Jun 30, 2021

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 31 Comments

Thư Kiên Giang: TRỜI MƯA TUY LỚN, CÂY KHÔNG RỄ KHÓ THẤM NƯỚC

Kính bạch Thầy!

Con cảm tạ Thầy đã giảng cho chúng con nghe bài pháp quý giá “Mối Tương Quan Đạo Pháp Giữa Thầy và Trò”.

Con nhớ lại có lần con được tham gia chương trình đào tạo kỹ năng và kiến thức, thì câu nói “thái độ hơn trình độ – tư tưởng gối đầu cho người đi làm”. Trong đó, kiến thức chiếm tỷ lệ 4%, kỹ năng 26%, thái độ 70%. Người lao động cũng được chia làm bốn nhóm:

Nhóm thứ nhất: nhân viên có kiến thức năng lực giỏi, kèm thái độ tốt, hợp tác với lãnh đạo.

Nhóm thứ hai: nhân viên có kiến thức năng lực giỏi, thái độ xấu, không hợp tác với lãnh đạo.

Nhóm thức ba: nhân viên kiến thức năng lực kém nhưng thái độ tốt, luôn học hỏi, hợp tác với lãnh đạo.

Nhóm thứ tư: nhân viên kiến thức năng lực kém lại không có thái độ học hỏi, hợp tác với lãnh đạo.

Các nhà đầu tư, lãnh đạo họ luôn từ chối nhân viên ở nhóm thứ hai và nhóm thứ tư. Dù nhóm thứ hai có trình độ kiến thức tốt nhưng không có thái độ tốt họ vẫn từ chối. Bởi vì lí do, họ cũng bất lực không thể cộng tác, đào tạo với nhân viên không có thái độ hợp tác với lãnh đạo.

Các nhân viên nhóm một và nhóm ba luôn luôn được chào đón. Tuy nhiên, nhân viên nhóm thứ nhất thì rất hiếm hoi, cho nên con đường rộng mở cho nhóm thứ ba.

Tịnh tiến qua đạo pháp, con hiểu được vị Thầy, vị Đạo sư như một nhà lãnh đạo trên lĩnh vực tâm linh. Học trò là người lao động tâm linh. Sự gắn kết giữa vị Thầy, vị Đạo sư với học trò qua hợp đồng tâm linh. Vị Thầy chịu trách nhiệm vận mệnh tâm linh của đệ tử. Tuy nhiên, người trò cần sùng kính, tuân lời vị Thầy và y giáo phụng hành. Nếu người trò không sùng kính vị Thầy, thì vị Thầy dù có tài giỏi như Đức Phật cũng không giáo hóa được. Bởi Đức Phật có dạy trong bốn điều Đức Phật không thể làm (điều thứ tư) “Không có duyên thì không thể độ, người không có duyên thì họ không bao giờ nghe những lời nói mà Ta chia sẻ. Mưa trời tuy lớn, cây không rễ khó mà thấm nước; Phật môn tuy rộng mở, khó độ người vô duyên”.

“Không có duyên thì không thể độ”

Mối tương quan giữa vị Thầy và đệ tử cũng đã được Ngài Rinpoche Guendune dạy: “Sự kiện một vị Thầy lý tưởng và một học trò hoàn hảo hạnh ngộ là hi hữu. Vị Thầy tốt nhưng học trò chưa tốt, khó để mà thành tựu tâm linh. Vị Thầy bình thường nhưng học trò tốt bởi sùng kính vị Thầy như Phật, sẽ nhận được ơn phước từ Phật gia hộ; sùng kính Thầy như Bồ tát sẽ được ơn phước từ Bồ tát ban cho; sùng kính Thầy như Thánh tăng sẽ nhận được ơn phước từ Thánh tăng. Coi Thầy là người thường sẽ không nhận được ơn phước nào… Trong trương hợp đó, lòng sùng kính của đệ tử làm nên tất cả, vị Thầy chỉ là phương tiện trung chuyển”.

 

Ngài Rinpoche Guendune

Do đó, nếu người học trò có giỏi thông minh xuất chúng nhưng không tuân lời vị Thầy thì cũng sẽ không thành tựu tâm linh. Như trường hợp của Thiện Tinh tỳ kheo, dù có lào thông mười hai tạng kinh điển nhưng khởi tâm kêu ngạo, so sánh ngang hàng với Đức Phật cuối cùng đọa cõi thấp. Đức Phật là vị Đạo sư vĩ đại cũng không thể giáo hóa cho đệ tử không có niềm tin và lòng sùng kính Đạo sư.

Ngược lại, người dù không thông minh, học trước quên sau như Ngài Châu Lợi Bàn Đặc với lòng sùng kính vị Thầy là Đức Phật cuối cùng đạt giác ngộ với câu “quét bụi trừ bẩn”.  Ngoài ra, còn tấm gương của vị tỳ kheo làm bếp, làm công quả trong một tự viện nọ. Mặc dù, vị tỳ kheo này không gần gũi vị Thầy, không được học pháp như các vị tỳ kheo khác nhưng với tâm sùng kính vị Thầy. Vị tỳ kheo thường quán tưởng, tôn kính vị Thầy như vị Phật. Đến khi vị Thầy viên tịch vị tỳ kheo vẫn một lòng tôn kính vị Thầy của mình mà đem chú chó của vị Thầy về chăm sóc, phụng sự giống như vị Thầy. Ngày qua ngày, vị tỳ kheo ấy đạt giác ngộ.

