Mar 31, 2021

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 4 Comments

Thư viện hoa sen lừa đảo và bịa đặt thông tin như thế nào: Bài 22: CAO DIỆU DIỆU HẰNG KỂ CHUYỆN CHO CHÍ DŨNG (NÚP LÙM) & DIỆU HƯƠNG (XÚ UẾ) NGHE VỀ HẬU QUẢ LỜI BỊA ĐẶT

Kính bạch Thầy!
Con đã đọc bài viết này cũng như những luận cứ, luận chứng chính xác vạch trần sự bịa đặt, đơm đặt của người lấy tên Chí Dũng và Diệu Hương.
Con thắc mắc một điều là Chí Dũng và Diệu Hương là ai? Sao không nêu rõ nơi tu tập cũng như pháp môn thực hành để mọi người còn biết. Và lý do gì mà hai người này “đào sâu” chuyện về Mật gia chỉ một chiều qua lời kể của một vài người đã ra khỏi Mật gia? Sao họ không quang minh chính đại lộ diện và gặp Thầy cũng như học trò Mật gia cả những người đã và đang học tại Mật gia để hỏi và “phỏng vấn” khi viết về Mật gia. Tại sao họ không nói rõ trong bài viết câu chuyện mà họ “nghe hơi nồi chõ” ấy chính xác từ ai, tên tuổi là gì, đã thực hành pháp tại Mật gia bao lâu cho quang minh chính đại?

Trương Thanh Long ( người đầu hói) chụp năm 2015 đang nghe Thầy giảng bài tại Thanh Phong các

Trương Thanh Long ( Mật Huấn) cầu xin Thầy cho con ông được đến Mật gia để được quy y sau khi trải nghiệm được oai lực của thần chú qua sự gia hộ của Bổn tôn thông qua vị Thầy khi con ông bị quỷ nhập

Trương Thanh Long ( Mật Huấn) đã cảm nhận được giá trị to lớn của việc quy y và thực hành pháp qua sự  tiến bộ của đứa con và sự chuyển hóa tâm của bản thân. Vậy mà sao bây giờ lật lọng tráo trở vậy?

Không thể lấy một cái cớ là nghe thông tin từ học trò cũ của Mật gia rồi muốn viết gì thì viết, phóng tưởng đủ thứ chuyện. Con thấy cũng làm lạ là những trang báo đăng bài của họ không có nghiệp vụ báo chí, không xác minh rõ ràng, lại dễ tin những lời nói vô căn cứ vậy sao?

Thư sám hối vị Thầy  thống thiết của Mật Thái Dương ( Trần Huyền Trang)

Comment của Mật Thái Dương ( Trần Huyền Trang) tán thán vị Thầy, tác pháp chiếu quang TVHS khi còn ở Mật Gia. Thế mà giờ đây bị ra khỏi Mật Gia sao tráo trở lật lọng nhanh như vậy nhỉ?

( Lời  cảm niệm ơn phước lớn lao từ vị Thầy  của Mật Thái Dương ( Huyền Trang) mà nhờ đó thoát khỏi âm mưu xấu xa của người quản lý Nhật , vậy mà sao bây giờ bị ra khỏi Mật Gia thì lại lật lọng tráo trở là Thầy ” xúi kiện” ? )

Việc nói và viết ra không bằng không chứng của họ, đến cái tên cũng không dám nêu lên thì đã đủ thấy nguồn thông tin không đáng tin cậy, không đủ thuyết phục bạn đọc. Đến nay, họ lại nhận được phản luận bằng file ghi âm hẳn hoi thì không biết họ nghĩ gì và các trang mạng “đưa tin” sai lệch kia có “cắn rứt lương tâm” không nhưng nhân quả chắc chắn không bao giờ sai lệch. Phỉ báng người thực hành pháp, hoạt dụng bồ đề tâm sẽ phải nhận lãnh hậu quả nặng nề như lời ngài Tịch Thiên đã cảnh tỉnh; và câu chuyện sau đây được ghi lại trong kinh Tạp A Hàm là minh chứng cho nhân quả:

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ, có Tỳ-kheo Cù-ca-lê là bè đảng Đề-bà-đạt-đa, đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên. Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tỳ-kheo Cù-ca-lê:
“Này Cù-ca-lê, vì sao đối với phạm hạnh thanh tịnh của Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên, ngươi khởi tâm không thanh tịnh, để sẽ phải chịu khổ não lâu dài, không lợi ích.”
Tỳ-kheo Cù-ca-lê bạch Phật:
“Bạch Thế Tôn, nay con tin lời Thế Tôn, những điều đó là đúng. Nhưng tâm Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên có ác dục.”
Nói như vậy lần thứ hai, lần thứ ba. Tỳ-kheo Cù-ca-lê thuộc bè đảng Đề-bà-đạt-đa ở chỗ Thế Tôn, trong khi nói lại lần thứ ba, chống đối, không nhận chịu, liền từ chỗ ngồi đứng dậy bỏ đi. Sau khi đứng dậy bỏ đi, khắp người ông nổi đầy mụt nhọt giống như trái lật, dần dần to lên như trái đào. Khi ấy Tỳ-kheo Cù-ca-lê đau đớn thống khổ, miệng kêu lên: ‘Nóng quá! Nóng quá!’ Máu mủ chảy ra, thân hoại mạng chung, sanh vào địa ngục lớn Bát-đàm-ma.

Bấy giờ, có ba vị Thiên tử dung mạo tuyệt vời, vào lúc cuối đêm, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên. Lúc ấy, một Thiên tử bạch Phật:
“Tỳ-kheo Cù-ca-lê thuộc bè đảng Đề-bà-đạt-đa nay mạng chung.”
Thiên tử thứ hai thưa:
“Chư tôn nên biết, Tỳ-kheo Cù-ca-lê mạng chung rơi vào địa ngục.”
Thiên tử thứ ba liền nói kệ:
Con người sanh ở đời,
Búa sanh từ trong miệng,
Trở lại chém thân mình,
Đó do lời nói ác.

Đáng chê lại khen ngợi;
Đáng khen ngợi lại chê.
Tội này sanh nơi miệng,
Chết rơi vào đường ác.”

Mong rằng những ai đọc về những lời bịa đặt, thêu dệt nên tỉnh táo; hãy là những độc giả thông minh và có chánh tư duy đừng để vì sự nhẹ dạ cả tin, vì thói quen thích nghe chuyện xấu về người khác mà vội tin theo, khởi những tà niệm, ác niệm mà không có căn cứ, luận chứng, luận cứ đối với hành giả đạo Phật hay bất kỳ vị Thầy nào đang hoạt dụng bồ đề, nhằm tránh gặp hậu quả nặng nề. Đừng dại mà trở thành “tay sai” cho quỷ tâm. Đương nhiên, nơi “sản xuất” công nghệ “lừa đảo và bịa đặt thông tin” là TVHS phải gánh chịu hậu quả mà trước mắt đã rõ khi một bạn cũ của Tâm Diệu đã phơi bày sự thật về con người trí thức này!

Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài cùng với luận cứ, luận chứng đầy đủ, chính xác.
Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
Cầu nguyện tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
Cầu nguyện nạn dịch covid 19 nhanh chóng tiêu trừ.
Om mani padme hum.

Con Cao Diệu Diệu Hằng


Các bài liên quan:

1, Thư viện hoa sen lừa đảo và bịa đặt thông tin như thế nào : CÁI GỌI LÀ ĐẠO TRÀNG “CHUYÊN TU HÚ”, VÀ NHỮNG KẺ “TRAI ĐÀN”, “DẠNG TRÊU” LÀ AI? ( Bài 1) – Cao Diệu Giác Đăng

2, Thư viện hoa sen lừa đảo và bịa đặt thông tin như thế nào : BÊU XẤU NGƯỜI TA MÀ MÌNH TỆ HƠN THỊ NỞ, BẨN NHƯ CHÍ PHÈO NÊN CHỈ DẠNG TRAI và TỊU DÂM RỒI CA BÀI” TÂM TÌNH HIẾN DÂNG” ( Bài 2) – Cao Diệu Mật Từ

3, Thư viện Hoa Sen lừa đảo và bịa đặt thông tin như thế nào: 5 CÂU HỎI CỦA “NGƯỜI QUEN” MẸ CHỒNG TRẦN HUYỀN TRANG ( Bài 3) – Mật Giác Phương

