Apr 21, 2021

Posted by in Ứng dụng thực hành | 28 Comments

VŨ VĂN HẢI ( MẬT TỊNH HẢI) CẢM KHÁI VỀ TÁC PHÁP CHIẾU QUANG CỦA MẬT GIA SONG NGUYỄN NHƯ THẾ NÀO?

Kính Bạch Thầy !

Con đã đọc bài “Thư gửi các trò 161: TÁC PHÁP CHIẾU QUANG LÀ GÌ? VÌ SAO PHẢI TÁC PHÁP CHIẾU QUANG” của Thầy rồi ạ !

Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã “vì vận mệnh tâm linh của chúng sanh hữu tình, vì quang minh chánh kiến Phật đà” mà đăng đàn luận giải và minh định tường tận về thực nghĩa tối hậu của phương thức “tác pháp chiếu quang” – xuất phát từ lời giáo huấn của Đức Phật trong kinh Đại bát nhã Ba la mật đa, Phẩm Chuyển sanh.

Cùng với ý nghĩa, mục đích và đối tượng được tác pháp chiếu quang:

– Giúp cho những đối tượng bị tà kiến mù quáng nhận ra và hiểu đâu là chánh kiến và thực nghĩa tối hậu của Giáo văn Phật đà (bao gồm giáo điển và giáo pháp), giúp họ lìa mê về giác.

– Với đối tượng thường là người ngoài bản thân mình, nhưng đồng thời cũng qua phương thức đó mà người tu hồi quang tự kỷ, soi xét lại bản thân mình trên viễn trình Bồ tát đạo cho đến khi giác ngộ tối thượng.

Đồng thời cũng qua bài viết này, dưới góc độ chánh pháp – Vị Thầy  đã phân tích và chứng minh cho luận điểm của mình với cách hiểu đúng với thực nghĩa của câu kinh văn, nhằm tránh cho người đọc khó hiểu, thậm chí gây ngộ nhận về giáo pháp và giáo điển Phật môn qua cách dịch và dùng ngữ nghĩa chưa đúng của vị hòa thượng nọ.

Kính bạch Thầy !

Con vô cùng hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy và thiện hạnh của các đạo huynh, đạo hữu Mật Gia Song Nguyễn suốt những năm qua trong sự nghiệp “đả tà xây chánh” đã luôn kiên định, bền bỉ và quyết liệt, “tác pháp chiếu quang” đến những kẻ reo rắc tà kiến, những kẻ phỉ báng chánh pháp bằng chính ngòi bút của mình với những bài viết, bài đối luận sắc bén và đầy tính thuyết phục.

Thưa vị Thầy !

Con thật xúc động, tự hào và kiêu hãnh khi được đọc những lời này của Thầy:

“Vì vận mệnh tâm linh của chúng sanh hữu tình, vì quang minh chánh kiến Phật đà, Thầy trò chúng ta luôn vững niềm tin vào Phật pháp chân chính trường tồn, Tăng đoàn hòa hợp, Tứ chúng đồng tu. Dù những gì gọi là nỗ lực hết mình của Thầy trò ta cũng như những hạt muối đổ bể, nhưng ngọn lửa Bồ đề chưa bao giờ nguội tắt trong tâm tưởng Thầy trò Mật gia Song Nguyễn”

Con xin đảnh lễ Thầy!

Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài !

Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

Cầu nguyện tất cả chúng sanh cùng được ân hưởng hương Bồ đề từ vị Thầy từ bi, từ Phật pháp vô biên.

Om Mani Padme Hum !

Con  Mật Tịnh Hải ( Vũ Văn Hải)

 1. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Mật Tịnh Hải – Vũ Văn Hải, đã chia sẻ những dòng cảm niệm của mình về phương thức tác pháp chiếu quang, mà Đức Phật đã dạy trong kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa, phẩm chuyển sanh.
  và hôm nay, thời Mạt pháp này, đã được vị Thầy luận giải tường tận, cũng như sử dụng phương thức tác pháp chiếu quang nhằm đả phá tà kiến, bảo vệ chánh kiến, và vì vận mệnh tâm linh của chúng sanh hữu tình trước vực thẩm vô minh của thế gian.
  Qua đó, phương thức tác pháp chiếu quang trên nền tảng thánh giáo lượng, cũng từng được những tà đồ họ phản hoan hỷ tán thán, ca ngợi hết lời, nhưng cũng chính họ đã hiện nguyên hình là những loài quỷ mang thân người, trước phương thức tác pháp chiếu quang trên nền tảng chánh kiến Phật đà.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tĩnh với trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum.