Chưa kể hết, tấm gương tầm cầu đạo pháp và sùng kính vị Thầy như ngài Naropa đối với ngài Tilopa. Ngài Naropa phải trãi qua 24 lần thử thách lớn nhỏ, xuýt mất mạng nhưng vẫn một lòng sùng kính vị đi theo Thầy Tilopa. Cuối cùng đã thành tựu tâm linh trở thành một trong số 84 Đại thành tựu giả người Ấn Độ từng được huyền ký bởi Đức Phật và được kính ngưỡng là hóa thân Quan Âm ứng hiện nhân gian.

 

Còn có, gương ngài Marpa vượt đường xa một thân một mình ở tuổi lục tuần với hai năm ròng đi tìm Thầy Narop cầu pháp. Cuối cùng ngài đã thành tựu tâm linh với bài ca chứng ngộ và đào tạo một đệ tử một đời thành Phật là ngài Milarepa. Mặc dù Ngài là bạch y cư sĩ, đã lập gia thất nhưng sự chứng ngộ của Ngài là vô song, thanh tịnh không chút nhiễm ô giống như hoa sen mọc lên từ bùn lầy. Đối với Ngài, Luân hồi và Niết bàn là bất nhị, hết thảy sắc tướng thế tục với Phật tính đều không khác. Vì thế, Ngài có thể vẫn sống trong cuộc đời trần lụy mà không bị nhiễm ô.

Ngài Milarepa trãi qua sự thử thách của ngài Marpa với sự ghẻ lạnh, khắt khe, thậm chí đánh đập, chửi mắng… Nhưng với tâm sùng kính vị Thầy, ngài Milarepa không mãi mai nghi ngờ vị Thầy một lòng sùng kính. Cuối cùng Ngài đã đắc pháp một đời thành Phật.

Ngày nay, chúng con không phải là học trò xuất chúng, hoàn hảo cũng sẽ không thể gặp được vị Thầy lí tưởng như vị Phật, Bồ tát, Thánh tăng vì các Ngài đã viên tịch không còn. Dù các Ngài có thị hiện chúng con cũng không thể nhận ra. Bởi “bậc giác ngộ hiện thân với hình tướng bất định” mà Đại sĩ Liên Hoa Sanh đã khẳng định. Bản thân người đệ tử chúng con không đủ khả năng lạm bàn công hạnh của vị Thầy. Như lời dạy của Ngũ tổ dạy rằng “công hạnh của bậc Đạo sư các ông không thể nghĩ bàn”.

Đại sĩ Liên Hoa Sanh

Con hiểu “vị Thầy bình thường” ở đây không có nghĩa là tà sư hay một người tầm thường. Mà là vị Thầy hiện thân với hình tướng người bình thường gần gũi với chúng sanh. Các Ngài sẵn sàng thỏng tay vào chợ, hóa thân đồng dạng giáo hóa chúng sanh. Chứ không phải mang hình tướng của một nhân vật huyền hoặc như trong những câu truyện cổ tích, vị Thầy có thể hô mưa, gọi gió, tóc trắng, râu dài…  Được hình thành từ “cái khung” mà người đệ tử đặt ra.

Đối với người căn cơ chậm lụt ít nhớ mau quên, sơ cơ trên con đường tầm Thầy học đạo. Chúng con cần nương tựa vị Thầy để được sự hướng dẫn. Dụ như “đi trên một hành trình đầy hiểm cảnh có thể gặp nhiều chướng ngại, cần một người hướng dẫn. Trên con thuyền giữa biển mênh mông cần một vị hoa tiêu hướng dẫn”. (trích Lời vàng Thầy tôi Patrul Rinpoche). Ngài Dilgo Khientse Rinpoche đã dạy: “Chỉ có một cách duy nhất để đạt giải thoát giác ngộ, đó là theo một bậc Thầy chân thực. Thầy là vị hướng đạo giúp ta vượt biển sinh tử. Như mặt trời, trăng phản chiếu trên mặt nước lặng trong, ân phước chư Phật cũng luôn luôn hiện diện cho những người có lòng tin tuyệt đối. Ánh sáng mặt trời rơi khắp, nhưng chỉ nơi nào có kính hội tụ thì mới đốt được cỏ khô. Khi những tia sáng bao la của tâm Phật từ bi được hội tụ vào tấm gương lớn của lòng tin và sự sùng kính, thì ngọn lửa ân phước sẽ cháy bùng trong bản thể bạn”.

“đi trên một hành trình đầy hiểm cảnh có thể gặp nhiều chướng ngại, cần một người hướng dẫn. Trên con thuyền giữa biển mênh mông cần một vị hoa tiêu hướng dẫn”. (trích Lời vàng Thầy tôi Patrul Rinpoche)

Qua đây con hiểu được để thành tựu tâm linh điều kiện cần là có vị Thầy. Điều kiện đủ là người trò có niềm tin và lòng sùng mộ vị Thầy. Vị Thầy là kênh vận chuyển, là suối nguồn ơn phước, dụ như chiếc máng xối thu thập nước mưa ban phước từ Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy. Lạt ma Zopa: “Khi bạn trồng hạt mầm nào đó trên mặt đất, mặt đất không hề có lợi, mà chính bạn là người thu hoạch thành quả đó. Do đó, với tâm thành kính với bậc Đạo sư như một vị Phật, bạn sẽ nhận được sự gia trì từ Ngài, đó là cách bạn đến gần hơn với chân tâm của mình”. Đức Phật đã dạy về các vị Phật đã giác ngộ, không ai là không nương vào một bậc Thầy, Ngài còn dạy: “Chỉ nhờ lòng sùng kính mà thôi, ta có thể thực chứng chân lý tuyệt đối”.

