đại thành tựu giả, đại dịch giả Marpa

Nói thêm nữa là phần lớn kinh luận của Mật giáo Tây Tạng hiện nay đang lưu hành toàn cầu, đó là nhờ công lao của đại thành tựu giả, đại dịch giả Marpa. Ngài sống đời sống gia chủ có vợ và một con trai. Học trò nổi tiếng của Ngài là ẩn sĩ du già một đời thành Phật cũng là Cư sĩ: Milarepa. Các trò nên biết, hiện nay thân phụ của Pháp vương Gyalwang Drukpa là thành tựu giả Mật tông dòng phái Ninh mã, cũng là Cư sĩ đạo sư. Lại nữa, tác giả bộ “Thiền luận” lừng danh thế giới là Ngài Suzuki, một đại học giả Cư sĩ (1870-1966). Khi viết về vị này, nhiều thầy tu Việt Namgọi là “đại sư”. Gần đây hơn nữa là vị thầy dạy đạo cho hoà thượng Tịnh Không là Cư sĩ Bồ tát Lý Bỉnh Nam. Ở nước ta có Bồ tát Cư sĩ Nghiêm Xuân Hồng, người viết nhiều sách Phật giáo uyên áo như “Nguồn thiền như huyễn”, “Lăng nghiêm ảnh hiện”… Những vị tỳ kheo gọi Ngài bằng Thầy nhiều lắm! Hoặc như chưa một học giả nào ở Việt Nam chú giải kinh “Thủ Lăng Nghiêm” xúc tích như Cư sĩ Bồ tát Lê Đình Thám. Đặc biệt nhất, đó là Bồ tát Cư sĩ Hải Tín, người viết trước tác “Quan Âm tín luận” mà Thầy của các trò thắp nhang bái lạy rồi!

Công hạnh các vị Bồ tát thực sự ảo diệu trong hoá thân, nên chắc nhất là các trò nên sẵn lòng gọi Thầy bất kỳ ai tỏ rõ được trí huệ Phật pháp. Điều này, không có nghĩa là gọi bằng Anh hay bằng Thầy khiến họ vui thích hay bực mình, nhưng trước hết người gọi được tích luỹ gia tài “khiêm cung”, là cơ hội để tích tập phước báu, là làm đúng theo chánh pháp. Không ngẫu nhiên khi nhóm đạo sĩ 5 người của Kiều Trần Như gọi Đức Phật lần đầu tiên khi Ngài chuyển bánh xe pháp, là “Đạo sĩ Gautama”, liền bị Đức Phật ôn tồn chỉnh lý: “Hãy gọi ta là Đức Phật”. Phật không chấp ngôn từ dù là hoa mỹ hay thô kệch, nhưng cần gọi đúng để không bị mất phước từ phía người xưng hô.

Tuy vậy, làm sao một hành giả cư sĩ có vợ con, hoạt động vợ chồng trái với đạo pháp thanh tịnh tuyệt dục của Phật nêu ra mà được giải thoát? Vậy chẳng lẽ lời Phật dạy trong kinh “Thủ Lăng Nghiêm” là sai ư? (Không tuyệt dục mà muốn giải thoát chẳng khác nào nấu cát thành cơm?). Phật là bậc toàn giác, Ngài không bao giờ vọng ngữ. Điều này tuyệt đối chính xác! Song, nên hiểu là ngũ dục chớ không riêng gì sắc dục và thực nghĩa tối hậu này là tránh lạm dụng đối với người tu cư sỹ. Còn thầy tu tăng sĩ không được dính mắc vào 4 dục còn lại là tài, danh, thực, thùy (tiền tài, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ).

Tuy vậy,  bên cạnh một đạo trình miên viễn qua 3 A tăng kỳ kiếp mới viên thành đạo quả giải thoát, thì Ngài cũng chỉ ra một con dường đi tắt, xuất phát từ đại nguyện bi mẫn siêu phàm của Đức A Mi Đà Phật, là tiếp dẫn chúng sanh về Tây phương Cực lạc, để từ đó tiến tu giải thoát bất thối chuyển. Lại nữa, trong kinh Địa tạng Bổn nguyện, Đức Thế Tôn khẳng định Quán Thế Am Bồ tát “có duyên” với cõi Ta bà, ai niệm  thánh hiệu của Ngài, trì niệm thần chú của Ngài, quán tưởng thánh tướng của Ngài, đều được Ngài cùng thánh chúng tiếp dẫn về cõi Tịnh độ của Đức Phật A Mi Đà. Trong kinh “Quãng đại viên thông, vô ngại đại bi, tâm đà la ni”, chính Quán Âm Bồ tát cũng xác quyết như vậy trong đại nguyện thứ 12 của Ngài.

Đức Phật A Mi Đà và cõi Tây Phương Cực Lạc.

Những dòng tôn kinh thâm diệu, uyên áo này dạy ta những bài học thực tế gì? Đây là nguyên nhân cội gốc giúp cho đại sư Huệ Viễn, thời Đông Tấn lập nên tông Tịnh độ, dùng “nguyện lực” mà về Tây phương Cực lạc bằng phương tiện tâm linh là câu niệm Phật. Đây là nguyên nhân cội gốc giúp cho Đại sĩ Liên Hoa Sanh, Sơ tổ Phật giáo Mật tông Tây Tạng chỉ bày cho hành giả Mật tông dùng “thần lực” để về Tây phương Cực lạc, bằng phương tiện tâm linh là câu thần chú trong bối cảnh quán tưởng thánh tướng Bổn tôn. Còn các thiền sư vĩ đại như Trí Khải, Hám Sơn, Hư Vân của Trung Quốc, hoặc Pháp Nhiên, Thân Loan của Nhật Bản; Thích Thiền Tâm, Thích Huệ Hưng của Việt Nam.. dùng “định lực” phát nguyện về Tây phương Cực lạc bằng phương tiện tâm linh là thiền định. Còn những chùa tụng kinh, bái sám, phóng sanh, bố thí, từ thiện, thì các vị tăng ni dùng “phước lực” để về Tây phương Cực lạc. Đây là xác quyết của các lịch đại Tổ sư Phật giáo được ghi lại trong kinh sách “Tịnh độ thập nghi luận”.

Các trò thân mến!

Một buổi pháp sự cầu nguyện tại Mật gia Song Nguyễn trung tâm

Trong những ngày này, nhiều ngôi chùa tu tổ chức tụng chú đại bi để hồi hướng cho nhân dân Philippine, cầu nguyện những ai thiệt mạng trong trận siêu  bão vừa qua được thác sanh cõi lành, những ai còn sống khắc phục khó khăn, trở lại cuộc sống bình thường. Đây là sự hưởng ứng theo phát động của hoà thượng Tịnh Không, là bậc trưởng lão thượng thủ của Tịnh độ tông thế giới. Tôi hoan hỷ với thiện hạnh này, nhưng nhân đây cũng cho các trò biết, ở Mật gia Song Nguyễn đã làm như vậy từ năm 2008, thậm chí còn phổ lực thần chú khiến cho 2 tảng băng ở Bắc cực và Nam cực không tan chảy để cõi Ta bà tránh được nạn đại hồng thuỷ trong tương lai. Đây là “Cầu nguyện” của Mật gia Song Nguyễn áp dụng.

Làng Phước Thành ngày 21/11/2013

THINLEY-NGUYÊN THÀNH

Bản tiếng Anh: Letter No. 61: Who is the true spiritual friend?

Bản tiếng Nga: ПИСЬМО УЧЕНИКАМ № 61: КТО ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТОВЕРНЫМ ДУХОВНЫМ ДРУГОМ?

Bản dịch tiếng Trung: 信寄弟子第61: 誰是慧知識?

 1. MAT HUNG says:

  KÍNH BẠCH THẦY,chúng con vô cùng hoan hỷ và hạnh phúc khi được làm học trò MẬT GIA SONG NGUYTỄN,chúng con luôn được gần guỗi những bật thiện tri thức và chúng con là những người được Thầy từ bi truyền dại những tri kiến giải thoát và thực hành tâm linh theo đúng quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình và giúp đở người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh.Chúng vô cùng hoan hỷ và xin được tán thán công hạnh vô song của các bậc thầy,đạo sư,thành tựu giả .Vì lòng bi mẫn xót thương nên các ngài đã để lại cho chúng con và chúng sanh những tác phẫm vô cùng quý giá và vĩ đại,để cho chúng con được trao dồi trong học tập và dùng đó để huong dan cho hành đông thân,ngữ,tâm của mình.chúng con xin cảm tạ ơn và đảnh lễ Thầy.OM AH HÙM.

 2. Mật Linh says:

  Kính bạch Thầy
  Chúng con cảm tạ ân đức Thầy đã từ bi dạy rõ như thế nào mới được gọi là thiện tri thức đích thực ,không nên nhìn hình tướng bên ngoài tăng sĩ hay cư sĩ,có gia đình hay không có gia đình.bằng chứng là rất nhiều vị Thánh Tăng,Thành Tựu Giả nổi tiếng như ngài TiLoPa là một ông già xấu xí,dơ dáy, chuyên ăn lòng cá thối.Ngài MarPa có vợ và con .Quan trọng là phẩm hạnh của người tu Phật ,có đầy đủ trí huệ ,tri kiến giải thoát ,có phương pháp tu tập.Chúng con thành tâm đảnh lễ vị thầy Tôn kính dù hình thức bên ngoài ra sao chúng con vẫn nguyện làm đệ tử Thầy từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng .OM AH HUM.

 3. Matkinh says:

  Kính bạch Thầy, con cảm tạ thầy từ bi đã luận giải về luận điểm : Ai là thiện tri thức ? Quả thật, khi mới đọc thoáng qua trước tác “Ba mươi bảy pháp hành Bồ tát đạo” viết về thiện tri thứ và con cũng không khỏi thắc mắc về câu hỏi này. Nay được thầy từ bi ban pháp nhũ con đã một phần nào tường tận vấn đề. Ngẫm nghĩ lại thấy mình thật may mắn khi được đầy đủ những thuận duyên và những điều kiện thuận lợi để thực hành Phật Pháp và càng may mắn hơn nữa được làm đệ tử của Mật Gia Song Nguyễn và được gần gũi Thiện tri thức và đặc biệt được găp một Thiện tri thức với đầy đủ trí huệ và đặc biệt là trí huệ Tổng hợp qua trước tác của Ngài là : Một Đời Người , Một câu thần chú và ngày ngày thầy đều cặm cụi trên chiếc máy vi tính để truyền hết tâm huyến vào trang web để giúp chúng sanh thấy được con đường giải thoát chân chánh và truyền tải những kiến thức tri kiến giải thoát cho nhũng đệ tử ngu muội như chúng con …Thầy ơi, trong cuộc sống hàng ngày khi vật lộn với cuộc sống mưu sinh, những lo toan của cuộc sống, những cơm áo gạo tiền, những cám dỗ đầy ma lực của ngũ dục, tham sân si trồi dậy …. Thì những dòng pháp nhũ của thầy trên trang web, nhũng lời huấn thị cũng như những hình ảnh của thầy là những lúc con tự nhũ phải tính thức, chú tâm và chánh niệm giúp con phòng hộ tâm mình… Quả thật, khi nương tượng vào thiện tri thức sẽ giúp lồi làm của chúng con được giải trừ trong khi ta đang suy tư thực hành Phật Pháp . Chúng con chỉ biết cầu nguyện cho sự trường thọ của thầy vị đạo sư tôn kính và cầu nguyện cho chúng sanh có cơ duyên được gặp gỡ thiện tri thức… OM AH HÙM

 4. Mật Hảo says:

  Kính bạch Thầy
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này
  om ah hum

 5. Mật Hoàng Hạ says:

  Kính Bạch Thầy,
  Con cũng rất hoan hỷ khi đọc bài viết này.
  Om ah hum.

 6. Mật Hoàng Mai says:

  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc bài giảng này rồi ạ.

 7. Mật Hòa says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Om Ah Hum!

 8. Thanh thuy says:

  Thua thay con da doc bai song roi ah

 9. Mật Thiệu says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu thế nào là thiện tri thức.
  Con cầu nguyện cho Thầy,Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum.

 10. Mật Giác Phương says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có được duyên lành hạnh ngộ thiện tri thức.

  Om Ah Hum.

 11. Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết và sự luận giảng của Thầy về thiện tri thức. Có thể thấy qua minh chứng sống động là những trải nghiệm, những câu chuyện trong thực tế mà chúng con, những học trò của Thầy mỗi ngày được hiểu rõ hơn thế nào là :”Nương cậy nơi thiện tri thức thì lỗi lầm của ta sẽ dần tiêu trừ, và đức hạnh của ta sẽ dần hoàn thiện. Hãy quý trọng những vị đạo sư hơn cả thân mạng của mình. Đó là pháp hành Bồ tát đạo”( trích 37 pháp hành Bồ tát đạo). Bởi khi xuất phát từ việc có niềm tin và trưởng dưỡng niềm tin, lòng sùng mộ vào vị Thầy và làm theo lời Thầy dạy, chúng con có kết quả là dần chuyển hóa tâm thức và trở thành một hành giả với niềm kiêu hãnh thiêng liêng, có tinh thần vô úy trước những hiện tượng tà kiến, vô minh; có tinh thần dũng mãnh kiên cường trên trận chiến với những kẻ ngụy quân tử là “ma quân ba tuần hóa hiện trong thời đại mạt pháp”.
  Con lại nhớ buổi gặp gỡ với Lạt ma Padmasuri, một người thông thạo giáo pháp và giáo điển nhà Phật, tu tập Phật pháp từ năm 4 tuổi và đã trải qua không biết bao nhiêu gian nan thử thách trong quá trình ấy. Có lúc Lạt ma Padmasuri phải “đánh đổi cả thân mạng của mình” để có thể cùng đồng hành, nhất tâm, được truyền pháp từ vị Thầy. Khi ấy, con bỗng thấy mình quá nhỏ bé, con không cần phải trải qua nhiều gian nan thử thách như vậy và Thầy lại luôn từ bi tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chúng con được “nương cậy vào thiện tri thức”. Những suy nghĩ trái chiều xuất hiện trong con, có gì đó không đi đúng quỹ đạo của nó thì phải – giống như tập quán ương ngạnh và niệm tưởng bất chánh của một chúng sanh vô minh đang đi ngược lại tấm lòng bi mẫn của một bậc thiện tri thức với tấm lòng Bồ tát?
  “Than ôi!
  Trong thời đại mạt pháp này, mặc dù ta đã dõi theo chúng sanh với lòng bi mẫn bao la,
  Nhưng họ dường như vuột khỏi tầm nhìn bi mẫn của ta bởi ác hạnh ngăn che,”
  Mặc dù vậy:
  “Nhận ra rằng do họ tự gây nhân ác, lỗi lầm vô minh, ta tìm thấy họ vẫn xứng đáng với lòng bi mẫn của ta”
  Lòng bi mẫn ấy còn được thể hiện ở những bài viết là trận chiến với những thế lực “tà” (tà lực (cường quyền trái pháp luật hiện hành, ngược giáo luật Phật đà), tà linh (sức linh của quỷ thần ác), tà sư (những đối tượng thực hành và ứng dụng tâm linh bất chánh pháp), tà vạy (những thủ đoạn bất chánh – trích lời Thầy). Ở trận chiến đó, với ngòi bút là đao gươm sắc bén bởi được tôi luyện bằng ngọn lửa chánh kiến đã đốn bao kẻ thù tà kiến là những kẻ đội lốt tu hành, hay những kẻ lợi dụng Phật pháp, tự bày vẽ những chiêu trò ma mị để lừa đảo chúng sanh. Sự mạnh mẽ, cuồn cuộn hào khí chánh kiến có thể làm cho những đối tượng bên kia chiến tuyến khiếp sợ, khiến họ lấy tấm khiên yếu ớt của mình tự đặt tên là “nhẫn nhục” làm cái cớ để lên án người khác và bao biện cho chính mình. Chẳng qua vì họ không còn có thể nói gì được thêm nữa bởi chánh kiến không thể nào bị đánh bại mà thôi. Vậy mới thấy, lòng từ bi của bậc thiện tri thức được thể hiện một cách linh hoạt dưới nhiều hình thức khác nhau miễn với mục đích tối thượng là muốn giúp chúng sanh giải thoát khỏi đau khổ, luân hồi. Như khai thị của Đức Liên Hoa Sanh về Đại toàn thiện:“Bậc giác ngộ hiện thân với hình dạng bất định, kẻ hạ trí lừa dối là bọn đạo đức giả, đội lốt tu hành, đừng lầm đồng là vàng”. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con vũ khí chánh kiến để tránh nhầm lẫn “đồng là vàng” như vậy và càng trân quý thêm cơ hội được thân cận và nương cậy nơi bậc thiện tri thức là vị Thầy tâm linh tôn quý.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô để lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện thật nhiều chúng sanh có duyên lành được nương cậy bậc thiện tri thức ngõ hầu được “an lạc đời này, cực lạc đời sau”.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 12. Mật Nhuận Quang (Nguyễn Hoàng Trường) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài viết và sự luận giải của Thầy đã giúp con biết được thiện tri thức đích thực.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Nguyện cho ngọn đuốc trí huệ được thắp sáng muôn nơi.

