Dec 16, 2020

Posted by in Giáo điển, Lá thư người tâm đạo | 19 Comments

Thư viện Hoa Sen hiện nay ra sao? Bài 11: HOA SEN NAY ĐÃ NHIỄM BÙN, ” CẨM NANG” CƯ SĨ BUÔNG TUỒNG Ý NGÔNG

Đọc tiêu đề từng chương của quyển “Cẩm nang cư sĩ” của Tâm Diệu, tôi mừng thầm khi thấy chương 11: Thực hành Phật pháp. Tôi chắc mẩm sẽ tìm thấy phương pháp thực hành cụ thể, chi tiết cho cư sĩ bận rộn với đời sống gia đình, với trách nhiệm xã hội. Tôi liền mở vào chương này để đọc ngay.

Ngay từ tôi thấy ghi Phần thứ nhất tu thiền với những dòng giới thiệu như sau: Có thể ví những lời Đức Phật và chư Tổ dạy Phật tử như là những cuốn sách dạy cách nấu món ăn. Người đọc sách nấu ăn hoài mà không bao giờ thực hành, không nấu, không ăn, thì cơ thể vẫn đói, không bổ ích gì cả. Đã thế, còn đem những hiểu biết qua sách vở để khoe khoang, chứng tỏ là mình “biết nhiều cách nấu món ăn” thì chỉ là lý thuyết suông, càng khoe càng làm tăng trưởng sự kiêu ngạo, hoàn toàn không có ích lợi gì trong thực tế.

Đạo Phật là con đường thực hành, không phải là những đề tài triết lý để bàn suông, chẻ sợi tóc làm tư. Kinh sách nhà Phật là ngón tay để chỉ lên mặt trăng chân lý. Nương theo ngón tay, thấy được mặt trăng rồi thì phải hành trì tu tập để đạt tới giác ngộ giải thoát, không phải là để khoe khoang sự hiểu biết về cái ngón tay.” Những tưởng đọc được những “bí kíp võ công” của một tông phái thiền cụ thể nào đó, nhưng cả một đoạn dài gần 02 trang toàn giới thiệu chung chung về thiền, không có một phương pháp cụ thể nào. Tôi thực sự thất vọng.

Khi đọc tiếp tôi lại thấy phần thứ hai: Tịnh độ hay tu niệm Phật, rồi phần thứ ba: Cầu nguyện & tụng kinh. Tôi thực sự không tin vào mắt mình vì không nghĩ có một quyển sách lỗi đến như vậy, lỗi từ tư duy đến cách trình bày. Hai phần đầu đang nói về thiền tông và tịnh độ tông với pháp môn niệm Phật, tư nhiên phần ba đột ngột là cầu nguyện & tụng kinh. Bởi lẽ cầu nguyện & tụng kinh là hoạt động tâm linh trong đạo Phật, nó không phải là pháp môn. Chưa kể dấu viết tắt “&” không phù hợp với văn phong viết sách.

Đọc xong tôi không biết tác giả cẩm nang này đang thực hành pháp môn gì. Thiền và niệm Phật là hai pháp môn hoàn toàn khác nhau. Và theo những gì tác giả liệt kê sơ sài, chủ yếu là cóp nhặt ở đâu đó không thấy kinh nghiệm thực chứng của bản thân cũng như không chia sẻ quá trình thực hành của Tâm Diệu thì chứng tỏ ông Tâm Diệu Thiền cũng không rõ mà Niệm Phật cũng không thông. Một người mù về thực hành thì viết cẩm nang hướng dẫn cư sĩ làm sao được? Không hiểu gia tài tàm quý của vị này như thế nào? Cẩm nang hiểu đơn giản là sách hướng dẫn. Ông Tâm Diệu chưa có thành tựu tâm linh nào thì làm sao viết sách hướng dẫn được? Do ông ấy không thực hành tâm linh đến nơi đến chốn nên mới nhầm lẫn các khái niệm cơ bản như vậy, đánh đồng các hoạt động tâm linh với các tu pháp của thiền tông và tịnh độ tông.

Đó cũng là lý do tại sao ông Tâm Diệu không hiểu giá trị đích thực của lục diệu pháp môn của Mật gia Song Nguyễn. Vì vậy, ông ấy gào lên thảm thiết, chống đối kịch liệt với phát kiến của Thầy Thinley Nguyên Thành bằng những từ ngữ của thế gian, kéo những câu chuyện thế gian mà không hề “y pháp” và không nêu ra luật cứ, luận chứng Phật đà. Trong khi ngay chương đầu, ông Tâm Diệu trích lời dạy của Phật “y pháp bất y nhân” như sau: “Trong “Đại trí độ luận” cuốn 4 đã nêu lên 4 điều trọng yếu gọi là tứ y pháp “4 chỗ nương tựa”. 1) Dựa vào pháp không dựa vào người, 2) Dựa vào nghĩa không dựa vào lời, 3) Dựa vào trí, không dựa vào thức, 4) Dựa vào ý nghĩa rốt ráo, không dựa vào ý nghĩa không rốt ráo.”

Thêm vào đó, chương 11: Thực hành Phật pháp, phần thứ ba: cầu nguyện & tụng kinh, ông ấy có viết:

“Kinh có nghĩa là những lời Phật dạy, bao gồm những bài thuyết pháp của Đức Phật từ buổi thuyết pháp đầu tiên tại Ba La Nại cho đến lúc Phật nhập Niết Bàn.