Ngài Lạt ma Zopa đã khẳng định : ” Tâm thành kính với bậc Đạo sư như một vị Phật, bạn sẽ nhận được sự gia trì từ Ngài, đó là cách bạn đến gần hơn với chân tâm của mình”

Kính bạch Thầy!

Chúng con may mắn hạnh ngộ vị Thầy, vị Tổ sư dòng Thanh trí: “Dù Thầy đức hạnh trí tuệ cao. Ngài chỉ ẩn mình chẳng tự hào”. Vị Thầy đã hóa thân đồng dạng gần gũi với chúng sanh tùy duyên giáo hóa.

Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng dạy truyền cảm hứng, noi gương các Ngài, chúng con thúc liễm thân tâm, vun đắp lòng sùng mộ Đạo sư để được lợi lạc cho bản thân. Lạt ma Zopa dạy: “Sùng kính Đạo sư không chỉ mang lại sự giác ngộ tối thượng, niềm hạnh phúc miên viễn của sự giải thoát khỏi sanh tử luân hồi mà còn gốc rễ của an lạc đời này”. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.

Om ah hum.

Con đệ tử Cao Diệu Mật Ba


Tung tăng cá lội bên hồ

Nhởn nhơ sóng nước mà mơ hóa rồng?

Phận người thường phải long đong.

Nương nhờ chánh pháp : qua sông gặp đò!

Đạo quả chẳng phải ai cho.

Tự thân nỗ lực gắng lo mới thành.

Đời người mạng sống mong manh.

Sao không tự hỏi chính mình vậy không?

Giờ đây Thầy cất tiếng lòng.

Các trò tinh tấn Thầy trông từng ngày.

Thầy về cát bụi một mai.

Còn ai khuyến tấn đêm ngày bảo ban?

 1. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ đọc “Thư Kiên Giang : TRỜI MƯA TUY LỚN, CÂY KHÔNG RỄ KHÓ THẤM NƯỚC” ạ.
  Đệ cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Ba chia sẻ câu nói “thái độ hơn trình độ – tư tưởng gối đầu cho người đi làm” trong chương trình đào tạo kỹ năng và kiến thức, trong đó giúp đệ nhận ra “thái độ” của con người sẽ quyết định thành quả trong tương lai. Ví như “nhân viên kiến thức năng lực kém nhưng thái độ tốt, luôn học hỏi, hợp tác với lãnh đạo” thì luôn được các chủ đầu tư chào đón. Ngược lại, “nhân viên kiến thức năng lực giỏi nhưng thái độ xấu, không hợp tác với lãnh đạo” thì sẽ luôn bị từ chối.
  Cũng vậy trong đạo pháp, để thành tựu tâm linh thì “Điều kiện cần là có vị Thầy. Điều kiện đủ là người trò có niềm tin và lòng sùng mộ vị Thầy”. Cho nên, ” vị Thầy bình thường nhưng học trò tốt bởi sùng kính vị Thầy như Phật sẽ được nhận ơn phước từ Phật gia hộ; sùng kính vị Thầy như Bồ tát sẽ được ơn phước từ Bồ tất ban cho; sùng kính vị Thầy như Thánh tăng sẽ được ơn phước từ Thánh tăng”, mà nhiều tấm gương đã đạt giác ngộ dù là căn cơ chậm lục, trong có Ngài Châu Lợi Bàn Đặc… . Ngược lại, học trò có giỏi thông minh xuất chúng nhưng bất tuân lời vị Thầy sẽ không thành tựu tâm linh và còn gặp hậu quả đoạ cõi thấp như Thiện Tinh tỳ kheo vậy. Thế nên, “vị Thầy từ bi hơn Đức Phật” ban dạy nhiều lời lành như “Trời mưa tuy lớn, cây không rễ khó thấm nước”, do đó Đức Phật đã chỉ ra hạnh người đó trong kinh pháp cú rằng:
  “Người ngu dầu trọn đời,
  Thân cận người có trí,
  Không biết được chánh pháp,
  Như muổng với vị canh.”
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy, vì lời lạc cho tất cả chúng sanh .
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm tiêu tan.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh .
  Om Mani Padme Hum.