  OM MANI PADME HUM!

 13. Lê Dung says:

  Kính bạch Thầy! Con thật hoan hỷ khi được đọc bài viết này của Thầy. Nhờ sự minh giải bằng kiến thức uyên áo của Thầy, con mới hiểu thế nào là Thiện tri thức, điều mà trước đây con vẫn thường được nghe nhưng chưa có duyên lành được hiểu. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sinh đều được hạnh ngộ Thiện tri thức trên con đường đi đến sự giải thoát, để “an lạc đời này, cực lạc đời sau”.

 14. Mật Tịnh Giác says:

  Kính bạch Thầy,
  Con rất hoan hỉ sau khi đọc bài pháp quý báu này.
  Người Việt chúng ta xưa nay bị “tiêm nhiễm” bởi ý niệm hễ ai được gọi là Thầy tu (đạo Phật) thì phải đầu trọc áo vuông, không vợ con, phải ăn chay trường,…
  Theo con tìm hiểu thì ở Nhật Bản, các vị Tăng đa số đều có vợ. Có nhiều chùa, sau khi vị trụ trì qua đời thì con của họ lên thay thế làm trụ trì. Có hai vị thiền sư Nhật Bản nổi tiếng là Shunryu Suzuki (1905-1971) tác giả quyển “Thiền tâm, Sơ tâm” và Daisetz Teitaro Suzuki (1870-1966) tác giả bộ “Thiền Luận”. Như trong bài pháp này Thầy đã cho biết “khi viết về hai vị này, nhiều thầy tu Việt Nam gọi họ là Đại sư”. Không biết những thầy tu ở Việt Nam có biết là hai vị Đại Sư này có vợ con chăng? Nếu biết thì họ có còn gọi là Đại Sư nữa hay không?
  Con nhớ trong các bài pháp trước đây Thầy đã giảng luận, theo truyền thống Tây Tạng thì có hai loại Lạt Ma: Lạt Ma Tăng không có vợ và Lạt Ma Cư sĩ có vợ con. Với dân Tây Tạng, một vị Lạt Ma có vợ hay không, việc đó không thành vấn đề. Giá trị đạo đức/tâm linh của một Vị Thầy không thể chỉ được đánh giá trên việc Vị Thầy ấy có vợ hay không có vợ, có tóc hay cạo đầu, ăn chay hay ăn mặn.
  Con đặc biệt tâm đắc đoạn này trong bài Pháp: “Thiện tri thức – tiếng Phạn là “Kalianamitra”, có nghĩa là người am tường tri kiến giải thoát, và thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình, và giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh. Theo lẽ đó, bất luận là tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di nếu hội đủ tiêu chí đó gọi là “thiện tri thức”. Hay nói tóm lại, ai có được trí tuệ được gọi là “thiện tri thức”. Còn nếu không chỉ là những người bình thường, bất quá được khoác áo thầy tu, nhưng “chiếc áo không làm nên thầy tu”!”
  Con xin kính đảnh lễ tri ân Thầy đã ban cho chúng con một bài Pháp thật sự ý nghĩa và thiết thực.
  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, trụ thế dài lâu.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  OM MANI PADME HUM

 15. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc thư gửi 60 “Ai là thiện tri thức ” của Thầy rồi ạ.
  Qua đó con hiểu rằng “Thiên tri thức” là người am tường về tri kiến giải thoát (người có đươc trí huệ) và thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình và giúp người khác thấy được còn đường giải thoát chân chánh.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.
  Om Mani Padme Hum.

 16. Đức Tuệ says:

  Kính bạch Thầy , con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài viết này .
  Con hoan hỷ với lời dạy : ” người am tường tri kiến giải thoát và thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh Pháp để giải thoát cho mình, và giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chính thì đó là “Thiện tri thức ” .
  Ở Việt nam Thời nhà Trần ngài Tuệ Trung Thượng sĩ thầy dạy của Điều ngự giác hoàng Trần Nhân Nhân Tông cũng là bạch y cư sỹ .
  Ở một chỗ khác Thầy có dạy :” Giá trị tâm linh của một vị Thầy không thể chỉ được đánh giá ở việc vị Thầy ấy có vợ hay không có vợ,có tóc hay không cạo đầu ăn chay hay ăn mặn.
  Con đảnh lễ tri ân Thầy đã ban cho chúng con bài Pháp thật hi hữu
  Cầu nguyện cho Thầy Cô vô lượng an lạc .
  Nguyện cho tất cả đều nhận được Pháp vị cam lồ .

 17. Anh Tuấn says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ

  Con xin cảm tạ Đức Thầy đã chỉ đường dẫn lối cho con biết gần gũi và thân cận các bậc thiện tri thức và mong muốn được sự chỉ bảo của một bậc thiện tri thức như thầy ạ

  Kính chúc thầy cô mạnh khỏe và an tường là ngon đuốc sang cho chúng con được theo ạ

  Om Mani Padme Hum

 18. Đoàn Việt Huyền says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Om mani padme hum.

 19. Mật Tuyết Lan says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này
  Con cầu nguyện sức khỏe thầy, cô luôn trường trường thọ
  Om Mani Padme Hum

 20. Mật PHÊRÔ hoàng minh tâm says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi, con hoan hỷ tán thán thiện hạnh với những lời huấn thị sâu sắc của Thầy. Con củng lầm tưởng vì một bậc tỳ kheo đích thực nhất định phải là đầu tròn áo vuông nhưng qua bài pháp của Thầy con hiểu chiếc áo không làm nên người thầy tu. Con xin ghi nhớ lời Đức Phật khẳng định trong kinh pháp cú.
  Đích thực bậc tỳ kheo
  Không phải đi khất thực
  Bậc tỳ kheo đích thực
  Là sống theo giới luật
  Con xin được cầu nguyện cho sự trường tồn của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thắm đẫm hồng ân tam bảo.
  Om mani padme hum!

 21. Nguyễn Thị Chi Mai says:

  Kính Bạch Thầy! Con đã đọc bài của Thầy,con cảm ơn Thầy đã chia sẻ !

 22. Nguyên Ân says:

  Bạch thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ, con hoan hỉ hiểu được và tâm nghi hoặc đã không còn.
  Con cầu nguyện cho thầy cô sức khỏe trường thọ vì lợi ích chúng sanh.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh.

 23. MẬT GIÁC ĐỨC says:

  Con thưa Thầy Cô.
  Con đã đọc xong bài :AI LÀ THIỆN TRÍ THỨC” rồi ạ. con cảm tạ ơn Thầy từ bi khai thị cho chúng con hiểu về Thiện Trí Thức con vô cùng hoan hỷ
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được hoan hỷ thành tựu phật tánh
  Om mani padmehum

 24. Châu Thị Diễm says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ !

 25. Thy thy says:

  Kính bạch thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ

 26. Nguyễn Tấn Lợi says:

  kính Bạch Thầy.
  con đã đọc xong bài này rồi ạ, và hoan hỉ những lời thầy chỉ dạy.
  con xin ghi nhớ lời Đức Phật khẳng định trong kinh Pháp Cú

  Đích thực bậc tuỳ kheo
  Không phải đi khất thực
  Bậc tuỳ kheo đích thực
  Là sống theo giới luật
  con cầu nguyện sức khoẻ trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

 27. Mật Đan says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này. Qua bài viết con đã hiểu rõ hơn thế nào là thiện tri thức rồi ạ. Con xin ghi nhớ lời Đức Phật đã khẳng định trong kinh Pháp cú:
  Đích thực bậc tuỳ kheo
  Không phải đi khất thực
  Bậc tuỳ kheo đích thực
  Là sống theo giới luật.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu niềm hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 28. Nguyễn Bảo Châu says:

  Kính Bạch Thầy! Con đã đọc bài này rồi ạ.

 29. Đoàn Thị Thu Hoài (QN) says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này
  Con chúc thầy sức khoẻ ạ

 30. Mật Tấn khải says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài “AI LÀ THIỆN CHI THỨC”.rồi thưa Thầy.con hoan hỷ khi đọc bài pháp quý báu này. Con xin cảm tạ ân đức của Thầy đã ban cho chúng con bàu giảng thật ý nghĩa và thiết thực ,
  bài giảng của Thầy đã cho con hiểu thế nào là Thiện Tri Thức đích thực.không nên nhìn hình tướng bên ngoài ,Tăng sĩ, Cư sĩ ,có gia đình hay không có gia đình .quan trọng là phẩm hạnh của người tu Phật. Thực hành tâm linh theo đúng quỹ đạo chánh pháp.
  Ai có được trí tuệ được gọi là ” Thiện Tri Thức”.
  Đức Phật khẳng định trong Kinh Pháp Cú.
  Đích thực Bậc tỳ kheo
  Không phải đi khất thực
  Bậc tỳ kheo đích thực
  Là sống theo giới luật.
  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy ,Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tưu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 31. Hoằng Bẩm says:

  NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT!
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rùi ạ.con hoan hỷ với thiện hạnh Chuyển Pháp Luân giảng Pháp của Thầy cho chúng con biết thế nào là Thiện Tri Thức đích thực:là người am tường tri kiến giải thoát, và thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình, và giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh. Theo lẽ đó, bất luận là tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di nếu hội đủ tiêu chí đó gọi là “thiện tri thức”
  Con cảm ơn sự chỉ dạy của Thầy.
  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy ,Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  OM AH HUNG…

  • Chanhtri says:

   Tốt, con tham khảo thêm loại bài viết về quyền lực tâm linh sau

   http://chanhtuduy.com/loat-bai-ve-quyen-luc-tam-linh-ky-1-con-sau-lam-rau-noi-canh/

 32. Mật Hồng Như(Nguyễn Thị Thu Hiền) says:

  Kính Bạch Thầy!
  con đã đọc bài “ai là thiện tri thức” rồi ạ. con vô cùng hoan hỷ khi đọc được bài viết quý báu nay, con xin cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài giảng thiết thực và ý nghĩa, qua bài viết con đã hiểu rõ hơn thế nào là thiện tri thức, con xin ghi nhớ lời Đức Phật khẳng định trong Kinh Pháp Cú
  Đích thực bậc tỳ kheo
  Không phải đi khất thực
  Bậc tỳ kheo đích thực
  Là sống theo giới luật.
  con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  un
  m mani padme hum.

 33. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài Thư gửi các trò 61: Ai là thiện tri thức. Qua bài giảng của Thầy con đã hiểu được Thiện tri thức là người am tường tri kiến giải thoát và thực hành tâm linh theo quỹ đạo Chánh pháp để giải thoát cho mình và giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh. Trong thời mạt pháp này tà sư rất nhiều nên những người học Phật, tu Phật cần cảnh giác để khỏi bị lừa như lời khẳng định của Đại sĩ Liên Hoa Sanh: “Bậc giác ngộ hiện thân với hình dạng bất định, kẻ hạ trí lừa dối là bọn đạo đức giả, đội lốt tu hành, đừng lầm đồng là vàng”. Chúng sanh nên gần gũi Thiện tri thức bởi như thánh giả Thogme Zangpo viết: “Nương cậy nơi thiện tri thức thì lỗi lầm của ta sẽ dần tiêu trừ và đức hạnh của ta sẽ dần hoàn thiện. Hãy quý trọng những vị Đạo Sư hơn cả thân mạng mình. Đó là pháp hành Bồ tát đạo”.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 34. Mật Tuấn Giác says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này.
  Om mani padme hum.

 35. Mật Thái Hòa says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi.

  Qua bài con hiểu được, những ai am tường tri kiến giải thoát, và thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình và giúp đỡ người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh thì được gọi là thiện tri thức hay những ai có trí huệ Phật pháp là thiện tri thức. Trí huệ của người tu gồm có 6 loại:

  1. Đại huệ.   2. Minh huệ.   3. Pháp  huệ.   4. Diệu huệ.   5. Tài vô ngại biện huệ.

  6. Trí huệ tổng hợp.  Trong đó trí huệ tổng hợp gồm có 2 dạng trí huệ hiển bày:

  – Một là giảng thuyết kinh điển (kinh và luật).

  – Hai là trước tác những tác phẩm về Phật Pháp ( là viết sách về Phật pháp, có hiệu ứng trong giới học thuật).

  Đức Phật đã từ bi chỉ ra cho chúng sanh con đường đi tắc về Tây phương cực lạc xuất phát từ đại nguyện bi mẫn siêu phàm của Đức A Mi Đà Phật và đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát mà không trãi qua một đạo trình miên viễn qua 3 A tăng kỳ kiếp mới viên  thành đạo quả giải thoát.

  Và bằng trí huệ Phật Pháp mà các bậc thành tựu giả đã chỉ ra phương tiện tâm linh  tinh túy về Tây phương cực lạc bằng “nguyện lực” niệm Phật của Tịnh độ tông, dùng “thần lực” thần chú Mani với quán tưởng thánh tướng Bổn tôn của Mật tông, dùng ” định lực” thiền định của Thiền tông. Còn những chùa tụng kinh, sám hối, phóng sanh, bố thí, từ thiện thì các vị tăng ni dùng ” phước lực” làm phương tiện tâm linh về Tây phương  cực lạc được xác quyết trong kinh ” Tịnh độ thập nghi luận”.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 36. Mật thúy says:

  Thưa Thầy!
  Con đa đọc xong bài này rồi ah
  Con nguyện hồi hướng công đức đọc bài này hồi hướng cho mẹ chồng của con la trầm thị Liêu mau hết bịnh cầu mong tắt cả chúng sanh luôn có duyên lành biết đến chánh pháp OM ah hùm

 37. Mật Bích Đào(Đào Thị Châu(Qn)) says:

  Thưa thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Om Mani Padme Hum

 38. Mật Quảng Lượng(Lê Tùng) says:

  Kính bạch thầy, con đã đọc bài giảng của thầy: Ai là Thiện tri thức?
  Con đã hiểu, Thiện tri thức là người am tường tri kiến giải thoát, và thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình và giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh.
  Con cảm tạ ơn thầy đã cho chúng con thấy được con đường giải thoát, không những an lạc đời sau mà còn cả trong đời này!
  Con cầu nguyện thầy cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sinh!
  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thấm đẫm hồng ân Tam bảo!
  Om Mani Pahme Hum!

 39. Ngô thị quỳnh trang says:

  Kính bạch thầy
  Con đã đọc xong bài viết này
  Con cảm ơn thầy vì bài viết ạ

  • Chánh Tri
   Chánh Tri says:

   Con gửi thông tin để được cấp tài khoản vì đủ túc số!

 40. Mật Tường Niệm says:

  Thưa Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 41. Mật Diễm says:

  kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Qua bài viết luận giải của Thầy còn hiểu được ” thiện tri thức ” người nghiệm tầm giáo pháp ” là người am tường tri kiến giải thoát, và thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình, và giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh”. chứ không phải coi trọng hình thức bên ngoài đầu tròn áo vuông,…… mới gọi là thiện tri thức , bởi vì hình thức bên ngoài không làm nên thầy tu.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  OM AH HUM

 42. Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài và hoan hỉ với những khai thị mà Thầy giảng luận cho chúng con hiểu thêm về con đường tu đạo, thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho mọi chúng sanh được thấm đẫm hồng ân tam bảo!
  Om Mani Padme Hum!

 43. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy!

  COn đã đọc bài viết và hoan hỉ được Thầy khai thị

  Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho mọi chúng sanh được thấm đẫm hồng ân tam bảo

 44. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong Thư gửi các trò 60 của Thầy

  Con vô cùng hoan hỷ tán thán thiện hạnh của Thầy đã khai thị cho chúng con biết ” Ai là thiện tri thức” và các phương tiện tâm linh để về Tây phương Cực lạc

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  OM MANI PADME HÙM.

 45. Mật Ly says:

  Kính Thầy
  Con đọc bài viết này rồi a
  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ
  Om mani padme hum

 46. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 47. Mật Đan Khánh ( Cao Thị Thảo ) says:

  Kính Bạch Thầy con hoan hỉ khi được đọc những bài của Thầy ạ

 48. Quảng Dũng says:

  Nam Mô A Di Đà Phật !!!

  Kính Thưa Thầy!!!

  Con đã đọc bài viết, bài viết giúp con mở mang thêm một vài điều khúc mắc. Cám ơn  Thầy đã bỏ thời gian và công sức vì chúng sanh mà viết bài.

  Xin cuối  đầu dãnh lễ Thầy! Kính chúc Thầy sức khỏe!

 49. Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khoẻ và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sinh.
  Om Mani Padme Hùm.

 50. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc thư gửi các trò 61: “AI LÀ THIỆN TRI THỨC ” rồi thưa Thầy

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Vị Thầy, và con cảm đội ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con một bài pháp quý báu và lợi lạc này ạ.

  Con cầu nguyện Thầy cô được trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  OM MA NI PADME HUM.

