Apr 25, 2021

Posted by in Ứng dụng thực hành | 30 Comments

Thư Hà Nội: NGƯỜI HỌC THẤP GỬI ĐẾN KẺ HỌC CAO VỀ HAI HÀNH TRẠNG TRÁI NGƯỢC NHAU NHƯ BÓNG TỐI VÀ ÁNH SÁNG!

Kính bạch Thầy!
Con hoan hỷ được nghe bài giảng của vị Thầy “ Thế nào là sứ mệnh của một sứ giả Như Lai” qua đó giúp chúng con hiểu tường tận và thấu đáo về những trọng trách sứ mệnh của sứ giả Như Lai. Trong đạo Phật, không chú trọng trí thức mà chú trọng trí tuệ, người học Phật lấy trí tuệ làm gốc, trong kinh Bát Đại Nhân Giác, đức Phật đã dạy: “ Dùng trí tuệ làm nghiệp” trí tuệ đó không do đọc nghe mà có, mà do ứng dựng 3 giai đoạn tu Phật là Văn (đọc nghe)– Tư (suy nghĩ)– Tu (thực hành). Văn tức là (nghe đọc) những lời chân thật, Phật chỉ dạy lý thật của con người, lý thật của cuộc sống, để thấy được chân lý của con người và của muôn vật. Tư là khi đọc, nghe rồi chúng ta nghiền ngẫm cho tới nơi tới chốn, thấy rõ, hiểu tường tận vấn đề. Tu là ứng dụng nghiền ngẫm thực hành, làm theo bằng cách thấy đúng như thật chân lý Phật đã dạy, để tâm không nhiễm, không dính mắc tất cả pháp sinh diệt bên ngoài, đã nghe, đọc được lời dạy quý báu của Phật thì phải suy nghĩ áp dụng thế nào, ứng dụng sao cho nó có lợi ích cho mình và cho nhiều người, chứ ko chỉ để giải quyết các nhu cầu, sở thích của mình, Suy xét mọi việc sẽ có ảnh hưởng lợi, hại thế nào cho nhiều người, chứ ko phải chỉ cho mình. Giải quyết mọi vấn đề gì sao cho nó thuận tâm nhất cho những người liên quan, chứ ko phải chỉ thuận tâm mình.

Ngược lại với thế gian, học bao nhiêu năm, đi chỗ này chỗ kia lấy cấp bằng này cấp bằng nọ, lượm lặt của người làm của mình, người ta lượm lặt những hiểu biết của kẻ khác về làm trí tuệ thông minh của mình. Đạo Phật có nghĩa là thực hành Y pháp bất y nhân (nghe và vâng theo những ai nói viết đúng pháp chớ không theo những kẻ đó là ai, ở đâu, danh vị gì). Y nghĩa bất y ngữ (nghe và vâng theo những thực nghĩa trọng yếu chớ không phải là những câu từ màu mè, cao siêu, huyền hoặc). Y kinh liễu nghĩa bất y kinh bất liễu nghĩa (nghe và vâng theo kinh điển mang tính Giải thoát chớ không phải kinh dạy làm phước và lành, tránh dữ nếu muốn đạt Giải thoát). Y trí bất y thức (nghe và vâng theo trí tuệ vô sư, trí tuệ giải thoát chớ không phải những luận điểm, luận kiến phân tích ngoài quỹ đạo chính pháp).

 

Ở Mật Gia Song Nguyễn người hành giả được Thầy chỉ dạy “Thọ lạc tâm không chìm trong lạc, Ly trần thân chẳng phải ngoài trần” là ứng dụng linh hoạt chánh kiến trở thành nền móng vững chắc cho sự trải nghiệm thực tế và từ đó trở thành bước quan trọng để phát triển trí tuệ Phật đà trong thực hành, có nghĩa là áp dụng pháp vào cuộc sống trong thực tế đời sống để có được hạnh phúc chân thật trong cuộc sống hiện đời. Người hành giả muốn tầm cầu tu học trên hành trình đi đến giác ngộ, giải thoát đúng quỹ đạo Chánh pháp, nếu không có vị Thầy “Đạo sư” tâm linh chân chính chỉ dạy đúng quỹ đạo chánh pháp thì không ai có thể thực sự chỉ dạy cho ta phải làm gì để chặt đứt sợi dây neo cột chặt vào cuộc đời này, để đạt được giác ngộ trong những kiếp sống tương lai. Qua đó con cảm tạ ơn Thầy nhờ sự liên kết ứng dụng những bài học, lời Thầy dạy trong cuộc sống thông qua bộ môn Yoga Thanh trí của vị Thầy phát kiến “Thánh giả Mã Minh” Vị thầy ấy phải “Giới đức, đa văn nhiều phương tiện. Dạy trò lớn nhỏ mọi căn cơ. Miễn sao thông hiểu nhiều Mật điển. Dạy học trò không quản ngại thân, sơ”. “Lập đàn tràng thể nghiệm mạn đà la. Tinh nghiêm tịnh giới trong ba cửa. Tĩnh thức trong ngoài thân, ngữ, tâm”. Tạo lập cho chúng con học trò, đệ tử có căn bản trí, không vọng tưởng quá khứ, không nghĩ đến tương lai mà an trú trong hiện tại với tâm quân bình trên tinh thần “pháp là cuộc sống, cuộc sống là pháp”, nhờ có chánh kiến giúp chúng con thực hành Phật pháp trong cuộc sống, thường xuyên đào sâu giáo thuyết, tinh tấn hành trì giáo pháp theo quy trình văn tư tu, rèn luyện tạo điều kiện kĩ năng, giúp nâng cao tri kiến Phật học, tính độc lập trong tư duy, tư duy biện chứng, tư duy phát triển và tư duy giải thoát, trau dồi chánh tư duy mỗi ngày thônh qua kênh vận chuyển của vị Thầy trang chanhtuduy.com, ứng dụng những lời Phật dạy vào cuộc sống để đoạn trừ vô minh tà kiến, từ đó luôn quán xét hành vi thân ngữ tâm của bản thân để không đi lệch quỹ đạo chánh pháp .