4, Thư viện Hoa Sen lừa đảo và bịa đặt thông tin như thế nào: GỬI NHỮNG KẺ DÙNG TỪ ĐỆ TỬ “CỨNG” VÌ THÍCH “CỨNG” MÀ KHÔNG ĐƯỢC NÊN GANH TỴ BỆNH HOẠN ( Bài 4) – Mật  Tuệ  Tín

5, Thư viện Hoa Sen lừa đảo và bịa đặt thông tin như thế nào: THƯ VIỆN HOA SEN SỈ NHỤC TĂNG NI VIỆT NAM NHƯ THẾ NÀO, VÌ SAO? ( Bài 5) – Mật  Tuệ Tín

6, Thư viện Hoa Sen lừa đảo và bịa đặt thông tin như thế nào? TÂM DIỆU, TRANG ĐÀI, DIỆU TRANG và NHỮNG BÓNG HỒNG QUÁ LỨA, QUA LỬA MẤY LẦN PHÓNG UẾ BỪA BÃI TẠI MÁI CHÙA DÂN TỘC NHƯ THẾ NÀO?(Bài 6) – Cao Diệu Tấn Giác

7, Thư viện Hoa Sen lừa đảo và bịa đặt thông tin như thế nào? CHUYỆN NHÀ NGƯỜI TA SAO CÁC NGƯỜI BỊA NHƯ THẬT HAY LÀ BỊ BỆNH HOANG TƯỞNG VÌ BIẾN THÁI TÂM LÝ DỊ DẠNG TÂM THỨC? NÊN ĐẾN BỆNH VIỆN TÂM THẦN SỚM ĐỂ ĐIỀU TRỊ SẼ CÒN KỊP! ( Bài 7) – Cao Diệu Hồng Tuyến

8, Thư viện Hoa Sen lừa đảo và bịa đặt thông tin như thế nào: BÓC MẼ SỰ HOANG TƯỞNG CỦA NHỮNG MỤ ĐÀN BÀ GIẢ DANH PHẬT TỬ, CỦA TRANG TIN TẠP NHAM TỰ PHONG LÀ THƯ VIỆN, SẶC MÙI XÚ UẾ MÀ NGHĨ LÀ HƯƠNG SEN, “BÓNG HỒNG” QUA LỬA MÀ TỰ KHEN MÌNH “TRẺ ĐẸP”, TRỐN NHÀ ĐI THEO TRAI MÀ NGHĨ MÌNH ĐOAN HẠNH!? SAO MÀ LOẠN ĐẾN NỖI “DẠNG TRÊU” VỚI “TỊU DÂM”? ( Bài 8) –  Mật Tú Viên

9, Thư viện Hoa Sen lừa đảo và bịa đặt như thế nào: MẠO DANH NGƯỜI KHÁC, LY GIÁN MẬT GIA THIÊN BẤT DUNG GIAN, GÁNH CHỊU HẬU QUẢ (Bài 9)-   Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên Thành

10, Thư viện Hoa Sen lừa đảo và bịa đặt thông tin như thế nào: BẠN ĐỌC CHỈ THẲNG VÀO TIM ĐEN CỦA NHỮNG KẺ HỌ GA TÊN TO & NHỮNG TÊN CÓ TIỀN KIẾP LÀ GÀ BỚI ( Bài 10) – Nguyễn Thị Linh Vân ( Mật Diệu Linh)

11, Thư viện Hoa Sen lừa đảo và bịa đặt thông tin như thế nào: CHỨNG CỨ TỪ TRỜI TÂY GỬI VỀ NHỮNG KẺ THÈM KHÁT TÂY MÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐI TÂY DÙ “CHIM MỒI” TẬN HIẾN (Bài 11) – Cao Diệu Mật Hải + Cao Diệu Mật Thủy

12, Thư viện Hoa Sen lừa đảo và bịa đặt thông tin như thế nào: 8 BIỂU HIỆN CỦA KẺ TIỂU NHÂN CẦN TRÁNH XA, LIỀN NGHĨ ĐẾN NHỮNG TAY ĐẠI BỊA ( Bài 12)- Cao Diệu Mật  Từ