 51. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc Thư gửi các trò 61: Ai là thiện tri thức? rồi ạ. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị. Con hiểu được rằng Thiện tri thức là người am tường tri kiến giải thoát, và thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình và giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh. Tôn chỉ của Đạo Phật là “Duy tuệ thị nghiệp” chứ không phải là “duy tướng thị nghiệp”. Ai có được trí tuệ được gọi là Thiện tri thức, dù họ là Tăng sĩ hay Cư sĩ. Con hoan hỷ và cảm tạ Thầy đã khai thị cho chúng con biết về tấm gương của các bậc Đạo sư cư sĩ vĩ đại theo dòng lịch sử.
  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều có duyên lành được nương tựa nơi bậc Thiện (Tuệ) tri thức.
  Om Mani Padme Hum.

 52. Mây Trắng says:

  Con đã đọc bài này cảm ơn thầy

 53. Mật Tất Kiểm says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con hoan hỉ khi đọc bài viết “Thư gửi các trò só 61: AI LÀ THIỆN TRI THỨC”. Thiện tri thức là người hiểu về chánh pháp, về quỹ đạo tâm linh và luôn hành trì, song song với đó là giúp đỡ những người có tinh thần tầm cầu học đạo hiểu hơn về Đạo Phật từ đó mở ra con đường tới đạo lộ giải thoát.

  Được làm học trò Mật Gia Song Nguyễn lại gần gũi thiện tri thức, chúng con càng ngày càng được bồi đắp nhiều hơn về tri kiến Phật pháp. Cảm niệm mỗi ngày ơn phước của Bổn Tôn thông qua kênh chuyển vị Thầy.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thâỳ Cô.

  Cầu cho chúng sanh hạnh phúc với thành tựu Phật tánh.

  OM AH HUM!

 54. Mật Thuận Đức says:

  Mô phật !
  Kính thưa bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi . con rất hoan hỷ và tán thán thiện hạnh công đức của Thầy đã viết ra cho chúng con đọc và tìm hiểu chân lý nhà phật giúp cho chúng con không bị rơi tà đạo đi đúng quỷ đạo chánh pháp ,
  Con cậu nguyện cho sự trường thọ Thầy Cô được nhiều sức khỏe vì lợi lạc chúng sanh .
  Om mani pad mehum!

 55. Kính Bạch Thầy
  Bài này con đã đọc rồi ạ
  Om mani padme hum

 56. Mật Chánh Hoa says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc “Thư gửi các trò 61: Ai là thiện tri thức?”. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu thế nào là thiện tri thức.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam bảo.
  Om Mani Padme Hum!

 57. Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc thư gửi các trò 61: AI LÀ THIỆN TRI THỨC?. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải chi tiết và rõ ràng về ” thiện tri thức” , và rõ ràng rằng ” thiện tri thức” theo những giáo huấn của Đức Phật là những người thực hành và giữ đúng giới luật không phân biệt là tăng ni hay cư sĩ. Và trong vô số các ngài đắc thánh, một đời thành Phật hay các ngài đã để lại các trước tác thậm thâm , sâu sắc lại cho đồ chúng sau hay là những vị Thầy tâm linh tôn quý của các vị tăng chứng đắc khác. Qua những ví dụ thực tế, điển hình khác cho thấy khả năng chứng đắc của các cư sĩ cũng không bị giới hạn khi bản thân các ngài còn sống trong đời sống gia đình, có vợ, có con song vẫn được tôn xưng là các vị Thầy tâm linh được kính trọng. Do đó ” thiện tri thức” theo quan kiến Phật pháp không còn gò bó trong lớp tăng sĩ mà cả những cư sĩ bạch y cũng đã được công nhận bởi đạo lực, đạo hạnh và trí tuệ thâm sâu của các ngài. Và con càng khởi lên niềm tự hào được là học trò của Thầy, Đạo sư Thinley Nguyên Thành dưới hình tướng cư sĩ mà ngày đêm vẫn truyền thụ bi mẫn những giáo pháp thâm sâu của Đức Phật và chư vị Thánh chúng thông qua chính thân giáo của Thầy cũng như các bài thuyết kinh, giảng pháp. Chưa có ở đâu ngoài Mật gia Song Nguyễn mà chúng con có thể thường xuyên được tiếp cận các phương pháp học tập , các tu pháp linh hoạt như tại Mật gia trong điều kiện bản thân chúng con còn phải chăm lo đến đời sống thế sự của mình trong cõi ta bà này. Sẽ không thể nói rằng xả ly mọi thứ mới có thể tìm ra được chân lý giải thoát hay vẫn còn trong ngũ dục mà không thể giải thoát . Và những ví dụ thực tế như ngài Duy Ma Cật, ngài Đạo sĩ Liên hoan Sanh, ngài Marpa, vân vân. Để có thể đạt được thành quả tâm linh có thể nhờ ” nguyện lực” , ” thần lực”, hay ” đinhn lực” và học trò chúng con được Thầy chỉ dạy cho những tu pháp có thể phát huy được ” thần lực” trên con đường vượt luân hồi vào tịnh độ.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!.

 58. Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này. Qua bài viết con hiểu được bất luận ai dù là tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di nếu ai am tường tri kiến giải thoát , thực hành tâm linh đúng theo quỹ đạo chánh Pháp giải thoát cho mình và giúp đỡ người khác thấy con đường giải thoát chân chánh thì được gọi là thiện tri thức. Thầy đã đưa những tấm gương của các bậc thành tựu giả vĩ đại là cư sĩ như Ngài Duy Ma Cật, Ngài Liên Hoa Sanh, Ngài Suzuki v.v.. đã đem lại những thành quả tâm linh cao tột. Đây là những minh chứng để xóa bỏ những định kiến sai lầm về sự nhận định chú trọng hình thức bênh ngoài. Dù cho người ấy là ai mang chức vị gì , mặc áo gì mà không có trí tuệ, am tường tri kiến giải thoát cũng không được gọi là thiện tri thức.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om ah hum!

 59. Mật Tự Thanh says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc hết bàu viết rồi ạ.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum!

 60. Kính Bạch thầy,
  Con đã đọc xong bài viết này,
  Con cầu nguyện sức khỏe thầy, cô luôn trường thọ vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Om mani padme hum

 61. mật ấn says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết nầy rồi ạ
  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy và cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Om mani pedme hum

 62. Nguyễn Thị Thương says:

  Thưa Thầy con đã đọc đế đay rồi ạ. Con xin cảm tạ ơn Thầy. Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Om mani pedme hum

 63. Mật Diệu Hương says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài “Ai là thiện tri thức” rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sinh!
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!

 64. Mật Nhẫn Hòa (Phạm Vũ Chiến) says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài ” Ai là thiện trí thức” của Thầy rồi ạ.
  Bài viết của Thầy đã giúp con mở rộng tầm hiểu biết,con đã hiểu ra được thiện trí thức là như thế nào,những lợi lạc khi được tiếp cận với các thiện trí thức,phải biết tôn trọng ,kính nể ,biết ơn đối với thiện tri thức.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh ạ.
  Om mani padme hum.

 65. Mật Tường Vi says:

   

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ với những luận giải cặn kẽ của Thầy về “Thiện tri thức”. Con đã hiểu rõ hơn về Thiện tri thức là những người am tường tri kiến giải thoát và thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình, và giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh. Con cũng hiểu “chiếc áo không làm nên thầy tu”, “Bậc tỳ kheo đích thực. Là sống theo giới luật” như Đức Phật đã khẳng định trong kinh Pháp cú.

  Thưa Thầy,

  Trong thời kỳ mạt pháp này, biết bao nhiêu người trong đó có con đã từng hoang mang vô cùng, không biết “trao niềm tin tâm linh” của mình về đâu? Khi mà cứ khi sắp quyết định nương theo “nơi nào đó”, lại chợt thấy nghi hoặc rồi thất vọng. Và hết lần này đến lần khác, chỉ còn biết tin vào chính mình, nhưng bản thân khi không được trang bị những tư duy chánh kiến thì tâm linh vẫn chỉ như cánh bèo trôi dạt, lênh đênh, chờ đợi một cơn sóng mạnh mẽ đánh dạt vào đâu đó. Viết đến đây, con lại nhớ thời khắc cảm xúc vỡ òa của bản thân khi hiểu được những chánh kiến từ chanhtuduy.com, gần đây hơn, con nhớ về khoảnh khắc lần đầu con được gặp Thầy hôm vừa rồi, được nghe về dự án Tây Phương tịnh thổ. Con thấy kỳ diệu quá! Nói theo cách ngôn ngữ thế gian, Thầy đã và đang tạo lập một “dịch vụ thư giãn, an dưỡng tâm linh” hoàn hảo. Con thấy mình “an tâm” một cách tuyệt đối. Kiếp làm người này, may mắn cho con được gặp vị Thầy – Thiện tri thức với tấm lòng từ bi, bồ đề tâm chăm lo mọi mặt cho chúng học trò. Con cảm tạ ơn Thầy!
  Con Mật Tường Vi Nguyện quy y Đạo sư, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng!
  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe trường thọ và thân tâm an tịnh!
   
  Om Mani Padme Hum.

 66. Mật Tường Vi says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ với những luận giải cặn kẽ của Thầy về “Thiện tri thức”. Con đã hiểu rõ hơn về Thiện tri thức là những người am tường tri kiến giải thoát và thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình, và giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh. Con cũng hiểu “chiếc áo không làm nên thầy tu”, “Bậc tỳ kheo đích thực. Là sống theo giới luật” như Đức Phật đã khẳng định trong kinh Pháp cú.

  Thưa Thầy,

  Trong thời kỳ mạt pháp này, biết bao nhiêu người trong đó có con đã từng hoang mang vô cùng, không biết “trao niềm tin tâm linh” của mình về đâu? Khi mà cứ khi sắp quyết định nương theo “nơi nào đó”, lại chợt thấy nghi hoặc rồi thất vọng. Và hết lần này đến lần khác, chỉ còn biết tin vào chính mình, nhưng bản thân khi không được trang bị những tư duy chánh kiến thì tâm linh vẫn chỉ như cánh bèo trôi dạt, lênh đênh, chờ đợi một cơn sóng mạnh mẽ đánh dạt vào đâu đó. Viết đến đây, con lại nhớ thời khắc cảm xúc vỡ òa của bản thân khi hiểu được những chánh kiến từ chanhtuduy.com, gần đây hơn, con nhớ về khoảnh khắc lần đầu con được gặp Thầy hôm vừa rồi, được nghe về dự án Tây Phương tịnh thổ. Con thấy kỳ diệu quá! Nói theo cách ngôn ngữ thế gian, Thầy đã và đang tạo lập một “dịch vụ thư giãn, an dưỡng tâm linh” hoàn hảo. Con thấy mình “an tâm” một cách tuyệt đối. Kiếp làm người này, may mắn cho con được gặp vị Thầy – Thiện tri thức với tấm lòng từ bi, bồ đề tâm chăm lo mọi mặt cho chúng học trò. Con cảm tạ ơn Thầy!
  Con Mật Tường Vi Nguyện quy y Đạo sư, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng!
  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe trường thọ và thân tâm an tịnh!
   
  Om Mani Padme Hum.

 67. Bùi Thị Liên says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Liễu Nguyên đã đọc bài này rồi ạ.

  Con vô cùng hoan hỷ khi biết rằng trong đạo Phật, thiện tri thức là những người am tường tri kiến giải thoát và thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình và giúp đỡ người khác thấy được con đường giải thoát chân chính. Vì lẽ đó, bất luận là tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di nếu hội tụ đầy đủ tiêu chuẩn trên đều là những thiện tri thức.

  Cũng qua bài giảng này con được Thầy cho biết thêm về những tấm gương của những bậc Thầy, Đạo sư, thành tựu giả mang hình tướng cư sĩ như ngài Duy Ma Cật. Vĩ đại hơn nữa là Đại sĩ Liên Hoa Sanh, sơ tổ Mật Tông Tây Tạng.

  Con cảm ơn Thầy về bài giảng và cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum.

 68. Mật Thuận Đức says:

  Mô phật
  Kinh bạch Thầy
  Con đọc xong bài này rồi . con rất hoan hỷ và tán thán thiện hạnh và công đức của Thầy . con cầu nguyện cho sự trường thọ Thầy Cô nhiều sức khỏe vì lợi lạc chúng sanh . om mani padme hum !

 69. Nguyễn Thành Trung says:

  Kính bạch thầy! Con là Nguyễn Thành Trung sống tại TP Hạ Long. Con đã đọc được bài này và tiếp thu được những lới thầy dạy rồi ạ. Con chân thành cảm ơn thầy!

 70. Hoàng Thị Nguyệt says:

  Thưa Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Om mani pame hum

 71. Mật Pháp Duyên ( Đỗ Thị Duyên) says:

  Kính bạch Thầy
  con đã đọc bài này rồi ạ
  Om mani padme hum

 72. Mật Mỹ Lạc says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong thư gửi các trò 61: Ai là Thiện Tri Thức. Qua luận giải của Thầy con hiểu rằng: Bất luận là tì kheo, tì kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà ni, chỉ cần am tường tri kiến giải thoát và thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình và giúp người khác thấy con đường giải thoát chân chính. Họ đều là thiện tri thức được sự tôn kính của các loài. Vì thế, dù là tăng ni nhưng không phải thiện tri thức chúng sinh không nên vì sợ mà gượng ép tôn kính. Đức Phật đã tiên đoán, thời mạt pháp không ít quyến thuộc ma Ba tuần hóa hiện thành thầy tu đạo Phật làm những điều tà vạy, nên người học Phật, tu Phật cần phải cảnh giác, không nên thấy hình tướng bên ngoài mà tin theo.

  Con cảm ơn Thầy đã luận giải. Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh tỉnh thức trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 73. Mật Tường Vân says:

  Kính bạch thầy con đã đọc bài này!

  Con cảm ơn thầy vì những luận giải

  Cầu nguyện cho thầy cô mạnh khỏe và trường thọ

  Cầu cho tất cả chúng sinh được an lạc

  Om mani padme hum

 74. trịnh thị hiền says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài và hiểu thế nào là thiện tri thức rồi ạ
  Con cảm ơn Thầy
  cầu nguyện cho thật nhiều sức khỏe đến Thầy cô

 75. Đào tùng lâm says:

  Kính bạch thầy…!!!
  Con là đào tùng lâm , con ở quảng ninh . Con dã đọc xong rồi ạ. Con cảm ơn thầy đã giúp con hiểu ra , giúp con mở mang đầu óc con cảm ơn thầy
  Con cầu nguyện sức khỏe thầy , cô vì lợi lạc chúng sanh

 76. mật nguyên đán (đoàn thị hải) says:

  kính bạch thầy !
  con đã đọc xong bài này rồi thầy ạ .
  con xin cảm ơn thầy . cầu nguyện cho thầy cô luôn được khoẻ mạnh .
  om mani padme hùm .

 77. Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc xong bài viết.
  Om mani padme hum

 78. Nguyễn Thị Thanh Hương says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc rồi ạ

 79. Đỗ thị Thuỳ linh says:

  Kính bạch thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ

 80. Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài thư gửi các trò 61; Ai Là THiện Tri Thức  rồi ạ .

  Con Cầu  nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh .

  Om Mani Padme Hùm

 81. Trần Thị Ngát (Mật Tự Tâm) says:

  Kính bạch Thầy!
  Con vô cùng hoan hỷ được đọc bài viết này. Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và trường thọ tới Thầy Cô ,vì lợi lạc chúng sanh.

 82. Quảng Thắng says:

  Kính bạch thầy
  Con hoan hỷ được đọc bài viết này.
  Con Cảm ơn thầy cô, con cầu nguyện cho sức khỏe thầy cô.

 83. Mạc Thị Hồng(Quảng Ninh) says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con cám ơn thầy
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh

 84. Phạm Hoàng Anh says:

  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn thầy ạ.

 85. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Om Mani Padme Hum.

 86. Mat Hoang Van says:

  Con kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM.

 87. thich doan says:

  Kính Bạch Thầy co đã đọc bài này rồi ạ

 88. Dung Dana says:

  Kính gửi admin của trang chanhtuduy!

  Dung Dana xin phép hỏi admin về tài khoản bạn đọc của trang chanhtuduy. Một số bài viết trên trang web của Đạo Tràng cần tài khoản đăng nhập là chỉ dành riêng cho nội bộ Đạo Tràng phải không ạ?

  Cảm ơn admin phản hồi!