 2. Mật Hồng Thức says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết của huynh Cao Diệu Mật Ba với những dòng cảm niệm về mối tương quan đạo pháp giữa Thầy và trò, cùng những trích dẫn lời vàng của các bậc thánh đức và tấm gương về tinh thần tầm Thầy học đạo, lòng sùng kính vị Thầy của các bậc thành tựu giả. Dân gian có câu không thầy đố mày làm nên, dân tộc Việt Nam với truyền thống tôn sư trọng đạo và không thể phủ nhận vai trò của người Thầy, Thầy giỏi nhưng học sinh cần phải biết vân lời, có tố chất, chăm chỉ thì mới gặt hái được kết quả mong đợi, đây chỉ là về mặt thế gian. Liên hệ sang đạo pháp từ tấm gương của Đức Phật và các bậc thánh đức đã nêu rõ vai trò quan trọng của vị Thầy, mỗi người cần có một vị Thầy, với kiến thức tâm linh sâu rộng, nhiều trải nghiệm, đa văn, nhiều phương tiện thiện xảo, giúp người học trò đi đúng hướng. Vị Thầy là tấm gương, là khuôn mẫu, còn người học trò là chất liệu dụ như là đất chẳng hạn, khuôn mẫu đẹp, rất chỉnh chu, nhưng đất quá khô, quá nhảo hay đất bời rời, thì khuôn có đẹp có tốt thì cũng khó nặng nên hình như mong đợi. Do vậy mối tương quan đạo pháp giữa Thầy và trò rất quan trọng, học trò không nghe lời Thầy, bảo một đường làm một nẻo, lười biếng, làm màu, lừa dối vị Thầy, thiếu tôn kính thì Thầy có dạy nhiều thì cũng như nước đổ đầu vịt. Do đó người học trò cần vâng lời dạy của vị Thầy, với tấm lòng sùng kính vị Thầy thuần thành, có niềm tin tuyệt đối vào Thầy và tam bảo ” có niềm tin là thành công một nữa”, ngoài ra nghiêm cẩn diễn tập, thực hành pháp với sự chỉ dạy của vị Thầy tự khắc thành tựu, đời này an lạc, đời sau cực lạc.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 3. Mật Hạnh
  Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : Thư Kiên Giang : TRỜI MƯA TUY LỚN , CÂY KHÔNG RỂ KHÓ THẤM NƯỚC .
  Con hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo hữu Cao Diệu Mật Ba , lại một lần nữa chứng minh cho sự tương quan cần thiết giữa Thầy và trò , cũng tương tự như mối quan hệ giữa lãnh đạo và người lao động , đối tượng nào là điều kiện cần để ban lãnh đạo thu nhận .
  Trong bất kỳ môi trường nào cũng vậy , với nền văn hóa , có người Thầy , người Cô dạy giỏi , dạy hay , dễ hiểu nhưng người học trò lười biếng , thụ động , không động não thì kết quả cũng chỉ là con số 0 to tướng .
  Nhưng trong lĩnh vực thuộc về đạo pháp tâm linh , mối tương quan giữa Thầy và trò vô cùng hệ trọng , bởi đây là vận mạng của cả một đời người , người Thầy đã có , hướng dẫn chúng ta đi trên con đường đúng chánh pháp , ngõ hầu tiến đến bến bờ giải thoát , nhưng người học trò lại lơ là , trì trệ , có khi lại tỏ vẻ nghi hối vị Thầy, thái độ sùng kính hời hợt thì hậu quả sẽ khôn lường đến với người học trò đó , không những hôm nay mà cả vạn kiếp sau , khi bất kính với vị Thầy.
  Qua bài viết của đạo hữu Cao Diệu Mật Ba đã giúp cho chúng con hiểu thấu đáo và sâu sắc hơn về ” Hợp đồng tâm linh” hiếm có này , phải có điều kiện cần và đủ giữa mối tương quan Thầy trò , cũng như cây khô thì phải có nước mới sinh chồi nảy lộc .
  Chúng con thật may mắn khi được hạnh ngộ cùng vị Thầy, Tổ sư dòng phái Thanh Trí, với Tâm pháp Thanh Trí , một pháp tu đơn giản , mang lại nhiều lợi lạc vô song nhưng phải là một hành giả thực thi thuần thành với tâm luôn mong cầu học đạo , nhất nhất vun bồi trưỡng dưỡng lòng sùng kính vị Thầy, vâng lời Thầy dạy đừng nghĩ đúng sai , được như vậy công đức của chúng ta sẽ nhiều vô kể .
  Con cầu nguyện cho Thầy luôn trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.
  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Con cầu cho đại dịch COVID 19 sớm được tiêu trừ.
  OM MANI PADME HUM.

 4. Mật Giác Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc “Thư Kiên Giang: Trời mưa tuy lớn, cây không rễ khó thấm nước” của đạo huynh Cao Diệu Mật Ba rồi ạ.

  Con hoan hỷ với những chia sẻ của đạo huynh Cao Diệu Mật Ba sau khi huynh nghe xong bài giảng của vị Thầy với những phân tích và trích dẫn luận chứng, luận cứ giá trị là lời dạy của các bậc Thánh đức.

  Qua chia sẻ của huynh Mật Ba, con hiểu rằng vị Thầy tuy giỏi nhưng người trò không sùng kính hoặc thiếu lòng sùng kính thì đều không thể thành tựu giống như trời mưa tuy lớn nhưng cây không có rễ thì không thể thấm nước. Đức Phật cũng dạy rằng “Không có duyên thì không thể độ”. Qua đó, con hiểu rằng thành công hay thất bại là do chính bản thân chúng con. Sự thuần tâm, trong sáng, sùng kính Đạo sư chân thật và niềm tin kiên cố sẽ giúp chúng con thành tựu dù cho vị Thầy có bình thường. Còn ngược lại, sẽ chẳng có gì!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giáo hóa chúng con!

  Đệ cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Ba đã chia sẻ!