 

Nếu không có Bậc Thầy phẩm hạnh khai trí liệu có đến bến bờ ấy chăng? “Ngài là sự hợp nhất của Tam Bảo: thân Ngài là Tăng đoàn, khẩu Ngài là Pháp, ý Ngài là Phật. Ngài là sự hợp nhất của Ba Nguồn Gia Trì: thân Ngài là Thầy (lama), khẩu ngài là Bổn Tôn (deity), ý Ngài là Nữ Thiên-Không-Hành (dākinī). Ngài là sự hợp nhất của ba Thân (kāyas): thân Ngài là Hóa Thân, khẩu Ngài là Báo Thân, ý Ngài là Pháp Thân. Ngài là hiện thân của tất cả chư Phật trong quá khứ, là suối nguồn của tất cả chư Phật trong tương lai và là đại diện cho tất cả chư Phật trong hiện tại. Bởi Ngài đã nhận những chúng sinh suy đồi như chúng ta làm đệ tử, là những kẻ mà không vị nào trong hàng ngàn vị Phật trong thời Hiền Kiếp có thể cứu giúp, nên lòng bi mẫn và quảng đại của Thầy ta còn trội vượt hơn tất cả muôn chư Phật”(Đại sư Patrul Rinpoche).

 

Đại sư Patrul Rinpoche chỉ dạy : “Ngài là sự hợp nhất của Tam Bảo: thân Ngài là Tăng đoàn, khẩu Ngài là Pháp, ý Ngài là Phật…

Ngược lại hành vi thủ đoạn hèn hạ của những kẻ phản đồ dùng cái Ngã chứa Tâm Phiền Não (Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Vui, Buồn, Yêu, Ghét, Ghen, Hờn, Giận, Hơn Thua, Đố Kị, Ganh Tị ….) “liên minh ma quỷ,” với Tạp viện xú uế TVHS và chuaadida.com trang phản động, mưu đồ bất chính của những kẻ núp bóng đạo Phật nhằm hoạt động ý đồ đen tối phá hoại tăng đoàn, khối đoàn kết dân tộc, mượn đạo tạo đời, vì thanh danh lợi dưỡng đi ngược, làm ngược với lời dạy của Đức Phật, bởi “tánh thú trỗi dậy còn đâu tánh người” làm hại đến người khác bất chấp hậu quả “quyễn thuộc Đề bà đạt đa” tiểu nhân, mất dạy, công kích, bản chất chứa đựng nhiều toan tính thủ đoạn bất lương bởi vì chấp ngã chấp tôi sinh tâm phá hoại hoại tăng đoàn, vô ơn vu vạ bôi xấu vị Thầy. Với những cái bẫy ngôn từ hôi thối mà họ giăng ra cố tình hãm hại, hạ bệ, phỉ báng vị Thầy bằng nhiều cách, để hòng ảnh hưởng đến vị Thầy đều quay trở lại biến thành nấm mồ chôn cất huệ mạng tâm linh của họ, sẽ chiêu cảm quả báo rất nặng, có đủ sức đọa địa ngục, quả báo sẽ nhân lên gấp trăm ngàn lần. (Năm mươi kệ sùng kính đạo sư). “Nếu khinh vị Thầy vì thiếu hiểu biết,Thuốc độc, tai ương, bệnh truyền nhiễm,Những thứ này gây khổ đau khôn xiết,Trong đời này và cả vạn kiếp sau!” Bạn sẽ bị giết bởi quan quân cường liệt,Lửa thiêu, rắn cắn, nước cuốn trôi,Trộm cướp, trù ếm bằng bùa chú,Giết hại bạn vô số kẻ thù,Sau khi chết rơi vào địa ngục.

Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
Cảm ơn huynh Mật Ngã với bài chia sẻ, cầu nguyện huynh luôn hanh thông thế sự viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm bị tiêu trừ.
Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh với trạng thái giác ngộ
Om Mani Pame Hum!