  • Chánh Tri
   Admin says:

   Admin trả lời cho Dung Dana như sau:
   1/ Vui lòng đọc bài “Đôi điều với bạn đọc chanhtuduy.com sẽ hiểu. Bài này được mở từ lâu mà bạn không đọc nên hỏi như vậy.
   2/ Đạo tràng Mật gia Song Nguyễn không có khái niệm nội bộ nhị nguyên chỉ có những ai thành tâm và sùng kính Đạo sư, Giáo pháp thì sẽ được vào cổng Mật gia Song Nguyễn, vào căn phòng Duy ma cật. Thời gian qua, có những học trò Mật gia bị đưa ra khỏi Mật gia Song Nguyễn vì vi phạm Thanh duy. Do đó, không phải nội hay ngoại.
   3/ Theo Thanh quy Mật gia Song Nguyễn những bạn đọc đã đọc xong từ 30 bài trở lên với những comments tương ưng, sẽ được đặt pháp danh. Thời gian sau đó mới cấp tài khoản truy cập đầy đủ những bài viết ở chanhtuduy.com.
   4/ Những bạn đọc chưa có pháp danh, dù đọc nhiều cũng chỉ là đọc những bài mở
   5/ Đặt pháp danh hay không là do quyết định của Thầy Thinley- Nguyên Thành.
   Trân trọng
   Nay viết

 89. Ngô tuấn anh says:

  Kính bạch thầy,con la ngô tuấn anh,con ở thị xã quảng yên,tỉnh quảng ninh,con đọc bài này rồi ạ,con cảm ơn thầy

 90. Vũ Thị Mai Anh says:

  Kính bạch thầy .
  Con đã đọc bài rồi ạ .
  Bài viết rất hay
  Con cảm ơn thầy .
  Con kính chúc sức khỏe thầy cô

 91. Trần Văn Hùng says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ đến với Thầy, Cô

 92. Hà Giang ( Hải Phòng ) says:

  KÍnh bạch Thầy
  Đọc bài này con đã hiểu ” Nương cậy nơi thiện tri thức thì lỗi lầm của ta sẽ dần tiêu trừ, và đức hạnh của ta sẽ dần hoàn thiện. Hãy quý trọng những vị đạo sư hơn cả thân mạng của mình. Đó là pháp hành Bồ tát đạo”.
  Con đã hiểu thiện tri thức là người âm tường tri kiến giải thoát, và là người thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình, và giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh.
  Trong thời kỳ mạt pháp này, con cũng như vô vàn chúng sinh trong cõi ta bà này như cánh bèo vạt đám mây trôi, không biết rằng kiếp sống này chỉ là một trong nhiều kiếp luân hồi, nay sống đó mai thác rồi biết sẽ về đâu. Không biết đâu là sai là đúng cứ ngu muội gây ra nhiều tội lỗi mà tạo nghiệp về sau, để mãi trầm luân trong lục đạo luân hồi. Nay con có duyên lành biết đến Thầy, Thầy chính là thiện tri thức cho chúng sanh trong đó có con nương vào để lỗi lầm dần được tiêu trừ, đức hạnh sẽ dần hoàn thiện, tìm được con đường giải thoát chân chánh cho chính mình. Con vô cùng hoan hỷ khi mỗi ngày con có chanhtuduy.com, có Thầy trên con đường tu tập. Con mới là thành viên mới của trang, với hiểu biết còn nông cạn, con mong Thầy và các Huynh lượng thứ và bảo ban nếu có phát ngôn nào chưa đúng với quy định của trang.
  Con cầu mong Thầy cô sức khỏe vì lợi lạc chúng sanh
  Hà Giang ( Hải phòng )

 93. Hoa mẫu đơn says:

  Kính bạch Thầy con đã đọc bài viết này của Thầy. Con kính chúc Thầy an tịnh và trường thọ .cầu nguyện cho tất thảy chúng sinh đều được hạnh phúc và thành tựu phật giác.om mani padme hum

 94. đinh trường says:

  Thưa Thầy con đã đọc bài rồi ạ.

 95. Nguyễn Thị Nhật Hạ says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ

 96. Nguyễn Duy Kiên says:

  Kính bạch Thầy.

  Con là Nguyễn Duy Kiên. Con ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy.

  Con cầu nguyện thầy sức khỏe và trường thọ.

 97. Phạm Huyền Trang says:

  Kính bạch thầy. Con đã đọc xong bài này. Con cảm ơn thầy cô vì bài đọc có ý nghĩa này. Con xin kính chúc thầy cô sức khoẻ

 98. Phạm Minh Hải says:

  Kính Bạch Thầy. Con tên là Phạm Minh Hải con đến từ “Hạ long – Quảng Ninh”! Con đã đọc bài viết này rồi ạ! Con cảm ơn thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

 99. Phạm Minh Hải says:

  Kính Bạch Thầy. Con tên là Phạm Minh Hải con đến từ “Hạ long – Quảng Ninh”! Con đã đọc bài viết này rồi ạ! Con cảm ơn thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh!

 100. Nguyễn Việt Cường says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết rồi ạ .
  Con cảm ơn và chúc sức khoẻ Thầy.

 101. Đỗ Thị Phượng says:

  Kính Bạch thầy!
  Con rất hoan hỉ khi đọc bài viết này
  Con là Đỗ Thị Phượng ở Móng Cái
  Con cầu nguyền cho sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh!

 102. Dear Respected Holy Guru,
  I am thankful for your teachings. I am happy to have a golden chance to read and write comments to get more understanding about Buddha Dharma.I have understood that Anyone who has attained Buddhist wisdom and preaches it to others can be a spiritual friend.He/she need not wear a monks clothes.But their actions reveal their spiritual maturity. Also through our dedicated prayers we can change the fates of people who have died not in a normal way.And we should need the spiritual friend to help to rid us of all our faults and make our virtues grow ever greater just like the waxing moon.
  May the holy Guru live long for the sake of all beings.
  May all beings free from suffering and its causes.

 103. Nguyễn Thị Nhớ says:

  Kính bạch thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  Con cám ơn thầy
  Con cầu nguyện thầy sức khoẻ và trường thọ. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 104. thanh thảo says:

  kính bạch thầy
  con là Vũ Thị Thanh Thảo ở Hạ Long, Quảng Ninh
  con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  con cầu nguyện cho sức khỏe của thầy, cô vì lợi lạc chúng sanh
  Om mani padme hum

 105. Phạm Huyền Trang says:

  Kính bạch thầy !
  Con tên là Phạm Huyền Trang. Con ở cẩm phả quảng ninh
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con xin cảm ơn thầy. Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh ạ

 106. Lê thịnh says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc hết bài này rồi ạ .
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sinh ạ .

 107. Hai Nguyen says:

  Thưa Thầy, con đã đọc bài viết này. Cảm ơn Thầy.

 108. Trần Văn Quý says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi. Cầu mong Thầy Cô luôn luông khỏe mạnh, để mạch Pháp được truyền thừa mãi mãi. Con cám ơn Thầy.

 109. Phạm văn Hưng says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài rồi ạ
  Con cám ơn Thầy, chúc Thầy Luôn mạnh khỏe ạ

 110. Phạm Thị Lành says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con cảm ơn Thầy.

 111. Nguyễn T. Thúy says:

  Kính bạch Thầy,

  Đối với những người bình thường khi họ đọc sách Phật, am hiểu tường tận về Phật Pháp và sống đủ giới luật (không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối hại người, không lạm dụng chất kích thích, không sát sanh) đều được gọi là thiện tri thức. Con hoan hỷ khi hiểu được thiện tri thức theo quan điểm nhà Phật có nghĩa là người đó am tường tri kiến giải thoát cho bản thân mình và còn giúp người khác hiểu thấy được con đường chánh pháp để giải thoát (giống như các bậc đạo sư mà Thầy đã chứng minh cho con thầy để hiểu rõ hơn). Con cảm tạ Thầy đã từ bi khai thị cho con. Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn trường thọ vì lợi lạc cho chúng sanh. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 112. Lê Sơn Hà says:

  Kính bạch Thầy,
  Con Mật Định Sơn (Lê Sơn Hà) đã đọc bài này rồi ạ.

 113. Mật Quang Trí says:

  Kính thầy !

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện sức khỏe trường tồn của thầy.

  Om mani padme hum

 114. Trung Nguyễn says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết Thiên tri thức. Bài viết rất bổ ích.
  Con kính chúc Thầy và mọi người sức khoẻ.
  Con cảm ơn Thầy!

 115. Mật Hồng Nguyên says:

  Kính thưa Thầy!
  Con đã đọc bài mày rồi ạ!
  Con cảm ơn Thầy đã luận giảng cho con hiểu “thiện tri thức là gì?”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 116. Trần Văn Quý says:

  Kính bạch Thầy con đã đọc song bài này rồi à!
  Trong bể pháp mênh mông hàng phàm phu như chúng con đây không biết cách nào để tìm cho mình một con đường rốt ráo để đến đích, may thay có vị Thiện tri thức với tâm từ bi, vì lợi ích chúng sanh là quả vị giải thoát đã cho chúng chỉ cho chúng con con đường giải thoát bằng ” Duy tuệ thị nghiệp” Con chân thành cám ơn Thầy Cô!

 117. Mật Nguyên says:

  Kính bạch Thầy : con đã đọc bài.. đâu là Thiện tri thức này rồi ạ , con cảm ơn Thầy đã vì lòng Bi Mẫn giáo hóa cho chúng con,.. con cầu nguyện Thầy, Cô được sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh . Om Mani Padme Hum .

 118. Vũ Tuấn Nam says:

  Kính Bạch Thầy . Con là Vũ Tuấn Nam . Con ở phường Hà Lầm , thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh . Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn thầy . Con xin cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh ạ.

 119. Minh phương says:

  Kính bạch thầy!!!
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ!!
  Con kính chúc thầy sức khỏe.
  Con cảm ơn thầy!!

 120. Đoàn Thị Yên says:

  Kính Bạch thầy. Con đã độc bài này rồi ạ. Con chúc thầy sức khỏe ạ!

 121. Trần Thị Lê says:

  Kính bạch thầy,

  Con đã đọc bài giảng này của thầy rồi ạ.

  Con kính chúc thầy sức khỏe ạ! Con cảm ơn thầy!

 122. Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ vị Thầy đã giảng giải cho chúng con thế nào là Thiện tri thức. “Thiện tri thức tiếng Phạn là Kalianamitra, nghĩa là người am tường tri kiến Giải Thoát, và thực hành tâm linh để giải thoát cho mình và giúp cho người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh.”

  Con cảm tạ vị Thầy đã chỉ ra cho chúng con cốt yếu để nhận định Thiện tri thức chính là thực lực tâm linh, nói cách khác là trí tuệ Phật Đà chứ không phải những thứ bề ngoài như đầu tròn áo vuông, bằng cấp, học vị,…Vì vậy, con tán thán kinh Đại Bát Niết Bàn chỉ ra rằng cho dù một vị tỳ kheo mặc cà sa mà có những hành vi trái quỹ đạo Chánh Pháp thì chẳng đáng để cung kính lễ bái. Cũng vậy một vị Thầy cư sĩ cho dù hình tướng bất định hay có gia đình, nhà cửa,… mà có nội lực tâm linh thực sự mới là đối tượng đáng cho ta ngưỡng mộ. Con hoan hỷ với tấm gương các Đạo Sư cư sĩ xuất chúng từ ngàn xưa được vị Thầy dẫn chứng cho con thấy được vai trò người cư sĩ thật sự không thể nghĩ bàn. Đó là Ngài Duy Ma Cật, Đại Sĩ Liên Hoa Sanh, Đại Sĩ Marpa, ngài Lý Bỉnh Nam,…

  Tiếc thay, không ít chúng sanh vẫn y theo truyền thống vô minh mà đặt niêm tin nơi chiếc áo cà sa cho dù chiếc áo ấy chỉ như một tấm vải đẹp gói ghém những thứ đồ đã quá hạn sử dụng. Đó là hình ảnh những tỳ kheo nhà Phật nhưng hành vi ngoại đạo như xem bói, cúng sao, giải hạn,…cho thí chủ. Quanh năm người Phật Tử không được dạy, không được giảng những tri kiến Giải Thoát cần thiết cho họ từ những đối tượng này. Đó là chưa kể trường hợp Giáo Pháp Đúng, Phương Pháp Sai khiến người tu hành trì nặng nhọc nhưng tâm thức vẫn không thay đổi. Tình hình sẽ càng khó khăn hơn cho người Phật Tử trong các kiếp sau vì đã lỡ làng cộng nghiệp với Ác Tri Thức, tăng trưởng Tà Kiến.

  Vì vậy nếu như chúng sanh được biết đâu là Chánh Kiến, đâu là thực nghĩa về Thiện Tri Thức nơi Phật Môn thì thật đáng hoan hỷ biết bao. Con cảm niệm vị Thầy đã từ bi không ngơi nghỉ trên hành trình giáo hóa chúng sanh, đã lập nên “căn phòng Duy Ma Cật thời @”, đã phá tan những sai lầm hư nguy gây ra bởi truyền thống vô minh, từ đó chỉ ra cho chúng sanh bản chất sự vật hiện tượng. Được tiếp cận với trang mạng chanhtuduy.com và được hạnh ngộ vị Thầy tâm linh, bậc Tuệ Tri Thức ở đời này vì vậy là điều quá đỗi ơn phước với chúng con.

  Con cũng cảm niệm thêm rằng, mặc dù ta tìm được vị Thiện Tri Thức, nhưng nếu vị ấy không có phương tiện giáo hóa thích hợp, phương tiện nhập thế thích hợp thì với chúng con cũng không lợi lạc gì. Đó là trường hợp người tu cố gắng tìm cho được những vị Thánh Tăng, những vị Thầy đã chứng đắc, cho dù là họ phải đi sang những nước xa xôi như Nepal, Ấn Độ,…với biết bao là tốn kém công sức, bạc tiền…Tuy nhiên tìm được rồi thì liệu họ có học được gì không bởi xa lạ với vị Thầy ấy cả về tính Quốc Độ, Dân Tộc và Thời Đại. Vả lại, một vị Thầy đã chứng đắc chưa chắc có thể giảng giải cho ta, có thể khơi gợi cảm hứng cho ta tu tập nếu vị ấy không có phương pháp sư phạm thích hợp. (Người Thầy vĩ đại là người biết truyền cảm hứng)

  Hoan hỷ thay chúng con được vị Thầy truyền trao giáo pháp phù hợp tính Quốc Độ, Dân tộc và Thời Đại. Đó là “Lục Diệu Pháp Môn” của CLB UNESCO Khảo Cứu & Ứng Dụng Yoga Tây Tạng. Chúng con có thể thực hành một cách thong dong giữa đời sóng thế sự đa đoan mà không xa rời quỹ đạo Chánh Pháp. Phương pháp sư phạm tinh giản và độc đáo từ vị Thầy là niềm cảm hứng cho chúng con vui tu để “an lac đời này; Cực lạc đời sau.” Hiện nay rất nhiều bạn đọc từ khắp bốn phương cũng đang đổ về trang mạng chanhtuduy.com và tán thán giáo pháp của vị Thầy Mật Giáo càng là minh chứng cho sự diệu dụng từ phương pháp thực hành MGSN. Con xin hoan hỷ với lời ngài Thogme Zangpo rằng:

  “Nương cậy thiện tri thức thì lỗi lầm của ta sẽ dần tiêu trừ và đức hạnh của ta sẽ dần hoàn thiện. hãy quý trọng những vị Đạo Sư hơn cả thân mạng mình. Đó là pháp hành Bồ tát đạo.”

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho ngọn đuốc Chánh Pháp chiếu sáng khắp muôn nơi.

  Om Ah Hum.

   

   

 123. Mật Diệu trang says:

  Kính bạch THẦY !
  Con đã song bài này rồi ạ.
  Con cam ta ơn thầy cô đã cho con những bài giảng tuyệt vời.
  Con cầu nguyện sức khỏe trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Om ma ni padme Hum

 124. Mật Liễu Nguyên (Bùi Thị Liên) says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Liễu Nguyên đã đọc xong bài Thư gửi các trò 61 Ai là Thiện tri thức. Qua luận giải của Thầy con hiểu được, thiện tri thức là người am tường tri kiến giải thoát và thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình và giúp người khác thấy được con đường giải thoát là chân chánh.

  Mật Liễu Nguyên con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả chúng sinh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 125. Mật Hải Minh says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ. Con cám ơn Thầy ạ. Con cầu nguyện thầy cô mạnh khỏe

 126. Mật Thủy Nga says:

  kính bạch thầy con đa đọc bài rồi ạ con cám on thầy ạ. cầu nguyện thầy cô mạnh khỏe

 127. Bùi Thị Huyền Trang says:

  Kính Bạch Thầy
  Con tên là Bùi thị Huyền Trang
  Con đã đọc bài rồi ạ
  Con cảm ơn Thầy
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh

 128. Phan Văn Quý says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con tên Phan Văn Quý.
  Con ở Gia Lai.
  Con đã đọc bài viết này của thầy.
  Con cảm ơn thầy đã luận giảng cho con hiểu.
  Con nguyện cầu cho sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

 129. Hồ thị loan says:

  Kính bạch thầy

  Con đa đọc bài này rồi ạ.

 130. Minh phương says:

  Kính bạch thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

 131. Chinh Nguyễn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong rồi ạ, con cảm ơn Thầy

 132. Đoàn Thị Yên says:

  Kính Bạch thầy!

  Com cảm thấy hoan hỷ khi đọc bài viết.

  Con cám ơn thầy!