 2. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Mật Tịnh Hải đã chia sẻ những dòng cảm niệm về phương thức tác pháp chiếu quang. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy và thiện hạnh của các đạo huynh, đạo hữu Mật Gia Song Nguyễn trong suốt những năm qua đã đả tà xây chánh, tác pháp chiếu quang đễn những kẻ gieo rắc tà kiến, những kẻ phỉ báng Chánh pháp.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trước là như vậy nay là phó nhóm . Thầy thì họ bảo Đạo sư tự xưng còn phó nhóm thì sao? Một nhóm 19 người mà có trưởng phó, háo danh chẳng ai bằng! Bởi vậy thằng già chết vì mụ mẫn nhi quá lứa, qua lửa 2-3 lần, còn trai trẻ, trai to, zai Nhật..cũng chết! Quỷ lực thật ghê! Thôi! Kệ ! Mã ngưu đồng thuyền, đồng bệnh tương lân!

 3. Mattinhphap says:

  Dạ.Con kính bạch Thầy.Con đã đọc bài:” Mật Tịnh Hải cảm khái về Tác Pháp Chiếu Quang của Mật Gia Song Nguyễn như thế nào?
  Con hoan hỉ và tán thán công hạnh của đạo hữu Mật Tịnh Hải đã giúp cho chúng sanh những đối tượng tà kiến mù quáng nhận ra đâu là Chánh kiến từ những lời dạy của Phật, những giáo điển và giáo pháp giúp cho họ lìa mê về giác.
  Và con cũng tán thán thiện hạnh của các đạo huynh khác đã bao nhiêu năm cùng với Thầy Mật Gia Song Nguyễn dùng ngòi bút Chánh kiến dám nói lên sự thật “Đả tà xây Chánh” Nhờ Thầy dạy bởi Đức tính kiên định bền Bỉ và cứng rắn và nhờ ơn Phước của bổn Tôn đã Tác Pháp Chiếu Quang đến những kẻ reo rắc tà kiến,những kẻ bịa chuyện du họa,đánh dấu ném tay,những kẻ tà sư tà đạo mà đối luận đầy tính thuyết phục.vì chúng sợ hãi khó chịu trước ánh sáng Chánh kiến .Như một tấm kính chiếu yêu.Khiến bộ mặt chúng phơi bày.
  Con thật sự cảm động tự hào kiêu hãnh qua những lời Thầy dạy:” Vì vận mệnh tâm linh của chúng sanh hữu tình.Vì Quang minh Chánh kiến Phật Đà.Thầy trò chúng ta luôn giữ vững niềm tin Phật Pháp chân chính trường tồn.Tăng đoàn hoà hợp.Tứ chúng đồng tu.Dù những gì gọi là nổ lực hết mình của Thầy Trò
  ta cũng như hạt muối Bồ đề.Những ngọn lửa Bồ đề chưa bao giờ nguội tắt trong tâm tưởng Thầy trò Mật Gia Song Nguyễn.
  Công Đức Tác Pháp Chiếu Quang thật thù thắng mà giờ con mới biết:1/ Thực hiện 3 yếu tố: xả ly, Bồ đề tâm, và tánh không. 2/ Thực hiện lục độ Ba La Mật
  Là kim chỉ nam.Là phương tiện thiện xảo để tự quán xét và loại trừ lỗi lầm của mình.Tích tập 2 Bồ tư lương công Đức và trí tuệ
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe trụ thế lâu dài lợi lạc chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trạng thái giác ngộ
  Con cầu nguyện đại dịch sớm mau tiêu trừ
  Om Ma Ni Pê Mê Hum

 4. Mật Ngữ says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ đọc bài viết của đạo hữu Mật Tịnh Hải, con hoan hỷ với lời tán thán của đạo hữu, tán thán công hạnh của vị Thầy và thiện hạnh của các đạo huynh, đạo hữu Mật gia Song Nguyễn suốt những năm qua trong sự nghiệp” đã tà xây chánh” đã luôn kiên định, bền bỉ và quyết liệt” tác pháp chiếu quang” đến những kẻ reo rắc tà kiến, những kẻ phỉ báng chánh pháp bằng chính ngòi bút của mình với những bài viết, bài đối luận sắc bén và đầy tính thiết phục.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy.
  Cầu nguyện dịch Covid-19 được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.
  Om Mani Padme Hum.