  Con cầu nguyện Thầy luôn mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 trên toàn thế giới sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 5. Mật Huệ Bích (9 tuổi) says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 6. Mật Thái Xuyên
  Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chia sẻ pháp của huynh Cao Diệu Mật Ba sau khi nghe bài giảng về mối tương quan giữa Thầy và trò.
  Qua những câu chuyện về các bậc Thánh đức học đạo và những trích dẫn kinh điển được huynh Cao Diệu Mật Ba nêu trong bài con thấy rằng để có được thành tựu tâm linh các bậc Thánh đức đều được nương tựa vị Thầy chân chánh và các ngài có một niềm tin cũng như tấm lòng sùng mộ vị Thầy vững chắc. Con hiểu vì sao vị Thầy luôn chỉ dạy chúng con về lòng sùng mộ Đạo sư vì đó là nền tảng giác ngộ và đây đúng là pháp tu ” tất cả trong một”. Con cảm tạ ơn Thầy đã kham nhẫn chỉ dạy chúng con.
  Con cầu nguyện Thầy mạnh khoẻ và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện huynh Cao Diệu Mật Ba viên thành mọi ước nguyện chánh đáng.
  Cầu nguyện nạn dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 7. Cao Diệu Nhất Nguyên
  Cao Diệu Nhất Nguyên says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Cao Diệu Mật Ba. Bài viết có thật nhiều những trích dẫn giá trị mà con từng được nghe Thầy giảng và đọc trên trang mạng chanhtuduy.com.

  Ví dụ về 4 nhóm người lao động trong tuyển dụng cho con thấy rằng không những trong đại pháp mà rất nhiều những nơi khác, thái độ học hỏi, hợp tác là vô cùng quan trọng bởi vì thái độ phù hợp mới có thể đào tạo. Trong Đạo pháp, thái độ ấy chính là sùng kính Đạo sư và kết quả của sự đào tạo là giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đó cũng là lý do vì sao mà những người tuy có trình độ nhưng vẫn phải dừng chân vì thái độ không phù hợp, ngược lại những người xuất phát điểm là không có trình độ nhưng vẫn thành tựu một cách tự nhiên. Như đức Phật đã dạy:

  “Không có duyên thì không thể độ, người không có duyên thì họ không bao giờ nghe những lời nói mà Ta chia sẻ. Mưa trời tuy lớn, cây không rễ khó mà thấm nước; Phật môn tuy rộng mở, khó độ người vô duyên.”

  Cảm ơn huynh Cao Diệu Mật Ba vì bài viết này. Cầu nguyện cho huynh thành tựu mọi ước nguyện chính đáng. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 nhanh chóng được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 8. Mật Diễm says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo huynh Cao Diệu Mật Ba .
  Qua bài giúp cho chúng hiểu tùy thuộc vào thái độ ,lòng sùng kính của người trò đối với Thầy mình mà đạt được những thành tựu tâm linh tên bước đường tầm cầu giải thoát.Từ những tấm gương sáng của các bậc Thánh đức cho con thấy được bài học về sùng kính Đạo Sư để làm nền tảng cho sự giác ngộ . Đồng thời qua đó giúp cho con hiểu được cho dù vị Thầy có tài giỏi ,giáo pháp có vi diệu đến đâu đi nữa nếu như chúng con nghi hối, không biết  trân quý giáo pháp , không có tấm lòng sùng kính Đạo Sư thì chẳng có kết quả hay thành tựu tâm linh gì bởi tự mình đánh mất đi kênh vận chuyển ơn phước từ cõi thù thắng thông qua kênh vận chuyển vị Thầy giống như “trời mưa tuy lớn nhưng cây không có rễ thì không thể thấm nước”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Con cầu nguyện cho bệnh dịch corona sớm được tiêu trừ.
  OM AH HUM.

 9. Mật Hoàng Như
  Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết:”Thư Kiên Giang: Trời mưa tuy lớn mà cây không rễ khó thấm nước” của huynh Cao Diệu Mật Ba rồi ạ.
  Con hoan hỷ với những chia sẽ và cảm niệm của huynh Mật Ba trong bài viết. Bốn nhóm người được phân loại như trong bài viết đều được các công ty áp dụng như một mẫu công thức đã được thực nghiệm và đều khẳng định được hiệu quả và thành công. Như vậy ngay trong thế gian cũng thấy được thái độ của người thực hành đối với người hướng dẫn và với công việc của mình vô cùng quan trọng. Nếu không có thái độ khiêm nhường, hợp tác với người hướng dẫn thì sẽ không thể lĩnh hội được hết những kinh nghiệm và kiến thức mà họ muốn truyền tải. Cũng như vậy trong đạo pháp, nếu người học trò đệ tử không có tấm lòng sùng mộ vị Thầy thì làm sao có thể lãnh hội được những tri thức vị Thầy đó truyền dạy.
  Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu trong trạng thái Giác Ngộ
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ
  Om Mani Padme Hum.

 10. Mattinhphap says:

  Dạ.Con kính bạch Thầy.Con đã đọc bài: Thư Kiên Giang.Trời mưa tuy lớn.Cây không rễ khó thắm nước rồi ạ.
  Con hoan hỉ tán thán những lời cảm niệm của đạo hữu Mật Ba.
  Đại sĩ Liên Hoa Sanh đã dạy: “Hãy biết rằng vị Thầy quan trọng hơn cả ngàn vị Phật của kiếp này
  Bởi vì tất cả chư Phật của kiếp này đều xuất hiện sau khi theo một vị Thầy.
  Cốt lõi của người học Phật giác ngộ giải thoát chính là trưởng dưỡng lòng Sùng mộ Đạo sư mà đệ tử gieo một hạt mầm trên đất là người thu hoạch lợi lạc chính là bản thân mình.
  Chính vì vậy Sùng Kính Đạo Sư là nền tảng giác ngộ giải thoát
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe trụ thế lâu dài lợi lạc chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh
  Con cầu nguyện đại dịch sớm được qua mau
  OmMa Ni Pê Mê Hum