  • Đoàn Thị Yên says:

   Kính Bạch Thầy! Do sự bất cẩn và ngu dốt của con mà con đã không viết hoa chữ “thầy” trong comment. Khi đọc lại con cảm thấy thật xấu hổ. Con xin lỗi Thầy và con hứa sẽ không bao giờ tái phạm lại lỗi này nữa. Con xin được sửa lại comment cho đúng ạ.

   Kính Bạch Thầy! Con cảm thấy hoan hỷ khi đọc bài viết. Con cảm ơn Thầy!

 133. Van trung says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài .

 134. Doãn Thị Linh says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy.

 135. Mật Hải Minh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc  bài này rồi ạ. Con hiểu ” Thiện tri thức là người am tường tri kiến giải thoát và thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình và giúp ngừơi khác thấy được con đường giải thoát chân chính” .Con cảm ơn Thầy .Cầu nguyện Thầy cô an tịnh và khỏe mạnh ạ

  OM MANI PADME HÙM !

 136. Thuyle says:

  Kính bạch Thầy
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ
  Con cảm ơn Thầy
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Om mani padme hum

 137. Lê Hồng Phong says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài rồi ,con cảm tạ ơn Thầy .Con cầu nguyện Thầy Cô sống trường thọ vì lợi lạc chúng sanh .

  Mô Phật .

 138. Mật Pháp Duyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Om mani padme hum

 139. Bui Xoan says:

  Kính bạch Thầy!

   

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy

 140. nguyễn quang vinh says:

  Mọi con đường đều trở về thành Roma, trăm sông rồi cũng đổ về với biển. Có nhiều cách tu phật, để được về với cõi phật. Nhưng ta nên chọn cách nào phù hợp với bản thân nhất… có phải vậy không thưa thầy. Mật gia Song Nguyễn là dòng tu “cư sĩ” gắn với đời thường. Dùng thiện tri thức, thiện tâm linh để tu tập chánh pháp…

  mong thầy chỉ thêm

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Ừ, đúng vậy nhưng trò hỏi như vậy không đúng phép bởi như vậy chẳng khác nào là cách hỏi của bạn bè lẫn nhau.

   • Vinh Nguyễn says:

    kính bạch thầy. 

    Con xin lỗi thầy rất nhiều.

     Con muốn trau truốt nội dung khi gửi cho thầy nên trong quá trình soạn xong con có chỉnh sửa. Lúc đầu con soạn đều có kính bạch thầy trang trọng thầy ạ. Con bình thường luôn nghiêm cẩn lễ phép con chưa bao giờ thất lễ với ai. Do lúc chỉnh sửa nội dung con lỡ tay xóa mất phần thưa gửi (con viết comment trên di động thầy ạ). Lúc soạn ở dưới nó khuất chữ con không để ý.

    Con mong thầy tha thứ.

    om mani padme hum

     

     

 141. đoàn hiền says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỉ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cảm ơn Thầy

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 142. Le Thi Ngoc says:

  – Kính Bạch Thầy

  Con tên Lê Thị Ngọc con ở Hạ Long Quảng Ninh

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của thầy và cô vì lợi lạc chúng sanh.

   

 143. Diệu Ngân says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con là: phan thị dân.

  Pháp danh nhân : Diệu Ngân

  Con là một phật tử ở tỉnh. Thái Bình.

  Thật là một đại sự nhân duyên lớn lên con mới gặp được bài giảng của Thầy về thế nào là[ Thiện Tri Thức] . Qua một người bạn [ Mật Quốc Sanh].

  Kính Bạch Thầy. Thầy cho phép con được bộc bạch đôi điều về con ạ . Trước kia con hiểu về[ thiện tri thức] đơn giản chỉ là một người tốt, biết giúp mình giúp người. Nhưng giờ đây qua lời dạy của Thầy. Thiện tri thức, đành rằng là một người tốt. Nhưng còn phải tốt theo đúng tinh thần Chánh Pháp nữa, thì ba từ [ Thiện Tri Thức] với hoàn thiện một cách viên mãn. Giờ đây con mới biết, những gì mà con biết về Chánh Pháp. Về Lời Phật dạy còn quá ít. Giống như một lắm lá giữa một rừng lá. Và con nhận ra rằng, nếu như không có Thiện Tri Thức hoan hỷ kề cận bên hành phật tử chúng con để dẫn dắt chúng con, thì chúng con tìm về bến giác bằng cách nào đây… Con kính mong được Thầy hoan hỷ và  từ bi trợ duyên bằng cách chỉ vẽ cho con thấy được lối về . Nơi mà CHƯ PHẬT, CHƯ BỒ TÁT. Cùng những bạn đồng tu đang ngày đêm mong ngóng chúng con về. Và cũng tìm thấy sự an lạc ngay trong kiếp số hiện tại. Con thành tâm xin được đê đầu đảng lễ Thầy. Cầu xin CHƯ PHẬT mười phương gia hộ cho Thầy. Thân tâm an lạc. Tuệ đăng thường chiếu. Mãi mãi là cội BỒ ĐỀ để hàng phật tử chúng con được ân triển công đức.

  Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Thầy sẵn lòng với tinh thần cầu pháp của trò. Trước tiên, để có chánh kiến cũng là một cách vâng lời thiện tri thức, trò đoc và comments 20 bài trên [email protected]

   • Diệu Ngân says:

    Vâng ạ. Con xin thành tâm cảm ơn Thầy. Đã từ bi chỉ dạy. Để con được học hỏi và tìm được con đường mà CHƯ PHẬT CHƯ BỒ TÁT và Thầy đi qua. Con thật biết ơn Thầy. Con sẽ cố gắng học và hành theo lời Thầy dạy ạ. Con kính mong được Thầy hoan hỷ kề cận và giúp đỡ để con vững bước hơn trên con đường thánh đạo. 

    Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

 144. Nguyễn Vân Anh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Giác Vân (Nguyễn Thị Vân Anh) đã đọc xong bài : ” Ai là thiện tri thức” rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy từ bi khai thị cho chúng con hiểu về Thiện tri thức, con vô cùng hoan hỷ khi đọc được bài viết này.

  Cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Om mani padme hum.

 145. Đoàn Quang Anh says:

  Con cảm ơn Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

 146. Bùi Xuân Hải says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này ạ.

  Con cầu chúc sức khoẻ Thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Con cảm ơn Thầy ạ

 147. Mật Thạnh Phương says:

  Kính bạch thầy

  Con là Mật Thạnh Phương

  Con ở thị xã quảng yên,quảng ninh

  Con đọc bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn thầy 🙏

 148. Mật Linh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài ” Ai Là Thiện Tri Thức?”

  Con cảm tạ ơn Thầy, đã cho con còn có cơ hội để được  nương tựa Thiện Tri Thức. Con cầu nguyện Thầy gia hộ cho con luôn tinh tấn đọc bài và comment,để không cô phụ tấm lòng từ bi của Thầy đã để tâm và lo cho vận mạng tâm linh của trò.

  Con đảnh lễ Thầy.

  Om mani padme hum.

 149. Mật Thắng says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài thư gửi các trò 61 : “AI LÀ THIỆN TRI THỨC” rồi ạ

  Con cảm tạ ân Thầy, cầu nguyện Thầy, Bổn Tôn gia hộ cho con được nương tựa các ngài từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng.

  Con thành tâm đảnh lễ Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 150. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Om mani padme hum.

 151. Lê Văn Giang says:

  Kính thưa Thầy!

  Con đã đọc bài ” Thư gửi các trò 61: Ai là thiện tri thức?”.

  Con đã hiểu thiện tri thức phải là người:

  – Am tường tri kiến giải thoát;

  – Thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình;

  – Giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chính.

  Trong đạo Phật, tiêu chuẩn của một người thiện tri thức chính là trí tuệ. Những người có chức tước, phẩm vi cao xa, ở chùa to có tượng Phật lớn…chưa hẳn đã là thiện tri thức. Thầy cũng đã giảng cho con về trí huệ của người tu gồm sáu loại: 1. Đại huệ, 2. Minh huệ, 3.Pháp huệ, 4. Diệu huệ, 5. Tài vô ngại biện huệ và 6. Trí huệ tổng hợp.  Từ những kiến thức có được qua bài giảng của Thầy, bước đầu con đã có cơ sở để xác định một người là thiện tri thức, không nhầm lẫn với ác tri thức, tránh được vàng thau lẫn lộn.

  Con cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị!

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi ích chúng sinh!

  Om Mani Padme Hum!

 152. Vũ Thị Ngân Anh says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đẫ đọc bài viết rồi  ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe Cô, Thầy vì lợi lạc chúng sanh

 153. VU TRUNG KIEN says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con vô cùng hoan hỉ khi đọc xong bài này,

  Con cảm ơn và cầu nguyện sức khỏe, sự trường thọ của Thầy Cô,

  Om Mani Padme Hum.

 154. Đỗ Thị Mến says:

  Kính bạch Thầy con đọc bài rồi ạ

 155. Nguyễn Thị Mai Anh says:

  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Diệu Châu con đã đọc bài này rồi ạ

  Con tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dẫn cho chúng con hiểu và phân biệt được đâu là Thiện Tri Thức.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài trên thế gian vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho ngày càng nhiều chúng sanh được tiếp cận với ánh sáng của Chánh pháp dưới sự chỉ dẫn của vị Thầy Thiện Tri Thức.

  Om Mani Padme Hum.

 156. Nguyễn Ngọc Linh says:

  Kính Bạch Thầy! Con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài. Con nguyện đem hết công đức này, cùng với lòng sùng kính Đạo Sư mà cầu chúc cho sự lợi lạc bình an của chúng sinh, cầu cho Thầy và các bậc Đại Sư luôn khoẻ mạnh.

 157. Nguyễn Ngọc Linh says:

  Kính Bạch Thầy! Con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài. Con nguyện đem hết công đức này, cùng với lòng sùng kính Đạo Sư mà cầu chúc cho sự lợi lạc bình an của chúng sinh, cầu cho Thầy và các bậc Đại Sư luôn khoẻ mạnh.

 158. Tạ Xuân Tuấn says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con Mật Như Phong đã đọc bài viết này rồi ạ !

  Con tạ ơn Thầy  đã từ bi chỉ dẫn cho chúng con hiểu và phân biệt được đâu là Thiện Tri Thức.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đạt thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum !

 159. Lê Thế Hưng says:

  Thưa thầy con đã đọc bài này ạ.con cám ơn Thầy

 160. Nguyễn Vân Anh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Giác Vân (Nguyễn Thị Vân Anh) đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho con hiểu rõ được đâu là Thiện tri thức.

  Con cầu nguyện cho sưc khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum.

 161. Trần Thị Bích Huệ says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỉ với bài viết của Thầy, tán thán công đức Thầy đã khai thị về các bậc Thiện tri thức cho chúng con

  Quả là kiến thức của chúng con quá đỗi nông cạn. Con xin chắp tâm bái lễ, trân quý các vị Đạo sư, đức vị Thầy. Con xin cầu nguyệncho sức khỏe của Thầy Cô vì sự trường tồn của chánh pháp.

  Om mani padme hum

 162. Mật Quỳnh Nguyên ( Lê Phương Nhật Oanh ) says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con rất hoan hỷ với bài viết này của Thầy.

  Qua bài viết này của Thầy giúp cho con hiểu được rằng ” Thiện tri thức là người am tường tri kiến giải thoát và thực hành tâm linh theo đúng quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình và giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh.”

  Con hiểu được rằng ” chiếc áo không làm nên thầy tu “, trí tuệ là quan trọng nhất và không nên nhìn thấy người đầu tròn áo vuông mà liền cung kính, lễ lạy. Không nên nhìn thấy một người tu bạch y mà tỏ ra khinh thường vì đạo Phật là đạo trọng thực lực tâm linh. Đại sĩ Liên Hoa Sanh đã khẳng định rằng : ” bậc giác ngộ hiện thân với hình dáng bất định, kẻ hạ trí lừa dối là bọn đạo đức giả, đội lốt tu hành, đừng lầm đồng là vàng “.

  Con cảm ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu được ” Ai là thiện tri thức ” giúp chúng con được trang bị chánh kiến để vững bước trên con đường tiến đến thành phố giải thoát. Con hiểu rằng chúng con phải luôn biết trân quý, trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư, niềm tin vào giáo pháp, tinh tấn thực hành pháp thì chúng con sẽ dần được chuyển hóa tâm, thoát khỏi vô minh.

  Con xin ghi nhớ lời dạy của thánh giả Thogme Zangpo trong trước tác ” Ba mươi bảy pháp hành Bồ tát đạo ” rằng: “Nương cậy nơi thiện tri thức thì lỗi lầm của ta sẽ dần tiêu trừ, và đức hạnh của ta sẽ dần hoàn thiện. Hãy quý trọng những vị đạo sư hơn cả thân mạng của mình, đó là pháp hành Bồ tát đạo.”

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

   

   

 163. Nguyễn Bảo Trung says:

  Con cảm ơn Thầy đã khai thị.

  Cầu nguyện cho Thầy trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sinh

  Om ma ni pad me hum

 164. Nguyễn Thị Hồng Minh says:

  Kính bạch Thầy. Con đã đọc bài ạ. Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho chúng con về khái niệm thế nào là thiện tri thức từ xưa đến nay. Con cũng cảm ơn Thầy đã nhắc lại lời cảnh báo của Đức Phật về những kẻ đội lốt trí thức trong thời mạt pháp hỗn loạn này. Con sẽ luôn ghi nhớ lời cảnh báo này.

  Con cầu mong Thầy và gia đình luôn khỏe mạnh, bình an để bố thí pháp cho chúng sinh.

 165. Hoàng Trà says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài giảng của Thầy. Con cảm ơn Thầy đã chỉ dạy con những điều đúng đắn.

  Con cầu nguyện Thầy Cô có nhiều sức khỏe vì lợi lạc chúng sinh.

  Mô Phật.

 166. Nguyễn văn hùng says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc thư gửi các trò “61” Ai Là Thiện Tri Thức “rồi ạ.

  Mỏi một con đường điều có hướng đi còn chúng con tu Phật, mông được về với cỏi Phật, MGSN là dòng tu cư sĩ gắn với đời thường, dùng thiện tri thức, thiện tâm linh để tu tập chánh Pháp đúng theo vị Thầy dẫn dắt.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 167. Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được thư gửi các trò 60: Ai là thiện tri thức của Thầy ạ.
  Nhờ sự luận giảng của Thầy con hiểu rõ thiện tri thức là người am tường tri kiến giải thoát và thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình, và giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh. Theo lẽ đó, bất luận là tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di nếu hội đủ tiêu chí đó gọi là “thiện tri thức”.
  Trong thời đại mạt pháp, tà sư nhiều hơn cát sông Hằng nếu đồ chúng chỉ nhìn hình tướng bên ngoài “đầu tròn áo vuông”, chùa to cổng lớn mà không suy xét xem vị thầy đó có am tường tri kiến giải thoát, thực hành tâm linh theo đúng quỹ đạo chánh pháp, tri hành hợp nhất để giải thoát cho mình và có bồ đề tâm và trí tuệ để giúp hữu tình thấy con đường giải thoát chân chính, giúp họ thực hành theo để được giải thoát tối thượng hay không? Nhiều người cứ nghe danh chùa to là lao vào như con thiêu thân mà không suy xét những hoạt động trong chùa là gì, có hướng cho chúng sang đạt giải thoát? Hay toàn gieo nhân tà kiến, mê tín dị đoan. Đến chùa không được nghe giảng đạo, thực hành các hoạt động tâm linh Phật đà mà toàn xem ngày tốt, ngày xấu, dâng sao giải hạn….
  Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, đức Phật có khuyến cáo: “Gần gũi Thiện tri thức rồi, niềm tin liền tăng thêm, giới, văn, thí, trí tuệ thảy đều tăng thêm. Nếu Tỳ-kheo gần gũi Thiện tri thức thì chớ tập theo hạnh ác. Vì sao thế? Nếu gần gũi Ác trí thức, sẽ không có tín, giới, văn, thí, trí tuệ. Thế nên các Tỳ-kheo! Hãy gần gũi Thiện tri thức, chớ gần gũi Ác tri thức. Như vậy, này các Tỳ-kheo, nên học điều này!” Bản thân đức Phật, ngài là bậc toàn giác ngài còn khuyên nhủ tỳ kheo, đệ tử của ngài nên gần gủi thiện tri thức, chứ ngài không khuyên nên gần gủi các vị “đầu tròn áo vuông” có chức sắc và giáo phẩm. Và trong lịch sử Phật giáo của rất nhiều câu chuyện các vị tỳ kheo cầu pháp thiện tri thức mà không hề chú trọng đến hình tướng bên ngoài như trường hợp hòa thượng Tịnh Không cầu pháp cư sĩ Bồ tát Lý Bỉnh Nam. Vì các ngài ấy biết rằng: “Gặp thiện tri thức là nhân duyên lớn, nhờ sự dẫn dắt của thiện tri thức được thấy Phật”. (kinh Pháp Hoa)
  Con may mắn được là đệ tử của Thầy, có được nhân duyên lớn lao hạnh ngộ thiện tri thức, được Thầy dẫn dắt và qua Thầy con được thấy Phật như các bài “nhìn Thầy thấy Phật” mà đạo huynh Mật Kiên đã chỉ rõ bằng những hành động cụ thể, minh bạch. Thầy am tường tri kiến giải thoát, thực hành trải nghiệm tâm linh qua 25 năm và Thầy phát kiến “lục diệu pháp môn” của Mật gia Song Nguyễn, Thầy có tác phẩm trí tuệ “một đời người, một câu thần chú”, “Pháp là cuộc sống theo quan kiến Mật giáo” và hơn 1,300 bài viết trên chanhtuduy.com, những tác phẩm của Thầy đang làm lợi lạc cho hữu tình, giúp hữu tình thấy được con đường giải thoát chân chính và đang hoan hỷ thực hành theo. Điều này đã qua rõ ràng thông qua sự phát triển vượt bậc, nhanh chóng của Mật gia Song Nguyễn. Chính phương pháp sư phạm, phương tiện thiện xảo và bồ đề tâm của Thầy đã đưa giáo pháp Phật đà lan tỏa khắp muôn nơi. Thầy dùng thần thông giáo hóa để tạo ra hội chúng trí thức (tri kiến Phật đà) ở Mật Gia Song Nguyễn theo tinh thần duy tuệ thị nghiệp của đạo Phật. Thầy cho chúng con được thảo luận, đối luận và được văn – tư – tu từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng. Bên cạch đó, Thầy luôn dạy chúng con áp dụng pháp vào cuộc sống để được an lạc đời này, cực lạc đời sau chứ không phải học lý thuyết suông. Ngày ngày con được học, đọc và viết comment trên chanhtuduy.com là một ơn phước lớn lao, đặc biệt được Thầy chỉ dạy sẽ giúp con vượt luân hồi vào Tịnh Độ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã nhiệt tâm dạy dỗ và chỉ bảo con.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 168. Đàm Thị Thà says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thâỳ vì lợi lạc chúng sanh.