Tụng kinh là để ôn lại những lời Phật dạy và để tự nhắc nhở mình ứng dụng lời của Phật dạy vào cuộc sống hằng ngày là không làm các việc ác, làm các việc lành và tự thanh lọc tâm ý. Khi tụng kinh, do chú tâm vào lời kinh nên cả ba nghiệp là thân, khẩu và ý không có cơ hội tạo tác. Do đó xa lìa được các gốc rễ của khổ đau như tham lam, sân hận, si mê, đem lại lợi lạc cho mình và người.”

Thế nhưng, khi biết các bài viết trênchanhtuduy.com dựa trên kinh điển Phật đà mà vị Thầy luận giảng, hạ tầng ngữ nghĩa để học trò và bạn đọc hiểu được kinh điển thì ông ấy nhảy lên như đĩa phải vôi. Ông hiểu “y nghĩa bất y ngữ”, ông hiểu “Tụng kinh là để ôn lại những lời Phật dạy và để tự nhắc nhở mình ứng dụng lời của Phật dạy vào cuộc sống hằng ngày là không làm các việc ác, làm các việc lành và tự thanh lọc tâm ý” Tại sao những bài viết trênchanhtuduy.com không những được Thầy Nguyên Thành luận giảng chi tiết, minh bạch rõ ràng dựa trên luận cứ, luận chứng Phật đà mà còn ứng dụng những lời Phật dạy vào đời sống hàng ngày trên tinh thần “Pháp là cuộc sống” mà ông Tâm Diệu còn kêu gào chống đối? Tôi không biết ông viết quyển sách này hay ông nhờ ai viết giúp? Hoặc đi copy ở đâu đó mà chưa kịp lĩnh hội kiến thức trong đó? Vì sự hiểu và sự hành của ông khác nhau một trời một vực, bất nhất quá!

Bên cạnh đó, ngay chương 1 ông đã viết:“Đức Phật là bậc toàn giác, là vị Đạo sư đã tự mình tìm ra được con đường giải thoát ngang qua kinh nghiệm bản thân, không có ai truyền dạy cho Ngài, không có ai ban phép cho Ngài, không phải do thần khởi, cũng không phải là hiện thân hay hóa thân của một đấng thần linh nào. Ngài là một người như chúng ta, nhưng chính nhờ tự lực cá nhân, tìm ra được con đường giải thoát. Sau khi chứng ngộ, Ngài đã giảng dạy giáo pháp cho mọi người, nếu ai có nhân duyên thực hành giáo pháp, kể từ vua chúa cho đến người gánh phân, kẻ khốn khó đều được chứng ngộ như Ngài. Cho nên Ngài đã nói: “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành.” 

Ngài là người chỉ đường dẫn lối cho chúng ta tu hành, Ngài không thể tu thay cho chúng sinh mà con người phải tự mình tu mới giải thoát được khỏi khổ đau phiền não do tham sân si trói buộc, mới ra khỏi sinh tử luân hồi được. Cho nên Ngài đã nói: “Các người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi”. Ngài khuyên chúng ta nên nương tựa vào chính chúng ta và đi theo con đường giải thoát bằng nỗ lực của chính chúng ta.”

Vậy tại sao ông lại thắc mắc khi có cư sĩ thông qua trải nghiệm tâm linh của bản thân, phát kiến lục diệu pháp môn mang lại lợi lạc cho biết bao nhiêu hữu tình? Là người con Phật chân chính, đáng lý ra ông phải hoan hỷ, ủng hộ. Là cư sĩ đang thực hành chánh pháp, đáng lý ra ông phải tự hào vì Thầy Thinley Nguyên Thành đã và đang noi theo tấm gương của đức Phật, tuân lời đức Thế Tôn “tự mình thắp đuốc lên mà đi”, nhờ tự lực cá nhân, phát kiến lục diệu pháp môn giúp cư sĩ bận rộn thực hành Phật pháp một cách dễ dàng, hiệu quả; từ đó giúp hữu tình nương tựa vào sự tinh tấn của bản thân và đi theo con đường giải thoát của đức Thế Tôn bằng nỗ lực của mình.

Lục diệu pháp môn giúp Phật tử không bị ràng buộc hay phụ thuộc vào không gian, thời gian mà chính bằng sự cố gắng của cá nhân. Lục diệu pháp môn giúp hữu tình không còn phải phụ thuộc vào bất cứ chùa nào, cũng như bất kỳ tăng sĩ nào và chính là phương pháp thực thụ mang lại cơ hội cho sư sĩ “tự thắp đuốc lên mà đi với chánh pháp”. Còn hữu tình biết ơn và nhớ ơn vị Thầy nên cúng dường, đền ơn đáp nghĩa hoàn toàn đúng trên tinh thần tứ trọng ân mà đức Phật đã chỉ dạy.

Nếu ông đã không thực hành thì không nên viết sách, vì viết càng nhiều mà hành càng sai thì chính ông tự khẳng định mình. Ít ra trước khi ông phát hành sách, ông nên đọc cho kỹ những gì mình đã viết và dù có cóp nhặt ở đâu thì cũng nên thẩm thấu được hết ý nghĩa của những lời đi vay mượn đó rồi hãy cho lưu hành. Hoặc khi mình đã viết điều gì thì cũng nên nhớ mà hành để không rơi vào trường hợp của hậu hán thư.