Con Mật Tấn Khải

 1. Quảng Lượng
  Quảng Lượng says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ! Con hoan hỉ tán thán đạo hạnh của đạo huynh Mật Tấn Khải ạ!
  Con cảm tạ ơn phước của Bổn tôn thông qua kêh vận chuyển vị Thầy từ bi và trí huệ: với phát kiến lục diệu pháp môn và luôn để tâm chỉ dạy học trò chúng con trên con đường: Văn, Tư, Tu thoát khỏi khổ đau luân hồi!
  Con cầu nguyện Thầy Cô than tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp!
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh xa lìa mê, quay về giác và sớm thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Con cầu nguyện cho bản thân và các huynh đệ kim cang luôn tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm, tinh tấn thực hành và trường dưỡng lòng sùng kính Đạo sư!
  Con cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ!
  Om Mani Pahme Hum!

  • Mật Chi says:

   Kính bạch Thầy
   Con hoan hỷ khi đọc bài viết của đạo hữu Mật Tấn Khải đã chia sẻ khi được nghe bài giảng của vị Thầy
   Qua bài viết con hiểu được sứ mệnh của sứ giả Như Lai không phụ thuộc vào hình thức bên ngoài mà dựa vào trí tuệ và phương pháp thực hành ứng dụng phù hợp vào cuộc sống là pháp, pháp là cuộc sống .
   Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy.
   Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu từ.
   Om mani padme hum

 2. Mật Minh Nguyện says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Cầu nguyện Thầy khoẻ mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 3. Mattinhphap says:

  Dạ.Con kính bạch Thầy.Con đã đọc bài: Thư Hà Nội: Người học thấp,gởi đến kẻ học cao.Về 2 hành trạng trái ngược nhau như bóng tối và ánh sáng.
  Con hoan hỉ và tán thán đạo hữu Mật Tấn Khải.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe trụ thế lâu dài lợi lạc chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Con cầu nguyện đại dịch sớm được qua mau
  Om Ma Ni Pê Mê Hum

 4. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con hoan hỷ với những chia sẻ của đạo hữu Mật Tấn Khải. Qua bài viết con cảm thấy bản thân thật may mắn khi hằng ngày được đọc bài trên trang chanhtuduy.com và comment mỗi ngày để tích tập công đức. Ứng dụng những lời Phật dạy vào cuộc sống, từ đó quán xét hành vi thân, ngữ, tâm để không rơi vào tà kiến, lệch với quỹ đạo Chánh kiến.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 5. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy!
  Con hoan hỷ thiện hạnh chia sẻ bài viết của huynh Mật Tấn Khải. Con đồng tình với huynh Mật Tấn Khải, học trò chúng con được theo học Yoga Thanh Trí ở trạng thái quân bình, hân thưởng bằng phương thức
  “Thân thọ lạc chẳng động tâm
  Ở trong ngũ dục không lầm si mê”.
  Chúng con không phải ép bản thân tụng đọc kinh điển mỗi ngày, mà thông qua những bài viết, bài giảng trên chanhtuduy chúng con vẫn tiếp thu được những lời Phật dạy qua kinh điển, bởi Thầy đã hạ tầng ngữ nghĩa những bài kinh và luồn ghép vào đó là những bài viết mượt mà Pháp là cuộc sống.
  Chúng con không phải ép bản thân mình ăn chay hay ăn mặn mà là đơn sơ với thực phẩm (Tam Tịnh Nhục), đơn sơ với tọa cụ, đơn sơ với chỗ nghỉ, đơn sơ với thuốc men.
  Con thấy nực cười khi có những kẻ đã từng hết lòng tán thán sự thọ lạc là thọ pháp khi họ còn được ở Mật gia nhưng sau khi bị tẩn xuất thì quay lại cắn càng, vu vạ rằng tu Phật sao không ăn chay, rồi Đạo sư gì mà ăn mặn… Những lời kêu gào đó giống như những cái tát tự vả vào mặt họ bởi những lời họ từng tán thán trước đây nay vẫn còn lưu chứng trên chanhtuduy. Kẻ ác hại người như tung bụi ngược gió, như phun nước bọt lên trời hậu quả tự họ lãnh nhận quả thật không sai lệch bao giờ.
  Cảm ơn huynh Mật Tấn Khải đã viết bài. Cầu nguyện huynh luôn hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, viên thành mọi ước nguyện.
  Con cầu nguyện Thầy nhiều sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện dịch bệnh covid 19 kết thúc.
  Om Mani Padme Hum!