 169. Lê thế hưng says:

  Thưa thầy con đã đọc bài này ạ.con cám ơn Thầy

 170. Phạm Huyền Thương says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Cầu nguyện sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

 171. Lương Nguyên Kha says:

  KÍnh Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết, kính chúc Thầy an lạc.

 172. hoàng anh says:

  kính bạch thầy, cọn đã đọc bài này

 173. Trang Nguyen says:

  Kính bạch Thầy ,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.  Con cám ơn thấy đã khai thị cho con thấy ” Ai là thiện tri thức ? ” .

  Nam mô A di đà Phật .

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Lâu nay bận gì?

   • Trang Nguyễn says:
    • Dạ thưa bạch Thầy ! 2 tháng trước sau khi con đocj xong bài ” Bệnh duyên ” con mắc chứng thiếu máu – tiền đình nên thần kinh không được ổn định . Một tháng sau đó con bận sửa nhà không chuyên tâm tu tập được . Giờ mọi việc gần như hoàn tất , con xin phép Thầy được tiếp tục đọc bài tiếp . Con xin xám hối với Thầy nhưng trong thâm tâm con lúc nào cũng tâm niệm đọc Chánh tư duy khi khoẻ lại . Con tên là Nguyễn Minh Trang ở Hải Phòng . Con được chị Mật Tuệ Viễn ( Hải Phòng ) gieo duyên cho con . Con cám ơn thầy đã khai thị cho con . 
    • Om Mani Padme Hum . 
    • Nguyên Thành
     Nguyên Thành says:

     Ừ. Con nên giữ gìn sức khỏe!

     • Nguyễn Thị Nhựt Thu says:

      Con vô cùng hoan hỉ khi được đọc bài “ai là thiện tri thức ” qua bài này còn cảm ơn sự từ bi của Thầy đã vì chúng con giảng giải cho chúng con biết được thế nào là thiện tri thức . Con từng nge từ là thánh hiền nhưng con không hiểu qua bài giảng của thầy con cũng hiểu một phần… 

      Con cầu chúc cho Thầy Cô nhiều sức khỏe trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh .

      Cầu chúc mọi chúng sanh sớm thành tựu Phật tánh

 174. Nguyễn Tiến says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con biết về lăng kính trạch pháp nhãn với nền tảng “Tứ y cứ” và Trí huệ của người tu.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh!

  Om mani padme hum.

 175. Đỗ Thị Thu says:

  Con cảm ơn Thày ạ!

 176. Đoàn Tuấn Đức says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này ạ

  Con cảm ơn Thầy!

   

 177. Nguyễn Thị Thuyến says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết của Thầy. Mong rằng sẽ có nhiều người có duyên đọc được những bài viết của Thầy.

  Cầu nguyện sức khỏe đến Thầy.

 178. Ngoc Hạnh says:

  Kính Bạch Thầy.                                                                                                           Con đã đọc Bài rồi ạ  – Con Cảm Ơn Thầy Cô.                                                               Con nguyện Cầu Cho Sức Khoẻ Thầy cô vì lợi lạc chúng sinh                                  Om Mani padme Hum

 179. Ngoc Hạnh says:

  Kính Bạch Thầy .                                                                                                 Con Đã Đọc. Bài rồi Con Cảm Ơn Thầy Cho Con hiểu Như nào là quỹ đạo chánh pháp để giải thoát mọi Tà kiến trong cuộc sống ,                                      cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô Vì lợi lạc chúng sinh                                         Om Mani padme Hum

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Mật Thuận Như hay Ngọc Hạnh?

  • Ngoc Hạnh says:

          Con kinh bạch Thầy                                                                         Con Là Mật Thuận Như Con Xin Sám Hối ạ                               Om Mani padme Hum 

 180. Mật Thuỷ Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài này, con vô cùng hoan hỉ khi được hiểu hơn về thiện tri thức. Con cảm ơn Thầy. Nguyện cầu thầy sức khỏe

 181. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 182. Nguyễn Thị Minh Hà says:

  Kính bạch Thầy!

  Con thật hoan hỷ khi được đọc bài viết này của Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã minh giải và khai thị cho con thế nào là thiện tri thức.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh có duyên lành gặp được thiện tri thức.

  Om Mani Padme Hum.

 183. Trần Văn Chức says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong thư 61: “Ai là thiện tri thức” rồi ạ. Con cảm ơn Thầy về bài viết.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho cha mẹ đã khuất của con sớm được thác sinh về cõi lành.

 184. Nguyễn Huy Hoàng says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài này của Thầy, con xin cảm ơn thầy, con luôn cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy, Cô

 185. Lan Xuân says:

  Kính bạch Thầy

  con đã đọc bài của Thầy rồi ạ

 186. Dung Nguyen says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ. Con cảm ơn Thầy!

  Con cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Um Mani Padme Hum

 187. Đặng Vũ Nhật Anh (10 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con rất hoan hỷ khi đọc bài viết này. Con cảm ơn Thầy đã từ bi luận giải vềluận điểm : Ai là thiện tri thức?. Con hiểu dược Thiện tri thức là người am tường tri kiến giải thoát và thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình và giúp người khác thấy con đường giải thoát chân chính.

  Con cảm ơn Thầy đã cho chúng con thấy con đường giải thoát, không những an lạc đời này, mà còn cả đời sau.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

   

 188. Cẩm Thu says:

  Con đã đọc bài rồi ạ. Con xin cám ơn Thầy ạ. Cầu nguyện cho Thầy Cô có nhiều sức khỏe ạ

 189. Phạm Thị Thu Hoài ( Thái Bình) says:

  Kính bạch thầy. Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn thầy

 190. Trịnh Thị Phương Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Thưa Thầy con đã dọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy ạ

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  omani pedme hum

 191. Hoàng Thị Bích Nguyệt says:

  Kính bạch Thầy

  Cin đã đọc xong bài này rồi ạ . Con cảm ơn Thầy .

 192. Thao le says:

  Kinh bach thây.con đa đoc bai viêt cua thây .thư gưi tro 61.( ai la thiên tri thưc )rôi a.. con cam ơn ban mât quôc sanh đa gieo duyên đê con đươc găp thây .con kinh chuc thây cô nhiêu sưc khoe đê truyên phap cho chung sanh….con câu nguyên cho bô con va chi gai cua con đươc nghe câu kinh môi ngay đê sinh vao coi lanh.con xin sam hôi moi tôi lôi con đa gây ra tư muôn kiêp đên nay  .cô găng đoc bai cua thây cang nhiêu con cang thây nhe nhang hon.nêu bo thân nay con cung nguyen minh không đau bênb va sinh đươc lam ngươi đê tiêp tuc tu hanh bô tat đao.con cam ơn thây.

 193. Nguyễn Thị Nga says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy ạ!

 194. Ngô Ngọc Thúy says:

  Kính thưa Thầy:

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cau nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô mãi trường thọ .

  Cầu cho chúng sanh được thẫm đẫm hồng ân Tầm Bảo .

  Om Mani padme hum!

 195. Lan Trần says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 196. Mai Gia Huy says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này. Con cảm tạ Thầy đã giúp con phân biệt được bậc Thiện tri thức, là người am tường tri kiến giải thoát và thực hành tâm linh theo đúng quỹ đạo chánh kiến để giải thoát cho mình, và giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chính. Đây vốn là điều bấy lâu con hay trăn trở tìm cách để nhận biết, vì thời mạt pháp tà sư nhiều như cát sông Hằng. Ở tâm thế một chúng sanh muốn tìm đường giải thoát nhưng chưa đủ đạo hạnh, nếu mình không biết cách phân biệt, thiếu trí tuệ để quán xét, hễ gặp ai đầu tròn áo vuông cũng tin tưởng sẽ dễ dẫn đến bản thân va vào những hành vi tà kiến, rất đáng tiếc. Con cảm tạ Thầy đã khai thị cho con.

  Con cầu nguyện cho chúng sanh được thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 197. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc thư của Thầy gửi rồi ạ!

  Qua thư, Thầy đã chỉ ra: “tuệ tri thức” tiếng Phạn là Kalianamitra có nghĩa là am tường tri kiến giải thoát và thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình và giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh. Theo lẽ đó, bất luận là Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di nếu hội tụ đủ tiêu chí đó gọi là thiện tri thức”. Thầy cũng chỉ ra: “hay nói tóm lại, ai có được trí tuệ được gọi là tuệ tri thức. Còn nếu không chỉ là người bình thường, bất quá khoác áo Thầy tu, nhưng chiếc áo không làm nên Thầy tu”! và Đại Sỹ Liên Hoa Sanh đã khẳng định “Bậc giác ngộ hiện thân với hình dạng  bất định, kẻ hạ trí lừa dối là bọn đạo đức giả, đội lốt tu hành, đừng lầm đồng là vàng”! …

  Kính bạch Thầy!

  Những học trò của Thầy mỗi ngày được hiểu rõ hơn thế nào là ” nương tựa nơi thiền tri thức thì lỗi lầm của ta dần được tiêu trừ và đưc hạnh của ta sẽ dần hoàn thiện. Hãy quý trọng những vị Đạo Sư hơn cả thân mạng của mình. Đó là Pháp hành Bồ tát đạo”. Vì vậy cần có “niềm tin và trường dưỡng niềm tin, lòng sùng mộ vị Thầy và làm theo lời Thầy dạy” giúp chúng trò dần chuyển hóa tâm thức, có tinh thần chánh kiến Phật đà để có thể quán chiếu những tà kiến, vô minh trong “thời mạt Pháp”này!.

  Là học trò mới, con xin cầu mong cho dòng chảy chánh pháp Phật đà của vị Thầy tôn quý và Mật Gia Song Nguyễn sẽ lan tỏa, thấm nhuần rộng khắp trên trang chanhtuduy.com và tất cả chúng sanh…

  Con xin đảnh lễ và cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc Phật tánh.

  Om Ma Ni Pad Me Hum!

 198. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin cảm tạ ơn Thầy!

  Om Ma ni Pad Me Hum!

 199. Mật Hoàng Nguyên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đã đọc xong bài viết thư gửi các trò 61: ”Ai là tuệ tri thức? ” rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu về ”tuệ tri thức”, những ai là tuệ tri thức. ” Nương cậy nơi tuệ tri thức thì lỗi lầm của ta sẽ dần tiêu trừ, và đức hạnh của ta sẽ dần hoàn thiện”

  Con xin cầu nguyện sự trường thọ của Thầy Cô vì tất cả lợi lạc chúng sanh!

  Con xin cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc của Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

 200. Phạm Việt Hưng says:

  Kính bạch Thầy,

  Con rất hoan hỉ sau khi đọc bài viết của Thầy ạ.

  Con xin cảm tạ ân đức của Thầy ạ!

 201. Nguyen Thanh Van says:

  Kinh bach Thay con da doc bai viet nay

  Con xin cam on Thay

  Om mani padme hum

 202. Nguyen Thanh Van says:

  Kính bạch Thầy. Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô. Om mani padme hum.

 203. Linh dược says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 204. Đỗ Thanh Sơn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy ạ. Con cầu nguyện sức khoẻ và niềm vui luôn bên cạnh Thầy. Om mani padme hum.

 205. Lê Ngọc Anh says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con là Lê Ngọc Anh, con sống  tại Hạ Long, Quảng Ninh.

  Con vô cùng tán thán công hạnh của Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con về “Tuệ tri Thức” , giúp chúng con đi đúng quỹ đạo chánh pháp.

  Con thường xuyên vào chanhtuduy.com đọc bài và comment nhưng 2 ngày gần đây con không truy cập được, may mắn thay được Thầy từ bi mở ra nhiều cánh cửa truy cập giúp chúng con luôn giữ được liên lạc với vị Thầy.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy Cô vì hạnh phúc chúng sanh.

  Cầu nguyện mọi chúng sanh được thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

 206. Trần Quốc Bảo says:

  Kính Bạch Thầy                                                                                                            Con tên là : Trần Quốc Bảo học sinh lớp 7

  Con là con của Bố Mật Tấn Khải Mẹ Mật Diệu Linh

  Con xin phép Thầy cho phép con được đọc bài viết mở của Thầy trên mạng chanhtuduy.com,mỗi lúc con có thời gian .Con xin Thầy từ bi cho phép con,con cảm tạ ơn Thầy.

  Con đã đọc bài viết :Ai là tuệ tri thức rồi ạ .Qua bài viết giúp con hiểu rằng,vai trò của tuệ tri thức.Tuệ tri thức có nghĩa là người am tường tri thức giải thoát,và thức hành tâm theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình,và giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả các chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 207. Nguyễn Thị Thu Hương says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã luận giải ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 208. Huyền Phạm says:

  Kính bạch Thầy!

  Con tên là Huyền, con ở Hà Nội. Con đã đọc bài viết, con cảm ơn Thầy ạ!

 209. Vũ Phượng says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài “Ai là tuệ tri thức” của Thầy ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy ạ. Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sinh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 210. Minh Chien says:

  Kinh Bạch Thầy.

  Con đã hoan hỉ đọc xong bài “Ai là tuệ tri thức” của Thầy rồi ạ. Con xin cảm ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô sức khỏe và trường thọ để lợi lạc cho chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum! 

 211. Phạm thị Tươi says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài xong rồi ạ

  con nguyện cho Thầy cô sức khỏe và trường thọ để lợi lạc cho chúng sanh

 212. Tranthithuyduong says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ khi đọc xong thư gửi các trò 61: Ai Là Tuệ Tri Thức. Bất kỳ người nào có trí tuệ dù là tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tác, ưu bà di cũng được gọi là tuệ tri thức và nhận được sự sùng kính vị Thầy từ chúng sinh về những trí huệ Phật pháp mà họ có được. Thánh giả Thogme Zangpo đã viết: “Nương cậy nơi tuệ tri thức thì lỗi lầm ta sẽ dần được tiêu trừ và đức hạnh của ta sẽ dần hoàn thiện, hãy quý trọng những vị đạo sư hơn cả thân mạng của mình. Đó là pháp hành Bồ tát đạo”. Nhờ có trí tuệ và tấm lòng bi mẫn của các bậc tuệ tri thức, giúp cho các chúng sinh có được phương tiện trên con đường giải thoát khỏi lục đạo luân hồi mà không phải đánh đổi 3 A tăng tỳ kiếp mới viên thành đạo quả.

  Qua đó, con cảm niệm sự biết ơn vị Thầy, vị tuệ tri thức với lòng bi mẫn, dù người ẩn mình chẳng tự hào nhưng những phát kiến, những phương tiện rốt ráo của người đem đến cho học trò, những chúng sinh có duyên lành Phật pháp vô cùng diệu dụng. Tạo lên những bước đi vững vàng cho công cuộc chuẩn bị về thành phố giải thoát. Giúp cho các chúng sinh, học trò vượt qua những cán dỗ của bát phong trần trược, được thành tựu 3 mục tiêu: Hạnh phúc tại tâm, Hanh thông thế sự và Thành đạt xã hội và cuối cùng được cực lạc đời sau.