Cầu nguyện tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

Cầu nguyện nạn dịch covid 19 nhanh chóng tiêu trừ.

Om mani padme hum.

Cao Diệu Diệu Hằng.


Các bài  liên quan:

1, Thư viện Hoa Sen hiện nay như thế nào ( bài 1): “tâm tịnh” hay “tâm quỷ”, ” sen vàng” hay “sen thối”? BÓNG MA HẢI NGOẠI LẠI “LÊN ĐỒNG”, NỖI NIỀM CAY ĐẮNG BỊ LÊN CƠN SỐT “CHẠM MẠCH”

2, Thư viện Hoa sen hiện nay như thế nào ( bài 2): Thư viện Hoa sen môi giới mại dâm mà hênh hoang truyền bá Phật học, chê bai nơi khác, người khác. Còn ai tin nữa không? Đúng là “dại gái toàn thư” uổng công đọc ” sợ vợ chân kinh”! Sao lạ vậy kìa?

3, Thư viện hoa sen hiện giờ ra sao, bài 3: HOA SEN “HỎI NGU” MẬT GIA “ĐÁP XOÁY”

4, Thư viện Hoa Sen hiện giờ ra sao ( bài 4): VIỆT KIỀU Ở MỸ GỬI CHUYỆN CƯỜI ĐẾN RỤNG RỐN VỀ TVHS

5, Thư viện Hoa sen hiện giờ ra sao (bài 5): Thương Hồng, kẻ vô duyên giai đoạn cuối và giãy chết trong giai đoạn đầu, nỗi sầu mặc cảm khôn nguôi vì tấm thân ” nghiệp báo” của mình!

6, Thư viện Hoa Sen hiện giờ ra sao, bài 6: GỬI ĐẾN BỘ PHẬN “TRAI ĐÀN” CHẨN TẾ CỦA NHÀ SEN MỤC NÁT BÊN KIA BÁN CẦU

7, Thư viện Hoa Sen hiện giờ ra sao, bài 7: GỬI ĐẾN TRƯỞNG BAN BÒ TÓT (TBBT) CHUỒNG THƯ VIỆN HOA SEN

8, Thư viện Hoa Sen hiện giờ ra sao, bài 8: “CẦN PHẢI TIÊM NGỪA TÂM LINH ĐỂ PHÒNG CHỐNG BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG TỪ “CHUỒNG BÒ” THƯ VIỆN HOA SEN

9, Thư viện Hoa Sen hiện giờ ra sao, bài 9: NHỮNG HẠT SẠN TO ĐÙNG TRONG CÁI GỌI LÀ “CẨM NANG DÀNH CHO CƯ SĨ”

10, Thư viện hoa sen hiện giờ ra sao, bài 10: CẨM NANG DÀNH CHO CƯ SĨ HAY DÀNH CHO QUẢNG CÁO ?

11, Thư viện Hoa Sen hiện nay ra sao? Bài 11: HOA SEN NAY ĐÃ NHIỄM BÙN, ” CẨM NANG” CƯ SĨ BUÔNG TUỒNG Ý NGÔNG

12, Thư viện Hoa Sen hiện giờ ra sao bài 12: “TRƯỞNG BAN” BIÊN TẬP GIẢ VỜ VỀ HƯU, ĐẨY MỤ ĐÀN BÀ RA TRẬN. CHAO ÔI, THẬT LÀ KHÍ KHÁI

13, Thư viện Hoa Sen hiện giờ ra sao, bài 13: Những câu hỏi lột mặt nạ TVHS khiến trang tin này hiện nguyên hình rắn độc 2 lưỡi, con quỷ 2 mặt, con người 2 mang, hang ổ tà kiến!

14, Thư viện Hoa Sen hiện nay ra sao bài 14: “CẨM NANG DÀNH CHO NGƯỜI CƯ SĨ” NÓI MỘT ĐƯỜNG LÀM MỘT NẺO

15, Thư viện Hoa Sen giờ đây thế nào, bài 15: BÀ TỊNH THỦY CỐ Ý ĐỔ “NƯỚC DƠ” QUA NHÀ NGƯỜI KHÁC MÀ RÊU RAO MÌNH “TRONG SẠCH”!?

16, Thư viện Hoa Sen hiện giờ ra sao bài 16: NÚP BÓNG TÔN GIÁO KINH DOANH QUẢNG CÁO, MÔI GIỚI MẠI DÂM, BẤT CHẤP NHÂN QUẢ.

17, Thư viện Hoa Sen hiện giờ ra sao bài 17: GỬI ĐẾN BĂNG NHÓM TẠP VIỆN XÚ UẾ

18, Thư viện Hoa Sen hiện giờ ra sao? Bài 18 BÀ TỊNH THỦY TỪ BI NHƯ THẾ NÀO? AN NHẪN RA SAO?