 5. Mật Hạnh
  Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : VŨ VĂN HẢI ( MẬT TỊNH HẢI ) CẢM KHÁI VỀ TÁC PHÁP CHIẾU QUANG CỦA MẬT GIA SONG NGUYỄN NHƯ THẾ NÀO?.
  Con hoan hỷ và tán thán với bài chia sẻ những cảm khái của đạo hữu Mật Tịnh Hải về công cuộc đả tà xây chánh của Thầy trò Mật gia. Bài viết ngợi ca Thầy trò Mật gia lên tận 9 tầng mây xanh , phải tác pháp chiếu quang để mang lại lợi ích cho chúng sanh, cảm phục trí huệ vô song của vị Thầy trên con đường Bồ tát đạo và chính bản thân Mật Tịnh Hải cũng là một nhân vật đả tà xây chánh hùng hồn khi được tiếp bước theo chân vị Thầy. Vậy mà giờ đây , lại quay ngược lại ” Đả chánh xây tà ” , thật tráo trở cho lòng người tâm quỷ, anh ta đến Mật gia cũng chỉ vì PMH thôi , những hạng người đó mà tu gì , giờ thì có Phật nào dám chứng , chùa nào dám nhận , chỉ còn con đường lang thang đó đây trong cửa ải phiền não .
  Con cầu nguyện cho Thầy luôn trụ thế dài lâu và thân tâm an tịnh.
  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Con cầu cho đại dịch COVID 19 sớm được tiêu trừ.
  OM MANI PADME HUM.

 6. Cao Diệu Tịnh Như says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc những dòng cảm niệm “ đã từng” rất chân thành , tán thán hết lời của “ cựu đạo hữu” Mật Tịnh Hải( Vũ Văn Hải) trong công cuộc tác pháp chiếu quang, đã tà xây chánh, giúp chúng sanh lìa mê về giác của Thầy và các huynh đệ MG đã làm và ngọn lữa đó chưa bao giờ tắt cho đến giờ phút này.
  Tuy vậy, sự thật vẫn rành rành như vậy, nhưng đối với những người không còn ở MG nữa thì việc tác pháp chiếu quang của MG bây giờ là không còn giá trị, họ cho là xảo trá, là nhiều chuyện, là bà tám, là phá vỡ hoà hợp tăng đoàn, trong khi còn ờ trong MG thì hết lời ca ngợi, chính vì vậy nên khi mặt nạ tâm thức rớt xuống liền lộ nguyên hình của loài chồn cáo tráo trở.
  Có nói rằng “ Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, thôi thì nó đã lòi ra rồi, các người cùng hội cùng thuyền, cố gắng mà chèo chống con thuyền chở đầy sân hận mà cập bến luân hồi trong tương lai, đừng cố kết bè mà hợp sức gào rống trong vô vàng vu khống , vu vạ, chẳng ai tin và nối tiếp con đường ra đi “ thanh thoát” của các người, có chăng chỉ là những nơi đã từng ôm mối hận ngàn thu( TVHS và tay sai Chùa Adida)chỉ có nơi đó mới có trường lực tâm linh mà hội tụ với các người, còn huynh đệ chúng tôi chỉ thích hợp nơi có ánh từ quang thanh tịnh của vị Thầy và Tam Bảo mà thôi, nơi xú uế không phù hợp với chúng tôi.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã đăng lại bài này để chúng con một lần nữa thấy lạnh tóc gấy của những kẻ luôn đeo mặt nạ , nay rớt xuống thấy hết hồn, tưởng cao quý ai dè ….
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy nhiều sữc khoẻ vì sự nghiệp giáo hoá chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum!