 6. Cao Diệu Mật Thủy says:

  Mô Phật!
  Mật Thủy hoan hỷ với những chia sẻ pháp của đạo hữu Mật Tấn Khải qua bài giảng của vị Thầy về “Thế nào là sứ mệnh của một sứ giả Như Lai”. Bài chia sẻ của đạo hữu đã chứng minh rõ ràng, đanh thép sự khác biệt về hành trạng của hai bên, “trái ngược nhau như bóng tối và ánh sáng”. Lũ phản đồ tự cho mình là “thanh thoát” nhưng thực chất thủ đoạn hèn hạ, hành vi núp lùm lén lút của những kẻ mạt hạng. Chúng tự rêu rao kêu gọi người khác “tỉnh thức”, trong khi chính bọn chúng mê mờ mù quáng, ngập ngụa khổ đau trong ái ngã đầy phiền não bởi tham, sân, si, mạn, đố không thiếu một độc nào. Hãy thôi gắng gượng cái vẻ đạo đức giả gầm rú “giúp cho những ai còn đang mê mờ” ấy đi. Chúng tôi đang rất hanh thông, hạnh phúc nhờ Tâm pháp Thanh Trí, sao phải cần những kẻ thất bát, đau khổ, tai tiếng nhục nhã ê chề, uất hận đến mức dùng tiền liên minh với tổ chức phản động hải ngoại “giúp” nhỉ? Mấy người tự lo, tự thức tỉnh cho nhau đi vì chính mấy người mới là người cần thoát khỏi vũng bùn tăm tối của mấy người.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hỗ thẹn. Cầu nguyện cho khổ đau của chúng sanh được lắng dịu.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ!
  Om mani padme hum!

 7. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ
  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh, những dòng chia sẻ bài viết của huynh Mật Tấn Khải qua bài viết: Thư Hà Nội “Người Học Thấp Gửi Đến Kẻ Học Cao Về Hai Hành Trạng Trái Ngược Nhau Bóng Tối và Ánh Sáng” .Đệ cảm ơn huynh Mật Tấn Khải đã chia sẻ bài viết.
  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padem Hum

 8. Cao Diệu Tuyết Hoa
  Cao Diệu Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này.
  Con hoan hỷ tán thán chia sẽ pháp của đạo hữu Mật Tấn Khải sau khi nghe bài giảng của vị Thầy về “Thế nào là sứ mệnh của một sứ giả Như Lai”. Qua những phân tích cùng những luận chứng luận cứ dựa trên thánh giáo lượng, đạo hữu đã cho thấy được hành trạng khác nhau giữa một bên là sứ giả Như Lai vị đạo sư chân chính, một bên là những con trùng ăn thân sư tử, mượn đạo tạo đời như TVHS, chuaadida. Một bên là học trò với đầy đủ nền tảng chánh kiến nhờ vào những phương tiện thiện xảo của một sứ giả Như Lai với một bên là phản đồ kêu gào tru treo dù tự cho “ra đi thanh thoát” thật trái ngược nhau như ánh sáng và bóng tối. Đồng thời qua đây, chúng con thêm hoan hỷ hiện tại khi được nương tựa vào bậc Tuệ tri thức, được học Tâm pháp Thanh Trí trong đời này, cũng như hình ảnh “bóng tối” mà phản đồ đang là đại diện cũng là một bài học cho chúng con trân quý pháp, đừng vì mất tỉnh thức mà từ ánh sáng về lại bóng tối như họ để rồi chìm mãi trong vũng bùn tà kiến, ác nghiệp họ tự tạo ra.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 9. Mật Hạnh
  Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài: Thư Hà Nội : NGƯỜI HỌC THẤP GỞI ĐẾN KẺ HỌC CAO VỀ HAI HÀNH TRẠNG TRÁI NGƯỢC NHAU NHƯ BÓNG TỐI VÀ ÁNH SÁNG .
  Con hoan hỷ và tán thán công đức thiện hạnh của đạo hữu Mật Tấn Khải đã luận giải và phân tích thêm hình trạng giữa tà và chánh , về vị trí quan trọng của một ” Sứ giả Như Lai ” , về vị Thầy chân chính , bậc Đạo sư Thanh Trí.
  Như Đức Phật đã chỉ dạy , đạo Phật lấy ” Trí tuệ ” làm đầu , hành trình tu Phật phải dựa trên nền tảng Thánh giáo lượng, thông qua : ” Văn, Tư, Tu ” , tức là nghe , hiểu , đào sâu tri kiến và thực hành pháp , tất cả đều dựa theo quỹ đạo chánh kiến nhà Phật.
  Kính bạch Thầy! Con cảm tạ ân đức từ bi bồ đề tâm và trí tuệ của Thầy đã ban phát cho chúng con một pháp tu tuyệt vời , mang đến an lạc đời này , cực lạc đời sau . Với Tâm pháp Thanh Trí mà vị Thầy đã ròng rã hơn 25 năm nghiên cứu , khảo sát , ứng dụng , bằng cả tâm huyết , nhiệt huyết vì lợi lạc chúng sanh hữu tình, tất cả đều được Thầy chắt lọc tinh túy từ nền tảng Thánh giáo lượng và kinh điển của các bậc Thánh Đức, Thánh Tăng . Chính vì vậy mà năng lượng thanh tịnh từ trường tâm linh ngút ngàn ánh sáng chánh kiến nhà Phật nơi Thầy, nơi Tịnh trú Mật gia trang nghiêm , không vấy bận mùi hồng trần , đã dần dần loại bỏ những hạng người đội lốt quỷ , tâm tà vạy , tu Phật chỉ để hộ thân lánh nạn và cốt quỷ thì trước sau gì cũng lộ rõ đuôi cáo , nghiêm trọng hơn là hậu quả sẽ thê thảm khôn lường , cuối cuộc đời chỉ là màn đêm tăm tối , thân thể bại liệt , thần thức hoảng loạn, chưa đâu còn phải rớt vào 8 địa ngục .
  Ngược với chúng nó là các huynh đệ Kim Cang Mật gia, với tâm thuần khiết , với lòng sùng mộ vô biên , với tinh tấn thực hành pháp , với niềm tin tuyệt đối vào Thầy, Phật, Pháp, Tăng , quan trọng là với bậc Đạo sư Thanh Trí đã dẫn dắt chúng con theo đúng con đường Bát chánh đạo , theo tiêu chí của Đức Phật, nhờ vậy mà chúng con luôn tỏa sáng trên mọi lĩnh vực , trên khắp mọi miền đất nước dù đang trong thời kỳ muôn vàn bát phong quấy nhiễu , vạn nẻo đường đều tà kiến , tà sư vây quanh , thế nhưng chúng con , học trò , đệ tử của Thầy vẫn luôn gặt hái được nhiều hanh thông , nhiều thắng lợi hy hữu và ngoạn mục, nào là : Mua nhà , mua xe , mua đất , thăng quan tiến chức , có công việc ổn định mà không cần phải cạnh tranh với người bản xứ , có việc làm chính thức với tỷ lệ 1/350% ( Đạo hữu Cao Diệu Mật Thủy) ..v..v , nhiều lắm , kể không hết và cũng không thể nghị bàn , khi công đức đã vun bồi đủ đầy thì quả sẽ trổ thôi .
  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy luôn trường thọ và thân tâm an tịnh vì sự nghiệp Hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Con cảm ơn đạo hữu Mật Tấn Khải đã viết bài , cầu mong mọi ước nguyện sẽ viên thành chính đáng.
  Con cầu cho đại dịch COVID 19 sớm được tiêu trừ.
  OM MANI PADME HUM.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Học ít nhưng đạo hạnh còn hơn học cao mà bất hạnh về…”!