19, Thư viện Hoa Sen hiện giờ ra sao? Bài 19: ” PHÒ CHÁNH DIỆT TÀ” LÀ ĐÂY SAO? TVHS BÊN MỸ KHÔNG CƠ QUAN, BẤT HỢP PHÁP, MÔI GIỚI MẠI DÂM, NÚP BÓNG ĐẠO PHẬT KINH DOANH TẠP NHAM, QUẢNG CÁO NHẢM NHÍ MÀ ĐÒI “DIỆT” VIỆN NGHIÊN CỨU CỦA VIỆT NAM?

20, Thư viện Hoa sen hiện giờ ra sao? Bài 20: NGƯỜI TRONG CUỘC GỬI ĐẾN TÂM DIỆU LÀ THÂN HỮU CỦA “DẠI GÁI” DỊ NHÂN ĐÃ VÌ MỘT MỤ ĐÀN BÀ MỘT CON ĐÃ RĂNG NIỀNG, CÀ MẶT, CHUYÊN “DẠNG TRAI” ĐỦ HẠNG NGƯỜI MÀ KHỔ NÃO ĐÁNG KHÔNG?

21, Thư viện Hoa Sen hiện giờ ra sao? Bài 21: 10 LUẬN CHỨNG PHẢN BÁC SỰ BỊA ĐẶT, VU KHỐNG TỪ THƯ VIỆN HOA SEN THÔNG QUA 2 TÁC GIẢ HỌ “TRANG” TÊN “DẠNG”

22, Thư viện Hoa Sen hiện giờ ra sao? Bài 22: TRONG CƠN SAY HẬN MANG TÊN CHÍ PHÈO ĐÃ 45 NĂM CHƯA HẾT KÊU GÀO! ĐỂ LÀM CHI? ĐỂ LỪA GẠT BẠN ĐỌC, ĐỂ QUYÊN TIỀN VÀ HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ!

23, Thư viện Hoa Sen hiện giờ ra sao? Bài 23: KHI CHUỒNG BÒ VẪN CÒN NẶNG MÙI ĐẾN NỖI KHỨU GIÁC RỐI LOẠN, DO ĐÓ NÊN BỊ XỎ MŨI.

24, Thư viện Hoa sen hiện giờ ra sao? Bài 24; LỢM GIỌNG VÌ HAI TỪ “ĐÁNG NHẼ”, LẠNH GÁY VÌ TÍNH VÔ CẢM CỦA THƯ VIỆN HOA SEN TRƯỚC MẠNG SỐNG CỦA BỆNH NHÂN Ở PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ (do Y, BÁC SĨ TRUNG QUỐC CHỮA BỆNH) !

25, Thư viện Hoa sen hiện giờ ra sao? Bài 25 : THƯ VIỆN HOA SEN ” QUY MÔ” CỠ NÀO?

26, Thư viện Hoa Sen hiện giờ ra sao? Bài 26: “CẨM NANG” DÀNH CHO NHỮNG KẺ “VỪA ĂN CƯỚP VỪA LA LÀNG”, SẶC MÙI CÔN ĐỒ KHI HĂM HỌA ĐÒI DIỆT VIỆN ITA

27, Thư viện Hoa Sen hiện giờ ra sao? Bài 27: GIẤC MƠ CÓ THỰC ?

28, Thư viện Hoa Sen hiện nay như thế nào? Bài 28: GỬI CHÂU TÂM NƠI NHẬN ĐĂNG QUẢNG CÁO CỦA TVHS VỚI MỤC ĐÍCH GÌ?

29, Thư viện Hoa Sen hiện giờ ra sao? Bài 29: THỦ ĐOẠN “LÊ CHIÊU THỐNG” CỦA THƯ VIỆN HOA SEN LỢI BẤT CẬP HẠI

 


Các bài liên quan khác:

1, Thư gửi các trò 321: GỬI ĐẾN NHỮNG KẺ “NÓI NGƯỢC”!

2, Thư gửi các trò 322: GỬI ĐẾN NHỮNG KẺ “NÓI NGƯỢC”, BÀI 2: ĐỒNG TIỀN TO HƠN BÁNH XE LỬA HAY LÀ MỘT THỦ ĐOẠN TRÁO TRỞ?

3, Thư gửi các trò 323: GỬI ĐẾN NHỮNG KẺ “NÓI NGƯỢC”, BÀI 3: HEO CON XINH ĐẸP HƠN MẶT NGƯỜI TÍNH QUỶ

4, Thư gửi các trò 324: GỬI ĐẾN NHỮNG KẺ “NÓI NGƯỢC”,  BÀI 4: HÃY YÊN PHẬN TRONG CÁI KHO HÀNG TĂM TỐI, ĐỪNG LÊN TIẾNG MÀ NGƯỜI TA “KHẲNG ĐỊNH”


1, GỬI BẠN XƯA ĐỂ TỎ LÒNG NGƯỠNG MỘ TÀI DIỄN KỊCH CỦA CÁC VỊ

2, Thư Hà Nội: NIỀNG RĂNG , CÀ MẶT CHƯA CHẮC ĐƯỢC ĐẸP, THƯ TỪ BỊA ĐẶT HẲN CÓ NGƯỜI TIN?