13, Thư viện Hoa Sen lừa đảo và bịa đặt thông tin như thế nào: AI CHUI, AI RÚC, AI NÚP DƯỚI GẦM GIƯỜNG, AI GIƯƠNG MẮT ẾCH, AI MỆT VÌ TRU TRÉO? (Bài 13) – Vũ Thị  Thu

14, Thư viện Hoa Sen lừa đảo thông tin như thế nào: GỬI ĐẾN NHỮNG NÀNG TIẾP LỬA CHO QUỶ KHẨU DIỆM & CHÀNG HÓI MẮC LƯỚI LA SÁT (Bài 14) – Cao Diệu Đăng Tâm

15, Thư viện Hoa Sen lừa đảo và bịa đặt thông tin như thế nào ( Bài 15) : THẾ NÀO LÀ XẢO QUYỆT VÀ NÓI LÁO NHƯ QUỶ? – Cao Diệu Minh  Tâm

16, Thư viện Hoa Sen lừa đảo và bịa đặt thông tin như thế nào (Bài 16) : GÓP NHẶT CỦA NGƯỜI KHÁC LÀM CỦA RIÊNG CHO MÌNH, THƯ VIỆN HOA SEN NGOÀI MÔI GIỚI MẠI DÂM CÒN PHẠM GIỚI TRỘM CẮP! – Vũ Thị Thu

17, Thư viện Hoa Sen lừa đảo và bịa đặt như thế nào : Bài 17 : MẬT NGÃ GỬI ĐẾN ĐÔI LỜI NHỮNG NGƯỜI DỤ DỖ TÔI GIA NHẬP NHÓM LIÊN MINH MA QUỶ CÓ TRỤ SỞ THAM MƯU TỪ TIỆM BÁN BÁNH TRUNG THU, CŨNG LÀ ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC MÔI GIỚI MẠI DÂM! – Mật Ngã

18, Thư viện Hoa Sen lừa đảo và bịa đặt thông tin như thế nào? Bài 18: SỰ BỊA ĐẶT QUÁ LỐ CỦA MẬT X MÀ TRẦN HUYỀN TRANG (NAY ĐEO MẶT NẠ CHÍ DŨNG VÀ DIỆU HƯƠNG) BỊ BÓC MẼ – Cao Diệu Tuyết Hoa

19, Thư viện Hoa Sen lừa đảo và bịa đặt như thế nào: Bài 19: CON NGƯỜI CỦA TÂM DIỆU (NGUYỄN XUÂN QUANG) QUA LỜI KỂ CỦA BẠN CŨ ANDY TRẦN – Andy Trần

20, Thư viện Hoa sen lừa đảo & bịa đặt thông tin như thế nào: Bài 20: CON GIÒI & ĐỐNG PHÂN – Mật Tấn Khải

21, Thư viện hoa sen lừa đảo và bịa đặt thông tin như thế nào: Bài 21: THÊM MỘT BẰNG CHỨNG CHO THẤY THẾ NÀO LÀ KHÍ CHẤT CÔNG TÂM CỦA NHỮNG NGƯỜI RA ĐI TRÁI NGƯỢC VỚI NHỮNG GÌ PHẢN ĐỒ & THƯ VIỆN HOA SEN BỊA ĐẶT ĐỂ BÊU XẤU NHẰM THỎA MÃN CƠN NGHIỆN CỦA HỌ – Mật Hảo

22, Thư viện hoa sen lừa đảo và bịa đặt thông tin như thế nào: Bài 22: CAO DIỆU DIỆU HẰNG KỂ CHUYỆN CHO CHÍ DŨNG (NÚP LÙM) & DIỆU HƯƠNG (XÚ UẾ) NGHE VỀ HẬU QUẢ LỜI BỊA ĐẶT – Cao Diệu Diệu Hằng

23, Thư viện hoa sen lừa đảo và bịa đặt thông tin như thế nào (Bài 23) : CHÁY NHÀ MỚI LÒI MẶT CHUỘT – Cao Diệu Diệu Hằng

24, Thư viện Hoa Sen lừa đảo và bịa đặt thông tin như thế nào ( bài 24) : NÓI VỚI KẺ ” ĂN CHÁO ĐÁ BÁT”

25, Thư viện Hoa Sen lừa đảo và bịa đặt thông tin như thế nào? Bài 25: CẦN BỊT MŨI TRƯỚC 3 MÙI XÚ UẾ TỪ HOA SEN THỐI !

