Thư viện Hoa Sen hiện giờ ra sao bài 17: GỬI ĐẾN BĂNG NHÓM TẠP VIỆN XÚ UẾ

Mô Phật! Kính gửi: Băng nhóm Tạp viện xú uế (TVXU) (Xin lỗi tôi không thể gọi là Ban Biên Tập vì các ôngkhông phải là Tòa soạn chính thống được cấp phép hoạt động, xin hãytự trọng, đừng đặt mình ngang hàng với những nhà báo chân chính, cao quý) Ông Tâm Diệu (hay “Tịu Dâm” … Continue reading Thư viện Hoa Sen hiện giờ ra sao bài 17: GỬI ĐẾN BĂNG NHÓM TẠP VIỆN XÚ UẾ