3, Điều tra theo yêu cầu bạn đọc: TỰ CHO MÌNH LÀ THẦY CỦA MỌI CƯ SĨ, CHÊ BAI CÁC THIỀN PHÁI KHÁC, ĐỐ KỴ THÀNH TỰU TÂM LINH CỦA NGƯỜI KHÁC TỰA NHƯ MỘT BẬC THÁNH ĐỨC NHƯNG CÁI GỌI LÀ “TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP” CỦA MỘT TRANG MẠNG TỤC DANH LÀ NGUYỄN XUÂN QUANG ĐÚNG THỰC CHẤT LÀ HOA SEN VÀNG KHÔNG HAY ĐANG BỐC MÙI XÚ UẾ CỦA SỰ KHAI MAN BẰNG CẤP, HÀNH XỬ CÔN ĐỒ?

4, Thư Thụy Điển: Gửi đến “đại bịa” HUYỀN TRANG, ( không phải đại sư Trần Huyền Trang đời nhà Đường)

5, Thư Hà Nội: ĐẶNG HỒNG GIẢ TÊN HỒNG ĐĂNG HÒNG CHIA RẼ MẬT GIA NHƯNG VỤNG VỀ “LÒI ĐUÔI” CHỒN MANG TÊN “ỐNG CHỀ”!

6,Thư Sài Gòn: CÀNG “PHONG PHANH” CÀNG QUẰN QUẠI, CÀNG QUẰN QUẠI CÀNG ĐI THẨM MỸ ĐỂ TÂN TRANG CÁI GỌI LÀ “BẠC PHẬN” NHƯNG KHÔNG PHẢI HỒNG NHAN!

7, THƯ VIỆN HOA SEN KHÔNG NÊU RA ĐƯỢC CHỨNG CỨ NÀO BẰNG VĂN BẢN HÀNH CHÁNH ĐỂ CHỨNG MINH ĐƯỢC MÌNH “TRONG SẠCH”, MÀ CÀNG LÀM RÕ THÊM BỘ MẶT THẬT CỦA HỌ.

8, Thư viện Hoa Sen bị điều tra theo yêu cầu bạn đọc: THƯƠNG THAY THÂN PHẬN “NÀNG KIỀU” HOA SEN!

 1. Cao Diệu Chánh Tấn
  Cao Diệu Chánh Tấn says:

  Mô Phật!
  Đệ hoan hỷ với những chia sẻ của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng trong bài viết này. Bằng những luận cứ và luận chứng rõ ràng, bài viết đã vạch rõ cái chất “thùng rỗng kêu to” hay nói cách khác là “chỉ biết nói mồm” từ quyển “Cẩm nang cư sĩ” của Tâm Diệu.
  Mặc dù trong lời dẫn của cuốn “cẩm nang” có ghi rằng: “Đạo Phật là con đường thực hành, không phải là những đề tài triết lý để bàn suông, chẻ sợi tóc làm tư”. Ấy vậy mà ngay trong cuốn đó, ông Tâm Diệu lại chẳng thấy đưa ra bất kỳ “con đường thực hành” một cách rõ ràng nào mà chỉ là sự nhắc lại hay là “nhai lại” những điều mà có thể dễ dàng tìm được qua google search.
  Đó là chưa kể ông ta còn nói “Tụng kinh là để ôn lại những lời Phật dạy và để tự nhắc nhở mình ứng dụng lời của Phật dạy vào cuộc sống hàng ngày…”, rồi ông ta cũng trích lời dạy của Đức Phật trong “Tứ y cứ”. Thế nhưng ông ta lại phản ứng, tỏ thái độ phản đối với tâm pháp Yoga Thanh Trí, vốn được vị Thầy chắt lọc tinh túy từ chính lời dạy của Đức Phật và các bậc Thánh Đức từ kinh sách, chi tiết hóa vào ứng dụng thực tế trong cuộc sống. Điều này thật buồn cười vì có người làm đúng với lời dạy của Đức Phật như ông ta đã trích dẫn trong cuốn “cẩm nang” của mình mà ông ta giờ lại phản đối. Hành động và lời nói của ông ta rõ ràng thể hiện một sự bất nhất và càng khẳng định những gì mà ông ta viết, nói hay trích dẫn trong cuốn cẩm nang chẳng khác gì “một con vẹt chỉ biết đọc tụng” (theo 16 thất bại trầm trọng của Thánh giả Gampopa).
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, trường thọ và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của vị Thầy thành tựu viên mãn vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã chia sẻ bài viết này. Cầu nguyện huynh hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Thế mới gọi là Tâm Diệu chớ khoing là người khác rồi!

 2. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ . Lời Phật dạy mà nói là như sách nấu ăn, cứ hạ thấp cu sỹ nhưng ông ta quên mất Liên Hoa Sanh là ai. Ngài đã không còn nhưng Bậc Đạo Sư vĩ khác trụ thế thay cho ngài còn nhiều cư sỹ thành tựu lắm mà cứ chê bai. Người thông tuệ so với việc nội trợ, tự mâu thuẫn nhau trong từng lời nói, rốt cuộc thì ai mà thèm tin.
  Cầu nguyện chúng sanh biết khiêm cung và hổ thẹn!
  Om mani padme hum !