 7. Mật Thái Xuyên
  Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này ạ.
  Con thật không ngờ Vũ Văn Hải khi còn trong Mật Gia thì vô cùng hoan hỷ và hết lời ca ngợi công hạnh của vị Thầy và thiện hạnh của các huynh khi tác pháp chiếu quang đả tà xây chánh, còn cảm thấy xúc động tự hào và kiêu hãnh vậy mà giờ đây dưới sự dìu dắt của nhóm phản đồ bản chất tiểu nhân cuối cùng cũng lộ ra mồn một, giống như VHG, THT,TTL,PMH là kẻ nịnh hót, hơn nữa được nhận sự tác pháp của vị Thầy và các huynh không những không cảm ơn mà còn vu vạ, hãm hại vị Thầy nhiều lần. Con cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện nạn dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 8. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài nài rồi ạ .
  Con hoan hỷ với những lời cảm niệm còn đó của Mật Tịnh Hải khi còn ở Mật gia, những lời tán thán công hạnh; trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy chưa nguôi, những điều cảm nhận chánh pháp Phật không ngớt. Đặt biệt là trạng thái tâm “xúc động” với niềm “kiêu hãnh” của đạo hữu xưa kia khi bị ra khỏi trường lực thanh tịnh thì liền biến thành tâm “sân hận” ngút ngàn cùng sự “tru tréo” bịa đặt, bịa chuyện xỉa xói vị Thầy và Mật gia của Vũ Văn Hải . Lòi ra cái đuôi chồn, cáo “mượn đạo tạo đời”, cũng như “lợi dụng vị Thầy và Tam Bảo để hộ thân lánh nạn, cho nên “Đã nghe nhiều lời dạy của thánh hiền mà tâm thức người ta vẫn không thay đổi, giống như một bác sĩ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục. Đây là một thất bại trầm trọng” mà thánh giả Gampopa đã chỉ ra. Qua đó khiến bạn đọc và người Phật tử cảm thấy gớm tỏm và ngao ngán vơi những người tâm quỷ của bọn phản đồ này.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm tiêu tan.
  Cầu mong tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hỗ thẹn.
  Om Mani Padme Hum .

 9. Mật Mai
  Mật Mai says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Khi còn ở Mật Gia thì Vũ Văn Hải ( Mật Tịnh Hải) thì hết lời ngợi ca tán thán trí tuệ, tâm bồ đề của vị Thầy, và thiện hạnh của huynh đệ kim cang đã tác pháp chiếu quang đả tà xây chánh, còn tự hào và kiêu hảnh, giờ đây khi bị quỷ lực của những kẻ phản đồ thì đã quá rõ ràng với bộ mặt tráo trở, lật lọng như VHG, THT,PMH và TTL, Vũ Văn Hải này chắc cũng bị quỷ lực với những bánh vẽ và những lời ngon ngọt của mẫn nhi quá lứa .
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ .
  Cầu nguyện cho đất nước Việt Nam vượt qua thiên tai và dịch họa. Om Mani padme hum!

 10. Nguyên Thành
  Cao Diệu Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc những lời cảm khái của tác giả Vũ Văn Hải (Mật Tịnh Hải) về tác pháp chiếu quang của Mật gia Song Nguyễn. Con hoan hỷ đồng tình với mọi lời chia sẻ của tác giả trong bài viết. Đây là một chia sẻ không phải dạng hoan hỷ thông thường mà còn phân tích, cảm niệm, cộng thêm những từ ngữ bay bổng thể hiện cảm xúc ngập tràn của tác giả khi đọc bài pháp của Thầy, chứng tỏ rằng có sự vận dụng của tư duy. Nếu trước đây tư duy nhiều phương diện như vậy, mà giờ thì không thì chỉ có khả năng 1) bị suy giảm, thiểu năng trí tuệ 2) loại người giả tạo, đạo đức giả, chuyên nịnh hót để lấy lòng thiên hạ. Vậy mới thấy rằng những kẻ có bản chất đê hèn thì cho dù có che đậy bởi lớp vỏ ngoài trau chuốt đến đâu cũng sớm hay muộn bị rơi rụng lớp mặt nạ, bởi chúng căn bản là không có đủ tư cách và khí chất để trở thành một hành giả chân chính. Con cảm thấy thật hoan hỷ và vui mừng khi những kẻ như vậy cùng dắt nhau đi một lượt ra khỏi Mật gia, để lại từ trường thanh tịnh như vốn có trước nay. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và bồ đề tâm của Thầy đã dùng nhiều phương tiện, chứng cứ để tạo ra những đòn tác pháp chiếu quang mạnh mẽ, đập tan mọi mưu mô quỷ quyệt của những kẻ quỷ mang hình hài con người, cũng là cứu những ai có thể trở thành nạn nhân bị chúng dụ dỗ bước lên chiếc bè đang lao với tốc độ chóng mặt về địa ngục bằng lực của ác nghiệp với bọn chúng.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 11. Mai Trần says:

  Kính Bạch Thầy !
  Con đọc hết bài , Vủ văn Hải(Mật Tịnh Hải ) cảm khái về tác phát chiếu Quang của Mật Gia song Nguyễn như thế nào ‘
  Con cảm tạ ơn Thầy , nhơ ơn đức của Thầy con trả hết nợ. Con thành tâm cẩu nguyện sức khoẻ & sự trường thọ của Thầy tựu thế dài lâu ,vì chúng sanh Thầy là một vị Thầy rất là cao cả ,
  Con cầu nguyện chúng sanh lắng dụi , thành tựu &phật tánh,

 12. Mật Bích Thủy
  Mật Bích Thủy says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài : Vũ Văn Hải ( Mật Tịnh Hải ) cảm khái về tác pháp chiếu quang của MGSN Như Thế Nào ?.
  Đọc lại những cảm niệm thật chân thành, hết lời tán thán về công cuộc tác pháp chiếu quang đả tà xây chánh, giúp chúng sanh lìa mê về giác của Thầy và các huynh đệ Mật Gia Song Nguyễn của đạo hữu Mật Tịnh Hải ( Vũ Văn Hải ) khi xưa …Mà lúc này đây con cảm thấy chạnh lòng ,sót xa cho cái gọi là lời nói chóp lưỡi đầu môi ,lời nói bán đứng hành động của những kẻ sống 2 mặt ,ăn ở 2 lòng ,có lợi thì họ hết lời ca tụng ,đến khi bất lợi thì họ sẵn sàng trở mặt như trở bàn tay ,soi mói, bịa đặt , vu khống nhằm hãm hại vị Thầy và MGSN để thỏa nỗi căm hờn trong củi sắt .
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong mọi trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covit 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani padme hum !

 13. Mật Đức
  Mật Đức says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc được bài viết này.
  Đọc những dòng cảm thái ngợi ca tán thán vị Thầy của Vũ Văn Hải ( Mật Tịnh Hải) và nhìn lại hiện trạng vì si mê tham đắm mẫn nhi quá lứa mà tráo trở tiếp tay phản đồ công kích hãm hại ân Sư của mình.
  Từ đó có thể thấy mục đích của họ tìm đến giáo pháp chỉ vì hộ thân lánh nạn vì vị kỷ cá nhân mong cầu danh lợi mang đầy quỷ tính , chẳng phải vì mục đích tu tập giải thoát khỏi khổ đau luân hồi sinh tử. Dưới ánh sáng của chánh pháp bản thân họ đã dần lộ bản chất.
  Mong rằng luật tắc nhân quả không sai chạy để những kẻ phản đồ sớm dừng lại ác nghiệp của mình trước khi quá muộn.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp và lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 14. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Đọc những dòng cảm niệm , tán thán về phương pháp tác pháp chiếu quang cùng tán thán công hạnh của vị Thầy này không ai nghĩ đây là một con người ăn cháo đá bát đã từng hùng hồn giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh noi theo gương vị Thầy nay lại có thể quay lưng đả chánh xây tà nói xấu vị Thầy , trở thành đồng bọn với những kẻ phản đồ bởi ngưu mã tìm đến nhau với sự đồng điệu của tâm quỷ chiếm trọn tâm thức, trở thành nô lệ cho quỷ . Một con người từng công nhận những lợi lạc từ việc tác pháp chiếu quang mang lại giúp chúng sanh lìa mê về giác nhưng hành trạng của con người đó hiện giờ khiến người khác phải ghê sợ, kinh ngạc trước sự tráo trở lật mặt nhanh như vậy chỉ bới cái tâm sân hận quá mức khiến tâm thức sôi sục ngọn lửa đỏ thiêu trụi toàn bộ những hào quang, công đức đã có được trong thời gian còn ở Mật Gia . Bài viết của Mật Tịnh Hải trước kia như một bài phản bác lại hành vi, lời nói, tâm thức của Vũ Văn Hải hiện tại khi cho rằng ” tác pháp chiếu quang” là sự sân hận tầm thường bởi còn đâu chánh kiến còn đâu quỹ đạo chánh pháp một thời để phân biệt được tâm pháp sanh với tâm tục sanh.
  Cầu nguyêj vị Thầy sức khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Không chắc đâu! Bởi kẻ nịnh và xảo trá thường nói và viết theo kiểu đó! Vì tình, vì tiền, vì danh họ sẽ bán mình bất chấp liêm sĩ, lưu chứng của họ trong comment đã rõ nét!