 11. Mật Đức
  Mật Đức says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc “Thư Kiên Giang” của đạo huynh Cao Diệu Mật Ba rồi thưa Thầy .
  Con hoan hỷ với những chia sẻ cảm niệm của đạo huynh Cao Diệu Mật Ba sau khi huynh nghe xong bài thuyết giảng của vị Thầy.
  Qua đó giúp cho con hiểu được giá trị sùng kính Đạo Sư nơi người học trò đệ tử mang yếu tố quyết định là điều mà Thánh giả Mã Minh đã xác quyết trong năm mươi kệ tụng Sùng Kính Đạo Sư
  ” Sùng Kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ .
  Các Kinh và Mật điển điều khẳng định.
  Công đức của bạn sẽ nhiều vô số,
  Bạn sẽ trở thành Pháp khí Đại Thừa.”
  Con hiểu được rằng thiếu tấm lòng sùng kính Đạo Sư thuần thành, thiếu niềm tin kiên cố vào Thầy Phật Pháp Tăng cũng giống như cây không có rễ chẳng thể nào nhận được những trận mưa ơn phước lớn lao từ cõi thù thắng thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.
  Con hoan hỷ với dòng cảm niệm của đạo huynh Cao Diệu Mật Ba “Ánh sáng mặt trời rơi khắp, nhưng chỉ nơi nào có kính hội tụ thì mới đốt được cỏ khô. Khi những tia sáng bao la của tâm Phật từ bi được hội tụ vào tấm gương lớn của lòng tin và sự sùng kính, thì ngọn lửa ân phước sẽ cháy bùng trong bản thể bạn”.
  Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy đã từ bi kham nhẫn mà chỉ dạy chúng con.
  Con cầu nguyện cho bản thân con và các huynh đệ kim cang ngày càng tinh tấn luôn trưởng dưỡng tấm lòng sùng kính Đạo Sư thuần thành để được theo bước chân vị Thầy từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng.
  Cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Ba đã chia sẻ bài viết này.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp và lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đạo huynh Cao Diệu Mật Ba ngày càng tinh tấn luôn được hanh thông trên đường đời lẫn đường đạo và những ước nguyện chính đáng sớm được viên thành.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 12. Mật Hồng Liên says:

  Kính Bạch Thầy
  Bài này con đã đọc rồi ạ
  Con xin hoan hỷ và tán thán thiện hạnh với những chia sẻ của huynh Cao Diệu Mật Ba. Qua đây cho con hiểu cho dù có tài mà không có đức cũng chẳng làm gì thành công viên mãn được cũng giống như trong đạo pháp tùy thuộc vào thái độ và lòng sùng kính Đạo sư như thế nào của học trò thì mới đạt được thành tựu còn những người có thông minh ,có trí tuệ đi chăng nữa mà thái độ không tốt không có lòng sùng kính thì cũng bằng thừa sẽ chẳng được chút thành tựu nào và đạt giác ngộ được đâu thậm chí còn có thể rơi vào tà kiến khi chẳng vâng lời dạy của vị Đạo sư
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid19 sớm được tiêu trừ
  Om mani padme hum

 13. Cao Diệu Tuyết Hoa
  Cao Diệu Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ được đọc bài này.
  Con hoan hỷ với những chia sẽ pháp của đạo huynh Cao Diệu Mật Ba trong bài viết “Thư Kiên Giang: Trời mưa tuy lớn cây không rễ khó thấm nước”.
  Con hoan hỷ với những luận chứng luận cứ từ thánh giáo lượng, những tấm gương của các bậc Thánh giả,, thành tựu giả được trích dẫn giúp chúng con hiểu được “sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ”. Như “cây không có rễ thì khó mà thấm được nước dù cho trời đang mưa”, tựa như dù cho ơn phước gia hộ của Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy có tràn ngập trong không gian nhưng con không đặt niềm tin trọn vẹn và sùng kính Đạo sư thì không thể thẩm thấu được mà chuyển hóa tâm mình. Vì thế cho nên lòng sùng kính vị Thầy chính là yếu tố quyết định thành bại trên con đường tâm linh dù cho là hạnh ngộ với một vị Thầy bình thường.
  Con hoanh hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi kham nhẫn, giáo hóa chúng con.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Con cám ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Ba đã viết bài. Cầu nguyện đạo huynh thế sự hanh thông, ước nguyện chánh đáng sớm viên thành.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 14. Mật Chi says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết của huynh Cao Diệu Mật Ba rồi ạ! Qua bài viết con hiểu được cho dù là Đức Phật Ngài cũng không thể giáo hóa được những người đệ tử không có niềm tin và lòng sùng kính Đạo sư , công hạnh của vị Đạo sư không thể đánh giá bằng hình thức ở bênh ngoài ,sùng kính Đạo sư là Suối nguồn của mọi ơn phước ,là nền tảng cho mọi sự giác ngộ tối thượng.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu từ
  Om mani padme hum