 3. Cao Diệu Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này.
  Con hoan hỷ tán thán công đức tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng đến ông Tâm Diệu – Nguyễn Xuân Quang. Càng đi chi tiết vào cuốn “Cẩm nang dàng cho Cư sĩ” của ông ấy, thì chúng con càng nhận thấy được bản chất “hàng fake” cư sĩ của ông ấy và chào thua với khả năng vô tàm bất quý của ông Tâm Diệu. Một người tự xung là Cư sĩ, chưa có thành tựu tâm linh lại viết sách hướng dẫn cư sĩ thì chẳng khác nào “một người mù dẫn dắt một người mù”, tự xưng là cư sĩ nhưng lại dìm hàng cư sĩ và tị hiềm khi thấy được thành tựu tâm linh của Cư sĩ khác. Đọc đến đoạn “Người đọc sách nấu ăn hoài mà không bao giờ thực hành, không nấu, không ăn, thì cơ thể vẫn đói, không bổ ích gì cả. Đã thế, còn đem những hiểu biết qua sách vở đế khoe khoang, chứng tỏ là mình ‘biết nhiều các nấu món ăn” thì chỉ là lý thuyết suông, càng khoe càng tăng trưởng sự kiêu ngạo, hoàn toàn không có lợi ích gì trong thực tế” quả thật là “hợp vai” với trường hợp của ông Tâm Diệu – Nguyễn Xuân Quang. Vì như “chiếc muỗng trong tô canh nên không nếm được vị canh”, nên trước những giá trị đích thực của lục diệu pháp môn của của Mật gia Song Nguyễn, của vị Thầy ông ấy mới phải kêu gào chống đối, để rồi càng kêu thì càng rơi vào trường hợp của hậu Hán thư, càng gào càng như ngữa mặt lên trời phun nước bọt, bầu trời vẫn xanh sạch còn kẻ kia hứng trọn sự ô uế mình gây ra. Con cám ơn đạo huynh đã viết bài.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng thế sự hanh thông, ước nguyện chánh đáng sớm viên thành.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 4. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ tán thán công đức “tác pháp chiếu quang” của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng.
  Qua bài này con thực không biết tác giả Tâm Diệu đã đặt “tàm, quý” của mình ở đâu trong quyển sách “Cẩm nang cư sĩ” mà chỉ thấy sự buông tuồng ý ngông, chẳng khác chi giống hành trạng của một người mù muốn dẫn dắt một người mù mà thánh giả Gampopa đã khuyến cáo. Như đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã luận giả thì, hoá ra những gì tác giả Tâm Diệu liệt kê sơ sài, chủ yếu là cóp nhặt ở đâu đó chứ không thấy kinh nghiệm thực chứng từ bản thân ông. Càng tệ hại hơn, bởi những lời ông đã giới thiệu ở trên có hàm ý nói người chỉ hiểu biết qua sách vở mà khoe khoang thì đã sai lầm rồi, không có lợi ích thực tế , nhưng còn bản thân ông Tâm Diệu “Thiền thì không rõ, Niệm Phật không thông” mà lại ngông cuồng viết sách hướng dẫn cư sĩ thì quá sai lầm, chỉ thêm hại người lầm đường tà mà thôi, không ngẫu nhiên mà Đức Phật khuyến cáo rằng: ” Nếu ai gần gũi ác tri thức, đời này chẳng được tiếng tốt, đời sau sẽ bị đoạ vào địa ngục” (kinh Phật Bổn hạnh).
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm tiêu tan.
  Cầu mong tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hỗ thẹn.
  Om Mani Padme Hum.

 5. Mật Hạnh
  Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài này rồi.
  Con hoan hỷ và tán thán công đức thiện hạnh của đạo hữu Cao Diệu Diệu Hằng đã tác pháp chiếu quang đến ông Tâm Diệu , sau khi đọc xong cuốn ” Cẩm nang cư sĩ ” của ông ta . Bằng những kiến am tường sâu sắc về đạo Phật, về những tiêu chí lời dạy của Đức Phật, đạo hữu đã vạch trần bản chất kém cỏi về giáo pháp Phật đà, về vấn đề thực hành tâm linh , nên khi viết ra cuốn ” Cẩm nang cư sĩ ” hoàn toàn tự ý mình , chỉ nói chung chung như là kẻ nói suông , không dẫn chứng được những lời dạy trong kinh điển nhà Phật, đúng là thùng rỗng kêu to, chẳng hiểu tí gì về thực hành pháp , chỉ biết nói nhăng nói cuội . Trong khi đó , Lục diệu Pháp môn của Thầy THINLEY NGUYÊN THÀNH được Thầy chắt lọc tinh túy từ Thánh giáo lượng , kinh điển nhà Phật, với phương thức hạ tầng ngữ nghĩa , không ảnh hưởng bởi không gian và thời gian , không phụ thuộc vào chùa chiền , chỉ cần tự mình nổ lực tinh tấn thực hành trong bất kỳ mọi lúc , mọi nơi .
  Với Lục diệu Pháp môn của Thầy THINLEY NGUYÊN THÀNH đã mang lại nhiều lợi lạc vô song và được ứng dụng theo phương châm ” Pháp là cuộc sống , cuộc sống chính là pháp ” và nhiều học trò , đệ tử của vị Thầy đã thành đạt xã hội, hanh thông thế sự , hạnh phúc tự tâm .
  Con cầu nguyện cho Thầy luôn trường thọ vì sự nghiệp Hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Con cầu cho đạo hữu Cao Diệu Diệu Hằng luôn hanh thông thế sự và mọi ước nguyện đều được viên thành chính đáng.
  Con cầu cho đại dịch COVID 19 sớm được tiêu trừ.
  OM MANI PADME HUM.