 15. Mật Tích . says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Mật Tịnh Hải đã chia sẻ những dòng cảm niệm và phương thức tác pháp chiếu quang đến những kẻ reo rắc tà kiến phỉ bán chánh pháp
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn
  Om mani padme hum

 16. Mật Tuấn ( Nguyễn Thanh Thái )12 tuổi says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã được đọc xong bài viết này rồi ạ
  Con thàng tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh
  Om mani padme hum

 17. Mật Tường . Nguyễn Văn Mười says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã được đọc xong bài viết này rồi ạ
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh
  Om mani padme hum

 18. Mật Thúy says:

  Kính Bạch Thầy .
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  con đọc bài viết của Vũ Văn Hải là Mật Tịnh Hải ông ta nói rất hoan hỉ với công hạnh tác pháp chiếu quang của vị Thầy và các đạo huynh đạo hữu ở Mật Gia nguyện nôi gương vị Thầy xả tà sây chánh đó những lời chia sẻ thật lòng như vậy đó không ai ngờ rằng đó là một kẻ ăn cháo đá bát xấu xa bị ổi vô cùng đến người có ơn với mình mà cũng đặt chuyện vụ khống người mà mình tuần gọi là Thầy lại có ơn mình thế gian có câu một chữ cũng Thầy hai chữ cũng là Thầy vậy mà ông cũng với mẩn nhi Trần Huyền Trang nói Thầy là Đạo Sư dổm Thầy tà . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona xóm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

 19. Mật Giác Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc những dòng cảm khái về tác pháp chiếu quang của Vũ Văn Hải (Mật Tịnh Hải) khi còn ở Mật gia Song Nguyễn rồi ạ. Khi còn ở Mật gia, Vũ Văn Hải cùng nhiều phản đồ comment tán thán hết lời về ý nghĩa, mục đích của tác pháp chiếu quang, tán thán công hạnh vị Thầy nhưng khi bị đuổi khéo ra khỏi Mật gia vì những sai phạm thì họ quay ngoắt 180 độ, cho rằng tác pháp chiếu quang là sự sân hận, thóa mạ tăng ni,… Tác pháp chiếu quang đã được Đức Phật dạy trong kinh Đại bát nhã ba la mật đa, phẩm Chuyển sanh. Đây là điều không thể chối cãi và chính bọn họ cũng đã từng công nhận. Nhưng nay, vì nỗi nhục bị đuổi khéo, vì không còn được làm huynh, không được trọng dụng, vì mua chuộc Thầy mà không được, vì lớp mặt nạ quỷ tính bị rớt xuống,… nên bất chấp biến đúng thành sai.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giáo hóa chúng con!

  Con cầu nguyện Thầy luôn mạnh khỏe, trường thọ, thân tâm an tịnh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 trên toàn thế giới sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 20. Mật Tấn Sơn
  Mật Tấn Sơn says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với những chia sẻ của huynh Mật Tịnh Hải ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn chúng con ạ.
  Con cầu mong sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sinh.
  Con cầu mong tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu mong đại dịch covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status