26, Thư viện hoa sen lừa đảo và bịa đặt thông tin như thế nào bài 26: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HAY CÔNG THỨC BỆNH HOẠN VÀ BIẾN THÁI CỦA MẤY NGƯỜI?

 1. Mật Tú Viên
  Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài viết này của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng.
  Bài viết của người lấy tên Chí Dũng và Diệu Hương vu vạ vị Thầy bằng những thông tin một chiều, không có bằng chứng gì, không lộ diện một cách quang minh chính đại, như vậy bài viết không có giá trị vì “danh không chính, ngôn không thuận”. Con tự nghĩ chẳng lẽ giờ viết bài bôi nhọ, bịa đặt về cá nhân khác lại dễ dàng đến vậy sao? Các trang báo sao lại dễ dãi đăng tải thông tin chưa qua kiểm chứng lên trang nhà của mình? Tuy nhiên, dù Chí Dũng và Diệu Hương là thật hay ảo thì kẻ viết và những người cổ súy đều không thoát khỏi luật tắc nhân quả khi đã phỉ báng người thực hành chánh Pháp, đang hoạt dụng Bồ đề tâm.
  Và khi đọc câu chuyện mà huynh Diệu Hằng trích dẫn trong Kinh Tạp A Hàm, con thấy được việc gieo nhân ác ngữ, bịa đặt, phỉ báng bậc Thánh Tăng, người thực hành Chánh Pháp mang đến hậu quả nặng nề đến mức nào: hiện đời bị thống khổ về thân căn, chết bị đọa vào đường ác. Luật tắc nhân quả không hề sai chạy 1 li, dù chúng giấu mặt núp lùm cũng không thể thoát.
  Đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh, công đức tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng.
  Con cầu nguyện vị Thầy nhiều sức khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái Giác ngộ.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 mau chóng bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 2. Cao Diệu Nhất Nguyên says:

  Mô Phật.

  Đệ đã đọc bài viết này. Câu chuyện trong kinh Tạp A Hàm thật khiến đệ giật mình về hậu quả của việc phỉ báng người thực hành pháp, hoạt dụng bồ đề tâm. Đệ cầu nguyện cho khổ đau của tất cả chúng sanh được lắng dịu.

  Nguyện cho dịch bệnh Covid-19 nhanh chóng được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 3. Cao Diệu Tuyết Hoa
  Cao Diệu Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng đến thông tin bịa đặt của Chí Dũng, Diệu Hương trên TVHS. Vẫn cái chiêu trò núp lùm dấu mặt, ném đá giấu tay, nay xuất hiện thêm Chí Dũng và Diệu Hương thích lụm lặt các mẩu chuyện không đầu không cuối rồi phóng tưởng ra những câu chuyện bịa đặt nhằm công kích vị Thầy, công kích Mật Gia. Họ tưởng rằng lấy những chuyện từ xưa cũ, không ai truy dấu được người trong cuộc năm ấy mà không ngờ rằng “nghiệp quật” khi người xưa nhưng “lòng không đổi khác” vẫn kính quý Thầy, chứ không phải đồng loại thích “cắn càn” của họ, dù đó từng là người có ơn với mình.
  Qua câu chuyện đạo huynh chia sẽ trong kinh Tạp A Hàm, con rùng mình khi nghĩ tưởng đến hậu quả mà những kẻ như Chí Dũng, Diệu Hương, phản đồ hay các cộng sự liên minh của chúng nhận lãnh “quả” mà chúng đã gieo khi luật tắc Nhân Quả vận hành trên thân và tâm của họ. Cầu nguyện đau khổ của chúng sanh được lắng dịu.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Con cám ơn huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã viết bài. Cầu nguyện đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng thế sự hanh thông, ước nguyện chánh đáng sớm viên thành.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hỗ thẹn.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Ôi! Tăng ni trong nước mà còn bị TVHS sĩ nhục, bêu xấu đừng nói chi đến Thầy và mấy trò! Nhưng kỳ lạ là ở chỗ mấy đứa phản đồ này là người Việt trong nước, sao lại cấu kết bên ngoài bêu xấu bên trong? Quỷ tính có lẽ là vậy chăng? Cũng như kẻ “đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà”!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status