  Con cầu nguyện con cùng các đạo huynh đạo hữu bạn đọc Chanhtuduy.com tinh tấn thực hành pháp, trường dưỡng lòng sùng kính đạo sư là nền tảng của giác ngộ.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh vì lợi lạc của tất cả chúng sinh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh tỉnh thức trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Mời con đọc tiếp!

   • Mật Mỹ Lạc says:

    Kính bạch Thầy,

    Do mất tỉnh thức con dùng tên đăng nhập cho bài viết mở trên Chánh tư duy. Con xin cầu nguyện vị Thầy từ bi tịnh hóa cho lỗi lầm này của con. Con xin không tái phạm. Om mani padme hum.

 213. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã luận giải “Ai là tuệ tri thức”. Qua bài viết con hiểu được “Tuệ tri thức” theo lời dạy của Đức Phật  nghĩa là “người am tường tri kiến giải thoát, và thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình, và giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh. Theo lẽ đó, bất luận là tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di nếu hội đủ tiêu chí đó gọi là Tuệ tri thức”. Điều đó cho thấy không phải ai cũng là Tuệ tri thức dù đó có là người tu nhưng không có trí huệ thì chỉ như người thường vì đạo Phật trọng “thực lực tâm linh” theo tôn chỉ “Duy tuệ thị nghiệp” chứ không do quy định bởi  chức sắc, giáo phẩm  hay màu sắc, quần áo bên ngoài.  Vì thế nên người con Phật không nên thấy hình thức bên ngoài mà vội tin theo và Ngài Đại sĩ Liên Hoa Sanh đã khuyến cáo cho hàng  hậu học “Bậc giác ngộ hiện thân với hình dạng bất định, kẻ hạ trí lừa dối là bọn đạo đức giả, đội lốt tu hành, đừng lầm đồng là vàng” (Khai thị của Liên Hoa Sanh về Đại toàn diện). Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con phương cách là nhận biết  dựa trên “lăng kính của trạch pháp nhãn với nền tảng của Tứ y cứ”.

  Bạch Thầy, con hoan hỷ với ơn phước được theo học vị Thầy trong kiếp này. Con hoan hỷ  công hạnh vị Thầy bằng pháp môn Yoga Thanh Trí  nhiều phương tiện thiện xảo đã giúp cho chúng con dần dần chuyển hóa được tâm, tăng trưởng niềm tin, lòng sùng mộ Đạo sư với niềm kiêu hãnh linh tánh là người con Phật. Từ đó, con càng hiểu rằng  “Nương cậy nơi Tuệ tri thức thì lỗi lầm của ta sẽ dần tiêu trừ, và đức hạnh của ta sẽ dần hoàn thiện. Hãy quý trọng những vị đạo sư hơn cả thân mạng của mình. Đó là pháp hành Bồ tát đạo” (Trích Ba mươi bảy pháp hành Bồ tát đạo).

  Con cảm tạ Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và an tịnh vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu ánh sánh chánh kiến soi sáng muôn nơi.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 214. Mật Như Ý says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài thư gửi trò 61 :”Ai là tuệ tri thức” của Thầy.

  Qua bài giảng con hiểu người tuệ tri thức là người am tường trí kiến giải thoát và thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình và giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh.Theo lẽ đó bất luận là tỳ kheo,tỳ kheo ni,ưu bà tắc, ưu bà di nếu hội đủ tiêu chí đó gọi là ” thiện tri thức”.

  Nhờ phân biệt được thế nào là tuệ tri thức,nhất là trong thời đại mạt pháp này,tà sư rất nhiều ,nếu chỉ nhìn vào chùa to cổng lớn,nhìn tướng bên ngoài ” đầu tròn áo vuông” rồi ta cứ lao vào ,không suy xét xem hoạt động trong chùa như thế nào? Có hướng cho chúng sanh đạt giải thoát hay không? Hay toàn gieo nhân tà kiến,mê tín dị đoan,xem ngày tốt ngày xấu,dâng sao giải hạn( điều này trước đây con cũng mắc phải,làm cho mình luôn trong tâm trạng lo lắng). Đệ tử không được nghe giảng pháp,thực hành các hoạt động tâm linh Phật đà mà ta cứ tin theo ,lễ lạy.

  Con xin ghi nhớ lời dạy của thánh giả Thogme Zangpo trong trước tác” Ba mươi bảy pháp hành Bồ Tát Đạo ” rằng” Nương cậy nơi thiện tri thức thì lỗi lầm của ta sẽ dần tiêu trừ,và đức hạnh của ta sẽ dần hoàn thiện.Hãy quý trọng những vị Đạo sư hơn cả thân mạng của mình,đó là pháp hành Bồ tát đạo”.

  Con hiểu rằng chúng con luôn biết ơn,trân quý ,trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư đó là vị Thầy,niềm tin vào giáo pháp, tinh tấn thực hành Pháp theo sự chỉ dẫn của Thầy dần dần đi đến sự giác ngộ tối thượng

  Con thành tâm cầu nguyện Thày Cô an tịnh,trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh

  Caauf nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 215. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết Thư gửi các trò 61: Ai là tuệ tri thức? ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải với đầy đủ luận cứ, luận chứng, giúp con hiểu và biết phân biết thế nào là người có trí huệ.

  Qua luận giải của vị Thầy trong bài viết, con hiểu thêm được rằng có 6 loại trí huệ (Đại huệ, Minh huệ, Pháp huệ, Diệu huệ, Tài vô ngại biện huệ và Trí huệ tổng hợp), trong đó trí huệ tổng hợp được hiển bày dưới 2 dạng: một là giảng thuyết kinh điển (kinh và luật); hai là trước tác những tác phẩm về Phật pháp có hiệu ứng trong giới học thuật. Bên cạnh đó, Đức Phật đã chỉ dạy trong “Tứ ý cứ” để giúp cho chúng sanh có thể phân biệt, thoát khỏi những lời lừa lọc của những kẻ đạo đức giả, đội lốt tu hành. Như vậy, để biết được một người có trí huệ, tri kiến Phật pháp thực sự hay không thì không phải nhìn vào hình dáng, màu áo mà người ấy mặc mà nên nhìn thẳng vào thực nghĩa những hành vi thân, ngữ, tâm của người đó có đi theo đúng lời dạy của Đức Phật và các bậc Thánh đức hay không.

  Trong tác phẩm “Phật học quần nghi”, Ngài Thích Thánh Nghiêm cũng cho rằng trong thời mạt pháp không có cơ duyên hạnh ngộ bậc Thánh đức, tự mình theo kinh điển mà hành trì, quán xét thân tâm, nỗ lực Bồ đề; lâu ngày chày tháng chính bản thân mình là minh sự, hay trong kinh Di giáo, Đức Phật cũng dạy rằng đời sau nếu không tìm ra bậc Tuệ tri thức thì hãy tôn giới luật là Thầy, lấy kinh văn mà ấn chứng. Tuy nhiên, với khả năng sơ cơ thì thật khó cho bản thân con có thể hiểu được những lời Đức Phật và các bậc Thánh đức chỉ dạy, chứ chưa nói đến việc ứng dụng vào trong cuộc sống. Đó là chưa kể trong thời mạt pháp này, nhiều kinh sách còn bị làm giả, đi chệch quỹ đạo Chánh pháp. Hay trong quá trình tu tập, bản thân con cũng dễ rơi vào cái bẫy của “sở tri chướng” khiến cho ngã mạn căng phồng mà trôi dạt vào bát phong luân hồi. Do đó, con càng thấy được tầm quan trọng của người Thầy, bậc Đạo sư Thanh Trí giúp con có được phương pháp, phương tiện thiện xảo trong bộ môn Yoga Thanh Trí để diễn tập, thực hành chánh pháp, phù hợp với khả năng, hoàn cảnh của mình, cũng như được vị Thầy “chỉ chỗ chôn vàng” để hoàn thiện dần bản thân mình.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, cho con cơ hội tiếp cận với Chánh pháp, hiểu được sự may mắn của mình trong những giai đoạn đầu tu tập của mình (tự tu và tiệm tu) để từ đó con vững bước trên con đường “An lạc đời này, Cực lạc đời sau”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 216. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết tựa “Thư gửi các trò 61: AI LÀ TUỆ TRI THỨC?”. Con hoan hỷ với những luận giải trong bài viết đã nêu ra, minh chứng và xác quyết “AI LÀ TUỆ TRI THỨC” theo quan kiến Phật môn. Những điều nêu lên trong đó chứng minh rằng, bất kỳ ai, làm theo điều Phật dạy, điều phục tâm mình và hướng độ đồ chúng theo quỹ đạo chánh kiến bằng trí huệ đều là bậc tuệ tri thức, là trưởng tử Như lai, không kể là khoác y mão thế nào. Và thực tế trong hằng vô số các bậc đắc thánh toàn triệt, các bậc tổ sư, là các vị bồ tát cư sĩ hay có đời sống gia chủ . Song bằng trí huệ không ngằn mé, các ngài đã để lại những kho tàng giáo huấn vĩ đại, là kim chỉ nan để tiếp tiếp các hậu bối nhờ nương theo các nguyện hải lực của các ngài mà tiếp tục dòng truyền thừa, cùng độ hóa quần sanh, dẫn dắt đồ chúng tu Phật, và tìm về bản tâm chân nguyên Phật tánh thông qua các phát kiến tâm linh, các tu pháp được phát lồ từ trí huệ vô sư của các ngài.

  Nếu xét trong trường phái kim cang thừa, bản thân các ngài như các bậc terton, bảo khai bảo tạng truyền giữ và phổ truyền các terma đất, terma nước, terma tâm vì duyên độ hóa chúng sanh trong các thời kỳ khác nhau. Đặc biệt trong thời kỳ mạt pháp như hiện nay khi “rồng rắn lẫn lộn”, kẻ khoác áo tu thì bị ma tâm sai sử, kéo bè, kết cánh, làm những điều phi pháp, trái với chánh lý Phật đà, không phổ độ quần chúng bằng giáo lý của Đức Thế Tôn lại lo thực danh, thực dưỡng và làm vì cái ngã mạn của bản thân.

  Và trên bầu trời chánh kiến sáng lòa, con hãnh diện được tuyên xưng được là học trò của vị Đạo sư Thanh Trí, Thầy Thinley Nguyên Thành, giáo thọ tuệ tri thức, Viện trưởng Viện tâm lý học và ứng dụng Yoga Thanh Trí, đã, đang và thường ngày chỉ dạy chúng con các tu pháp là những phương tiện trí huệ nhắm hướng “trí tịnh” theo hướng giải thoát bản thân và tha nhân vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài, đã chia sẻ. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện cho bộ môn Yoga Thanh Trí ngày càng được phổ rộng tới mọi chúng sanh, đem đến cơ hội giải thoát cho mọi chúng loài.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 217. Mật Nguyên Tánh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán và cảm tạ ơn Thầy đã có bài pháp giúp chúng trò và bạn đọc hữu duyên hiểu rỏ “ai là tuệ tri thức” để từ đó hướng sự tôn kính của mình theo chiều hướng đó; tránh rơi vào lối mòn tư duy là cứ thấy ai đầu tròn áo vuông thì liền sanh tâm e ngại, khúm núm và răm rắp nghe theo mà không hề thẩm định! nhưng có ngờ đâu đó chỉ là những người đạo đức giả đội lốt thầy tu để lừa gạt thí chủ nhẹ dạ và cả tin! và do không có tí trí tuệ Phật đà nào nên chẳng biết nói gì đành phải loanh quanh cổ xúy chuyện ăn chay, bày trò cầu siêu, giải hạn… nhưng lại rơi vào tà kiến và mắc lỗi tin vào tâm ý mình vì không có luận cứ và luận chứng nào từ kinh điển, thánh giáo lượng chứng minh.

  Đệ tử hoan hỷ tán thán vị Thầy – Đạo sư Thinley Nguyên Thành – bậc tuệ tri thức đích thực với đầy đủ “giới đức, trí tuệ, đa văn và nhiều phương tiện”.

  Đệ tử cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thiêu rụi phiền não vô minh.

  Đệ tử cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì hạnh phúc cho chúng sanh.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 218. Simon Michael says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Simon Michael sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã viết bài viết này về sự giác ngộ và về tuệ tri thức.

  Con cầu nguyện bản thân con có được tuệ tri thức chỉ dạy và soi sáng cho chúng con để chúng con được tái sinh về cõi thù thắng của chư Phật.

  ………………………………………………………………………

  Dear Guru,

  I appreciate you for this article on enlightenment and true friend may i have true spiritual friend so as to enlight us so that we can be reborn in the holy Land of buddah

 219. Tantra Niwakuwa (Neeraj Gajbhiye) says:

  Kính bạch Thầy tôn quý!

  Mô Phật!

  Đây là lần thứ 2 con đọc bài viết này và viết comment.

  Con chân thành cảm tạ ơn Thầy tôn quý!

  Con – Tantra Niwakuwa.

  ………………………………………………………………..

   

  Vandami dear respected Dhamma Guru & Namo Buddhay.

  This is my second chance to read this article & comment again. Thank you very much dear respected Dhamma Guru.

  Yours

  Tantra Niwakuwa

   

 220. Kính Bạch Thầy. 
  Con đã đọc xong thư gửi các trò 61 rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy.
  Qua bài con hiểu được, bậc tuệ tri thức là những ai am tường tri kiến giải thoát và thực hành tâm linh  theo quỹ đạo chánh pháp, để giải thoát cho mình và giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh. Hơn nữa, Đức Phật đã dạy rằng: ” Toà kim cang của Ta không có ai sở hữu ngoài những người đủ từ bi và trí tuệ”.
  Do  đó, những ai là người con Phật không phân biệt là Tăng sĩ hay Cư sĩ, nếu sở hữu được nền tảng trí tuệ của Phật đà và chỉ ra con đường giải thoát cho chúng sanh, bằng những phương tiện thiện xảo, phù hợp với từng quốc độ, từng dân tộc, từng thời đại, từng hoàn cảnh và căn cơ cho mỗi chúng sanh, đều xứng đáng được gọi là bậc tuệ tri thức.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông tương lai.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thoắt chặt cội góc các điều lành.
  Om Mani Padme Hum.

 221. Mật Hồng Liên says:

  Kính Bạch Thầy
  Bài này con đã đọc rồi ạ
  Con xin cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu thế nào là thiện tri thức . Qua đây cho con biết thêm được Trí huệ gồm 6 loại ( Đại huệ , Minh huệ , Pháp huệ , Diệu huệ , Tài vô ngại biện huệ ,) Trí huệ tổng hợp và trong Trí huệ tổng hợp lại được chia thành 2 dạng : một là giảng thuyết kinh điển , hai là trước tác
  những tác phẩm về Phật Pháp
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid19 sớm được tiêu trừ
  Om mani padme hum

 222. Phan thị Bạch Tuyết says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc thư gửi các trò 60:”Ai là tuệ tri thức” rồi ạ.Qua bài con hiểu Bâc tuệ tri thức là người am tường tri kiến giải thoát và thực hành tâm linh theo quỷ đạo chánh pháp ,để giải thoát cho mình và giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chính ,không phân biệt tăng sĩ hay cư sĩ.
  Con hoan hỉ và tán thán công hạnh ,bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi giảng luận cho chúng con bài pháp thật ý nghĩa và sâu sắc .Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của phật tánh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 223. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và sự trường thọ. Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Cầu nguyện cho đại dịch corona sớm bị tiêu trừ. Om mani padme hum.

 224. Mật Chánh Hưng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết “Ai là tuệ Tri thức” ạ.
  Qua bài viết con hiểu rằng Tuệ Tri Thức là người am tường tri kiến giải thoát, và thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp cho mình, và giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh.
  Con hiểu rằng con nên sẵn lòng gọi Thầy với bất kì ai tỏ rõ được trí huệ Phật Pháp, điều này không có nghĩa rằng gọi Thầy hoặc Anh làm cho họ vui thích hay bực mình mà người được gọi tích được gia tài “khiêm cung”, là cơ hội để tích được phước báu, là làm đúng theo chánh pháp.
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu rằng “Ai là tuệ tri thức” ạ. Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã tư bi sách tấn, uốn nắn con trên đạo trình giải thoát.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Con hiểu đúng! Song, bọn hải ngoại bị tội tiếm danh chưa sờ ớt mình lại bảo Thầy tự xưng! Các giáo sư, tiến sỹ Phật học Ấn Độ chắc không hiểu biết bằng bọn này? Họ còn biết comment gọi mầy tao với Thầy mà còn thách Thầy đăng! Chanhtuduy.com chớ đâu phải trang TVHS và chùa A dua đâu mà bấy bẩn lên mặt mình vì đồng tiền tận hiến? Thế là đủ hiểu họ tu.. hú!