 15. Mật Hoa Pháp ( 10 tuổi ) says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con Mật Hoa Pháp đã đọc xong rồi này rồi ạ!
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 16. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Cao Diệu Mật Ba đã chia sẻ bài viết lợi lạc.
  Qua bài con hiểu được. Những hành giả sơ cơ như chúng con muốn được giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, thành tựu Phật quả, thì nên làm theo những lời dạy cũng như những tấm gương mẫu mực của những bậc thánh đức ngày xưa về tinh thần sùng kính vị Thầy, và để đạt được sự giác ngộ hay không là do thái độ sùng kính của một học trò, đệ tử chúng con đối với vị Thầy dạy đạo của mình. Ngài Latma Zopa cũng đã xác quyết rằng:” Sự sùng kính Đạo sư không chỉ mang lại sự giác ngộ tối thượng, niềm hạnh phúc miên viễn của sự giải thoát khỏi sanh tử luân hồi mà còn là gốc rể của sự an lạc đời này”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 17. Mật Ngữ
  Mật Ngữ says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ đọc bài chia sẻ của đạo huynh Cao Diệu Mật Ba.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã hóa thân đồng dạng, Thầy luôn thấu hiểu,quan tâm hướng dẫn chúng con theo đúng quy đạo chánh pháp, con đường của Đức Phật đã chỉ ra, giúp chúng con an lạc đời này và cực lạc đời sau.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch Covid-19 được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 18. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh, những dòng cảm niệm chia sẻ chân thành, sâu sắc của đạo huynh Cao Diệu Mật Ba qua bài viết :Thư Kiên Giang ” Trời Mưa Tuy Lớn, Cây Không Rể Khó Thấm Nước”. Đệ cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Ba đã chia sẻ bài viết.
  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padem Hum

 19. Mật Tú Viên
  Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài và con hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài chia sẻ của huynh Cao Diệu Mật Ba.
  Qua bài, con được thấy rằng không chỉ trong đạo pháp, mà trong cuộc sống cũng đề cao thái độ học hỏi của một người hơn cả năng lực thực tế. Một người dù năng lực giỏi nhưng kiêu căng ngạo mạn, thái độ xấu, không chịu hợp tác thì cũng không được chấp nhận hay chào đón. Đức Phật đã dạy về điều thứ tư trong bốn điều mà Ngài không thể làm “Không có duyên thì không thể độ, người không có duyên thì họ không bao giờ nghe những lời nói mà Ta chia sẻ” Con chợt nghĩ tới những kẻ phản đồ đã quay lưng vu vạ nói xấu vị Thầy. Cứ cho rằng những kẻ đó là người thông minh hay có năng lực, nhưng với thái độ coi thường, nhạo báng vị Thầy – bậc Tổ sư dòng phái Thanh Trí, thì những kẻ đó cũng sẽ chịu khổ đau từ nội tâm đến ngoại cảnh chiếu theo trước tác “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” của Thánh giả Mã Minh. Trời mưa lớn trút xuống mọi loài cây cỏ không phân biệt, chỉ có cây không rễ nên không thẩm được nước mưa. Mặt trời tỏa ánh sáng xuống mọi nơi trên Trái Đất, nhưng những ai trốn vào hang quay về hướng Bắc sẽ không đón nhận được. Con hiểu rằng để tiến bước trên đạo trình Giải thoát, tâm thức của con phải trở thành bình chứa thích hợp để được đón nhận tinh túy giáo Pháp, và thái độ cần tôn kính vị Thầy và trân quý giáo Pháp, “khiêm tốn và tinh cần gần gũi Minh sư tu tập trí tuệ” (Kinh Vị Tằng hữu thuyết nhân duyên). Vị Thầy luôn từ bi kham nhẫn chỉ dạy chúng con, còn có thành tựu tâm linh hay không phụ thuộc vào sự nỗ lực của bản thân chúng con.
  Đệ cảm ơn huynh Cao Diệu Mật Ba đã viết bài chia sẻ.
  Con cầu nguyện vị Thầy sức khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện huynh Mật Ba tinh tấn thực hành diễn tập Yoga Thanh Trí và thành tựu ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 mau chóng bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 20. Mật Thúy
  Mật Thúy says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Mật Thúy hoan hỉ với bài viết chia sẻ của đạo huynh Cao Diệu Mật Ba , qua bài này Mật Thúy cũng đồng ý với suy nghĩ của huynh rằng nhóm thứ hai họ tuy giỏi về năng lực những thái độ xấu trong công việc không có chách niệm lười biến không hợp tác với cấp trên liên qua đạo pháp thì nếu như học trò đệ tử không thuận lợi dạy của vị Thầy không có lòng sùng kính Đạo Sư của mình thì e rằng lên con đường đạo pháp của người học trò đệ tử đó sẽ không có kết quả con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy con ạ con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona xóm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

 21. Mật Mai
  Mật Mai says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Có hoàn hỷ với thiện hạnh của huynh Cao Diệu Mật Ba đã chia sẽ bài viết ” Thư Kiên Giang: Trời Mưa Tuy Lớn Cây Không Rễ Khó Mà Thấm Nước “. Con cảm tạ Thầy đã hứa thân đồng dạng và phổ truyền tâm pháp Yoga Thanh Trí vì lợi lạc chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 nhanh chóng được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho đất nước Việt Nam vượt qua thiên tai và dịch họa. Om Mani Padme Hum!