 6. Mật Thúy says:

  Kính Bạch Thầy .
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Mật Thúy hoan hỉ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng dành cho Tâm Diệu qua bài này cho lấy Tâm Diệu này đã viết sách sai với quỹ đạo chánh pháp viết về Phật pháp sao lại có nấu ăn trong đó càng đọc thì Mật Thúy lấy được rằng Tâm Diệu và TVHS chỉ gì lợi cho bản thân mà chuyện gì cũng dám làm mượng đạo tạo đời . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn có ý thức kiên tốn và thổ thẹn con cầu nguyện cho vi khuẩn corona xóm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

 7. Mật Như Pháp
  Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết của huynh Cao Diệu Diệu Hằng rồi ạ. Tuy chưa đọc “ Cẩm nang cư sĩ” của Tâm Diệu, nhưng qua những phân tích của huynh Cao Diệu Diệu Hằng, con đã thấy được những mặt trái trong “ cẩm nang” của Tâm Diệu không biết tự viết hay đi sao chép ở đâu mà ngang nhiên phát hành sách.
  Thiền và Niệm Phật là hai pháp môn khác nhau, hơn nữa cầu nguyện và tụng kinh là hoạt động tâm linh trong đạo Phật lại được ông ta lấy làm tiêu để từng phần trong trương 11.Thực hành Phật pháp trong cẩm nang “ dởm” của mình. Có lẽ ông ta cứ thế mà đánh đổng lên bởi Thiền, niệm Phật, cầu nguyện đều là “ động từ” để đánh lừa những chúng sanh cùng vô minh như ông ta. Trong khi tại Mật gia có Lục diệu pháp môn do vị Thầy – Tổ sư dòng Thanh Trí phát kiến thì ông ta lại chối đây đẩy, dùng ngôn từ thế gian mà hạ bệ. Vậy ông ta có biết chính điều mà ông ta “ gào lên chống đối” đang là pháp môn tu học của rất nhiều người cả trong và ngoài nước, và chính họ đang dùng những kiến thức, chánh kiến mà mình có được trong nhiều năm theo học vị Thầy để áp đảo lại ông ta, chỉ ra cái sai của ông ta. Trong Kinh Hoa Nghiêm xác quyết: “Mọi thiện pháp không xuất phát từ tâm Bồ đề đều là tà pháp”, vậy việc phát hành sách Phật pháp, nhưng lại không am hiểu, không qua thực hành, trải nghiệm, không xuất phát tâm vì lợi lạc chúng sanh cũng đều là tà pháp.
  Con cầu nguyện cho vị Thầy sức khoẻ trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 8. Cao Diệu Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ với những phân tích của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng về những “hạt sạn” to đùng trong quyển “Cẩm nang cư sĩ” của ông Tâm Diệu. Đọc bài viết, con càng hiểu hơn vì sao ông này có xu hướng quảng cáo cho một số nơi chùa chiền nơi có bóng dáng các tà sư, gieo rắc tà kiến; bởi lẽ họ cùng một “chiến tuyến” là mệnh ai nấy nói, không theo một quy chuẩn của chánh kiến khi đang luận bàn về Phật pháp. Thêm nữa, bản thân ông ta nhận là cư sĩ bình thường mà lại ngạo nghễ viết quyển “cẩm nang cư sĩ”, đồng thời không giới thiệu bất kỳ cư sĩ nào trong quyển cẩm nang này. Con không thể tưởng tượng nổi mức độ ảo tưởng của ông Tâm Diệu; chưa bao giờ con thấy một trường hợp nào tổng hợp nhiều yếu tố “không” như ông ta mà lại được ông ta kết luận bằng yếu tố “có”: không bằng cấp xã hội, không có trình độ tâm linh, không có tấm lòng với tổ quốc nơi ông ta sinh ra, không có bất cứ chỗ dựa pháp lý hợp pháp và không một tên gọi nào trên diễn đàn Phật học ngoài cái chức “quản trị viên” cho một trang giả danh Phật học. Vậy thì dựa vào đâu mà ông ta “có” quyền viết quyển “cẩm nang” này và bày đặt phân tích, lên án về một bậc Đạo sư có đầy đủ mọi yếu tố mà ông ta không có?! Ông ta mà xưng mình là cư sĩ đạo Phật thì quả là làm xấu mặt đạo Phật và chẳng khác nào phỉ báng Đức Phật và những lời dạy của Ngài. Thật xứng danh “trưởng ban bò tót”!
  Cảm ơn huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã viết bài. Cầu nguyện huynh luôn tinh tấn và thành tựu những ước nguyện chính đáng.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 9. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ
  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh ạ
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padem Hum

 10. Cao Diệu Nhất Nguyên says:

  Mô Phật,

  Đệ nghĩ rằng cẩm nang này còn dỏm hơn cẩm nang nấu ăn vì ít ra đọc cẩm nang nấu ăn xong sẽ biết nấu được vài món ăn. Còn cẩm nang cư sĩ này đọc xong chẳng biết sẽ thực hành thế nào. Bởi cuốn cẩm nang này dường như chỉ giới thiệu tên một vài “món ăn” ngẫu nhiên với một ít thông tin qua loa để đọc cho vui thôi chứ không làm được gì.