 10. Mật Tú Viên
  Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài viết của huynh Mật Tấn Khải. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chia sẻ cảm niệm của huynh Tấn Khải sau khi nghe bài giảng của vị Thầy “Thế nào là sứ mệnh của một sứ giả Như Lai”. Những kẻ phản đồ tự đắc cho mình là học cao, là giàu có để rồi khinh thường huynh Mật Tấn Khải – Mật Diệu Linh là vợ chồng nghèo, là bần căn. Nhưng mục tiêu của người con Phật đâu có phải là tích lũy tài sản thế gian. Mà người con Phật chân chánh hướng đến tích lũy Thất Thánh Tài: niềm tin, giới đức, đa văn, khiêm cung, tàm, quý, trí tuệ; những tài sản ấy sẽ theo họ trong kiếp người này và qua bên kia cửa tử. Xét về Thất Thánh Tài, vợ chồng huynh Mật Diệu Linh – Mật Tấn Khải là những người giàu có mà những kẻ phản đồ là những kẻ rách rưới không bằng một góc bởi ngay Thánh Tài đầu tiên “Niềm tin” chúng đã không có. Trong Tứ y cứ cũng khẳng định “Y trí bất y thức” (nghe và vâng theo trí tuệ vô sư, trí tuệ giải thoát chứ không phải những luận điểm, luận kiến phân tích ngoài quỹ đạo chính pháp). Con tự hào khi chúng con nhờ tâm pháp Chánh kiến quang minh tam muội của vị Thầy nên dù viết ngắn gọn nhưng y theo trí tuệ Giải thoát, còn hơn những kẻ cao ngạo cho mình là “thanh thoát”, “thượng căn” dù viết tràng giang đại hải cũng chỉ bộc lộ thói màu mè, biện luận xảo quyệt ngoài quỹ đạo chánh pháp. Ngòi viết sắc sảo lên tay của huynh Mật Tấn Khải, Mật Diệu Linh thể hiện qua nhiều bài viết đã chứng minh phương pháp sư phạm của vị Thầy, lợi lạc của tâm pháp Thanh trí, mà những kẻ phản đồ chỉ biết nhìn quá khứ của huynh đệ cũ mà không biểt họ đã tiến xa nhường nào. Trong khi các huynh đệ ngày càng đi về ánh sáng thì ngược lại những kẻ phản đồ đi ngược về bóng tối, trở thành người rừng tối cổ ưa thích gào rú ngày đêm.
  Đệ cảm ơn huynh Mật Tấn Khải đã viết bài. Cầu nguyện huynh tinh tấn và thành tựu ước nguyện chính đáng.
  Con cầu nguyện vị Thầy sức khỏe, thân tâm an tịnh và trường thọ.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 mau chóng được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Chúng còn tự cho rằng là ” hành giả cao cấp” !? Thế chúng bảo Thầy tà thì sao tạo ra hành giả cao cấp? Mâu thuẩn! Chúng mà cao cấp chắc con là Đức Phật rồi! Cao cấp của bọn họ là “cao giọng cấp chém gió và bịa đặt”!