 22. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết của huynh Cao Diệu Mật Ba rồi ạ. Con nhận thấy được chúng con như những hạt giống đang được reo trồng trên mặt đất, mà mặt đất ở đây chính là vị Thầy. Chúng con bám víu, nương tựa nơi vị Thầy để hút chất dinh dưỡng để sinh trưởng và phát triển, còn mặt đất thì không hề được một lợi lạc gì. Chúng con được thoả sức tắm mát dưới những cơn mưa ơn phước của Bổn tôn thông qua kênh vẫn chuyển vị Thầy, nếu không có đất các cây cối sẽ không thể đâm trồi nảy lộc, giống như việc không có vị Thầy chúng con sẽ không thể tiếp cận được với chánh kiến của Phật pháp, vì cho đến thời nay các Ngài đều đã viên tịch không còn, chỉ có vị Thầy tâm linh chân chính mời có thể truyền trao lại những tinh tuý của Phật pháp đến với chúng ta. Vậy nên để trả ơn vị Thầy trước hết chúng ta cần trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư, nghe lời để vị Thầy không phải phiền lòng tổn hao sức lực.
  Con cầu nguyện cho vị Thầy sức khoẻ trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 23. Cao Diệu Đăng Tâm
  Cao Diệu Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài chia sẻ của đạo huynh Cao Diệu Mật Ba.
  Qua những dẫn chứng trong bài, những lời Thánh huấn con hiểu rằng, giả sử có một chúng sanh xuất chúng, bản thân sẵn có nhiều năng lực hơn người nhưng anh ta không có lòng sùng mộ với vị Thầy, người đại diện cho Tam Bảo, là kênh trung chuyển của Tam Bảo thì anh ta thay vì tác động một lực để được hút lại thì anh ta tác động một lực khiến bản thân bị mình đẩy xa khỏi trường lực của quả cầu khổng lồ của cõi giới thù thắng. Ngược lại, một chúng sanh bình thường có lòng sùng mộ tức là anh ta tác động lực để nhận về “lực hút” nhanh chóng tương ưng qua kênh trung chuyển vị Thầy từ quả cầu khổng lồ cõi thù thắng kia như định luật III Newton đề cập đến. Trường hợp Thiện Tinh Tỳ Kheo khi xưa bị đẩy xa khỏi cõi thù thắng nên rơi vào cõi thấp. Còn Ngài Milarepa một đời thành Phật và nhiều tấm gương khác nhận được lực hút mạnh mẽ, kỳ diệu. Con hiểu rằng nếu “Dùng kết quả làm con đường, dùng phương tiện làm cứu cánh” thì phương tiện “Sùng kính Đạo sư” là thần tốc, là tối thắng cho một chúng sanh bất kỳ đạt cứu cánh tối thượng. Qua đó, con thêm cảm niệm về sự vì diệu không thể nghĩ bàn của Phật Pháp. Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn truyền cảm hứng cho chúng con về lòng sùng mộ vì lợi lạc chính chúng con như hạt giống kia gieo vào mảnh đất, mảnh đất chẳng có lợi gì mà chỉ thêm bạc màu, còn hạt giống thì phát triển thành cây tươi tốt, đơm hoa, kết trái.
  Đệ cảm ơn những chia sẻ của đạo huynh Cao Diệu Mật Ba. Cầu nguyện huynh thành tựu ước nguyện thầm kín.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh mở cánh cửa vào thành phố giải thoát.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid mau chóng được giảm trừ, tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trò đừng ẩn dụ hay và liên hệ thực tế tốt qua hình ảnh quả cầu không lồ theo định luật Newton 3!

 24. Cao Diệu Đăng Tâm
  Cao Diệu Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.
  Om Mani Padme Hum

 25. Mật Tuấn Giác says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này rồi ạ, hoan hỷ với chia sẻ của đạo huynh Cao Diệu Mật Ba, con hiểu được các bậc thánh tăng, các vị bồ tát với lòng sùng kính đạo sư vô bờ bến và vân theo lời dạy vị Thầy của mình nên mới thành đạo quả.
  Con cầu nguyện cho vị Thầy luôn khỏe mạnh vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho virut corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 26. Nguyễn Huỳnh Ngọc Ngân says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc thư Kiên Giang của đạo huynh Cao Diệu Mật Ba rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho đại dịch covid sớm được tiêu trừ.
  Om ah hum

 27. Phan thị Bạch Tuyết says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi.Qua những dẫn chứng về lời dạy của Đức Phật và các bậc Thánh đức mà đạo huynh Cao Diệu Mật Ba đã đưa ra trong bài,đã nói lên mối quan hệ tương quan cần thiết giữa Thầy và trò .Qua đó , giúp con hiểu ,để thành tựu tâm linh,điều kiện cần là có vị Thầy ,điều kiện đủ là người trò phải có niềm tin và lòng sùng mộ vị Thầy .Vị Thầy là kênh vận chuyển ,là suối nguồn ơn phước mà người đệ tử sẽ nhận được, nếu có tấm lòng thuần thành tôn kính vị Thầy của mình.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy.
  Cầu nguyện cho đạo huynh Cao Diệu Mật Ba luôn đươc hanh thông thế sự và thành tựu mọi ước nguyện chính đáng .
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 đươc tiêu trừ .
  Om mani padme hum.

 28. Mật Tấn Sơn
  Mật Tấn Sơn says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với những chia sẻ của huynh Cao Diệu Mật Ba.
  Con cảm ta ơn Thầy đã luôn từ bi chỉ dạy chúng con.
  Con cầu mong sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sinh.
  Con cầu mong tất cả chúng sinh thức tỉnh với trạng thái tĩnh thức.
  Con cầu mong đại dịch covis 19 sớm bị tiêu trừ.
  Om mani pame hum.

 29. Mật Chân Tính
  Mật Chân Tính says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status