  Có một đoạn đệ đọc xong mà bàng hoàng:
  “Trôi lăn trong sanh tử là do nắm giữ…Cho nên bước vào đạo Phật, đạo Giác Ngộ thì bước đầu tiên là buông bỏ, bước giữa cũng buông bỏ và bước cuối cũng buông bỏ. Buông bỏ hết tất cả mọi sự, buông bỏ thiện và ác, buông bỏ giác ngộ và vô minh, buông bỏ thiên đường và địa ngục và mọi loại say mê về chứng ngộ.”
  Ôi trời bước đầu tiên gì mà khó quá trời khó, đọc xong chỉ muốn buông bỏ tu tập luôn vì chắc làm không nổi. Bây giờ đệ muốn buông bỏ như ổng cũng không biết làm sao, không lẽ đùng một cái bỏ hết thì ai làm nổi. Trong khi trước đây khi bắt đầu học Phật, vị Thầy chỉ dạy đệ đọc bài và comment trong những lúc rảnh. Đệ rõ ràng một bên như thách đố, một bên mới thật sự đề ra phương án để mọi người có thể bắt đầu tu tập.

  Đệ cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Thì lão buông bỏ nhưng đâu buông Thầy mà lại buông tuồng lời ngông! Tréo ngoe!

 11. Mật Mai says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tac pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng dành cho ông Tâm Diệu , với những phần tích của huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã thấy được những hạt sạt to đùng của ông Tâm Diệu trong quyển cẩm nang cư sử, trong quyển cẩm nang mà ông Tâm Diệu viết không nói gì về cách thực hành theo những lời dạy của Đức Phật mà chỉ nói về những món ăn, mục đích của quyển cẩm nang mà ông Tâm Diệu viết chỉ vì trục lợi cá nhân như ( quảng cáo, giới thiệu những chùa mà ông ta có được lợi nhuận cho những người phật tử khác) mà thôi.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho đất nước vượt qua thiên tai và dịch họa. Om Mani padme hum!

 12. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng, đã tác pháp chiếu quang cho cái gọi là ” Cẩm nang dành cho cư sĩ” của ông Tâm Diệu – Nguyễn Xuân Quang. Đồng thời chỉ ra cho bạn đọc thấy được sự bất nhất trong tri và hành, nói một đường làm một nẻo, lời nói bán đứng hành động của ông Tâm Diệu.
  Qua những luận giải theo nền tảng thánh giáo lượng, đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng còn phơi bài cho bạn đọc thấy được sự cạn cợt về giáo lý, thiếu trãi nghiệm trong thực hành của ông Tâm Diệu, cuốn “Cẩm nan” chẳng qua là những lời buông tuồng, thể hiện đặc tính nhai lại của loài bò, là sự ói mửa văn chương gây ngộ độc tâm linh cho chúng sanh hữu tình.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tĩnh với trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum.

 13. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết Thư viện Hoa sen hiện nay ra sao? Bài 11: Hoa sen nay đã nhiễm bùn “cẩm năng” cư sĩ buông tuồng ý ngông.
  Con hoan hỷ với những chia sẻ của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng.
  Sự phân tích sâu sắc cùng với những luận cứ, luận chứng rõ ràng trong bài viết đã cho thấy rõ bản chất thật của ông Tâm Diệu. Lời nói và hành động bất nhất chẳng ra sao. Cảm ơn huynh đã viết bài.
  Con cầu nguyện Thầy mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om ah hum

 14. Mật Thúy says:

  Kính Bạch Thầy .
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ .
  Mật Thúy hoan hỉ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng dành cho Tâm Diệu , qua bài này Mật Thúy có chúc thất mất là Tâm Diệu là một Phật tử thì ông này phải hướng dẫn các Phật tử khác thực hành theo con đường mà Đức Phật ngày đã chỉ ra để dọn chừ với đâu khổ luận hồi mới đúng cứ đằng này ông Tâm Diệu lại đi hướng dẫn Phật tử khác cách nấu ăn vinh dưỡng đúng là hoa sen đã bị nhiễm bùn tà kiến rồi . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona xóm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

 15. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và sự trường thọ. Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Cầu nguyện cho đại dịch corona sớm bị tiêu trừ. Om mani padme hum.

 16. Mật Thúy says:

  Kính Bạch Thầy .
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Mật Thúy hoan hỉ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng dành cho ông Tâm Diệu , qua bài này Mật Thúy cứ suy nghĩ mãi mà không hiểu nổi ông Tâm Diệu này đã tu tập theo Phật nhiều năm mà không làm theo những gì mà Đức Phật ngày dạy mà cứ làm theo tâm ý của mình không hà đức Phật ngày các Phật tử thực hành pháp để dọn chừ với đâu khổ luận hồi và thông giông trên đại lộ giải thoát còn ông Tâm Diệu thì lại viết sách chia sẻ về nấu ăn vinh dưỡng không lấy viết từ nào là phải làm theo lời dạy của đức Phật và các vị thánh tăng nào cả tôi cầu nguyện cho ông sớm ngày tỉnh thức kịp thời mà không deo nhân tà kiến cho chúng sanh khác con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona xóm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

 17. Mật Hoàng Trúc says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng dành cho ông Tâm Diệu.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status