   • Mật Tú Viên
    Mật Tú Viên says:

    Kính bạch Thầy!
    Những kẻ phản đồ tự cho mình là “hành giả cao cấp” chứng tỏ bệnh ái kỷ của chúng đã quá nặng. Con phì cười khi chúng mâu thuẫn trong lời nói như vị Thầy phân tích: “thầy tà” thì sao đào tạo được “hành giả cao cấp”(?!), đúng là hậu quả của cái miệng nhanh hơn cái não. “Hành giả cao cấp” mà là thành viên dưới quyền của tên trưởng nhóm “thấp cấp” và mạt hạng nhất. Ôi thật là tréo ngoe. Háo danh là 1 đặc tính của loài quỷ và chúng ngày càng biểu hiện rõ nét. Chúng còn ảo tưởng cho rằng mình vẫn còn giữ phong độ, vẫn được kính nể về bút pháp như thời còn ở Mật gia sao? Ra khỏi trường lực chánh kiến, kết giao với quỷ là chúng đã quá tầm thường rồi. Thưa Thầy con thấy thương hại cho bọn chúng quá đến giờ vẫn không biết mình là ai, chỉ “cao giọng cấp chém gió bịa đặt” là giỏi.

    • Nguyên Thành
     Nguyên Thành says:

     Đó, con thấu đó 19 nguồn với 4 đảng viên mà lập nhóm trưởng và phó rồi! Háo danh đến thế là cùng! Do vậy không ngẫu nhiên họ tự phong mình cao cấp ( Thầy nghe muốn ói ra) rồi thì đẹp zai, trẻ đẹp, thanh thoát..!? Nghe buồn mửa quá!

 11. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Mật Tấn Khải đã chia sẻ bài viết, cùng với những cảm niệm tâm đắc của bản thân sau nghe bài giảng của vị Thầy về “Thế nào là sứ mệnh của một sứ giả Như Lai”.
  Con hoan hỷ với sự phân tích chia sẻ dựa trên thánh giáo lượng của đạo hữu Mật Tấn Khải về hai hành trạng trái ngược nhau. Một bên rõ ràng là vị Thầy đang thực hiện sứ mệnh của một sứ giả Như Lai hướng dẫn, chỉ dạy cho chúng sanh hữu tình nắm được nền tảng chánh kiến ( bốn phương diện về chánh kiến) theo quỹ đạo chánh pháp, thông qua phương pháp sư phạm và quy trình văn, tư, tu tại Mật gia song Nguyễn. Một bên là nhóm tà kiến do sân hận cá nhân xuất phát từ tâm tục sinh với bản ngã căng phòng, lợi ích cá nhân bị đánh mất, nên mưu đồ vu khống, hãm hại, cản trở bậc Đạo sư đang trên đường hành Bồ tát đạo.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tĩnh với trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum.

 12. Mật Mai
  Mật Mai says:

  Kính Bạch Thầy!
  COn đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con hoan hỷ tán thán thienj hạnh của đạo hữu Mật Tấn Khải đã chia sẽ bài viết về những cảm niệm cuẩ mình khi nghe bài giảng về ” THẾ NÀO LÀ MỘT SỨ MỆNH CỦA MỘT SỨ GIẢ NHƯ LAI”.Với những luận chứng, luận cứ trích từ thánh giáo lượng đã chỉ rõ 2 hành trạng khác nhau. Thầy đang mang sứ mệnh Như Lai vì chúng sanh, đem ánh sáng chánh kiến đén với chungs sanh , giúp chúng sanh lìa mê về giác,với những phương pháp sư phạm theo thời đại, quốc độ và dân tộc theo dienx trình là văn, tư và tu tại Mật Gia Song Nguyễn mà các học trò, để tử Mật Gia đang diexn tập và thực hành. còn một bên là những kẻ phản đồ, bài mưu lập kế, vu khống bịa chuyện với tâm hận thù, bối nhọa phảm hạnh của bậc Đạo Sư đa ng trên viễn trình BỒ Tát Đạo vì chúng sanh.
  COn cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ
  Càu nguyện cho đất nước Việt Nam vượt qua thiên tay và dịch họa. Om Mani Padme Hum!