 225. Mật Nguyệt Hà
  Mật Nguyệt Hà says:

  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Nguyệt Hà hoan hỷ đọc bài viết của Thầy thế nào là bậc tri thức
  Con cảm ơn Thầy đã chỉ ra cho con hiểu thực chất của tuệ tri thức là người am tường tri kiến giải thoát và thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình cũng như giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh, chúng con cần có chánh kiến thì mới có được tuệ tri thức.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Con cầu nguyện cho chúng sanh hạnh phúc thành tựu Phật tánh
  Con cầu nguyện cho dịch covid 19 sớm tiêu trừ
  Om Mani Padme Hum

 226. Mật Giác Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi đọc “Thư gửi các trò 60: Ai là Tuệ tri thức”. Khi đọc thư này, con cảm nhận được niềm vui trong nhận thức và cảm thấy đáng thương cho những kẻ vu vạ Thầy là “đạo sư tự xưng”, mỉa mai Thầy là “uống rượu tây, ăn mặn”,…

  Bài viết “Ai là Tuệ tri thức” đã trích dẫn luận chứng, luận cứ nhà Phật một cách chi tiết, rõ ràng. Nhiều phản đồ trước đây đã comment bày tỏ sự hiểu của mình và tán thán vị Thầy. Giờ đây, họ như bị “mất trí”. Nếu đọc lại bài viết này mà họ vẫn cố chấp thì họ là hạng người “2+2=5” điên khùng, không đáng để Viện ITA bận tâm!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giáo hóa chúng con!

  Con cầu nguyện Thầy luôn mạnh khỏe, trường thọ, thân tâm an tịnh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.

  Om mani padme hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Bọn này ăn gì mà nguyền thất bát vậy nhỉ? Y pháp hay y nhân? Ăn mặn như Liên hoa sanh thánh giả thì chúng nghĩ sao? Duy ma cật thánh giả ăn mặn sao 10 đại đệ tử của Đức Phật không sánh bằng? Trụ trì chùa A di đà ăn chay sao tâm trí loạn cuồng qua những gì trang mạng của họ đăng tải kể cả câu dung tục, mất dạy và khiêu dâm?

 227. Mật Tấn Sơn
  Mật Tấn Sơn says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con đã hiệu được tuệ tri thức là am tường tri kiến giải thoát, thực hành tâm linh để giải thoát cho mình và có thể giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn chúng con.
  Con cầu mong tất cả chúng sinh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Con cầu mong đại dịch covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 228. Nguyễn Lê Hoàng An (8 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con chúc thầy mạnh khoẻ ạ.
  Om Mani Padme Hum

 229. Mật Hạnh
  Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : Thư gửi các trò 61 : AI LÀ TUỆ TRÍ THỨC .
  Con hoan hỷ và tán thán công đức đạo hạnh bồ đề tâm từ bi và trí tuệ của Thầy đã luận giải sâu sắc về bậc tuệ trí thức , dựa trên Thánh giáo lượng nhà Phật và các Thánh Đức thời tại thế . Qua bài này , con thấu hiểu thế nào là bậc tuệ trí thức , là một người am tường rốt ráo về tri kiến giải thoát , hướng dẫn chúng sanh học Phật theo đúng quỹ đạo chánh kiến nhà Phật, dựa trên nền tảng ” Tứ y cứ ” mà Đức Phật đã tuyên chí , cho nên không nhất thiết phải là tỳ kheo , cư sĩ tại gia hay tăng ni..v..v , Chính vì vậy mà Thánh Tăng Thogme Zangpo đã xác quyết :” Nương cậy nơi thiện trí thức thì lỗi lầm của ta sẽ dần tiêu trừ và đức hạnh của ta hoàn thiện . Hãy quý trọng các vị đạo sư hơn cả thân mạng của mình ” (Ba mươi bảy Pháp hành Bồ tát đạo) .
  Điều này quá rõ ràng , Thầy không những là bậc tuệ trí thức , mà Thầy còn là Tổ sư của dòng phái Thanh Trì ( Kim Cang thừa ) , những thành tựu mà chúng con đạt được của ngày hôm nay là do chúng con được nương tựa vào bậc tuệ trí thức , một niềm tin tuyệt đối vào Thầy, Phật, Pháp, Tăng , một lòng sùng kính vô biên với bậc Đạo sư là nền tảng giác ngộ tối thượng, sự trân quý giáo pháp mà vị Thầy đã chắt lọc tinh túy . Nhìn chung là gieo nhân tốt , tất sẽ cho trái ngọt .
  Ngược với chúng con là bọn phản đồ lật lọng kia , bọn người lòng lang dạ thú , mặt nhân từ mà ruột hiểm sâu , mưu kế đa đoan , hãm hại cả bậc Thầy tâm linh, tính kế ly gián , dã tâm thế kia thì làm sao mà không mất tình , mất xe , mất nhà và mất tất cả không còn chốn dung thân . Hay nói đúng hơn , bọn chúng :” Liên hệ với ác trí thức sẽ làm tam độc gia tăng trong khi ta đang học hỏi , suy tư và tu tập ” ( Ba mươi bảy Pháp hành Bồ tát đạo) .
  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy luôn trường thọ vì sự nghiệp Hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Con cầu cho đại dịch COVID 19 sớm được tiêu trừ.
  OM MANI PADME HUM.

 230. Cao Diệu Chánh Tấn
  Cao Diệu Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết Thư gửi các trò 61: Ai là Tuệ tri thức rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải và đưa ra những luận cứ, luận chứng rõ ràng giúp con hiểu rõ hơn về định nghĩa của một bậc Tuệ tri thức, giúp con hiểu rõ để không bị “nhầm lẫn đồng là vàng”.
  Ngay từ lời dạy của Thánh giả Thogme Zangpo đã khẳng định sự lợi lạc khi một người được theo học một bậc Tuệ tri thức. Đó chính là “lỗi lầm của ta sẽ dần được tiêu trừ, và đức hạnh của ta sẽ dần được hoàn thiện”. Tuy nhiên, trong thời mạt pháp này khi mà tà sư nhiều như cát sông Hằng, có nhiều kẻ đội lốt tu hành để làm điều sai trái, phục vụ cho lợi ích vị kỷ của chúng thì thực cần thiết có được lời dạy hay phương pháp để giúp cho người Phật tử phân định được chánh- tà. May mắn thay, Đức Phật đã đưa lời dạy cụ thể trong Tứ y cứ (Y pháp bất y nhân, Y nghĩa bất y ngữ, Y trí bất y thức, Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa) để giúp cho người Phật tử không bị rơi vào miệng lưỡi lừa đảo của những kẻ tà kiến. Và qua thời gian gần đây, con càng nhận ra rõ hơn giá trị từ lời dạy trong Tứ y cứ của Đức Phật. Khi những kẻ tà đồ muốn lợi dụng những cá nhân, tổ chức để làm điều sằng bậy. Tuy nhiên, dựa trên Thánh giáo lượng thì những bức bình phong mà bọn tà đồ dựa vào hiện rõ lên là những kẻ tà kiến, đều là những kẻ lừa đảo chúng sanh đội lốt tu hành. Điển hình như những kẻ đứng sau hai trang mạng Thư viện hoa sen, chuaadida.com hiện rõ lên là những kẻ gieo rắc tà kiến, những kẻ lợi dụng Phật Pháp cho mục đích chính trị bất lương của chúng.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy. Cầu nguyện cho nhiều bạn đọc hữu duyên sẽ đọc được bài viết này để có thể hiểu rõ được lợi ích của việc gần gũi Tuệ tri thức.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, trụ thế dài lâu và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của vị Thầy thành tựu viên mãn vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid 19 nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 231. mattringuyen says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ . Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô . vì lợi lại của tất cả chúng sanh .
  Cầu nguyện cho đại dịch covid sớm được tiêu trừ .
  Om Mani Padme Hum

 232. Mật Trì Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ . Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô . vì lợi lại của tất cả chúng sanh .
  Cầu nguyện cho đại dịch covid sớm được tiêu trừ .
  Om Mani Padme Hum

 233. Mattinhphap says:

  Dạ.Con kính bạch Thầy.Con đã đọc bài:Thư gởi các trò 61.Ai Là Tuệ Tri Thức.
  Con hoan hỉ và tán thán công hạnh từ bi trí tuệ của Vị Thầy.Là một Vị Tuệ Tri Thức
  Là một Vị am tường tri kiến giải thoát thực hành tâm linh theo quỹ đạo Chánh pháp
  để giúp đỡ cho mình và giúp cho người khác thấy được con đường giải thoát chân
  chính.
  Có những bậc Tăng như Ngài Tịnh Không những gì Ngài học từ các Ngài khác
  đều bỏ hết đi theo cư sĩ Lý Bỉnh Nam nhận làm Thầy.Có những Vị Đạo sư được thành
  đạt thành bậc tổ mà thời Đức Phật tán thán công hạnh của các Ngài bao gồm các bậc Bồ Tát và
  Thánh Tăng như: Cư sĩ Duy Ma Cật, Đại sĩ Liên Hoa Sanh, cư sĩ Bồ Tát Nghiêm Xuân Đồng
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe trụ thế lâu dài lợi lạc chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh
  Con cầu nguyện đại dịch sớm được qua mau
  Om Ma Ni Pê Mê Hum

 234. Cao Diệu Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này.
  Con hoan hỷ với công hạnh của vị Thầy đã viết bài. Bài viết mang lại ánh sáng chánh kiến giúp cho chúng sanh nhận biết được thấu đáo bản chất chân thật “Ai là tuệ tri thức” .
  Lâu nay, nhiều người lầm tưởng và mặc định người mặc áo cà sa, cạo tóc, ăn chay ở trong chùa là Thầy tu, là tuệ tri thức. Tuy nhiên, chiếc áo không làm nên thầy tu. Đức Phật dạy “duy tuệ thị nghiệp”, lấy trí tuệ làm nghiệp chứ không lấy màu áo, lấy mái chùa, lấy sự ăn uống làm nghiệp. Đức Phật cũng có dạy “Tòa kim cang của Ta không dành riêng cho ai sở hữu, chỉ trừ những ai đầy đủ từ bi và trí tuệ”. Ngoài ra, Thánh Tăng Atisa có dạy “ở trong chùa mà không tu tập thì không được gọi là Tỳ kheo, vì con chim, con vượn, con cá cũng ở trong chùa được vậy”.
  Cho nên “Tuệ tri thức” là người am tường tri kiến giải thoát và thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình và giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh. Theo lẽ đó, bất luận tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di nếu hội tụ đủ tiêu chí đó gọi là “tuệ tri thức”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om ah hum.

 235. Mật Huệ Bích ( 8 tuổi) says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 236. Mật Khánh Ngân says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài “Thư gửi các trò 61: AI LÀ TUỆ TRI THỨC?” của vị Thầy ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng, qua đó con hiểu được rằng “Theo định nghĩa của đạo Phật, tuệ tri thức là người am tường tri kiến giải thoát, và thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình, và giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh. Theo lẽ đó, bất luận là tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di nếu hội đủ tiêu chí đó gọi là “tuệ tri thức”. Bậc tuệ tri thức đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với người tu Phật, học Phật, bởi như Thánh giả Thogme Zangpo đã khẳng định trong trước tác Ba mươi bảy pháp hành Bồ tát đạo: “Nương cậy nơi tuệ tri thức thì lỗi lầm của ta sẽ dần tiêu trừ, và đức hạnh của ta sẽ dần hoàn thiện. Hãy quý trọng những vị đạo sư hơn cả thân mạng của mình. Đó là pháp hành Bồ tát đạo”.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã cảnh tỉnh và chỉ cho chúng con trạch pháp nhãn trên lăng kính Phật đà với nền tảng là “Tứ y cứ” chúng con có thể biết được đâu là bậc tuệ tri thức trong thời kỳ mạt phát như hiện nay khi mà tà sư nhiều như cát sông Hằng. Chúng con cảm thấy may mắn biết chừng nào khi được theo học với vị Thầy, bậc tuệ tri thức thực thụ với đầy đủ 6 trí huệ là: “1. Đại huệ, 2. Minh huệ, 3. Pháp huệ, 4. Diệu huệ, 5. Tài vô ngại biện huệ, và 6. Trí huệ tổng hợp, trong đó trí huệ thứ 6 gồm 2 dạng hiển bày là: giảng thuyết kinh điển (kinh và luật), và trước tác những tác phẩm về Phật pháp, (nôm na là viết sách về Phật pháp, có hiệu ứng trong giới học thuật)”.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con bài pháp lợi lạc ý nghĩa. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện đại dịch covid sớm được kiểm soát, đặc biệt là tình hình tại các nước Ấn độ, Thái Lan và Campuchia. Cầu nguyện cho những nạn nhân mất mạng do nạn dịch covid vừa qua được thác sanh vào cõi lành.
  Cầu nguyện chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

  Hà Nội, ngày 27/4/2021

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Thầy không dám tự nhận đầy đủ trí huệ, chỉ không tà kiến và khả năng sư phạm thôi!

 237. Hoàng Dũng says:

  Kính Bạch Thầy
  Con có đọc bài viết này rồi ạ.
  Qua bài này giúp con biết được : (1) “Tuệ tri thức là gì?” Đó là, người am tường tri kiến giải thoát và thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình, và giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh (2) “Ai là tuệ tri thức?” Bất luận là tỳ kheo, ty kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di nếu hội tụ đủ tiêu chí đó gọi là “tuệ tri thức”. Bên cạnh đó, con đã được biết đến các thầy, đạo sư, thành tựu giả, đại dịch giả là những người tu Cư sỹ trong bài này có dẫn chứng.
  Con cám ơn Thầy đã viết bài ạ.
  Om mani padme hum .

 238. Mật Đức
  Mật Đức says:

  Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết này.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải qua đó giúp chúng con được hiểu tường tận về “Tuệ Tri Thức ” “là người am tường tri kiến giải thoát, và thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình, và giúp người khác thấy được con đường giải thoát chân chánh. Theo lẽ đó, bất luận là tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di nếu hội đủ tiêu chí đó gọi là “tuệ tri thức”.
  Trong thời gian qua hành trạng của trang chua Adida và TVHS cấu kết với bọn phản đồ mượn danh đạo Phật mà làm điều tà vạy công kích vị Thầy phỉ báng chánh pháp. Qua đó con càng thấm thía lời dạy của Đức Phật khi đã tiên đoán, thời mạt pháp không ít quyến thuộc ma Ba tuần hoá hiện thành thầy tu đạo Phật làm những điều tà vạy.
  Ngài Đại sĩ Liên Hoa Sanh đã khẳng định: “Bậc giác ngộ hiện thân với hình dạng bất định, kẻ hạ trí lừa dối là bọn đạo đức giả, đội lốt tu hành, đừng lầm đồng là vàng”. Con hiểu được rằng cần “Y pháp bất y nhân ” không phải dựa vào hình tướng bên ngoài , vì “chiếc áo không làm nên thầy tu” .
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu này.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp và lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 239. Nguyễn Hoàng Duy says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc được bài viết này rồi ạ .
  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con biết ai mới được gọi là “Tuệ Tri Thức ”
  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết lợi lạc này .
  Con cầu nguyện Thầy được nhiều sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum

 240. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con bài pháp lợi lạc.
  Nhờ đó con hiểu được, bậc Tuệ tri thức là người có được trí tuệ của Phật đà như lời khẳng định của Đức Phật rằng:” Tòa kim cang của Ta không ai sở hữu ngoài những người có đủ từ bi và trí tuệ”, và cũng chính là những người mang trọng trách của sứ giả Như lai tiếp nối con đường của Đức Phật đưa chúng sanh thoát khỏi sự đau khổ của luân hồi sanh tử.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tĩnh với trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum.

 241. Mật Minh Nguyện says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Cầu nguyện Thầy khoẻ mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 242. Cao Diệu Nhị Khang says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài viết. Con cảm tạ ơn Thầy đã giải luận tường minh về tuệ tri thức theo quan kiến Phật đà thông qua những luận điển, luận chứng và luận cưs xác cứ. Dầu trải qua hơn hai ngàn năm trăm năm với biết bao chứng nhân là những thánh tăng, thánh giả, những đạo sư, vị thầy không chỉ tăng sĩ hay cư sĩ, với mỗi một nhân điển để lại những chứng luận , yếu chỉ xâc cứ trí huệ Phật đà. Bởi vậy, bất kỳ ai nắm giữ và truyền trao cơ hội thực hành pháp, chia sẻ những phương pháp ứng dụng, thực hành để khai mở trí huệ Phật đà, và nhờ đó là cơ hội để hồi tâm về bản tâm Phật tánh hiện hữu. Cũng nhờ đó, thông qua thời gian, không gian trong vô tận pháp giới, trí huệ Phật đà là cơ hội giúp chúng sanh quay về nẻo giác, lấy lại cơ hội tâm an tịnh tĩnh trước mọi biến cố và vần chuyển như thể đang là, hiện hữu vốn có chẳng tả, chẳng hữu theo dòng về chân biển giác.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài và chia sẻ. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid 19 sớm được kiểm soát và tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 243. zookBunc says:

  Why also is not present?

 244. gehilt says:

  Rather amusing answer

 245. VogHeesk says:

  Quite right! I like your idea. I suggest to take out for the general discussion.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status