 13. Mật Tấn Lực
  Mật Tấn Lực says:

  Kinh bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết và hoan hỷ tán thán thiện hạnh, công đức của huynh Mật Tấn Khải chia sẻ cảm niệm qua bài giảng của vị thầy “Thế nào là sứ mệnh của một sứ giả Như Lai”.
  Qua bài viết của huynh Mật Tấn Khải, từ những phân tích sắc sảo cùng những luận chứng, luận cứ dựa trên Thánh giáo lượng là “Tứ Y Cứ”, giúp con và bạn đọc hữu duyên thấy rõ hơn về “sứ mệnh của một sứ giả Như Lai” và sự khác biệt hành trạng của 2 bên “trái ngược nhau như bóng tối và ánh sáng”. Theo đó, “ánh sáng” chính là sứ giả Như Lai – vị Đạo sư chân chính – Tổ sư dòng phái Thanh Trí Thinley Nguyên Thành và những học trò theo chân Ngài, được Ngài hướng dẫn chỉ dạy giáo Pháp (do Ngài phát kiến), giúp cho học trò của Ngài đời này An lạc(hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội)và Cực lạc đời sau.. Và “bóng tối” chính là các thế lực tà kiến, tà linh, tà quyền như Chùa A di đà(Úc Châu), Tạp kỹ xù uế(TVHS) mượn danh đạo Phật để thực hiện mưu đồ phản Nước, hại dân, “phá hoại hòa hợp Tăng ni Quốc nội”, cấu kết với lũ phản đồ “ăn cháo đá bát”(Trương Thanh Long, Vũ Hà Giang, Trần Huyền Trang, Phạm mai Hạnh…) thành liên minh “ma quỷ” mà “tru tréo”, vu khống, phỉ báng, bôi xấu vị Thầy và Mật gia Song Nguyễn. Những hành vi ác độc này sẽ “chiêu cảm quả báo rất nặng, có đủ sức đọa địa ngục…” mà hiện đời bọn chúng đã, đang phải lãnh nhận quả báo thích đáng, như: Gia đình ly tán(vợ bỏ, chồng chê, chồng bỏ, chông chê, con hư hỏng…), thân bại danh liệt(mất việc làm, mất xe…), người đời xa lánh(phải sống chui, sống lủi,…).
  Đệ cảm ơn huynh Mật Tấn Khải đã chia sẻ bài viết lợi lạc. Cầu nguyện cho huynh thế sự hanh thông, ước nguyện chính đáng sớm viên thành.
  Con nguyện cầu cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện dịch bệnh covid 19 nhanh chóng tiêu trừ.
  Om mani padme hum!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Đúng như trò viết! Bây giờ thất bại ngồi nhà. Ngữa tay cúi mặt xin mấy bà ban cho. Sống đời bửa đói bửa no. ..

 14. Mật Giác Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài và hoan hỷ với tuệ tri của đạo hữu Mật Tấn Khải. Phản đồ chê bai đạo hữu Mật Tấn Khải là bần căn, học thấp, nhà nghèo nhưng nhìn vào thực tế là những bài viết, comment của đạo hữu Tấn Khải thì con nhận thấy đạo hữu là một người giàu trong đạo pháp. Những phản đồ được coi là học cao, có địa vị trong xã hội nhưng giờ đây họ chẳng viết được một dòng nào theo quỹ đạo chánh pháp, họ chế thơ, vu vạ,… hành xử như những kẻ mạt hạng.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giáo hóa chúng con!

  Cảm ơn đạo hữu Mật Tấn Khải đã chia sẻ!

  Con cầu nguyện Thầy luôn mạnh khỏe, trường thọ, thân tâm an tịnh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 trên toàn thế giới sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 15. Nguyên Thành
  Cao Diệu Mật Từ says:

  Mô Phật,
  Mật Từ hoan hỷ tán thán thiện hạnh và công đức tác pháp chiếu quang, noi theo tấm gương đả tà xây chánh của vị Thầy từ đạo hữu Mật Tấn Khải. Bài viết của đạo hữu vừa là lời cảnh tỉnh cho các thế lực tà vạy dựa trên những lời dạy của Đức Phật và chư thánh đức, vừa là minh chứng cho hiệu quả của những gì Yoga Thanh Trí mà Thầy đã dạy. Có lẽ những kẻ tự nhận mình là “cao cấp”, “thanh thoát”, là “đại đệ tử” không khỏi phát điên lên vì ghen tị trước sự tiến bộ vượt bậc của đạo hữu đến mức bước trên chúng một cách hiên ngang bằng niềm kiêu hãnh của hành giả chân chính, niềm tin và sự tự hào vào vị Thầy, tinh thần vô uý trước các thế lực tà vạy. Mật Từ hoan hỷ đồng tình với lời kết hay và súc tích của đạo hữu, đã liệt kê đầy đủ các hành vi ác nghiệp đê hèn của liên minh ma quỷ, dựa trên diễn trình nhân quả chắc chắn rằng những điều chúng đã và đang làm sẽ “..quay trở lại biến thành nấm mồ chôn cất huệ mạng tâm linh của họ”.
  Cảm ơn đạo hữu đã viết bài chia sẻ. Cầu nguyện đạo hữu luôn tinh tấn và được thành tựu những ước nguyện chính đáng của mình.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 16. Mật Chân Tính (14 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ với những cảm niệm của huynh Mật Tấn Khải ạ. Vị Thầy mang sứ mệnh của một sứ giả Như Lai luôn tận tâm với học trò, truyền bá Phật pháp vì chúng sanh để ai cũng có thể tu tập giải thoát. Còn những kẻ phản đồ kia thì mượn đạo tạo đời, ăn cháo đá bát, đả phá giáo pháp chân chánh chả khác gì những con quỷ cả.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức ở trạng thai giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum

 17. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỉ với bài chia sẻ của huynh Mật Tấn Giác với những luận chứng luận cứ rõ ràng cụ thể đã làm rõ thêm lời Đức Phật dạy ” Duy tuệ thị nghiệp” cùng với đó là vai trò quan trọng của vị Đạo sư chân chánh quá khác biệt với hành trạng của những kẻ phản đồ, liên minh với TVXU , chùa A Di Đà tự cho mình cao thượng, quang minh chánh đại, học cao bằng cấp này bằng cấp nọ mà hành vi lấp liếm, nén lút muốn qua mặt luật pháp thế gian nhưng sẽ không thể thoát khỏi luật tắc nhân quả. Với phương pháp vị Thầy ban tặng chúng con những người ít học nhưng cũng có thể làm nên điều phi thường , thay đổi bản thân trở nên tốt đẹp không phải như những kẻ tà kiến học cao, biết rộng là vậy nhưng cũng chỉ là con dối bị điều khiển bởi quỷ lực chuyên đi lừa gạt chúng sanh vô minh. Dù học thấp so với thế gian nhưng chúng con là một Phật tử chân chánh có nhận thức, tư duy đúng quỹ đạo chánh pháp biết viết những bài đối luận dựa trên thánh giáo lượng với luận chứng luận rõ ràng không như một tập đoàn tà kiến kia làm ô uế sự tinh tuý Đạo Phật , thích bịa theo tâm ý của mình vu khống hãm hại người khác khi bị lộ tính quỷ động đến cái tôi cái thanh danh lợi dưỡng của mình.
  Cầu nguyện vị Thầy sức khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Quỷ có thể học cao đến thạc sĩ nhưng chỉ học nghề chớ không học Phật!

 18. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết của huynh Mật Tấn Khải rồi ạ. Những người chỉ nhìn vào hình thức bề ngoài mà đánh giá Thầy tu thì họ sẽ mãi đi theo lối mòn của đạo Phật nguyên thuỷ mà theo học Phật pháp một cách mù quáng. Bởi trong thời mạt pháp này, thật giả lẫn lộn, ” Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều”. Vậy nên khi gặp được đúng vị Thầy tâm linh chân chính mà bản thân chúng ta tự cảm nhận được những sự chuyển hoá tích cực từ khi theo học, chúng ta phải trân quý, biết ơn để không vô tình tự huỷ hoại duyên lành khó gặp ấy.
  Con cầu nguyện cho vị Thầy sức khoẻ trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 19. Mật Hồng Liên says:

  Kính Bạch Thầy
  Bài này con đã đọc rồi ạ
  Con xin hoan hỷ và tán thán thiện hạnh với những chia sẻ của huynh Mật Tấn Khải. Qua đây huynh đã phân tích rõ ràng và phân định đâu là tà kiến đâu là chánh kiến
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ
  Om mani padme hum

 20. Mật Hồng Liên says:

  Kính Bạch Thầy
  Bài này con đã đọc rồi ạ
  Con xin hoan hỷ và tán thán thiện hạnh với những chia sẻ của huynh Mật Tấn Khải
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ
  Om mani padme hum

 21. Mật Bích Thủy. says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài chia sẻ về cảm niệm sâu sắc thẫm đẫm lòng sùng kính vị Thầy của huynh Mật Tấn Khải sau khi được nghe bài giảng của vị Thầy ” Thế Nào Là Sứ Mệnh Của Một Sứ Giả Như Lai “.
  Từ những phân tích ,trích dẫn với đầy đủ luận chứng ,luận cứ rõ ràng ,chi tiết dựa trên thánh giáo lượng ,huynh Mật Tấn Khải đã nêu ra 2 hành trạng trái ngược nhau .Một bên là vị Thầy đang thực hiện xứ mệnh của một sứ giả Như Lai hướng dẫn chỉ dạy cho chúng sanh hữu tình tiếp cận được với nền tảng chánh kiến chánh pháp thông qua phương pháp sư phạm và quy trình văn tư tu theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Một bên là sự liên minh ma quỷ mượn danh nghĩa phật pháp, hình ảnh phật pháp bên ngoài mà âm thầm lồng ghép bài vở tuyên truyền cho tư tưởng phản động chống phá nhà nước Việt Nam cộng hòa ,đã vậy còn kích động ,lôi kéo những phần tử phản đồ, tuyên truyền những thông tin sai lệch ,bịa đặt vu khống ,làm cho đúng sai thật giả lẫn lộn .
  Cảm ơn huynh Mật Tấn Khải đã viết bài chia sẻ .
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .
  Cầu nguyện cho huynh Mật Tấn Khải hanh thông thế sự viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong mọi trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covit 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani padme hum !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status